GenBronnen

digitalisering

maas

Arcen dopen 1641


1641

Arcen D1641-001   -   10-01-1641   -   blz. 98 nr. 1

Cornelis Lissen unde Lijsbeth

zijn huisvrouw haer kint

gedopt den 10 januarius 1641

door Alexander Notten pastor

Arssensis die geferlincx zijn

Peter inder Zijttert unde

Anna Vermuelen des kints nahm

Petrus

 

Arcen D1641-002   -   12-01-1641   -   blz. 98 nr. 2

Jan Jonckers unde Anna

zijn huijsvrouw haer kint

gedopt den 12 januarius 1641

door Alexander Notten pastor

Arssensis die geferlincx zijn

Jeronimus van Loon custos Arssensis

ende Grijtgen Cuijpers des kints nahm

Catharina [ander handschrift:] obijt 6 augusti 1685

 

Arcen D1641-003   -   16-01-1641   -   blz. 98 nr. 3

Sijmon Holtappels unde

Stijn sijn huijsvrouw haer kint

gedopt den 16 januuarius 1641

die geferlincx sijnt Peter van

Gulijck borger tot Straelen unde

Thoenicken Anthon des kints

nahm Carolus

 

Arcen D1641-004   -   03-02-1641   -   blz. 98 nr. 4

Henrijck aenden Keerckhoff unde

Elijsabeth zijn huijsvrouw haer

kint gedopt den 3 februarij 1641

die gefeerlincx zijn Jan Bos

unde Lijsbeth Schinck des kints

naehm Aletgen [ander handschrift:] obijt 4to aprilis

circa 4tam post meridiam 1715

 

Arcen D1641-005   -   10-02-1641   -   blz. 98 nr. 5

Arijan Meerincx unde Merricken

zijn huijsvrouw haer kint gedopt

den 10 februarij 1641 door

Alexander Notten pastor

Arssensis die geferlincx zijn

Jan Gullickers unde Merricken

inde Foort des kintz nahm

[niets verder geschreven]

 

Arcen D1641-006   -   23-02-1641   -   blz. 99 nr. 1

Jan Schinck unde Grijtgen sijn

huijsvrouw haer kindt gedopt den

23 februarij 1641 die geferlincx

zijn Willem aengen Eindt unde

Thrijn ingen Panhausz des

kints nahm Sander.

 

Arcen D1641-007   -   02-03-1641   -   blz. 99 nr. 2

Henrick Millen unde Johanna

zijn huijsvrouw haer kint gedopt

den 2 martij 1641 voor Alexander

Notten pastor Arssensis die geferlincx

zijn Jan Gullickers unde

Merricken Martens van Hasselt

des kints nahm [niets verder geschreven]

 

Arcen D1641-008   -   07-04-1641   -   blz. 99 nr. 3

Peter Pastors unde Lijbken zijn

huijsvrouw haer kindt gedopt den

7 apprill 1641 die gefeerlincx

zijn Peter Jaspers unde Gertruijt

Deckers des kints nahm Reijner

 

Arcen D1641-009   -   21-04-1641   -   blz. 99 nr. 4

Willem op den Spicker unde

Jost sijn huijsvrouw haer kint

den 21 apprili 1641 voor

Alexander Notten pastor Arssensis

die gefeerlincx zijn Jan opden

Spicker unde [niets geschreven]

des kints nahm [niets verder geschreven]

 

Arcen D1641-010   -   21-07-1641   -   blz. 99 nr. 5

Johannes Crell unde Anna

zijn huijsvrouw haer kint

gedopt den 21 julij 1641 die

geferlincx zijn Geret Pastors

unde Lijbeken van Wijlick des

kints nahm Adrian

 

Arcen D1641-011   -   21-07-1641   -   blz. 99 nr. 6

Jan aengen Beeck unde Enneken

zijn huijsvrow haer kint gedopt

den 21 julij 1641 die geferlincx

zijn Willem aengen Beeck unde

Thrijn Walrauens des kints nahm

Merricken

 

