GenBronnen

digitalisering

maas

Arcen dopen 1637


anno 1637

Arcen D1637-001   -   25-10-1637   -   blz. 86 nr. 1

Frans Verlinden Elijsabet sijn

huisvrouw haer kint gedopt

den 25 october 1637. die

geferlincx sint Matthijs [niets geschreven]

unde Stijn Knopkens des

kints nahm Margareta

 

Arcen D1637-002   -   19-07-1637   -   blz. 86 nr. 2

Geret van Loon Stijn sijn

huisvrow haer kint gedopt

den 19 julij 1637 die gever-

lijncx sijn Hieronimus van Loon

custer tot Arssen unde Johanna

Knopkens des kints nahm

Margareta

 

Arcen D1637-003   -   19-07-1637   -   blz. 86 nr. 3

Bernard unde Stijn Renckens sijn

huisvrouw haer kint gedopt den

19 julij 1637 doer Alexander

Noten pastor tot Arssen die gever-

lijncx sijnt Wolffert inder

Sittert unde Johanna Renckens

des kints nahm Thijs.