GenBronnen

digitalisering

maas

Arcen dopen 1618


anno 1618

Arcen D1618-001/002   -   17-01-1618   -   blz. 15 nr. 2

Peter den Gulcker Aletgen ehluit

twee kinders gedopt den 17 janu[uarij]

1618 die geferlincx seint m(este)r

Henderick den Kuper ende Trein

Krauskops, Henderick Hotz ende

Angenes van Erfft

[namen dopelingen niet vermeld]

 

Arcen D1618-003   -   21-01-1618   -   blz. 15 nr. 3

Henderick Pastors, Leijsbet ehelut

haer kint gedopt den 21 janu-

uarij 1618 die geferlincx seint

Leinert Holtappels, ende Jen[ne]-

ken Pastors

[naam dopeling niet vermeld]

 

Arcen D1618-004   -   29-02-1618   -   blz. 15 nr. 4

Jan den Muller Jacob eheluit

haer kint gedopt den 29 febr(uarij)

1618 die geferlincx seint Goss[en]

ter Stappen van Stralen ende

Jenneken Pastors

[naam dopeling niet vermeld]

 

Arcen D1618-005   -   05-03-1618   -   blz. 15 nr. 5

Jan van Kuick Giertgen ehelut

haer kindt gedopt den 5 martij

1618 die geferlincx seint jonck[er]

vanden Bijlant mit namen Frede-

rick, ende Peterken Bijtters

 

Arcen D1618-006   -   05-03-1618   -   blz. 15 nr. 6

Leins den Kouhart Leijs ehlut haer

kint gedopt den 5 martij 1618

die geferlincx seint Peter ande

Poel ende Mercken Hoets

[naam dopeling niet vermeld]

 

Arcen D1618-007   -   14-04-1618   -   blz. 15 nr. 7

Geret op die Robeck Stein

sein hauisfrou haer kindt gedopt

den 14 april 1618 die gefer-

lincx seint Jan anden Kirckhof

ende Metteken Baetzen

[naam dopeling niet vermeld]

 

Arcen D1618-008   -   14-04-1618   -   blz. 16 nr. 1

Dereck? den Breijen Niesken

ehelut haer kint gedopt den 14

april 1618 die geferlincx

seint Henderick int Kloster ende

Niesken anden Kirckhoff

[naam dopeling niet vermeld]

 

Arcen D1618-009   -   19-06-1618   -   blz. 16 nr. 2

Thijs Kettelers, Metgen eheluit

har kint gedopt den 19 junij

1618 die geferlincx seint

Henderick Gielkens van Lottum

ende Leijsbet Weckers

[naam dopeling niet vermeld]

 

Arcen D1618-010   -   12-08-1618   -   blz. 16 nr. 3

Pouwels Linskens Griet eheluit

haer kint gedopt den 12 au-

gustij 1618 die geferlincx sint

Peter ingen Deijpt ende Thonis-

ken Mehnen

[naam dopeling niet vermeld]

 

Arcen D1618-011   -   21-08-1618   -   blz. 16 nr. 4

Loeff inden Brandt Peterken

eheluit haer kindt gedopt den 21

augustij 1618 die geferlincx

seint Loeffen vrouwen broder

ende Trein Sweuers

[naam dopeling niet vermeld]

 

Arcen D1618-012   -   13-10-1618   -   blz. 16 nr. 5

Jacob Vadeijer Jenneken ehl[ut]

haer kint gedopt den 13 october

1618 die geferlincx seint Jan

Boeffert, ende Aletgen Pastors,

[naam dopeling niet vermeld]

 

Arcen D1618-013   -   27-10-1618   -   blz. 16 nr. 6

Jan Thumans kindt gedopt den

27 october 1618 die geferlincx

seint Willem Walrauens ende Alet-

gen Bertgens van Walbeck

[naam dopeling niet vermeld]

 

Arcen D1618-014   -   18-11-1618   -   blz. 16 nr. 7

Peter Jan Windelen sohn Trein ehe-

luit haer kint gedopt den 18 nouem-

ber 1618 die geferlincx seint

Wijllem Geijsen ende Trein ingen

Haeff

[naam dopeling niet vermeld]

 

Arcen D1618-015   -   02-12-1618   -   blz. 16 nr. 8

Peter ingen Hors Aletgen eheluit

haer kint gedopt den 2 december

1618 die geferlincx seint Jacob

to Loeij van Stralen ende Trein

van Merlo des kints nahm Jan

[ander handschrift:] obijt 18 augusti 1675

 

Arcen D1618-016   -   02-12-1618   -   blz. 17 nr. 1

Jacob Poun Willemken ehluit haer

kint gedopt den 2 december 1618

die geferlincx seint Jan den Kre-

mer ende Beel Jenneken Punen

dochter

[naam dopeling niet vermeld]

 

Arcen D1618-017   -   05-12-1618   -   blz. 17 nr. 2

Herman van Lon Grietgen eheluit

haer kindt gedopt den 5 decem-

ber 1618, die geferlincx sint

Hieronimus Merler pastor tot

Swolgen ende Anna Goris des kints

nahm Hieronimus [ander handschrift:] obijt praetor, se-

cretarius et custor n(oste)r die 9 7bris

1693.

 

Arcen D1618-018   -   09-12-1618   -   blz. 17 nr. 3

Geret den Smit Eleijsabet

eheluit haer kint gedopt den 9

december 1618 die geferlincx

seint Peter inden Forst van

Stralen ende Merken van Velden

[naam dopeling niet vermeld]

 

Arcen D1618-019   -   20-12-1618   -   blz. 17 nr. 4

Michel Stelten Trein eheluit

haer kint gedopt den 20 december

1618 die geferlincx sint This

van Weijlick ende Peterken Bijt..

[naam dopeling niet vermeld]

 

Arcen D1618-020   -   24-12-1618   -   blz. 17 nr. 5

Thonis den Blat Leijsbet ehelu[it]

haer kindt gedopt den 24 decem[ber]

1618 die geferlincx seint Will[em]

opgen Locht ende Aletgen Gulcker

[naam dopeling niet vermeld]

 

Arcen D1618-021   -   30-12-1618   -   blz. 17 nr. 6

Henderick Knopkens Lienken ehelu[it]

haer kint gedopt den 30 december

1618 die geferlincx seint Geret

Daem van Crijstens sohn, ende Mag-

dalen van Weijlick

[naam dopeling niet vermeld]