GenBronnen

digitalisering

maas

Arcen dopen 1645


1645

Arcen D1645-001   -   18-01-1645   -   blz. 113 nr. 4

Jan Michels unde Merrijcken eheluijdt

haer kindt gedopt den 18 jannuarius

1645 door Alexander Notten pastoir

Arssensis die gefeerlijncx zijn

Derrijck Cruijskens unde Derrijsken

Pastoirs des kints nahm Michael

 

Arcen D1645-002   -   02-02-1645   -   blz. 113 nr. 5

Jan Deckers unde Gerdruijt

eheluijdt haer kindt gedopt den

2 februarij 1645 door Alexander

Notten pastoir Arssensis die gefeerlincx

zijn Jan Beckers unde Thonicken

de Raedt des kints [nahm] Derijck

 

Arcen D1645-003/004   -   02-02-1645   -   blz. 113 nr. 6

Ricks Poen unde Frerijck zijn

housfrouw haer kinder gedopt

wesende twee tweelijncx den 2 da[ch]

februarij op onzer liever frouwen

lichtmis dach door Alexander Notten

pastoir Arssensis die gefeerlijncx

zijn Frerijck van Wijlijck genant

inder Zittert unde Margaretha

Wolferts des kints nahm

Wolfert unde Claes Poen unde

Hill Goertgens des kints nahm

Houbert.

 

Arcen D1645-005   -   03-03-1645   -   blz. 114 nr. 1

Jan van Loon Stijn eheluijdt haer

kindt gedopt den 3 martij 1645

door Alexander Notten pastoir Arss-

ensis die gefeerlincx zijn meester

Peter Weertgens van Gelre

unde Merrijcken Hoetz. des kints

nahm Goedefridus.

 

Arcen D1645-006   -   10-04-1645   -   blz. 114 nr. 2

Reijner Sijbers unde Thrijn

eheluijdt haer kindt gedopt

den 10 aprilis anno domini 1645

door Alexander Notten pastoir Arssensis

die gefeerlincx zijn Peter Smits

unde Derrisken van Rees des

kints nahm Leonardus

 

Arcen D1645-007   -   14-04-1645   -   blz. 114 nr. 3

Matthijs Abels Cattharina zijn

housvrouw haer kint gedopt

den 14 aprilis anno 1645 door

Alexander Notten pastoir Arssensis

die gefeerlincx zijn Peter Pijrong

van Maseick unde Jenneken

van Loon des kints nahm Sibilla

 

Arcen D1645-008   -   18-04-1645   -   blz. 114 nr. 4

Jan Martens unde Hilleken

eheluijdt haer kindt gedopt den

18 aprilis 1645 door Alexander

Notten pastoir Arssensis die gefeerlijncx

zijn Derijck Cruijskens unde

Grijtgen wtter Zijttert des kints

nahm Theodorus

 

Arcen D1645-009   -   29-04-1645   -   blz. 114 nr. 5

[onleesbaar] Sijbers Grijtgen eheluijdt

haer kindt gedopt den 29 april

1645 door Alexander Notten

pastoir Arssensis die gefeerlijncx

zijn Jeronijmus a Loon custor

Arssensis unde Hielken Poel

des kints nahm Johanna [ander handschrift:] obyt

19 9bris 1720

 

Arcen D1645-010   -   19-07-1645   -   blz. 115 nr. 1

Jan Jonckers Anna zijn huijsvr[ouw]

haer kindt gedopt den 19 julij 164[5]

door Alexander Notten pastoir

Arssensis die gefeerlincx zijn

Marten Pauwels unde Jenneken

van Wijlijck des kints nahm

Gerardus [ander handschrift:] obijt 15 aprilis 1723

 

Arcen D1645-011   -   25-07-1645   -   blz. 115 nr. 2

Gerardt van Loon Chrijstijna

zijn huijsvrouw haer kint

gedopt den 25 julij 1645 doir

Alexander Notten pastoir Arssensis

die gefeerlijncx zijn Frans Verlind[en]

unde Jenneken Voessen. des kints

nahm Gerardus. [ander handschrift:] obijt 1723

 

