GenBronnen

digitalisering

maas

Arcen dopen 1650


1650

Arcen D1650-001   -   19-01-1650   -   blz. 138 nr. 2

Reiner Reinckens Catharina uxor haer

kindt gedopt den 19 januarij 1650

van Alexander Noiten pastor Arssensis

die gefeerlijncx zijn Frans Verlinden

ende Lijsbetgen Plancken gen(an)t van

Loon des kindts nahm Antonius

[ander handschrift:] obijt 1721 [verder onleesbaar]

 

Arcen D1650-002   -   12-02-1650   -   blz. 138 nr. 3

Cornelis Lijssen Lijsbet uxor haer

kindt gedopt den 12 februarius

1650 van Alexander Noiten pastoir

Arssensis die gefeerlijncx zijn Reiner

Sijbers ende Merrijcken Flueren des

kindts nahm Gertgen

 

Arcen D1650-003   -   28-03-1650   -   blz. 138 nr. 4

Wincken Rutgens Gritgen eheluidt

haer kindt gedopt den 28 martij

1650 van Alexander Noiten pastoir

Arssensis die gefeerlijncx zijn Peter

Pastoirs ende Gritgen inder Zittert

des kindts nahm Gritgen

 

Arcen D1650-004   -   28-03-1650   -   blz. 138 nr. 5

Gerardt Pastoirs Maria eheluijdt

haer kindt gedopt den 28 martij

1650 van Alexander Noiten pastoir

Arssensis die gefeerlijncx zijn Henrick

Verlinden ende Merricken Michiels

des kindts nahm Jan

 

Arcen D1650-005   -   29-04-1650   -   blz. 138 nr. 6

Gerardt van Loon Stijn uxor haer kindt gedopt

den 29 aprilis 1650 van Alexander Noiten

pastor Arssensis die gefeerlijncx zijn Jan

[onleesbaar, verbleekt] ende Catharina van Loon des

[kindts nahm] Agnes

 

Arcen D1650-006   -   21-03-1650   -   blz. 139 nr. 1

Sijmon Holtappels Stijn uxor

haere kindt gedopt den 21 martij

1650 van Alexander Noiten pastoir

Arssensis die gefeerlijncx zijn

Henrick Coulmans, ende Hilken Poel

des kindts nahm Petrus

 

Arcen D1650-007   -   18-04-1650   -   blz. 139 nr. 2

Mathias Beck van [niets geschreven]

Maria eheluidt haere

kindt gedopt den 18 april 1650 die

gefeerlijncx zijn Ferdinandus Bongardt uut

Oostenreich von IJps. Augustinus Kellener

von Erffort, Hans Riel uut den Phaltz

von Vrijstetleijn ende Catharina Cleren

uut Holstein von Kijl des kindts nahm

Maria is gedopt van Alexander Noiten

pastor Arssensis

 

Arcen D1650-008   -   18-04-1650   -   blz. 139 nr. 3

Thijs indie Dipt Thrijn uxor haere

kindt gedopt den 18 april 1650 van

Alexander Noiten pastor Arssensis

die gefeerlijncx zijn Jan Lom(m)en ende

Lijsbet Lom(m)en des kindts nahm

Gerardus

 

Arcen D1650-009   -   29-04-1650   -   blz. 139 nr. 4

Jan Michiel Merrijcken uxor haere kindt

gedopt den 29 aprilis 1650 van Alexan-

der Noiten pastor Arssensis die gefeerlincx

zijn Frans Verlinden ende Gertgen Smits

des kindts nahm Petrus

 

Arcen D1650-010   -   01-05-1650   -   blz. 139 nr. 5

Felten den eheman van Nees van

Schaeck haere kindt gedopt van

Alexander Noiten pastor Arssensis

den 1 maijus 1650 die gefeerlijncx

zijn Hieronijmus Loon ende Alet-

gen van Loon des kindts nahm

[niets verder geschreven]

 

Arcen D1650-011   -   01-05-1650   -   blz. 139 nr. 6

Hans den eheman van Anna Vermuelen haer kindt

gedopt den 1 maius 1650 van Alexander

Noiten pastor Arssensis die geferlincx zijn

Jan van Daelen ende Aletgen Kinckels

des kindts nahm Fijken

 

Arcen D1650-012   -   04-06-1650   -   blz. 140 nr. 1

Willem aengen Eindt Maria uxor haere

kindt gedopt den 4 junij 1650

van Alexander Noiten pastor Arssensis

die geferlijncx zijn Jan van Wijlijck

ende Trijn ingen Panhuijs des kindts

nahm Jan

 

