GenBronnen

digitalisering

maas

Arcen dopen 1643


1643

Arcen D1643-001   -   01-01-1643   -   blz. 105 nr. 3

Peter aengen Beeck unde

Beelken zijn huijsvrouw

haer kint gedopt den 1 jann

anno domini 1643 door

Alexander Notten pastoir Arssensi[s]

die gefeerlincx zijn Theeuw[s]

Fleuren Derrijsken Pastoirs

des kints nahm Elisabeth

 

Arcen D1643-002   -   27-03-1643   -   blz. 105 nr. 4

Sijmon Cruijskop unde Stijn zijn

huijsvrouw haer kint gedopt den

27 martij anno domini 1643 door

Alexander Notten pastoir tot Arssen di[e]

gefeerlincx zijn Jacop int Closte[r]

unde Catharina Cruyskop des

kints nahm Jacop.

 

Arcen D1643-003   -   29-03-1643   -   blz. 105 nr. 5

Peter Custers unde Grijtgen zijn

huijsvrouw haer kint gedopt den

29 martij 1643 door Alexander

Notten pastoir tot Arssen die

gefeerlincx zijn Jan Martens

unde Hees Daeners van Sunt

Michiels schans tot Venlo ouer

die Mas des kints nahm

Marija

 

Arcen D1643-004   -   02-04-1643   -   blz. 106 nr. 1

Geret Pastoirs unde Merrij zijn

huisvrouw haer kint gedopt

den 2 apprijl 1643 door Alex-

ander Notten pastor Arssensis

die gefeerlincx zijn

Smet Cluerens unde Lijsbet

van Loon des kints nahm

Keerst [ander handschrift:] obijt 1714 19 7bris

 

Arcen D1643-005   -   03-04-1643   -   blz. 106 nr. 2

Derrijck Rutgens unde Enken

zijn huisvrouw haer kint

gedopt den 3 apprijl 1643

door Alexander Notten pastor

Arssensis die gefeerlincx zijn

Geret Mullers unde Hilken Poel

des kints nahm Gerarda [ander handschrift:] obijt

18 aug 1718

 

Arcen D1643-006   -   13-04-1643   -   blz. 106 nr. 3

Matthijs Abels unde Catharina

zijn huijsvrouw haer kint

gedopt den 13 apprijl 1643

door Alexander Notten pastoir

Arssensis die gefeerlincx zijn

den oversten luijtenant

Oliuier Bentings unde Andries

des heeren van Arssens knecht des

kints nahm Philippus [ander handschrift:] factus capu-

cinus Loicks in provincia Colonisensis

 

Arcen D1643-007   -   19-04-1643   -   blz. 106 nr. 4

Willem van Helden unde Merrij

zijn huijsvrouw haer haer [sic] kint

gedopt den 19 apprijl 1643 door

Alexander Notten pastoir Arssensis

die gefeerlincx zijn Keerst inde

Foort unde Lijpken Verlinden

des kints nahm Alletgen

 

Arcen D1643-008   -   20-06-1643   -   blz. 106 nr. 5

Wijncken Rutgens unde Grijtgen

ehluijdt haer kint gedopt den 20

junij 1643 door Alexander Notten

pastoir Arssensis die gefeerlincx

zijn Nielis Poen unde Margaretha

Wolferts des kints nahm Gertrudis

 

Arcen D1643-009   -   04-07-1643   -   blz. 107 nr. 1

Willem aengen Eeindt unde Merrij

zijn huijsvrouw haer kindt

gedopt den 4 julij 1643 door

Alexander Notten pastoir

Arssensis die gefeerlincx zijn

Derrijck int Panhuijs unde

Neesken aengen Eeindt des kints nahm

Henricus.

