GenBronnen

digitalisering

maas

Arcen dopen 1623


anno 1623

Arcen D1623-001   -   01-01-1623   -   blz. 30 nr. 1

Henderick Rinckens Leisbet ehluit

haer kint gedopt den i januuarij

1623 die geferlincx seint

Peter Deckers ende Jenneken Jansen

des kints nahm Reiner,

 

Arcen D1623-002   -   12-01-1623   -   blz. 30 nr. 2

Henderick ingen Raem, Enken ehluit

haer kint gedopt den 12 januuarij

1623 die geferlincx seint Hen-

derick Kalers ende Giertgen Koenen

des kintz nahm Balthazar

 

Arcen D1623-003   -   24-01-1623   -   blz. 30 nr. 3

Jan vander Horst Jenneken

ehluijt haer kint gedopt 24

januuarij 1623 die geferlincx

seint Willem Geretz ende Leijsbet

Schinck des kints nahm Jacob

 

Arcen D1623-004   -   28-01-1623   -   blz. 30 nr. 4

Michel Stelten Trein ehluit haer

kint gedopt den 28 januuarij

1623 die geferlincx seint Feijt

van Geisenkircken ende Trein van

Zittert des kints nahm Jenneken

 

Arcen D1623-005   -   01-02-1623   -   blz. 30 nr. 5

Anna Hermans van Lauck haer

kint gedopt den i februuarij

1623 die geferlincx seint Geert

Kremers van Raij ende Grietgen

Kruskops des kints nahm Aletgen

 

Arcen D1623-006   -   05-02-1623   -   blz. 30 nr. 6

Jan anden Kirckhoffs Rieβ ehluit

haer kindt gedopt den 5 februuarij

1623 die geferlincx seint Hende-

rick int Kloster ende Mercken

Buiten des kints nahm Willem

 

Arcen D1623-007   -   20-02-1623   -   blz. 30 nr. 7

Jacob Vadeijers Jenneken ehluit haer

kint gedopt den 20 februuarij

1623 die geferlincx seint Giel

van Kettelers ende Trein Rameckers

des kints nahm Peters

 

Arcen D1623-008   -   26-02-1623   -   blz. 30 nr. 8

Geret van Fijssels kint gedopt den

26 februuarij 1623 die geferlincx

seint Clemens van Fijssel, ende Floris

van Luick des kints nahm Mathis

 

Arcen D1623-009   -   03-04-1623   -   blz. 31 nr. 1

Aert Smeten Hylken ehluit haer

kindt gedopt den 3 april 1623 die

geferlincx seint Jacob Smeten van

Lottum ende Anna opgen Beck van

Schanlo des kints nahm Johannes

 

Arcen D1623-010   -   03-04-1623   -   blz. 31 nr. 2

Henderick Verlinden Henrisken ehluit

haer kint gedopt den 3 april 1623

die geferlincx seint Peter Grenis

ende Trein Verlinden des kindts

nahm Jacob

 

Arcen D1623-011   -   03-04-1623   -   blz. 31 nr. 3

Willem angen Bruck Trein ehlut haer

kint gedopt den 3 april 1623

die geferlincx seint Henderick

Deckers van Felden ende Zara

Smetz van Lottum des kints nahm

Lienken

 

Arcen D1623-012   -   14-04-1623   -   blz. 31 nr. 4

Jan den Wefkers Grietgen ehelu[t]

haer kint gedopt den 14 april

1623 die geferlincx seint Derick

Kruiskens ende Beel Custers des

kints nahm Grietgen

 

Arcen D1623-013   -   23-04-1623   -   blz. 31 nr. 5

Jan van Wanckum Hijlken ehlui[t]

haer kindt gedopt den 23 april

1623 die geferlincx seint Henderi[ck]

Heisters lutenant, ende Steinicken

van Erfft des kint nahm Nienke

 

Arcen D1623-014   -   01-05-1623   -   blz. 31 nr. 6

Jacob Stuckens Giertgen ehluit

haer kint gedopt den 1 maij 16[23]

die geferlincx seint Dries Mori[an?]