Arcen D1641-012   -   18-08-1641   -   blz. 100 nr. 1

Jeronimus van Loon unde Jenneken

zijn huijsvrouw haer kint gedopt

den 18 augustus 1641 doer

Alexander Notten pastor Arssensis

die geferlincx zijn Jan van

Wijlijck unde Elijsabeth van Loon

des kints nahm Grijtgen [ander handschrift:] obijt

ao 1715

 

Arcen D1641-013   -   21-08-1641   -   blz. 100 nr. 2

Klaes Henrijckx van Goch unde

Henrijcxken zijn huijsvrouw

haer kint gedopt den 21

augustus 1641 die geferlincx

Jacop Eelberts unde Thunusken

van Wijlijck des kints nahm

Anna

 

Arcen D1641-014   -   29-08-1641   -   blz. 100 nr. 3

Peter aenden Kerckhoff genant

Smaelen unde Jennecken zijn

huijsvrouw haer kint gedopt

den 29 augustus 1641 die geferlincx

zijn Frerijck Jan aengen Haues

sohn van Velden unde Thrijn

Walrauens des kintz nahm

Johannes

 

Arcen D1641-015   -   23-10-1641   -   blz. 100 nr. 4

Bernardus Bilevelt van Emerijck

unde Stijn Renckens zijn huijsvrouw

haer kint gedopt den 23 octobris

1641 die geferlincx zijn Derijck

Cruijskens unde Merrijcken Cruiskes

des kints nahm Henricus

 

Arcen D1641-016   -   29-10-1641   -   blz. 100 nr. 5

Jan Hoitz unde Grijtgen zijn

huijsvrouw haer kindt gedopt

den 29 octobris 1641 die gefer-

lincx zijn Jeronimus van Loon

unde Lijsbeth Schinck des kints

nahm Lambertus

 

Arcen D1641-017   -   01-11-1641   -   blz. 100 nr. 6

Thijs Sijberts unde Nees zijn

huijsvrouw haer kint gedopt

den 1 nouember 1641 die gef-

eerlincx zijn Jan van Wancum

unde Thrijnicken Spauwen des kints

nahm Chrijstijna

 

Arcen D1641-018   -   03-11-1641   -   blz. 101 nr. 1

mester Jan van Riel unde Derrij[s]-

ken zijn huijsvrouw haer kint

gedopt den 3 nouembris 1641 door

Alexander Notten pastor Arssensis

die gefeerlincx zijn Jeronimus

van Loon in platz van Peter

Pastoors unde Heelken Pastoors

des kints nahm Johanna

 

Arcen D1641-019   -   06-11-1641   -   blz. 101 nr. 2

Drijs Vermuelen unde Jan zijn huijs-

vrouw haer kindt gedopt den 6

nouembris 1641 door Alexander

Notten pastor Arssensis die gefeerlincx

zijn Jan Cnopkens unde Tonnisken

van Wijlijck des kint nahm Andreas

 

Arcen D1641-020   -   15-12-1641   -   blz. 101 nr. 3

Jan Teijmmermans van Lom unde

Eencken zijn huijsvrouw haer kint

gedopt den 15 decembris 1641

door Alexander Notten pastor Arssensis

die geferlincx zijn Herman opgen

Weij van Wel unde Grijtgen opgen

Lack van Velden des kints nahm

Anna.

 

Arcen D1641-021   -   19-12-1641   -   blz. 101 nr. 4

Matthijs Abels unde Cattharijna

zijn huijsvrouw haer kint gedo[pt]

den 19 decembris 1641 door Alex-

ander Notten pastor Arssensis die

geferlincx zijn Jan van Wijlijck unde

Jenneken van Loon des kints nahm

Magdalena

 

Arcen D1641-022   -   27-12-1641   -   blz. 101 nr. 5

Nielis Puijn unde Frederick zijn

huijsvrouw haer kint gedopt

den 27 decembris 1641 voor Alex-

ander Notten pastor Arssensis die

gefeerlincx zijn Lenardt Flinsenbe[rch]

unde Grijtgen inder Zijttert des

kints nahm Jacobus