GenBronnen

digitalisering

maas

Arcen dopen 1616


anno 1616

Arcen D1616-001   -   18-02-1616   -   blz. 9 nr. 7

Frierick van Schack Giertgen

ehluit haer kint gedopt den

18 februuarij 1616 die gefer-

lincx seint Herman van Loen

ende Giertgen inden Weijlder van

Lottum des kints nahm Geret

 

Arcen D1616-002   -   22-02-1616   -   blz. 10 nr. 1

[beschadigd, daardoor onleesbaar] van Felden Leib ehe-

luit haer kint gedopt den

22 februuarij 1616 de ge-

ferlincx sint Lienert Seijberts

[en]de Thorente?

[naam dopeling niet vermeld]

 

Arcen D1616-003   -   02-03-1616   -   blz. 10 nr. 2

Klas to Fonderen, Trein ehluit

haer kint gedopt den 2 mar-

tij 1616 die geferlincx seint

Jacob Walrauens, ende Trinken

anden Berge

[naam dopeling niet vermeld]

 

Arcen D1616-004   -   11-03-1616   -   blz. 10 nr. 3

Jan den Kremers ende Enken

sein hauisfrouwe haer kindt

gedopt den 11 martij 1616,

die geferlincx seint Willem

opgen Locht ende Giertgen Liet-

kens

[naam dopeling niet vermeld]

 

Arcen D1616-005   -   15-03-1616   -   blz. 10 nr. 4

Wijllem den Lommerkenhart

ende Windel eheluit haer

kindt gedopt den 15 martij

1616 die geferlincx seint

Henderick int Kloster ende Trei[n]

Linskens

 

Arcen D1616-006   -   14-06-1616   -   blz. 10 nr. 4

Pouwels Bosch ende Thijsken

ehluit haer kindt gedopt den

14 junij 1616 die geferlincx

sint Henderick Bos ende Eijtgen

ingen Deijpt

 

Arcen D1616-007   -   16-06-1616   -   blz. 10 nr. 5

Jan Leijssen, Giert eheluit

haer kindt gedopt den 16

junij 1616 die geferlincx

seint Derick van Eudth

ende Aletgen van Erfft

des kints nahm Cornielis

 

Arcen D1616-008   -   10-07-1616   -   blz. 10 nr. 6

Loeff inden Brandt Peterken

ehluit haer kint gedopt

den 10 julij 1616 die gefer-

lincx sint Rut Plancken ende

Leijsbeck [sic] Schinck des kints nam

[Hen]derick

 

Arcen D1616-009   -   08-08-1616   -   blz. 11 nr. 1

Aert van L....ren Jenneken

ehluit haer kint gedopt de

8 augustij 1616 die geferlincx

seint Pouwels Linskens ende

Hijlken van L......s

[naam dopeling niet vermeld]

 

Arcen D1616-010   -   20-08-1616   -   blz. 11 nr. 2

Jan Deckers Wijllemken eh[luit]

haer kint gedopt den 20 augus[tij]

1616 die geferlincx seint Hende-

rick Knopkens ende Trinken Dae-

men des kints nahm Tomas

 

Arcen D1616-011   -   12-09-1616   -   blz. 11 nr. 3

Peter ingen Fort Trein sein

hauisfrouwe haer kindt gedopt

den 12 september 1616 die

geferlincx seint Jacob Walrauens

ende Trein Kupers van Vinlo