GenBronnen

digitalisering

maas

Arcen dopen 1636


Arcen D1636-001   -   01-01-1636   -   blz. 83 nr. 1

Geret Knopkens ende Jenneken

sin husfrou haer kint gedopt

anno 1636 den ersten

jannewaerij die geferlins

Jan Siebers Dris den Smit

Stien Knopkens des kins

nam is Geret

 

Arcen D1636-002   -   19-01-1636   -   blz. 83 nr. 2

Wellem van Dijntter ende

Neesken sijn husfrow haer

kijnt gedopt anno 1636

den 19 jannewarijus dije

geferlijns sijnt Emont

Clarins ende Peter ijnden

Brandt ende Nes van Oller

des kijns nahm Jan

 

Arcen D1636-003   -   24-02-1636   -   blz. 83 nr. 3

anno 1636 den 24 februarij

heeft Peter Kuster ende Grietgen

eluide haer kint gedoopt ende

den naem van het kint is

Derrijck die geferlinx

sijn Herman van Loon unde

Wolfert inder Sittert, ende Tisk[en]

Poel

 

Arcen D1636-004   -   04-08-1636   -   blz. 83 nr. 4

Wincken Rutgens ende Gritgen sijn huisfrow

haer kint gedopt den 4 augusti 1636 die

geferlinx sijnt Hieronimus van Loon

ende Elisabet van Loon des kints

naem Gertruijt

 

Arcen D1636-005   -   30-08-1636   -   blz. 83 nr. 5

Hendrijck Colmans unde Gritgen sijn

huisfrow haer kindt gedoopt den 30

augustij 1636 die geferlinx sijn

Hieronimus van Loon unde Tijsken Poel

unde Merriken Blenxkens des kints

naem Ulken

 

Arcen D1636-006   -   07-09-1636   -   blz. 84 nr. 1

mester Jan Riel unde Derrisken sijn

huisfrow haer kindt gedoopt den 7 september

anno 1636 die geferlinx sint Herman

van Loon unde Libken Ulkens des

kints naem Antonius

 

Arcen D1636-007   -   26-09-1636   -   blz. 84 nr. 2

Peter Pastoers ende Liebeken

van Wiellick sin huisfrouw

haer kint gedoopt den 26

september anno 1636 die

geferlinx mester Jan van

Riel, Lisbet van Lonn des

kins naem Webken

 

Arcen D1636-008   -   30-09-1636   -   blz. 84 nr. 3

Goert van Greffrat unde Jenneken

sijn huisfrow haer kint gedopt den 30

september anno1636 die geferlinx sijn

Frans Verlinden ende Merrij van Sambeck

des kints nahm Tijsken

 

Arcen D1636-009   -   12-10-1636   -   blz. 84 nr. 4

Jacop inden Kader unde Henderijck sijn

huisfrow haer kint gedopt den 12 october

1636 die geverlinx sijn den foerir

unde Gijsberde Gritgen des kins nahm

Jan

 

Arcen D1636-010   -   28-10-1636   -   blz. 84 nr. 5

Peter Smits unde Peterken sijn huisfrow

haer kint gedopt den 28 octobris 1636

die geferlinx sijn Jan ingen Riet unde

Derrick Smits des kints nahm Willemke

 

Arcen D1636-011   -   09-11-1636   -   blz. 84 nr. 6

Reiner Gossens unde Hanrijck sijn huisfrow

haer kint gedopt den 9 nouembris 1636

die geferlinx sijn Hanrijck Puin unde Jan Geret

Steenacker frow des kints nahm Derrijck.

 

Arcen D1636-012   -   29-11-1636   -   blz. 84 nr. 7

......er inde Vort unde Beilleken sijn

huisfrow haer kint gedopt den 29

nouembris 1636 die geferlinx sijn

Jan Smits unde Merriken ingen

Voert des kints nahm Belliken

 

Arcen D1636-013   -   27/28-05-1636   -   blz. 85 nr. 1

a(nn)o 1636 den 27 maij iβ

gebarent den jongen heer

tot Arssen Reiner Marselis

van Gelder. unde gedopt

den 28 maij van Alexan-

der Noten pastoir tot Arssen

dei gefehrlings sein den woull

ed: Reiner van Gelder heer

tot Fregsen Bachum etc.

und den woull edel: Marcilius

van Palandt heer zu Wachten-

dorp Wildenborrich etc. unde

die woul edel: Margareta von

Roulhousen frouwe tot

Clarenbeeck etc.

 

Arcen D1636-014   -   30-11-1636   -   blz. 85 nr. 2

Jan inden Riedt unde Jenneken

sijn huisfrow haer kint gedopt den 30

nouembris 1636 die geferlinx sijnt

Peter Smits unde Jenneken van Blerik

des kints nahm Paulus

 

Arcen D1636-015   -   14-12-1636   -   blz. 85 nr. 3

Gerret Steenackers unde Jan sijn

huisfrow haer kint gedopt den 14

decembris 1636 die geferlijnx

sijn Jeronimus van Loon custer

tot Arssen unde Jan Renckens

des kints nahm Anna.

 

Arcen D1636-016   -   14-12-1636   -   blz. 85 nr. 4

Jan den Holtsager unde Derrijs sijn

huisfrow haer kint gedopt den 14

decembris 1636 die geferlijnx sijn

Jeronimus van Loon custer tot Arssen

unde Merrij van Sambeck des

kints nahm Jan

 

Arcen D1636-017   -   23-12-1636   -   blz. 85 nr. 5

Herman Deckers unde Grijtghen

eheluijt haer kint gedopt den 23

decembris 1636 die geferlinx

sijn [verbleekt daardoor onleesbaar]

Gritgen Cuipers des kints nahm

Peter