GenBronnen

digitalisering

maas

Arcen dopen 1644


Arcen D1644-001   -   25-02-1644   -   blz. 109 nr. 3

Thijs Sijberts unde Nees zijn

huijsvrouw haer kindt gedopt

den 25 februarij 1644 door Alexander

Notten pastoir Arssensis die gefeerlincx

zijn Florijs aengen Brugh unde

Pouwken Sijbers des kints nahm

Leonardus

 

Arcen D1644-002   -   13-03-1644   -   blz. 109 nr. 4

Jacop int Clooster Jenneken zijn

huijsvrouw haer kint gedopt den

13 martij 1644 door Alexander Notten

pastoir Arssensis die gefeerlincx zijn

Jaspar Hermens van Well unde

Jan Beckers des kints nahm

Petrus

 

Arcen D1644-003   -   14-04-1644   -   blz. 109 nr. 5

Abell Allerts van Goltsbicht

unde Lijsken sijn huijsvrouw

haer kint gedopt den 14 appril

1644 door Allexander Notten pastoir

Arssensis die gefeerlincx zijn

Peter Mullers unde Seimen Da..

des kints nahm Catharijna

 

Arcen D1644-004   -   17-04-1644   -   blz. 109 nr. 6

Matthias van Wijs unde …. [onleesbaar, verbleekte inschrijving]

zijn housvrouw haer kindt [gedopt]

den 17 apprijl 1644 door Alexan-

der Notten pastoir Arssensis die gefeer-

lincx zijn Peter vanden Keerckhof

unde Jenneken int Clooster

des kints nahm Elisabeth

 

Arcen D1644-005   -   25-04-1644   -   blz. 110 nr. 1

Cornelis Lijssen unde Lijsbet zijn

huijsvrouw haer kint gedopt

den 25 apprijl 1644 door Alexan-

der Notten pastoir Arssensis die

gefeerlincx zijn Jeronimus a Loon

custos Arssensis unde Lijsbeth

Blencxkens des kints nahm

[verder niets geschreven]

 

Arcen D1644-006   -   20-05-1644   -   blz. 110 nr. 2

Henrijck Didden van Anraij unde

Thrijnicken eheluidt haer kint

gedopt den 20 maij 1644 door

Alexander Notten pastoir Arssensis

die gefeerlijncx zijn Matthijs

van Helden unde Catharijna

Jonckbloets des kints nahm Jacop

 

Arcen D1644-007   -   03-07-1644   -   blz. 110 nr. 3

Klas Puijn unde Linartgen zijn

huisvrouwe haer kint gedopt

den 3 julij 1644 door heer

Peter vicarius in Arssen die

gefeerlincx zijn Jelis Raem-

eeckers unde Jan Dinckels

des kints nahm Jacobus

 

Arcen D1644-008   -   10-07-1644   -   blz. 110 nr. 4

Henrijck Millen unde Joha-

nna zijn huisvrouwe haer kint

gedopt den 10 julij 1644 door

Alexander Notten pastoir Arssensis

die gefeerlincx zijn Lijsbet

Mullers unde Jan Jonckers

des kints nahm Margareta

 

Arcen D1644-009   -   12-07-1644   -   blz. 110 nr. 5

Jan van Riell unde Derrijsken zijn

huijsvrouwe haer kint gedopt den

12 julij 1644 door Alexander Notten

pastoir Arssensis, die gefeerlijncx

zijn Peter aen die Beeck unde

Hijlken Poell des kints nahm

Johannes

 

Arcen D1644-010   -   22-07-1644   -   blz. 111 nr. 1

Jeronimus a Loon custos Arssensis

Jenneken uxor haer kint gedopt

den 22 julij 1644 door Alexander

Notten pastoir Arssensis die

gefeerlijncx zijn Alexander Notten

pastoir Arssensis unde Johanna a Loo[n]

unde Grijtgen van Wijlijck des

kints nahm Agnes [ander handschrift:] obijt 1717 [rest onleesbaar]

 

Arcen D1644-011   -   02-08-1644   -   blz. 111 nr. 2

Frans Verlinden Elysabeth zijn

huijsvrouw huijsvrouw [sic] haer

kint gedopt den 2 augusti 1644

door Alexander Notten pastoir

Arssensis die gefeerlijncx zijn

Jeronijmus a Loon custos Arssens[is]

unde Merrijcken Michels des

kints nahm Jacobus

 

