GenBronnen

digitalisering

maas

Arcen dopen 1621


anno 1621

Arcen D1621-001   -   11-01-1621   -   blz. 24 nr. 2

Henderick Pastors Leijsbet ehluit

haer kint gedopt den 11 januuarij

1621 die geferlincx seint Gilken

Ketterers van Lottum ende Peter-

ken van Ressen des kints nahm

Henderick

 

Arcen D1621-002   -   31-01-1621   -   blz. 24 nr. 3

Jacob anden Poel Leijbken ehluit

haer kint gedopt den 31 ja-

nuuarij 1621 die geferlincx

seint Peter Deckers ende

Magdalen van Weijlick des

kints nahm Jenneken

 

Arcen D1621-003   -   31-01-1621   -   blz. 24 nr. 4

Jan van Astens Bielken ehluit

haer kint gedopt den 31 ja-

nuuarij 1621 die geferlincx

seint Jan Basten van Bongh

ende Grietgen int Kloster des

kints nahm Gaert,

 

Arcen D1621-004   -   14-02-1621   -   blz. 24 nr. 5

Jacob Eijlberts Henderick ehluit

haer kint gedopt den 14

februuarij 1621 die gefer-

lincx seint Derick van Eudth

ende Margriet Berkens des

kints nahm Michel

 

Arcen D1621-005   -   03-03-1621   -   blz. 24 nr. 6

Peter ingen Hoors Aletgen ehluit

haer kint gedopt den 3 martij

1621 die geferlincx seint Her-

man van Lon ende Trein Ressen

des kints nahm Grietgen

 

Arcen D1621-006   -   16-04-1621   -   blz. 24 nr. 7

Thonis den Blat Leijsbet ehluit

haer kint gedopt den 16 april

1621 die geferlincx seint Jan

Scherrers van Kruchten ende

Giertgen Brijen des kints nahm

Peter

 

Arcen D1621-007   -   12-06-1621   -   blz. 25 nr. 1

Peter anden Kirckhoff Trein eh[luit]

haer kint gedopt den 12 junij

1621 die geferlincx seint Jan

anden Kirckhoff ende Maria Gras...

des kints nahm Henderick

 

Arcen D1621-008   -   27-06-1621   -   blz. 25 nr. 2

meijster Jan den Kock Mercken

ehluit haer kint den 27 junij

1621 die geferlincx seint De-

rick van Eudth ende Grietgen

van Schack, des kints nahm Gr[iet]-

gen

 

Arcen D1621-009   -   21-08-1621   -   blz. 25 nr. 3

Geret van Wijβ Stein ehluit

haer kindt gedopt den 21 aug[us]-

tij 1621 die geferlincx seint

Jan Deckers ende Trein ingen

Fort des kints nahm Grietgen

 

Arcen D1621-010   -   03-09-1621   -   blz. 25 nr. 4

Grietgen Seijberts dochter M...-

ken haer kint gedopt den 3 sep-

tember 1621 die geferlincx

seint Peter Custers ende Windel

Rameckers des kints nahm L..-

ken ende is bastart

 

Arcen D1621-011   -   26-09-1621   -   blz. 25 nr. 5

Pouwels Rutgens Grietgen eh[luit]

haer kindt gedopt den 26 sep[tem]-

ber 1621 die geferlincx [seint]

Michel Donderbier van Brockh[ui]-

sen forst ende Ulken van

Weijlick des kints nahm Gertg[en]

 

Arcen D1621-012   -   07-11-1621   -   blz. 25 nr. 6

Loff inden Brandt Peterken eh[luit]

haer kindt gedopt den 7 nou[ember]

1621 die geferlincx seint

Jacob anden Poel ende Windel

Thonis van Stralen des

kints nahm Johannes

 

Arcen D1621-013   -   13-11-1621   -   blz. 25 nr. 7

Jan Mil van Wanckum Enke[n]

ehluit haer kindt gedopt den

13 nouember 1621 die gef[er]-

lincx seint Jan van Weijlic[k]

ende Aletgen Bertgens des

kints nahm Judt

 

Arcen D1621-014   -   03-12-1621   -   blz. 26 nr. 1

...... ......... Giertgen ehluit

haer kint gedopt den 3 decem-

ber 1621 die geferlincx sint

Pouwels Linskens ende Peterken

Linskens des kints nahm Henris-

ken

 

Arcen D1621-015   -   20-12-1621   -   blz. 26 nr. 2

Peter Poil Jan ehluit haer kint

gedopt den 20 december 1621

die geferlincx seint Peter van

Weijlick ende Derick int Pan-

hauβ des kints nahm Peter