GenBronnen digitalisering
GenBronnen

digitalisering

maas

Arcen dopen 1640


1640

Arcen D1640-001   -   15-01-1640   -   blz. 93 nr. 6

Kerst aenden Beerch unde

Merricken zijn huisvrouw haer

kint gedopt den 15 januuarij

1640 die geferlincx zijn

Hanrick Millen unde Eenken

aendie Beeck des kints nahm

Johannes

 

Arcen D1640-002   -   15-01-1640   -   blz. 94 nr. 1

Jorijen Beck unde Anna

Meecken zijn huijsvrouw

van Altzem gelegen inde

Paltz haer kint gedopt

den 15 jannu. 1640

voer Alexander Notten pastor

Arssen die geferlincx zijn

Hieronimus a Loon custos

unde Jenneken ingen Riet

des kints nahm Johannes

Georgij

 

Arcen D1640-003   -   00-02-1640   -   blz. 94 nr. 2

Reijner Sijbers unde Trijn

zijn huisvrouw haer kint ge-

dopt den [niets geschreven] februarij 1640

die geferlinx sijn Derick

Peters van Blitterswijck

unde Gritgen Schinck des

kints nahm Henrijck

 

Arcen D1640-004   -   14-03-1640   -   blz. 94 nr. 3

Peter Pastors unde Lijbken

zijn huisvrouw haer kint gedopt

den 14 martij 1640 die gefer-

lincx zijn Jan van Wijlijck

unde Derrijsken Pastorrs des

kints nahm Matthias.

 

Arcen D1640-005   -   18-03-1640   -   blz. 94 nr. 4

Jan Martens unde Hilleken

Custers zijn huijsvrow haer

kint gedopt den 18 martij 1640

voor Alexander Noten pastor

Arssensis die geferlincx sijn

Reijner Gossens unde Jan

Renckens des kints nahm

Mathias.

 

Arcen D1640-006   -   20-03-1640   -   blz. 94 nr. 5

Geret van Loon unde Stijn sijn huijsvrouw

haer kint gedopt den 20 martij 1640

voor Alexander Notten pastor Arssensis

die geferlincx zijn Jan Roessen

in plaets van Jacop Knopkens unde

Anneken van Loon des kints nahm

Henricus van Loon

 

Arcen D1640-007   -   04-04-1640   -   blz. 95 nr. 1

Dijerijck Meurts van Ghunnendorph

unde Anna zijn huijsvrouw haer kint

gedopt den 4 appril 1640 die gefer-

lijncx zijn Matthijs van Helden unde

Grijtgen inder Zittert des kints

nahm Sebastianus.

 

Arcen D1640-008   -   15-04-1640   -   blz. 95 nr. 2

Peter Poel unde Hijlken zijn huisvrow

haer kint gedopt den 15 apri[l]

1640 die gefeerlijncx zijn Johannes

Pijlorius van Venlo unde Hilleken

Hacken van Venlo. des kints nahm

Johannes.

 

Arcen D1640-009   -   00-00-1640   -   blz. 95 nr. 3

Johannes Nicklas Reinerius van

Trier unde Anna eheludt hae[r]

kint gedopt den [niets geschreven] an[no]

1640 voer Alexander Notten

pastor Arssens. die geferlincx

sijn Jeronimus van Loon custos

unde Fronica Hoerijens des kint[s]

nahm Adrijan.

 

Arcen D1640-010   -   02-06-1640   -   blz. 95 nr. 4

Theuws Flueren unde Stijn sijn

huisvrouw haer kint gedopt den

2 junij 1640 die geferlincx

sijn Jeronimus van Loon unde

Thrijn aendie Brugh des kints

nahm Cattharina

 

Arcen D1640-011   -   06-06-1640   -   blz. 95 nr. 5

Reiner van Cuijck unde Aletgen

eheluijdt haer kint gedopt den

6 junij anno 1640 die

geferlincx zijn Jeronimus

van Loon unde Catharina

Rossen des kints nahm

Gertgen.

 

Arcen D1640-012   -   21-07-1640   -   blz. 95 nr. 6

Henrijck Coulmans unde Grijtgen

eheluidt haer kint gedopt den

21 julij 1640 die gefeerlincx sijn

Jeronimus van Loon unde Grijtgen

Deckers des kints nahm Jan.

