GenBronnen

digitalisering

maas

Arcen dopen 1615


anno 1615

Arcen D1615-001   -   03-01-1615   -   blz. 7 nr. 2

Jelis angen Beck Aletgen ehluit

hun kindt gedopt den 3 januuarij

1615 die geferlincx seint

Henderick van Bree ende Eijtg[en]

ingen Deijpt

 

Arcen D1615-002   -   10-02-1615   -   blz. 7 nr. 3

Herman van Loen Grietgen ehlu[it]

haer kindt gedopt den 10 febr(uuarij)

1615 die geferlincx seint

Derick den Custer ende Anne[ken]

van Spanraet des kints nahm

Eleijsabet

 

Arcen D1615-003   -   10-04-1615   -   blz. 7 nr. 4

Kijrstgen ingen Hoeck Leijsbet

ehluit haer kindt gedopt den

10 april 1615 die geferlincx

sint Henderick int Wijtbrock

ende Bertgen Heijnen

[naam dopeling niet vermeld]

 

Arcen D1615-004   -   00-05-1615   -   blz. 7 nr. 5

Leinsken anden Bergh Trinken

ehluit haer kint gedopt den ..

maij 1615 die geferlincx sint

..er Wachtmeijster van Vinlo ende

..uck Holthuser van Grieffr[adt]

 

Arcen D1615-005   -   14-07-1615   -   blz. 7 nr. 6

Jan den Turcks ende Hijlken e[hluit]

haer kindt gedopt den 14 jul[ij]

1615 die geferlincx seint U...

Naelens van Felden ende Windel

van Grijbbenforst,

[naam dopeling niet vermeld]

 

Arcen D1615-006   -   15-07-1615   -   blz. 7 nr. 7

Jan van Ressen Peterken eh[luit]

har kint gedopt den 15 jul[ij]

1615 die geferlincx seint Her-

man van Lon ende Ulken van

Weijlick des kints nahm Drijes?

 

Arcen D1615-007   -   26-07-1615   -   blz. 8 nr. 1

[Herman van] Lon Grietgen ehluit

har [kindt] gedopt den 26 julij

1615 die geferlincx seint Jan

van Ressen ende Giertgen Bruinen

van Vinlo des kints nahm Jan

 

Arcen D1615-008   -   02-08-1615   -   blz. 8 nr. 2

Derick Knopkens Trein

ehluit haer kindt gedopt den

2 augustij 1615 die gefer-

lincx seint Henderick Knopken[s]

ende Wijllemken Smetz des

kindts nahm Jenneken,

 

Arcen D1615-009   -   02-08-1615   -   blz. 8 nr. 3

Jan Thaumas kint gedopt den

2 augustij 1615 die geferlinx

seint Geret Lommen ende

Enken Lienerts van Lottum

[naam dopeling niet vermeld]

 

Arcen D1615-010   -   10-08-1615   -   blz. 8 nr. 4

Michel Stelten Trein eheluit

haer kindt gedopt den 10 au-

gustij 1615 die geferlincx

seint Derick den Custer en(de)

Angenies van Erffort

[naam dopeling niet vermeld]

 

Arcen D1615-011   -   10-08-1615   -   blz. 8 nr. 5

Henderick Bemmelen Merken

eheluit haer kint gedopt den

10 augustij 1615 die geferlincx

seint Wijllem Raeps ende Beel

Basten van Velden des kints

nahm Henderick

 

Arcen D1615-012   -   10-09-1615   -   blz. 8 nr. 6

Jan den Muller Jacob ehluit

haer kindt gedopt den 10 se[ptember]

1615 die geferlincx se[int]

Lienert Seijbers ende Giertg[en]

Lietgens des kints nahm Ja[n]

 

Arcen D1615-013   -   25-09-1615   -   blz. 8 nr. 7

Reiner van Gelder onsen

gebiedender heer Catharina

van Palant ehluit haer

kint gedopt den 25 septemb(e)r

1615 die geferlincx seint

Henderick Knopkens ende Willem-

[ken] Smets,

[naam dopeling niet vermeld]

 

Arcen D1615-014   -   27-09-1615   -   blz. 9 nr. 1

Henderick Halffpap Peterken [ehluit]

haer kint gedopt den 27 septe[mber]

1615 die geferlincx seint ....

Peters ende Peterken van Kessel

[naam dopeling niet vermeld]

 

Arcen D1615-015   -   10-10-1615   -   blz. 9 nr. 2

Beel Gartgens kint gedopt den

10 october 1615 die geferlincx

seint m(este)r Henderick den Kuper [ende]

Jan Rinckens des kints nahm

Gaertgen, dijt is ein bastart

 

Arcen D1615-016   -   18-10-1615   -   blz. 9 nr. 3

Herman Deckers Grietgen ehluit

haer kint gedopt den 18 october

1615 die geferlincx seint This

opgen Waeij van Well, ende Baet[gen]

van Sambeck des kints nahm

Jenneken,

 

Arcen D1615-017   -   25-10-1615   -   blz. 9 nr. 4

Jan van Weijlick Magdalien ehluit

haer kint gedopt den 25 octob[er]

1615 die geferlincx seint Jan

Decker ende Fut Vermulen des

kints nahm Trein

 

Arcen D1615-018   -   06-12-1615   -   blz. 9 nr. 5

Jacob Eijlberts Henderisken ehlu[it]

haer kint gedopt den 6 decemb[er]

1615 die geferlincx seint Jan

van Weijlick ende Stincken Meues

des kints nahm Henderick

 

Arcen D1615-019   -   27-12-1615   -   blz. 9 nr. 6

Peter Feijten Trein ehluit haer

kindt gedopt den 27 december

1615 die geferlincx seint

Henderick van Geijsenkircken ende

Lien Feijten

[naam dopeling niet vermeld]