Arcen D1645-012   -   05-08-1645   -   blz. 115 nr. 3

Willem aengen Eijndt van Pondt

Merrij zijn huijsvrouw haer

kindt gedopt den 5 augusti 1645

door Alexander Notten pastoir

Arssensis die gefeerlijncx zijn

Derrijck Cruijskens unde Merrij-

ken Mijchels des kints nahm

Marija [ander handschrift:] obijt 24 aprilis 1715 circa

medium prima d(ome)nica in albis

 

Arcen D1645-013   -   06-08-1645   -   blz. 115 nr. 4

Gerrardt Pastoirs Merrij zijn

huijsvrouw haer kindt

gedopt den 6 augusti door

Alexander Notten pastoir

Arssensis die gefeerlijncx zijn

Matthijs van Helden unde

Thunusken van Wijlijck des

kints nahm [naam onleesbaar te sterk verbleekt]

 

Arcen D1645-014   -   08-09-1645   -   blz. 115 nr. 5

Theuws Deckers Gertgen eheluijd[t]

haer kint gedopt den 8 septembr[is]

1645 door Alexander Notten pastoir

Arssensis die gefeerlijncx zijn

Peter Smijts unde Thrijn Cunen

des kints nahm Anna

 

Arcen D1645-015   -   14-09-1645   -   blz. 116 nr. 1

Reijner Gossens Henrijck zijn huijsvrouw

haer kindt gedopt den 14 septembris 1645

door Alexander Notten pastoir Arssensis

die gefeerlijncx zijn Jan Beckers ende

Hijlken van Endth. des kints nahm

Leonardus

 

Arcen D1645-016   -   29-09-1645   -   blz. 116 nr. 2

Peter Blencxkens ende Thrijncken

eheluidt haer kindt gedopt den

29 septembris 1645 doir Alexander

Notten pastoir Arssensis die

gefeerlincx zijn Thijs Sijberts

ende Derrijs van Rossen des kints

nahm Catharina

 

Arcen D1645-017   -   08-10-1645   -   blz. 116 nr. 3

Peter Custers ende Grijtgen zijn

huijsvrouw haer kindt gedopt

den 8 octobris 1645 doir

Alexander Notten pastoir Arssensis

die gefeerlijncx zijn Frans

Verlinden ende Stijn Cnopkens

ende Lijpken van Wijlijck des

kints nahm Sijbilla

 

Arcen D1645-018   -   28-10-1645   -   blz. 116 nr. 4

Jan van Daelen ende Judith zijn

huijsvrouw haer kindt gedopt

den 28 8bris 1645 doir Alexander

Notten pastoir Arssensis die gefeer-

lijncx zijn Jan van Wijlijck unde

Jan Smits des kints nahm Jan

 

Arcen D1645-019   -   01-11-1645   -   blz. 116 nr. 5

Jan Timmermans unde Enken zijn

huijsvrouw haer kindt gedopt den

1 9bris 1645 doir Alexander Noten

pastoir Arssensis die gefeerlincx

zijn Jacob ingen Cloister ende

Tis van Roebeeck des kints nahm

[verder niets geschreven]

 

Arcen D1645-020   -   28-11-1645   -   blz. 116 nr. 6

Henrick Thunussen ende Jacob Boesch

zijn huijsvrouw haer kindt gedopt den

28 9bris 1645 door Alexander Noiten

pastoir Arssensis die geferlyncx zijn

Jeronimus a Loon custos Arssensis ende

Hilken Walrauens des kints nahm

Antonius

 

Arcen D1645-021   -   30-11-1645   -   blz. 117 nr. 1

Jan Luesen ende Jennicken zijn

huijsvrouw haer kindt

gedopt den lesten 9bris 1645 door

Alexander Noiten pastoir Arssensis

die gefeerlijncx zijn Gerardt van

Loon ende Derrijs Sijbers des kints

nahm Petrus

 

Arcen D1645-022   -   02-12-1645   -   blz. 117 nr. 2

Peter aendie Beeck ende Gritgen

eheluidt haer kindt gedopt

den 2 decemb: 1645 van

Alexander Noiten pastoir Arssensis

die gefeerlijncx zijn

Ambroisius Tijpaldo van Venlo ende

Griet Cloijten des kints nahm

Thunusken