GenBronnen

digitalisering

maas

Arcen dopen 1639


1639

Arcen D1639-001   -   01-01-1639   -   blz. 88 nr. 1

Jan Roosen Jenneken sijn

huisfrouw haer kint gedopt

den 1 januarij 1638 [sic] doer

Alexander Noiten pastor

Arssensis die geferlijncx sijn

Hieronimus van Loon custos

ende Merriken D….n des

kints nahm Derrick

 

Arcen D1639-002   -   09-01-1639   -   blz. 88 nr. 2

Arijan Neerinx unde Merricken

sijn huisvrouw haer kint ged-

opt den 9 januar 1639 doer

Alexander Noten pastor Arssensis

die geferlincx sint Derrick

Cruiskens unde Hilleken van

Eudt des kints nahm Thijs

 

Arcen D1639-003   -   16-01-1639   -   blz. 88 nr. 3

Willem Bocx oft Mons unde

Hanrijck sijn huisvrow haer

kint gedopt den 16 januuarij

1639 doer Alexander Notten

pastor Arssensis die geverlincx

sijnt Derrick Bemmelen unde

Gertgen Smits des

kints nahm Gertrudis

 

Arcen D1639-004   -   29-01-1639   -   blz. 89 nr. 1

Jacop Baeten unde Pouken

sijn huijsvrouw haer kint

gedopt den 29 januua: 1639

doer Alexander Notten pastor

Arssensis die geverlincx sijn

Jan Jonckers unde Nees

van Oerloo des kints nahm

Cattharina [ander handschrift:] obijt 12 martij 1717

 

Arcen D1639-005   -   02-02-1639   -   blz. 89 nr. 2

Drijs van Seuenum unde Meetgen sijn

huijsvrouw haer kint gedopt

den 2 februarij 1639 die

geferlincx sijnt Thijs

Sijbers unde Derrijs Sijbers

doer Alexander Notten pastor

Arssensis des kints nahm Jan

 

Arcen D1639-006   -   06-02-1639   -   blz. 89 nr. 3

Geret van Loon unde Stijn

sijn huisvrouw haer kint gedopt

den 6 februarij anno 1639 den

die geferlincx sijnt Drijs

Vermuelen unde Thrijn Roosen

doer Alexander Notten pastor

Arssensis des kints nahm Helena

off Leenken

 

Arcen D1639-007   -   18-02-1639   -   blz. 89 nr. 4

Henrijck den Spulman unde

Derrijs van Rees zijn huisfrow

haer kint gedopt den 18 feb:

anno 1639 doer Alexander

Notten pastor Arssensis die

geferlincx zijnt Thijs to

Bitter unde Henners van Roe[..]

des kints nahm Jan.

 

Arcen D1639-008   -   19-02-1639   -   blz. 89 nr. 5

Wijllem van Pondt unde Merrij zijn

huijsvrow haer kint gedopt den

19 februarij anno 1639 doer Alexa-

nder Notten pastor Arssensis die

geferlincx sijnt Art Linardts

van Lotthum unde Thonisken

Anthon des kints nahm

Margareta

 

Arcen D1639-009   -   25-02-1639   -   blz. 90 nr. 1

Hanrijck Millen unde Johanna

zijn huisvrouw haer kint

gedopt den 25 februarij door

Alexander Notten pastor Arssen[sis]

die geferlincx zijnt Peter

Boom van Bleerick unde Henne-

rixken aengen Iindt van

Bleerijck, des kints nahm

Johannes

 

Arcen D1639-010   -   28-02-1639   -   blz. 90 nr. 2

Thomas Fluerkens

unde Thijsken zijn huis-

vrouw haer kint gedopt

den 28 februarij 1639 doer

Alexander Notten pastor

Arssensis die geferlincx sijn

Jan van Loon unde

Elijsabet van Wijlick. des

kints nahm Matthijas

 

Arcen D1639-011   -   08-03-1639   -   blz. 90 nr. 3

Frans Verlinden Elisabeth zijn

huisvrouw haer kint gedopt den

8 martij 1639 doer Alexander

Notten pastor Arssensis die geferlincx

sijn Emont Clairens borch-

greeff tot Meerlo unde

Thrijn Bossen des kints nahm

Hendricus

 

Arcen D1639-012   -   09-03-1639   -   blz. 90 nr. 4

Hendrick Kerstgens unde Merricken

sijn huisvrouw haer kint gedopt

den 9 martij 1639. die geferlincx

sijn Jan Thijssen van Hasselt

unde Gertgen ingen Vort des

kints nahm Meet.

 

Arcen D1639-013   -   15-03-1639   -   blz. 90 nr. 5

Jan Schinck unde Gritgen sijn

huijsvrouw haer kint gedopt den 15

martij 1639 die geferlincx sijnt

Jan ingen Panhuis unde Jenneken

Heijen van Pont des kints nahm

Jan

 

Arcen D1639-014   -   10-04-1639   -   blz. 90 nr. 6

Geret Pastors unde Merrij zijn

huisvrouw haer kint gedopt den

10 aprilis 1639 die geferlincx sint

Art Handricx van Groeninghen

unde Hees van Spenard des

kints nahm Anna

 

Arcen D1639-015   -   17-04-1639   -   blz. 91 nr. 1

Jan den Muller unde Hill zijn

huisvrouw haer kint gedopt den

17 appril 1639 die geferlincx

zijn Jelis Rameckers unde

Margriet [niets geschreven] des kints nahm Peter

 

Arcen D1639-016   -   20-04-1639   -   blz. 91 nr. 2

Dris Vermuelen unde Johanna zijn

huijsvrouw haer kint gedopt den

20 apprili anno 1639 die gefer-

lincx zijn Geret van Loon

ende Thrijn Boessen des kints

nahm Gergen.