Arcen D1644-012   -   07-08-1644   -   blz. 111 nr. 3

Thomas Fluerkens unde Thijsken

eheluidt haer kint gedopt den 7

augustij 1644 door Alexander

Notten pastoir Arssensis die gefeerlij-

ncx zijn Jacop Reinckes unde

Matthijas van Wylyck des kints

nahm Kerst

 

Arcen D1644-013   -   21-08-1644   -   blz. 111 nr. 4

Drijs Sijberts unde Meetgen zijn

huysvrouw haer kint gedopt den

21 augusti 1644 door Alexander

Notten pastoir Arssensis die gefeerl-

ijncx zijn [verder niets geschreven]

[sterk verbleekt:] des kints nahm Niesken?

 

Arcen D1644-014   -   25-08-1644   -   blz. 111 nr. 5

Henrijck Thunussen unde Jacop

ehluidt haer kindt gedopt den 25

augusti 1644 door Alexander Notten

pastoir Arssensis die gefeerlincx

zijn Peter Custers van Velden unde

Anna Crijnendosch dochter van

Lottum des kints nahm

Elisabeth

 

Arcen D1644-015   -   18-09-1644   -   blz. 112 nr. 1

Henrijck opgen Locht unde

Derijs eheluidt haer kint gedopt

den 18 septembris 1644 door

Alexander Notten pastoir Arssensis

die gefeerlincx zijn Drijs

Sijbers unde Pouken Sijbers des

kints nahm Gerarda

 

Arcen D1644-016   -   07-10-1644   -   blz. 112 nr. 2

Willem Drijssen Anna zijn huis-

vrouw haer kindt gedopt den

7 octobris 1644 door Alex-

ander Notten pastoir Arssensis die

gefeerlijncx zijn Jan

Timmermans unde Merricken

Hanssen des kints nahm Anna

 

Arcen D1644-017   -   09-11-1644   -   blz. 112 nr. 3

Rencken Lommen unde Elijsabeth

ehluijdt haer kint gedopt den

9 9bris 1644 door Alexander

Notten pastoir Arssensis die gefeerl-

ijncx zijn Jacop int Sant tot

Oijen unde Trijn Lommen

des kints nahm Wijncken

 

Arcen D1644-018   -   13-11-1644   -   blz. 112 nr. 4

Jost Versteech unde Encken

zijn housvrouw haer kindt

gedopt den 13 novembris 1644

door Alexander Notten pastoir

Arssensis die gefeerlijncx

zijn Reijner ingen Voirt unde

Merry die housvrouw van Jan

Maes van Schandeloe. des kints

nahm [verder niets geschreven]

 

Arcen D1644-019   -   20-11-1644   -   blz. 112 nr. 5

Houbert Halins van Velden unde

Aletgen zijn housvrouw haer

kint gedopt den 20 9bris 1644

door Alexander Notten pastoir Arssensis

die gefeerlijncx zijn Henrijck

aenden Kerckhoff van de Oij unde

Jacoba Walrauens des kints nahm

Christina

 

Arcen D1644-020   -   25-11-1644   -   blz. 113 nr. 1

Reijner van Cuijck Aletgen eheluijdt

haer kindt gedopt den 25 9bris 1644

door Alexander Notten pastoir Arssensis

die gefeerlincx zijn Jan van

Wancum unde Egstgens Fijcken des

kints nahm Johannes.

 

Arcen D1644-021   -   28-11-1644   -   blz. 113 nr. 2

Jacop Baeten Pouken eheluidt haer

kint gedopt den 28 9bris 1644

door Alexander Notten pastoir Arssensis

die gefeerlincx Jeronimus a Loon

custos unde Trijnicken van Spauwen

des kints nahm Petrus [ander handschrift:] obijt 9no

augusti 1714

 

Arcen D1644-022   -   29-12-1644   -   blz. 113 nr. 3

Jan ingen Wijtbroock unde Cun ehe-

luijdt haer kint gedopt den 29 decem[bris]

1644 door Alexander Notten pastoir

Arssensis die gefeerlijncx zijn Jan

Bos unde Mettelt van Brije van

Venlo. des kints nahm Johannes