GenBronnen

digitalisering

maas

Arcen dopen 1624


anno 1624

Arcen D1624-001   -   01-01-1624   -   blz. 33 nr. 5

Jacob anden Poel Leibken ehlu[it]

haer kint gedopt der 1 januuar[ij]

1624 die geferlincx sint Loef[f]

inden Brandt ende Leijsbet Schin[ck]

des kints nahm Thijs

 

Arcen D1624-002   -   13-01-1624   -   blz. 33 nr. 6

Jan Schinck Jan ehluit haer kint

gedopt den 13 januuarij i [sic] die

geferlincx seint Lamert Holtappels

[ende] Willemken Smets des kints nahm

Anna

 

Arcen D1624-003   -   12-02-1624   -   blz. 33 nr. 7

Lienert Lienerts van Lottum sein

kint gedopt den 12 februuarij

1624 die geferlincx seint Aert

Lienert ende Niesken anden Kirck-

hoff des kints nahm Aletgen

 

Arcen D1624-004   -   12-02-1624   -   blz. 34 nr. 1

Jacob Ruiters Jan ehluit haer

kint gedopt den 12 februuarij

1624 die geferlincx seint

Jacob vanden Pool ende Mercken

Hoetz des kints nahm Mercken.

 

Arcen D1624-005   -   27-02-1624   -   blz. 34 nr. 2

Jan van Wilick Magdalena elut

haer kint gedopt den 27 febru(uarij)

1624 die geferlincx seint m(este)r

Henderick den Kuper unde Leijsbet

Schinck des kints nahm Thonisken

 

Arcen D1624-006   -   16-03-1624   -   blz. 34 nr. 3

Kirstgen ingen Hock Leijsbet ehluit

haer kint gedopt den 16 martij

1624 die geferlincx seint

Henderick int Wijtbrock ende

Cornelis Daens van Vinlo des

kints nahm Chatarina

 

Arcen D1624-007   -   06-04-1624   -   blz. 34 nr. 4

Wijllem van Kuick Derisken ehlut

haer kint gedopt den 6 april

1624 die geferlincx seint

Jan van Ressen ende Enken

Bruinen des kints nahm Jan

 

Arcen D1624-008   -   26-05-1624   -   blz. 34 nr. 5

Thonis den Blat Leijsbet ehluit

haer kint gedopt den 26 maij

1624 die geferlincx seint

Jan Vijsser van Gelder ende

Enken Janssen van die Neijkirck

des kints nahm Giertgen

 

Arcen D1624-009   -   08-07-1624   -   blz. 34 nr. 6

Jan [onleesbaar] Enken ehluit ha[e]r

kint gedopt den 8 julij 1624

die geferlincx seint Peter Ver-

muelen ende Giertgen Lienerts

des kints nahm Grietgen

 

Arcen D1624-010   -   25-07-1624   -   blz. 34 nr. 7

Geret Kiesen Lienken ehluit

haer kint gedopt den 25 julij

1624 die geferlincx seint

Derick van Eudt custer ende

Bielcken vangen Beij van Velden

des kints nahm Baetgen

 

Arcen D1624-011   -   25-07-1624   -   blz. 35 nr. 1

Geret Lommen Trein ehluit

haer kint gedopt den 25 julij

1624 die geferlincx seint Jan

de Pue? ende Trein anden Kirckhoff

des kints nahm Geret

 

Arcen D1624-012   -   12-08-1624   -   blz. 35 nr. 2

m(este)r Peter Wertgens Jan ehluit

haer kint gedopt den 12 augu[sti]

1624 die geferlincx seint

m(este)r Frans van Vinlo ende B...

Klingerbecks des kints nahm

Stein

 

Arcen D1624-013   -   15-09-1624   -   blz. 35 nr. 3

Jan van Kuicks genant Klotgesrot

Giertgen ehluit haer kint gedopt

den 15 september 1624 die

geferlincx seint Grietgen van

[onleesbaar] ende Weinant Kru[is]-

kens des kints nahm Maria

 

Arcen D1624-014   -   10-11-1624   -   blz. 35 nr. 4

Jan Swefkers Giertgen ehluit

haer kint gedopt den 10 noue[mber]

1624 die geferlincx seint

Theues Swefkers van [onleesbaar]

ende Theijes Linsen vander [onleesbaar]

des kints nahm Gert...

 

Arcen D1624-015   -   14-11-1624   -   blz. 35 nr. 5

Jan den Mullers dochters kint

gedopt den 14 nouember 1624

die geferlincx seint Hupert Nu-

lers ende Windel Kistesneiders

des kints nahm Jacob dit ijs

bastart

 

Arcen D1624-016   -   24-12-1624   -   blz. 35 nr. 6

Herman Deckers Grietgen

ehluit haer kint gedopt den 24

december 1624 die geferlincx

seint Henderick Linskens ende

Magdalen van Weijlick des k[ints]

nahm [ander handschtift:] obijt 20 martij

1701

 

Arcen D1624-017   -   27-12-1624   -   blz. 35 nr. 7

den slimmen Reiner Beel e[h]-

luit haer kint gedopt den 27

december 1624 die geferli[ncx]

seint Willemken Vlinsenbergh en[de]

Dijllian van Schrusum des kints

nahm Kirstgen