 

Arcen D1639-017   -   08-05-1639   -   blz. 91 nr. 3

Matthijs Abels unde Catharina zijn huisvrou[w]

haer kint gedopt den 8 maij 1639

die geferlincx zijn Henrijck Bulmans

unde Henrica vander Linden des kints

nahm Lijsbeth

 

Arcen D1639-018   -   15-05-1639   -   blz. 91 nr. 4

Derrick Schruerkens unde

Enken zijn huijsvrouw haer

kint gedopt den 15 maij 1639

die geferlincx zijn Jan Rutgen

unde Agnes Kloeten des

kints nahm Jan

 

Arcen D1639-019   -   14-07-1639   -   blz. 91 nr. 5

Jan van Loon unde Stijn zijn

sijn [sic] huisvrouw haer kint gedopt

den 14 julij 1639 die

geferlincx zijn Frederick van

Schaek unde Trhrin Ross[en]

des kints nahm Hendrick

 

Arcen D1639-020   -   16-07-1639   -   blz. 91 nr. 6

Jan ingen Ael van Velden unde

Enneken zijn huisvrouw haer

kint gedopt den 16 julij 1639

die geferlincx zijn Reijner

Bos Ennecken Hermens van

Wel des kints nahm Henrica.

 

Arcen D1639-021   -   24-07-1639   -   blz. 91 nr. 7

Jan aengen Beeck unde Enneken

sijn huisvrouw haer kint gedopt

den 24 julij 1639 die gefer-

lincx Crijn Bosch unde Lijsbeth

ingen Wijtbrock des kints nahm

Peter

 

Arcen D1639-022   -   04-08-1639   -   blz. 92 nr. 1

Thijs Sijbers unde Nees

zijn huisvrouw haer kint gedopt

den 4 augusti 1639 die

geferlincx zijn Jeronimus

a Loon unde Reiner Sijbers

des kints nahm Thomas.

 

Arcen D1639-023   -   07-08-1639   -   blz. 92 nr. 2

Jeronimus van Loon unde

Jenneken zijn huisvrouw

haer kint gedopt den 7

augustij anno 1639 die

geferlincx Herman Decker[s]

unde Thrin Roessen des

kints nahm Jacop.

 

Arcen D1639-024   -   20-08-1639   -   blz. 92 nr. 3

Jan Sijben unde Grijtgen

zijn huysvrow haer kint gedopt

den 20 august 1639 die

geferlincx zijn Floris aengen

Brugh unde Elijsabeth van

Loon des kints Henricus [ander handschrift:] obijt

8va febr: circa 9nam mane 1719.

 

Arcen D1639-025   -   08-09-1639   -   blz. 92 nr. 4

Theus Deckers unde Gertijen

zijn huijsvrow haer kint gedopt

den 8 september 1639 die

geferlincx zijn Jan Teuwen unde

Derrisken Deckers des kints nahm

Geret [ander handschrift:] obijt 25 novembris mane cir-

ca 7tam 1716

 

Arcen D1639-026   -   11-09-1639   -   blz. 92 nr. 5

Reijner Maten unde Henrick

zijn huisvrouw haer kint gedopt

den 11 septem. 1639 die

geferlincx sijn Jan Martens

unde Stijn Reinekens? des

[kints] nahm Goesewijn?

 

Arcen D1639-027   -   15-10-1639   -   blz. 92 nr. 6

[sterk verbleekt daardoor onleesbaar] A......

......ls zijn huisvrouw haer

kint gedopt den 15 octobris

1639 die geferlincx sijn

[onleesbaar] Vermuelen unde Thonisken

van Wijlijck des kints nahm

Gosen

 

Arcen D1639-028   -   06-11-1639   -   blz. 93 nr. 1

Jan inghen Riet unde Jenne-

ken zijn huijsvrow haer kint

gedopt den 6 ixmbris 1639

die geferlincx zijn Herman

Deckers unde Tonnisken [onleesbaar]

des kint nahm Gertgen

 

Arcen D1639-029   -   30-11-1639   -   blz. 93 nr. 2

Willem op den Spicker unde Jost

zijn huosvrouw haer kint gedopt

den lesten dach nouembri

1639 die geferlincx zijn

Jeronimus van Loon unde

Gertgen ingen Fort des

kints nahm Gertruidis

 

Arcen D1639-030   -   08-12-1639   -   blz. 93 nr. 3

Jan Pollings unde Gortgen

zijn huijsvrouw haer kint gedopt

den 8 decembris 1639 die

geferlincx sijn Hieronimus a Lo[on]

custos Arssensis unde Anna [onleesbaar]

des kints nahm Jacop.

 

Arcen D1639-031   -   11-12-1639   -   blz. 93 nr. 4

Cornijlis Lijssen unde Lisbe[th]

zijn huijsvrouw haer kint

gedopt den 11 decemb: 16

39 die geferlinhx zijn Jacop

Baeten unde Elijsabeth van L[oon]

des kints nahm Petrus

 

Arcen D1639-032   -   18-12-1639   -   blz. 93 nr. 5

Derrijck Mullers unde

Elijsabeth zijn huisvrouw

haer kint gedopt den 18

decemb. 1639 die geferl-

ijcx zijn Jacop Cremers

vander Horst unde Gritgen

Metten vander Horst des

kints nahm Aletgen