ende Jan Knopkens des kints

nahm Peter

 

Arcen D1623-015   -   13-05-1623   -   blz. 31 nr. 7

Geret Mullers Windel ehluit

haer kindt gedopt den 13 maij

1623 die geferlincx seint Hu-

pert Mullers ende Stein Kisste-

sniders des kints Eleijsabet

[ander handschrift:] obijt 25 januarij

1708

 

Arcen D1623-016   -   24-05-1623   -   blz. 32 nr. 1

Jan den Muller van Brochuisenforst

sein kint gedopt 24 mai 1623 die

geferlincx seint Giertgen Verlinden ende

Grietgen Seijberts des kints Sijbert

 

Arcen D1623-017   -   27-05-1623   -   blz. 32 nr. 2

Linβ Poten van Vinlo sein kindt ge-

dopt den 27 maij 1623 die gefer-

lincx seint Merten angen Stap van

Velden ende Bijlleken van Beckerum

vander Horst des kints nahm Wil-

lem

 

Arcen D1623-018   -   15-06-1623   -   blz. 32 nr. 3

Jan inden Kirckhoff Trein ehluit haer

kindt gedopt den 15 junij 1623

die geferlincx seint Jacob Bosch ende

Stein Walrauens des kints nahm

Johannes

 

Arcen D1623-019   -   28-06-1623   -   blz. 32 nr. 4

Leisbet angen Beck haer kindt gedopt

den 28 junij 1623 die geferlincx

seint Jacob Bosch ende Anna Bosch

des kints nahm Peter, dijt is bastart

 

Arcen D1623-020   -   02-07-1623   -   blz. 32 nr. 5

Frerick van Schachack Giertgen

ehluit haer kindt gedopt den 2

julij 1623 die geferlincx sint

Jan van Ressen ende Girtgen inden

Weijler van Lottum des kints

nahm Leijnert

 

Arcen D1623-021   -   09-08-1623   -   blz. 32 nr. 6

Klas Millen Trein ehluit haer

kint gedopt den 9 augustij 1623

die geferlincx seint Pouwels Boβ

ende Trein Lommen des kints

nahm Derick

 

Arcen D1623-022   -   27-08-1623   -   blz. 32 nr. 7

Pouwels Linskens Griet ehluit haer

kint gedopt den 27 augusti

1623 die geferlincx sint This

Rinckens ende Thijsken Wolfferts

des kints nahm Metgen

 

Arcen D1623-023   -   17-09-1623   -   blz. 32 nr. 8

Leff inden Brandt Peterken ehluit

haer kint gedopt den 17 sep-

tember 1623 die geferlincx

sint Henderick Rinckens ende Trin

aenden Kirckhoff des kints nahm

Leijsbet

 

Arcen D1623-024   -   29-09-1623   -   blz. 33 nr. 1

m(este)r Jan den Kock Mercken ehluit

haer kint gedopt den 29 septem[bris]

1623 die geferlincx seint Jan

van Hasselt van Reinberck ende Jan

van Weijlick des kints nahm Thomas

 

Arcen D1623-025   -   08-10-1623   -   blz. 33 nr. 2

Jan Beelen Bielken ehluit haer kint

gedopt den 8 october 1623 die

geferlincx seint Geret inden

Weilder van Lottum ende Rutgen

Gerets van Gribbenforst des kint[s]

nahm Leijsbet

 

Arcen D1623-026   -   29-11-1623   -   blz. 33 nr. 3

Weinant Kruiskens Leijsbet sein haus-

frouw haer kint gedopt den 29

nouember 1623 die geferlincx

seint Derick Kruiskens ende Beel

Pastors des kints nahm Jenneken

 

Arcen D1623-027   -   03-12-1623   -   blz. 33 nr. 4

Pouwels Rutgens Grietgen ehluit

haer kint gedopt den 3 december

1623 die geferlincx seint Jacob

ingen Rutz ende Jenneken Hoets

des kints nahm Geret