GenBronnen digitalisering
GenBronnen

digitalisering

maas

Arcen dopen 1620


[anno] 1[620]

Arcen D1620-001   -   02-02-1620   -   blz. 21 nr. 1

Kirstgen ingen Hock, Leijsbet eh[luit]

haer kint gedopt den 2 febr[uarij]

1620 die geferlincx seint

d[omin]us van Beringen, ende Trin[ken]

Cornelissen, des kints nahm H[en]-

derick

 

Arcen D1620-002   -   02-02-1620   -   blz. 21 nr. 2

Geret van Wijβ, Stein eh[luit]

haer kindt gedopt den 2 fe[bruarij]

1620 die geferlincx seint [Hen]-

derick Knopkens ende Pete[rke]n

inden Brandt des kints [nahm]

Jenneken,

 

Arcen D1620-003   -   00-03-1620   -   blz. 21 nr. 3

Henderick Plancken Leijsbetg(en)

eheluit haer kint gedopt den ..

martij 1620 die geferlincx [seint]

Wolffert inder Sittert ende Gi[ert]-

gen Bruinen van Vinlo des [kints]

nahm Jenneken

 

Arcen D1620-004   -   15-03-1620   -   blz. 21 nr. 4

Herman Deckers Grietg[en] eh[luit]

haer kint gedopt den 15 mar[tij]

1620 die geferlincx seint

Jan Seijbers van Brockhuisenf[orst]

Lisken Deckers des kints

nahm Johannes [ander handschrift:] fuit lector ...-

latus in L..... minorum obijt Ven[lo]-

na 10 augusti 1688

 

Arcen D1620-005   -   22-03-1620   -   blz. 21 nr. 5

Henderick Hoets Mercken e[hluit]

haer kindt gedopt den 22

martij 1620 die geferlin[cx]

seint Jan van Niel van Rin.-

berck ende Leijsbet Huigen des

kints nahm Stein

 

Arcen D1620-006   -   26-03-1620   -   blz. 21 nr. 6

Leins Ruter Hendericks, Beij....

eheluit haer kint gedopt den 2

6 martij 1620 die geferlincx

seint Leins Leinsen van Velde[n]

ende Henrisken Biermans des

kints nahm Jenneken,

 

Arcen D1620-007   -   25-04-1620   -   blz. 21 nr. 7

Loeff inden Brandt, Peterken

eheluit haer kindt gedopt den

25 april 1620 die gefer-

lincx seint Jan Grasenuul van

Stralen ende Trein anden Kir[ck]-

hoff des kints nahm Wille[m]

 

Arcen D1620-008   -   00-05-1620   -   blz. 22 nr. 1 [sterk verbleekt]

........ ......... gedopt den

.. maij 1620 die geferlincx

sint Derick Hansen van Velden

[ende] Bijliken Klompemackers des

kints nahm Henrisken

 

Arcen D1620-009   -   24-05-1620   -   blz. 22 nr. 2

Henderick ingen Rahm Enken

[eh]eluit haer kint gedopt den 24

[maij] 1620 die geferlincx seint

[J]an van Ressen ende Trein

Weuers des kints nahm Jacob

 

Arcen D1620-010   -   23-06-1620   -   blz. 22 nr. 3

Wijllem angen Bruck Trein eheluit

haer kindt gedopt den 23 junij

1620 die geferlincx seint

..ies angen Ast ende Libken

.offs van Lottum des kints

nahm Peter,

 

Arcen D1620-011   -   15-07-1620   -   blz. 22 nr. 4

Jan van Kuick Giertgen ehluit

[h]aer kindt gedopt den 15 julij

1620 die geferlincx seint

[He]nderick van Anraedt ende

Trui Feijten des kints nahm

[M]arie

 

Arcen D1620-012   -   07-08-1620   -   blz. 22 nr. 5

Jurgen Frij..endorff Cathari[na]

.... ehluit haer kint gedopt

den 7 augustij 1620 die gefer-

lincx seint Peter Grauβ, ende

Peter van Ressen des kints

nahm Johannes

 

Arcen D1620-013   -   09-08-1620   -   blz. 22 nr. 6

[D]erick Knopkens Trein ehluit [haer]

kindt gedopt den 9 augustij

[16]20 die geferlincx seint Lie-

[n]ert van Vinlo ende Lisbetgen

[D]eckers des kints nahm Beel,

 

Arcen D1620-014   -   14-08-1620   -   blz. 22 nr. 7

Jan anden Kirckhoff Niesken ehluit

haer kint gedopt den 14 au-

gustij 1620 die geferlincx

seint Peter anden Kirckhoff ende

Leisbet ingen Wijtbrock des

kints nahm Jacob

 

Arcen D1620-015   -   30-08-1620   -   blz. 23 nr. 1

Jan anden Kirckhoff Jan ehlu[it]

haer kindt gedopt den 30 augu[stij]

1620 die geferlincx seint Gere[t]

van Wijβ ende Grietgen Linskens

des kints nahm Henrisken,

 

Arcen D1620-016   -   05-10-1620   -   blz. 23 nr. 2

Geret Kiesen kindt gedopt den

den [sic] 5 october 1620 die gefer-

lincx seint Jan Brassen van Velde[n]

ende Trein ingen Strat des kin[ts]

nahm Bielken,

 

Arcen D1620-017   -   10-10-1620   -   blz. 23 nr. 3

Peter van Vinlo Trinken eh[luit]

haer kint gedopt den 10 octob[er]

1620 die geferlincx seint Hen-

derick opgen Beck van Velden ende

Stiencken opden .......... des kints

nahm Peter

 

Arcen D1620-018   -   15-10-1620   -   blz. 23 nr. 4

Aert Blenskens Eingel ehluit

haer kint gedopt den 15 october 162[0]

die geferlincx seint Jan Verlinden

ende Jenneken Pastors des kints

nahm Thonis

 

Arcen D1620-019   -   00-00-1620   -   blz. 23 nr. 5

Rincken ingen Deijpt Mercken ehe-

luit haer kint gedopt den .. ......

1620 die geferlincx seint Jan

angen Beck ende Grietgen int Klo[ster]

des kints nahm Grietgen

 

Arcen D1620-020   -   06-12-1620   -   blz. 23 nr. 6

Jan van Weijlick Magdalena ehe-

luit haer kint gedopt den 6 dec[em]-

ber 1620 die geferlincx seint

Jacob anden Poel ende Peterken

van Ressen des kints nahm Ge...

 

Arcen D1620-021   -   06-12-1620   -   blz. 23 nr. 7

Geret den Smit Lisbet eheluit

haer kint gedopt den 6 december

1620 die geferlincx seint W...

anden Kirckhoff ende Willemken

Flinsenbergh des kints nahm

Trinken

 

Arcen D1620-022   -   20-12-1620   -   blz. 23 nr. 8

Jacob den Vadeijer Jenneken eh[luit]

haer kint gedopt den 20 december

1620 die geferlincx seint Peter

Pastors ende Jacob Mijsers des kints

nahm Jan

 

Arcen D1620-023   -   26-12-1620   -   blz. 24 nr. 1

Geret Lommen Trincken ehluit

haer kint gedopt den 26 december

1620 die geferlincx seint Pou-

wels Boβ ende Mercken Lommen

des kints nahm Geret