 

Arcen D1640-013   -   04-08-1640   -   blz. 95 nr. 7

Lambert Cruiskop unde Enken

sijn huisvrouw haer kint gedopt

den 4 augusti 1640 die geferli-

ncx zijn Jan ingen Rijt unde

Gertruit Deckers des kints nahm

Johanna

 

Arcen D1640-014   -   18-09-1640   -   blz. 96 nr. 1

Henrijck Pastors unde Elijsabeth zijn

huisvrouw haer kint gedopt den 18

septembris 1640 die geferlincx

zijn Jeronimus van Loon unde

Grijtgen Schinck des kints nahm

Lambertus

 

Arcen D1640-015   -   18-09-1640   -   blz. 96 nr. 2

Peter Blenxkens unde Trinken

sijn huisvrouw haer kint gedopt

den 18 septembris 1640 die

geferlincx zijn Jeronimus van

Loon unde Henrijck Filers des kints nahm

Johanna

 

Arcen D1640-016   -   27-09-1640   -   blz. 96 nr. 3

Jacop int Klooster unde Jenne-

ken zijn huisvrouw haer kint

gedopt den 27 septembris 1640 die

geferlincx zijn Jeronimus van

Loon unde Enneken Bos des kints

nahm Gerrijtgen

 

Arcen D1640-017   -   27-09-1640   -   blz. 96 nr. 4

Willem aengen Eindt unde Merry

zijn huisvrouw haer kint gedopt

den 27 septembris 1640 die

geferlincx zijn Jan Schinck

unde Gertruit Herbij van Gelder

des kints nahm Grijtgen

 

Arcen D1640-018   -   02-10-1640   -   blz. 96 nr. 5

Willem Bocx unde Henrijck zijn

huisvrouw haer kint gedopt

den 2 octobris 1640 voer

Alexander Notten pastor Arssen[sis]

die geferlincx zijn Lijnart int

Panhuis van Pont unde Jenneken

Teuwen van Hasselt des kints

nahm Merricken

 

Arcen D1640-019   -   07-10-1640   -   blz. 96 nr. 6

Peter Custers unde

Grijtgen zijn huisvrouw haer

kint gedopt den 7 octobris 16

40 die geferlincx sijn Emont

Cleuren van Milten borchgraff tot Meler

unde Jan van Wijlijck unde Gritgen

Cupers des kints nahm Derrick

 

Arcen D1640-020   -   07-10-1640   -   blz. 96 nr. 7

Jan Roessen unde Jenneken

sijn huisvrow haer kint gedopt

den 7 octo. 1640 die geferlin-

cx zijn Jeronimus van Loon unde

[niets geschreven] voor Alexander Notten

pastor Arssensis des kints nahm Matthias

 

Arcen D1640-021   -   21-10-1640   -   blz. 97 nr. 1

Rencken Lommen unde Elijsabeth

zijn huisvrouw haer kint gedopt

den 21 octobris 1640 die geferl[incx]

zijn Jeronimus a Loon unde

Elisabeth int Wijtbroeck doer

pater Brockhoerst minnebroeder

tot Venlo des kints nahm

Derrisken

 

Arcen D1640-022   -   00-00-1640   -   blz. 97 nr. 2

Willem indat Wijtbroeck unde

Merrij sijn huisvrouw haer

kint gedopt den [niets geschreven] 1640

die geferlincx zijn

Euert ingen Hatzert van Strae[len]

unde Enken Lommen des

kints nahm Henrijck

 

Arcen D1640-023   -   18-11-1640   -   blz. 97 nr. 3

Frans Verlinden Elijsabeth zijn

huisvrouw haer kint gedopt

den 18 nouemb: 1640 die gefer-

lijncx zijn Antoni van Loon unde

Thonicken Anthon des kints

nahm Leonardus.

 

Arcen D1640-024   -   02-12-1640   -   blz. 97 nr. 4

Thomas Fluerkens unde

Thijsken zijn huisvrouw

haer kint gedopt den 2

decembris 1640 die gefer-

lijncx zijn Jan van Wijlijck

unde Gertruijt Deckers

des kints nahm Goedefridus

 

Arcen D1640-025   -   15-12-1640   -   blz. 97 nr. 5

Geret Pastors unde Merrij zijn

huisvrouw haer kint gedopt den

15 decembris 1640 die geferlincx

zijn Peter Custers unde Thonicken

Anthon des kints nahm Hermanna

 

Arcen D1640-026   -   27-12-1640   -   blz. 97 nr. 6

Matthijs van Anrat unde Cattharina

zijn huijsvrouw haer kint gedopt den

27 decembris 1640 voor Alexander

Notten pastor Arssensis die geferlincx

zijn Hans Derrijck Gardenier unde

Grijtgen Cuypers des kints [nahm]

Frerijck

 

Arcen D1640-027   -   28-12-1640   -   blz. 97 nr. 7

Jacop Baeten unde Pouken zijn

huisvrouw haer kint gedopt den 28

decembris 1640 die geferlincx

zijn Drijs Sijbers unde Drijs Moorijaen

des kints nahm Sijbert