GenBronnen

digitalisering

maas

Arcen dopen 1634


anno 1634

Arcen D1634-001   -   05-01-1634   -   blz. 75 nr. 1

Jan Seijberts z. [= zaliger] ende Derisken

eheluit haer kindt gedopt den 5

januuarij 1634. die geferlincx

sint Derick van Eudth custos

ende Meet van Ressen des kints

nahm Jan

 

Arcen D1634-002   -   29-01-1634   -   blz. 75 nr. 2

Matthijs van Helden ende Henderick

Verlinden ehluit haer kindt gedopt

den 29 januuarij 1634 die ge-

ferlincx seint Jan Verlinden ende

Angenieβ van Haldermondt van Vinlo

des kints nahm Gaert.

 

Arcen D1634-003   -   05-02-1634   -   blz. 75 nr. 3

Henderick Pastors, Eleijsabet ehluit

hun kindt gedopt den 5 februua[rij]

1634 die geferlincx seint Jan

van Reijl ende Peterken Schinck de[s]

kints nahm Jenneken

 

Arcen D1634-004   -   12-03-1634   -   blz. 75 nr. 4

Reiner angen Derp, Giertgen ehluit

hun kindt gedopt den 12 martij

1634 die geferlincx sint Henderick

op den Weijer, vander Horst, ende

Ruth Cuerstigh van Velden des kints

nahm Gossen

 

Arcen D1634-005   -   24-03-1634   -   blz. 75 nr. 5

Jan van Reijl, Derisken eheluit

haer kindt gedopt den 24 martij

1634. die geferlincx seint Hende-

rick Pastors ende Jenneken Vagdier

des kindts nahm Antonij

 

Arcen D1634-006   -   23-04-1634   -   blz. 75 nr. 6

Klaβ te Sonderen, Mercken ehluit

haer kindt gedopt den 23 april

1634 die geferlincx sint Hende-

rick Linskens ende Jenneken Boum[en]

des kindts nahm Matthis

 

Arcen D1634-007   -   31-04-1634   -   blz. 75 nr. 7

Willem ingen Deijpt Giertgen

ehluit haer kindt gedopt den 31 [sic]

april 1634 die geferlincx

seint This ingen Deijpen van

Schanlo ende Giertgen Maβ van

Schanlo des kints nahm Henderick

 

Arcen D1634-008   -   14-05-1634   -   blz. 76 nr. 1

Herman Deckers Grietgen

ehelut haer kindt gedopt den 14

maij 1634 die geferlincx sint

Henderick Kreinen Bosch ende Libken

Unkens des kindts nahm Steffen

 

Arcen D1634-009   -   18-05-1634   -   blz. 76 nr. 2

Jan van Dinteren Eleijsabet

ehluit haer kindt gedopt den 18

maij 1634 die geferlincx sint

Jan van Wancken genant Mut

ende Jan Knopkens des kints

nahm Catharina.

 

Arcen D1634-010   -   28-05-1634   -   blz. 76 nr. 3

Driesken Scharlamenij, Mercken

eheluit haer kindt gedopt den

28 maij 1634 die geferlincx

sint Theues Deckers ende Trin-

ken Mullers van Gelder des

kints nahm Marie

 

Arcen D1634-011   -   06-06-1634   -   blz. 76 nr. 4

Henderick Puin, Trein Stickelbarts

ehluit haer kindt gedopt den 6

junij 1634 die geferlincx sint

Nielis Puin, ende Lieuertgen Puin

des kindts nahm Jacob

 

Arcen D1634-012   -   09-07-1634   -   blz. 76 nr. 5

anno 1634 den 9 julij so ijs ge-

dopt het kindt van Gossen Vo[..]

van Kaldekircken, Eleijsabet

ehluidt soldat onder den heeren

van Weijsweilder, hopman opt

fort tot Arssen die geferlincx

seint Carler Liegfast van die

Neijbirck ende Leijsbet Polmans

van Vinlo des kindts nahm An-

neken

 

Arcen D1634-013   -   30-07-1634   -   blz. 76 nr. 6

Henderick Linskens Thijsken ehelut

haer kindt gedopt den 30 lulij [sic]

1634 die geferlincx seint

Enneken Kreinen, ende Hijlken

anden Poel in teijt van noeden

des kints nahm Derisken

 

Arcen D1634-014   -   03-09-1634   -   blz. 76 nr. 7

anno 1634 den 3 september so ijs

gedopt het kindt van Gaert Bruck-

mans uter Hochduitslant ende

Sibijlla Ambrosius ehluit. soldat

opt fort tot Arssen onder den

heeren van Weijsweilder in dinst

der heeren staten die geferlincx

seint Eleijsabet Polmans van Vinlo

ende Catharina Arcx van Rurmun-

de des kindts nahm Johannes

 

Arcen D1634-015   -   01-10-1634   -   blz. 77 nr. 1

Peter Thonissen van Rurmund[e]

ende Arian Verack ehluit, haer

kindt gedopt den 1 october

1634, die geferlincx seint

Eleijs[ab]et Poelmans van Vinlo

ende Henderick Peters van Vi[nlo]

des kints nahm Margrieta

 

Arcen D1634-016   -   02-10-1634   -   blz. 77 nr. 2

anno 1634 den 2 october so

ijst gedopt het kindt van Gaert

Koppes van Rurmunde tamboer

opt fort tot Arssen ende Marie

Brouwers eheluit die geferlincx

sint Geret anden Steinacker van

Brockhuisenforst, ende Marie die haus-

vrou van Steff Koppes

des kints nahm Beatrijx

 

Arcen D1634-017   -   05-11-1634   -   blz. 77 nr. 3

Jentgen Kessels zaliger van Bocx-

mehr, Nael eheluit haer kindt ge-

dopt den 5 nouember 1634 die

geferlincx seint Geret van Loon

ende Jan vande Robeck des kints

nahm Johannes

 

Arcen D1634-018   -   26-11-1634   -   blz. 77 nr. 4

Peter anden Poel Hijlken ehelu[it]

haer kindt gedopt den 26

nouember 1634 die geferlincx

seint Reiner Rulers ende Ma-

rie anden Poel, des kindts nahm

Jacob

 

Arcen D1634-019   -   03-12-1634   -   blz. 77 nr. 5

Jan Deckers Niesken eheluit

haer kindt gedopt den 3 decem-

ber 1634 die gefer-

lincx seint Matthijs van Helden

forierer ende Ermiken Ramec-

kers van Brockhuisen des

kints nahm Andries

 

Arcen D1634-020   -   10-12-1634   -   blz. 77 nr. 6

Johannes Wernerius van Tri[er]

Anna van den Have eheluit haer

kint gedopt den 10 december

1634 die geferlincx seint

Derick van Eudth in platz van

den ohm van Anna vanden Have

ende Dijliem Friessendorff des

kints nahm Johan Michael

 

Arcen D1634-021   -   10-12-1634   -   blz. 78 nr. 1

Henderick Steuens van Lom

Hijlken ehelut haer kindt ge-

dopt den 10 december 1634

die geferlincx seint Jann

Bouten ende Giertgen anden Kir-

ckhoff offto Walrauens des

kints nahm Jacob

 

Arcen D1634-022   -   24-12-1634   -   blz. 78 nr. 2

Wijllem Kluten van Lom, Alet-

gen eheluit haer kindt gedopt

den 24 december 1634 die

geferlincx seint Jan den Mul-

ler oftte Klompemecker van

Brochuisenforst ende Aletgen an-

den Beck des kints nahm Jacob