 

Arcen D1643-010   -   12-07-1643   -   blz. 107 nr. 2

Lamert Crouskop unde Enken

zijn huijsvrouw haer kindt

gedopt den 12 julij 1643

door Alexander Notten pastoir

Arssensis die gefeerlincx zijn

Jan Pollijngs unde Reijcken

Deckers des kints nahm Jan

 

Arcen D1643-011   -   03-08-1643   -   blz. 107 nr. 3

Lijnardt Bos Aletgen zijn huijsvrouw

haer kindt gedopt den 3 august[ij]

1643 door Alexander Notten pastoir

Arssensis die gefeerlincx zijn Peter

Coenen unde Jenneken Bouwmans

des kints nahm Johannes

 

Arcen D1643-012   -   10-08-1643   -   blz. 107 nr. 4

Peter Blencxkens unde Trijncke

eheluidt haer kint gedopt den 10

augustij 1643 door Alexander

Notten pastoir Arssensis die gefeer-

lijncx zijn Matthias van Helden

forier unde Hijlken Custers

des kints nahm Thunuske [ander handschrift:] obijt

8va 9bris 1719

 

Arcen D1643-013   -   23-08-1643   -   blz. 107 nr. 5

Peter Jelijssen unde

Enken zijn huisvrow haer kindt

gedopt den 23 augusti 1643

door Alexander Notten pastoir

Arssensis die gefeerlincx zijn

Jan Lammerts van Velden unde

Enneken aengen Beeck des kints

nahm Johanna

 

Arcen D1643-014   -   28-08-1643   -   blz. 107 nr. 6

Peter Smijts Peterken zijn huijsvrouw

haer kindt gedopt den 28 augustij

1643 door Alexander Notten pastoir

Arssensis die gefeerlincx zijn Jacop

int Clooster unde Geertgen

Smijts des kints nahm Henricus

 

Arcen D1643-015   -   23-09-1643   -   blz. 108 nr. 1

Jan Roossen Jenneken eheluidt

haer kindt gedopt den 23 septemb

1643 door Alexander Notten

pastoir. Arssensis die gefeerlincx

zijn Jan Gudden van Wel

unde Geertgen Smyts des

kints nahm Johannes

 

Arcen D1643-016   -   25-09-1643   -   blz. 108 nr. 2

Willem int Wijtbroock Merrij zijn

huijsvrouw haer kint gedopt den

25 septembris anno 1643 door

Alexander Notten pastoir Arssensis. die

gefeerlincx zijn Henrijck opgen

Beeck unde Jenneken ingen Closter

des kints nahm Elisabeth

 

Arcen D1643-017   -   02-10-1643   -   blz. 108 nr. 3

Geret van Loon Stijn zijn

huijsvrouw haer kint gedopt

den 2 dach octobris 1643 door

Alexander Notten pastoir Arssensis, die

gefeerlincx zijn Antonius van

Loon unde Jenneken Poell. des

kints nahm Helena.

 

Arcen D1643-018   -   28-10-1643   -   blz. 108 nr. 4

Henrijck aenden Keerckhoff Lijsbeth

zijn huijsvrouw haer kindt gedopt

den 28 octobris 1643 door Alexa-

nder Notten pastoir Arssensis die

gefeerlincx zijn Peter aendie Beeck unde

Anna aendie Beeck van Schandeloo

des kints nahm Jacoba

 

Arcen D1643-019   -   05-11-1643   -   blz. 108 nr. 5

Peter genant den Jeger unde Neesken

zijn huijsvrouw haer kindt gedopt

den 5 novembris 1643 door Alexan-

der Notten pastoir Arssensis die gefeer-

lincx zijn Hans Derijck des welgeb.

heeren zu Arssens gardinier unde

Aletgen Goeris des kints nahm

Arnestus.

 

Arcen D1643-020   -   14-11-1643   -   blz. 109 nr. 1

Rencken Lommen unde Lijsbeth

eheluijdt haer kindt gedopt den

14 novembris 1643 door Alexander

Notten pastoir tot Arssen die gefeerlincx

zijn Willem int Wijtbroock unde

Hijlken Walraeuens des kints

nahm Derrijsken.

 

Arcen D1643-021   -   15-11-1643   -   blz. 109 nr. 2

Jan Schinck unde Grijtgen zijn

huijsvrouw haer kindt gedopt

den 15 9bris 1643 door Alexander

Notten pastoir Arssensis die gefeerlincx

zijn Theuws Deckers unde

Peerken Smijts des kints nahm

Elijsabeth.