GenBronnen

digitalisering

maas

Arcen dopen 1632


anno 1632

Arcen D1632-001   -   12-02-1632   -   blz. 67 nr. 6

Kaler Petermans ende Steinken

Krauskops ehluit haer kindt gedopt

den 12 februuarij 1632 die ge-

ferlincx seint m(este)r Jan Weskens

ende kemerlinck, ende Derisken van

Kuick des kints nahm Peter

 

Arcen D1632-002   -   15-02-1632   -   blz. 68 nr. 1

Jan den Holtsager van Gronin-

gen Derisken ehluit haer kint

gedopt den 15 februuarij 1632

die geferlincx seint Jacob Walra-

uens ende Stein Mertens des

kints nahm Derick

 

Arcen D1632-003   -   22-02-1632   -   blz. 68 nr. 2

Peter Pastors, Leijbken ehluit

haer kindt gedopt den 22 febr(uuarij)

1632 die geferlincx sint Hijl-

ken anden Poel ende Henderick

Pastors des kints nahm Ulken

 

Arcen D1632-004   -   24-02-1632   -   blz. 68 nr. 3

anno 1632 den 24 febru(uarij)

so is gedopt het kindt van Grijtgen

Loweijs, die geferlincx seint

m(este)r Jan Weskens kemerlinck

ende Leijsbet van Mechelen des kints

nahm Jan, die weijsmoder

bekent voor den pastor dat

sij Grietgen versocht hefft der

vater to wesen vant kint Jan

Gommieler

 

Arcen D1632-005   -   04-03-1632   -   blz. 68 nr. 4

Nicklas van Erffort lutenant

Eleijsabet Snaters ehluit haer

kint gedopt den 4 martij 1632

die geferlincx seint Ruth van

Assel ende Eleijsabet Klingenbeck

des kindts nahm Catharina

 

Arcen D1632-006   -   08-03-1632   -   blz. 68 nr. 5

Johan Kloet Euertgen eheluit

haer kindt gedopt der 8 martij

1632 die geferlincx seint Ruth

van Asselt ende Anna de Laet

des kints nahm Anna

 

Arcen D1632-007   -   21-03-1632   -   blz. 68 nr.6

Kirst van Sambeck ende Derisken

ehluit haer kindt gedopt den

21 martij 1632 die geferlincx

seint Jan Feijten ende Stein Weit-

gens van Stralen des kints nahm

Gaert,

 

Arcen D1632-008   -   16-04-1632   -   blz. 68 nr. 7

anno 1632 den 16 april so ijs

gedopt het kindt van Derick van

Maseijck ende Susanna Wolters

ehleut die geferlincx seint

Jan Feijten ende Jenneken Jansen

des kints nahm Henderick

 

Arcen D1632-009   -   18-04-1632   -   blz. 69 nr. 1

Jan Deckers Niesken ehluit [haer]

kindt gedopt den 18 april 1632

die geferlincx seint Henderick int

Wijtbrock ende Trein Linskens des

kints nahm Antonij

 

Arcen D1632-010   -   03-05-1632   -   blz. 69 nr. 2

Gaert van Grieffraet Jenneken

eheluit haer kindt gedopt den 3 maij

1632 die geferlincx seint Eijdt

van Schrusum ende Derisken van

Kuick des kints nahm Henrisken

 

Arcen D1632-011   -   09-05-1632   -   blz. 69 nr. 3

Dries Vermulen Jan ehluit haer

kindt gedopt den 9 maij 1632 die

geferlincx seint Geret Knopkens ende

Magdalen van Weijlick des kints

nahm Leinken

 

Arcen D1632-012   -   04-06-1632   -   blz. 69 nr. 4

Jenneken Jan van Sambecks hauisfro[uw]

gewest haer kindt gedopt den 4 junij

1632 die geferlincx seint Derick

van Eudth custos ende Derisken van

Kuick des kints nahm Jan,

 

Arcen D1632-013   -   18-06-1632   -   blz. 69 nr. 5

Henderick Hoetz Mercken eheluit haer

kindt gedopt den 18 junij 1632 die

geferlincx seint Johannes Nicklas van

Trier ende Marie Krauskops des

kints nahm Jenneken

 

Arcen D1632-014   -   09-07-1632   -   blz. 69 nr. 6

Jan Smetz ende Jan int Panhauβ ehluit

haer kindt gedopt den 9 julij 1632

die geferlincx seint Derick van

Eudth ende Peterken Smetz des kints

nahm Mercken

 

