GenBronnen

digitalisering

maas

Arcen dopen 1642


1642

Arcen D1642-001   -   19-01-1642   -   blz. 101 nr. 6

Jan int Wijtbroeck unde Kun eheluidt

haer kint gedopt den 19 jannuarij

1642 doer Alexander Notten pastor Arssen[sis]

die gefeerlincx sijn Willem int

Wijtbroock unde Enneken Lommen

des kints nahm [niets verder geschreven]

 

Arcen D1642-002   -   19-01-1642   -   blz. 102 nr. 1

Rencken Lommen unde Elijsabeth

zijn huijsvrouw haer kint gedopt

den 19 jannuarij 1642 door

Alexander Notten pastoir

Arssensis die gefeerlincx sijn Lenardt

Bos unde Elisabeth Gielkens des

kints nahm [niets verder geschreven]

 

Arcen D1642-003   -   24-01-1642   -   blz. 102 nr. 2

Geret van Loon unde Stijn zijn

huijsvrouw haer kintt gedopt

den 24 jannuarij 1642 door

Alexander Notten pastoir in

Arssen die gefeerlijncx zijn Jan

Knopkens unde Catharina van

Loon des kints nahm Gerardus

 

Arcen D1642-004   -   30-03-1642   -   blz. 102 nr. 3

Theuws Deckers unde Gertgen

eheludt haer kindt gedopt den

30 martij 1642 door Alexander

Notten pastoir Arssensis die gefeerlincx

zijn Gerret van Loon gijltmeester

unde [niets geschreven] des kints nam Jan

 

Arcen D1642-005   -   24-05-1642   -   blz. 102 nr. 4

Jan Deckers Gertruijdt zijn

huijsvrouw haer kint gedopt

den 24 maij 1642 door

Alexander Notten pastoir

Arssensis die gefeerlincx sijn

Peter Pastoirs unde Stijn

Brughus van Lottum des kints

nahm Agnes

 

Arcen D1642-006   -   25-05-1642   -   blz. 102 nr. 5

Henrijck ingen Foort Merricken

zijn huijsvrouw haer kint gedopt

den 25 maij 1642 door

Alexander Notten pastoir Arssensis

die gefeerlincx zijn mester Jan

van Riel unde Merricken Flueren

des kints nahm Catharina.

 

Arcen D1642-007   -   07-06-1642   -   blz. 102 nr. 6

Henrijck opgen Locht unde Derrijs

eheluijdt haer kint gedopt den

7 junij 1642 door Alexander

Notten pastoir Arssensis die gefeerlin-

cx zijn Reijner Gossens unde

Lijsbet Mullers des kints nahm

Petrus

 

Arcen D1642-008   -   13-07-1642   -   blz. 103 nr. 1

Jan van Loon Stijn zijn huijsvr[ouw]

haer kint gedopt den 13 julij

1642 door Alexander Notten

pastoir Arssensis die gefeerlincx

zijn Jan Hoitz ende Jenneken

van Loon des kints nahm

Margareta.

 

Arcen D1642-009   -   13-07-1642   -   blz. 103 nr. 2

Jan Thoenijs Grijtgen eheluijd

haer kint gedopt den 13 julij

1642 doer Alexander Notten

pastoir Arssensis die gefeerlincx

zijn Thomas Floerkens unde

Belken Trijnen des kints nahm

Petrus

 

Arcen D1642-010   -   06-08-1642   -   blz. 103 nr. 3

Frans Verlinden Elisabeth ehelui[t]

haer kint gedopt den 6

augustij 1642 door den

eerweerdigen heere pastoir

van Brockhuijsen die gefeerlincx

zijn Derrijck Cruijskens unde

Elijsabetha van Loon des kint[s]

nahm Johannes

 

Arcen D1642-011   -   29-08-1642   -   blz. 103 nr. 4

Willem Drijssen unde Anna zijn

huijsvrouw haer kint gedopt

29 augusti 1642 door Alex-

ander Notten pastoir Arssensis

die gefeerlincx zijn Peter

aengen Beeck unde Enneken

Crijnen des kints nahm Sijbilla

 

Arcen D1642-012   -   29-08-1642   -   blz. 103 nr. 5

Jan aengenBeeck unde Enneken

zijn huijsvrouw haer kint

gedopt voor Alexander

Notten pastoir Arssensis

den 29 augusti 1642

die gefeerlincx zijn Peter

angen Beeck unde Aletgen

aengen Beeck des kints nahm

Johanna

 

Arcen D1642-013   -   08-09-1642   -   blz. 104 nr. 1

Thomas Floerkens Thijsken ehelu[it]

haer kint gedopt den 8 septembris

1642 door Alexander Notten

pastoir Arssensis die gefeerlincx

zijn Peter [onleesbaar] unde

Lijpken van Wijlijck des kints

nahm Aletgen

 

Arcen D1642-014   -   13-09-1642   -   blz. 104 nr. 2

Jan ingen Riet unde Jenneken

zijn huijsvrouw haer kint gedopt

den 13 septembris 1642 door

Alexander Notten pastoir

Arssensis die gefeerlincx zijn

Jacop inge Closter unde

Enneken Crijnen des kints nahm

Jenneken

 

Arcen D1642-015   -   14-09-1642   -   blz. 104 nr. 3

Reijner Gossens unde Henrijck

zijn huijsvrouw haer kindt gedopt

den 14 septembris 1642 door

Alexander Notten pastoir

Arssensis die gefeerlincx zijn

Derrijck opt Cranenfeelt van Venlo

unde Aletgen Goerijs van Straelen

des kints nahm Matthias

 

Arcen D1642-016   -   00-10-1642   -   blz. 104 nr. 4

Jan Rossen Jenneken

zijn huijsvrouw haer kint

gedopt den [niets geschreven] octobris 1642

door Alexander Notten pastoir

Arssensis die gefeerlijncx zijn

Peter opgen Kleijn Weij van

Well unde Geertgen Smijts

des kints nahm Petrus

 

Arcen D1642-017   -   20-10-1642   -   blz. 104 nr. 5

Reijner van Cuijck Aletgen eheluijdt

haer kint gedopt den 20 octob.

1642 door Alexander Notten

pastoir Arssensis die gefeerlin-

cx zijn Jan van Acken van

Venlo unde Elijsabet van Cuijck des kints

nahm Gertgen

 

Arcen D1642-018   -   09-12-1642   -   blz. 105 nr. 1

Jan Jonckers Anna eheluijdt

haer kint gedopt den 9 decem[bris]

1642 door Alexander Notten past[oir]

Arssensis die gefeerlincx zijn Henri[ck]

Coulmans unde Lijpken van

Wijlijck des kints nahm Petrus

[ander handschrift:] is gestorven den 7 feb smorgens ten 5 u

1720

 

Arcen D1642-019   -   14-12-1642   -   blz. 105 nr. 2

Jan Meertens unde Hilken zij[n]

huijsvrouw haer gedopt haer [sic]

kint den 14 decembris 1642

door Alexander Notten pastoir

Arssensis die gefeerlincx zijn

Jan Gullickers unde Grijtgen

Custers des kints nahm

Jenneken. [ander handschrift:] obijt 1720