GenBronnen

digitalisering

maas

Arcen dopen 1619


anno 1619

Arcen D1619-001   -   10-01-1619   -   blz. 17 nr. 7

Geret Liesen kindt gedopt den

10 januuarij 1619 die geferlincx

seint Henderick van Vinlo ende

Bijllek Klompemackers

[naam dopeling niet vermeld]

 

Arcen D1619-002   -   13-01-1619   -   blz. 18 nr. 1

Jan Deckers Willemken ehluit

haer kint gedopt den 13 januuarij

1619 die geferlincx seint Jan

van Weijlick ende Mercken int

Panhauiβ, des kints nahm Geret

 

Arcen D1619-003   -   16-02-1619   -   blz. 18 nr. 2

Jacob ingen Fort Marie ehluit

haer kint gedopt den 16 fe-

bruuarij 1619 die geferlincx

seint Peter ingen Fort ende

Thijsken Wefkers,

[naam dopeling niet vermeld]

 

Arcen D1619-004   -   16-03-1619   -   blz. 18 nr. 3

Jan den Welschen kremer

Enken eheluit haer kindt gedopt

den 16 martij 1619 die gefer-

lincx seint Derick van Buiren

ende Enken Brouwers

[naam dopeling niet vermeld]

 

Arcen D1619-005   -   19-03-1619   -   blz. 18 nr. 4

Wijllem ingen Deijpt Niesken

ehluit haer kindt gedopt 19 martij

1619 die geferlincx seint Hen-

derick int Wijtbrock ende Giertgen

Linskens des kints nahm Hen-

derick

 

Arcen D1619-006   -   07-04-1619   -   blz. 18 nr. 5

Jacob Eijlberts Henrisken ehluit

haer kint gedopt den 7 april

1619 die geferlincx seint

Jan vander Linden ende Beel

Custers des kints nahm Michel

 

Arcen D1619-007   -   28-03-1619   -   blz. 18 nr. 6

Dries Klompemackers Bielleken

eheluit haer kint gedopt den

28 martij 1619 die geferlincx

seint Henderick Heijnes ende

Geret Kiesen des kints nahm

Willem,

 

Arcen D1619-008   -   01-05-1619   -   blz. 18 nr. 7

Rut Plancken Trein eheluit

haer kindt gedopt den 1 maij

1619 die geferlincx seint

Jan van Weijlick, ende Leijsbet

Custers, des kints nahm

Frerick

 

Arcen D1619-009   -   05-06-1619   -   blz. 19 nr. 1

Henderick Stickelbart Marie

eheluit haer kindt gedopt den

5 junij 1619 die geferlincx

seint Sieger ingen Sant ende

Stein opgen Robeck, des kints

nahm Jan

 

Arcen D1619-010   -   09-06-1619   -   blz. 19 nr. 2

Henderick Halffpap Peterken

eheluit haer kindt gedopt den

9 junij 1619 die geferlincx

seint Geret opden Paedt van

Blijterswick ende Giertgen Baijen

des kints nahm Jan

 

Arcen D1619-011   -   02-07-1619   -   blz. 19 nr. 3

Jacob Stockens Giertgen ehl[uit]

haer kindt gedopt den 2 ju[lij]

1619 die geferlincx seint Hen-

derick ingen Rahm, ende Giertgen

Kruiskens des kints nahm Meues

 

Arcen D1619-012   -   04-07-1619   -   blz. 19 nr. 4

Henderick Bemmelen Mercken

eheluit har kindt gedopt den

4 julij 1619 die geferlincx

seint Eijtgen Junckbloet van

Schrusum ende Jan int Panhau[s]

des kints nahm Robbert

 

Arcen D1619-013   -   07-07-1619   -   blz. 19 nr. 5

Wincken Lommen Enken ehluit

haer kindt gedopt den 7 julij

1619 die geferlincx seint

Jan Walrauens; ende Trein Linskens

des kints nahm Johannes

 

Arcen D1619-014   -   28-07-1619   -   blz. 19 nr. 6

Geret Geris Anna eheluit har

kint gedopt den 28 julij 1619

die geferlincx seint Henderick

Artzen ende Seijbert vander

Dunck, des kints nahm Henderic[k]

 

Arcen D1619-015   -   10-09-1619   -   blz. 19 nr. 7

Weinant Kruiskens Leijsbet ehelu[it]

haer kint gedopt den 10 septem-

ber 1619 die geferlincx sint

Peter den Gulcker van Wansum

ende Anna inden Morian, des

kints nahm Giertgen

 

Arcen D1619-016   -   03-10-1619   -   blz. 20 nr. 1

Jan van Asten Bielken ehluit

haer kint gedopt den 3 october

1619 die geferlincx seint Jacob

angen Eindt tot Schanlo, ende

Trincken tot Grijbbenforst des kints

nahm Michel

 

Arcen D1619-017   -   15-10-1619   -   blz. 20 nr. 2

Klas Mijllen Trein eheluit haer

kint gedopt den 15 october 1619

die geferlincx seint Jan Hanes

van Walbeck ende Thisken Bosch

des kints nahm Maria,

 

Arcen D1619-018   -   12-10-1619   -   blz. 20 nr. 3

Merten den Schomecker Aletgen

eheluit haer kint gedopt den

12 october 1619 die gefer-

lincx seint juncker Jurgen

vander Fort, ende Willemken

Smets, des kints nahm Frerick

 

Arcen D1619-019   -   30-10-1619   -   blz. 20 nr. 4

Margriet die Wallein haer

kint gedopt den 30 october

1619 die geferlincx seint

Peter Grauβ ende Leijsbet Linsen

den Kouxents vrouwe des

kints nahm Jan Baptist. dit

ein hoeren kint,

 

Arcen D1619-020   -   15-12-1619   -   blz. 20 nr. 5

Frerick van Schack Girtgen

eheluit haer kindt gedopt den

15 december 1619 die gefer-

lincx seint Thijlman Frincken

ende Aletgen Gulckers des kints

Henderick

 

Arcen D1619-021   -   22-12-1619   -   blz. 20 nr. 6

Jan den Muser ende Jan sein

hauisfrauwe haer kindt gedopt

den 22 december 1619 die

geferlincx seint, Jacob int

Kloster ende Hijlken Walrauen

des kints nahm Derick