Arcen D1632-015   -   16-07-1632   -   blz. 69 nr. 7

Johannes Nicklas Renerius van Trier

ende Anna eheluit haer kindt gedopt

den 16 julij 1632 die geferlincx

seint Steffen Kersten van Flodorp, in

platz Matthis Ewolts fendreger

ende Petternella vanden Haue des

kints nahm Petrus,

 

Arcen D1632-016   -   08-09-1632   -   blz. 69 nr. 8

Renier Maten Henrisken eheluidt

haer kindt gedopt den 8 september

1632 die geferlincx seint Thijs

Rinckens ende Bielken van Schack

des kindts nahm Aletgen

 

Arcen D1632-017   -   12-09-1632   -   blz. 70 nr. 1

Jacob [onleesbaar] ende Henrisken

eheluit haer kindt gedopt den 12

september 1632 die geferlincx

seint Jan [onleesbaar] ende Trein [onleesbaar]

des kints nahm Meriken

 

Arcen D1632-018   -   21-09-1632   -   blz. 70 nr. 2

Jaspar vander Horst ende Thisken

eheluit haer kindt gedopt den 21

september 1632 die geferlincx

seint Ber(n)hart Sijllen vander Horst

ende Catharina Cornelissen des kints

nahm Treincken

 

Arcen D1632-019   -   26-09-1632   -   blz. 70 nr. 3

Geret Mullers Windel ehluit har

kindt gedopt den 26 september 1632

die geferlincx seint den jungen Jan

Mullers ende Trein Stijckelbarts des

kints nahm Johannes

 

Arcen D1632-020   -   28-09-1632   -   blz. 70 nr. 4

Jacob Krauskops Marie eheluidt

haer kindt gedopt den 28 septemb(e)r

1632 die geferlincx seint Kirst

van Sambeck ende Mercken Bemme-

len des kindts nahm Thonisken

 

Arcen D1632-021   -   03-10-1632   -   blz. 70 nr. 5

Peter Boerβ ende Hijll eheluidt

haer kindt gedopt den 3 october

1632 die geferlincx seint Jacob

Eijlbertz ende Trein Stijckelbarts des

kindts nahm Thijs

 

Arcen D1632-022   -   09-10-1632   -   blz. 70 nr. 6

Henderick Puin ende Trein eheluit

haer kindt gedopt den 9 october

1632 die geferlincx seint

Andries Scharlamanij ende Enken

Flinsenbergh des kints nahm Marie

 

Arcen D1632-023   -   09-10-1632   -   blz. 70 nr. 7

Jost van Hal den sohn van Peter Vermu-

len Naelken ehluit haer kindt

gedopt den 9 october 1632 die

geferlincx seint Jan van Wanc-

kum ende Jan Knopkens des kints

nahm Peter

 

Arcen D1632-024   -   02-11-1632   -   blz. 70 nr. 8

Mathis van Helden Henderick Ver-

linden ehluit haer kindt gedopt

den 2 nouember 1632 die gefer-

lincx seint Jan van Weijlick ende

Catharina Cornelissen des kints

nahm Wilhelma

 

Arcen D1632-025   -   04-11-1632   -   blz. 71 nr. 1

Peter Smetz Peterken ehluit haer

kindt gedopt den 4 nouember 1632

die geferlincx seint This Rinckens

ende Grietgen Fassen des kints nahm

Johannes

 

Arcen D1632-026   -   05-12-1632   -   blz. 71 nr. 2

Peter anden Bergh Giertgen ehluidt

haer kindt gedopt den 5 decemb(e)r

1632 die geferlincx seint Hijllig[er]

Linsen van Felden, ende Baetsken

van Braeij des kints nahm Hende-

rick,

 

Arcen D1632-027   -   08-12-1632   -   blz. 71 nr. 3

Jan Pouwels Bosch sohn, Jenneken

ehluit haer kindt gedopt den 8 de[cem]-

ber 1632 die geferlincx seint

Jan Bosch ende Anna ingen Brock

van Felden des kints nahm Ger[et]

 

Arcen D1632-028   -   19-12-1632   -   blz. 71 nr. 4

Thijsken ingen Fort Lienertgen

haer kindt gedopt den 19 decem[ber]

1632 die geferlincx seint Ja[n]

anden Kirckhoff ende Bijlleken

Klompemackers des kints nahm

Mechtel