Arcen D1650-013   -   20-06-1650   -   blz. 140 nr. 2

Jan Joinckers Anna uxor haer kindt

gedopt den 20 junij 1650 van Alex-

ander Noiten pastor Arssensis die

gefeerlijncx zijn Derrick Thunus van

Straelen ende Jenneken Poel

des kindts nahm Matthijs [ander handschrift:] factus pas-

tor in Hertten p(ro)pe Ruramundam a(nn)o 1679

id tandem hic in Arcen a(nn)o 1683

 

Arcen D1650-014   -   24-06-1650   -   blz. 140 nr. 3

Lijnardt Bosch Aletgen uxor haer

kindt gedopt den 24 junij 1650

van Alexander Noiten pastor

Arssensis die gefeerlijncx zijn

Henrick Millen ende

Jenneken ingen Cloister

des kindts nahm Maria

 

Arcen D1650-015   -   24-06-1650   -   blz. 140 nr. 4

Peter Blencxkens ende Trijnken zijn

huijsvrouwe haer kindt gedopt den 24

junij van anno 1650 van Alexander

Noiten pastor Arssensis die gefeerlijncx

zijn Jan Martens ende Nees Sijbers

des kindts nahm Peternella

 

Arcen D1650-016   -   29-06-1650   -   blz. 140 nr. 5

Jan Thunus uut Hispanien Baets van

Cuijck zijn huijsvrouwe haere

kindt gedopt den 29 junij 1650

van Alexander Noiten pastoir

Arssensis die gefeerlijncx zijn

Jan Timmermans van Lom

ende Merrijcken van Schaick

des kindts nahm Bellicken

 

Arcen D1650-017   -   24-07-1650   -   blz. 141 nr. 1

Jacob int Cloister Jenneken uxor

haer kindt gedopt den 24 julij

van Alexander Noiten pastoir

Arssensis die gefeerlijncx zijn

Thomas Kelkens van Broickhuij-

sen ende sijn huijsvrouwe gen(ant)

Aletgen Sijbers ende Willem

int Wijtbroick des kindts

nahm Cathahrina

 

Arcen D1650-018   -   25-07-1650   -   blz. 141 nr. 2

Jan Gubbels Gertgen zijn

huijsvrouwe hare kindt gedopt

den 25 julij 1650 van Alex-

ander Noiten pastoir Arssen-

sis die gefeerlijncx zijn Thijs

Gubbels van Blerick ende Jenneke[n]

ingen Riet des kindts nahm

Derrick

 

Arcen D1650-019   -   31-07-1650   -   blz. 141 nr. 3

Peter Custers Gritgen uxor haere

kindt gedopt den lesten jul[ij]

1650 van Alexander Noiten pastoir Arssen[sis]

die gefeerlijncx zijn Frerick inder

Zittardt Gritgen Maekaen des

kindt nahm Hendersken [ander handschrift:] obyt

1 martij 1713

 

Arcen D1650-020   -   29-09-1650   -   blz. 141 nr. 4

Derryck Daemen Tunusken uxor

haer kindt gedopt den 29 7bris

1650 van Alexander Noiten

pastor Arssensis die gefeerlijncx

zijn Adam Daemen van Bergen

ende Derrisken inden Berendoncx

van Broickhuijsenvorst des

kindts nahm Rolfmanus

[ander handschrift:] obijt 4 januarij 1706

 

Arcen D1650-021   -   30-10-1650   -   blz. 142 nr. 1

Peter aendie Beeck Encken

uxor haer kindt gedopt den

30 octobris 1650 van Alex-

ander Noiten pastor Arssensis

die gefeerlincx zijn Jost

aendie Beeck ende Helena

Clercx van Venlo des kindts nahm

Elisabeth

 

Arcen D1650-022   -   06-11-1650   -   blz. 142 nr. 2

Jan Martens Hilliken uxor haer

kindt gedopt den 6en nouembris

1650 van Alexander Noiten pastor

Arssensis die gefeerlijncx zijn

Hijn Reinckens ende Johanna Millen

van Lom des kindts nahm Beel

 

Arcen D1650-023   -   15-11-1650   -   blz. 142 nr. 3

Johan Roesen Johanna uxor haere

kindt gedopt den 15en nouembris

1650 van Alexander Noiten pastor

Arssensis die gefeerlijncx zijn Reiner

Goesens genant Messemaecker des

kindts nahm Christijna [ander handschrift:] obijt 10 aug:

1702

 

Arcen D1650-024   -   18-12-1650   -   blz. 142 nr. 4

Hieronimus a Loon custos Arss-

ensis Jenneken uxor haer kindt

gedopt den 18 decembris 1650 van

Alexander Noiten pastor Arssensis die

gefeerlijncx zijn Frerick van Schaeck

ende [deel tekst verbleekt, dus onleesbaar]

des kindts nahm

[onleesbaar] [ander handschrift:] pastor obijt 5ta junij 1686