GenBronnen

digitalisering

maas

Arcen dopen 1651


1651

Arcen D1651-001   -   15-01-1651   -   blz. 143 nr. 1

Henrick Jeger tot Arssen Ariaen eheluijdt

haer kindt gedopt den 15 jannu-

arius anno 1651 van Alexander

Noiten pastor Arssensis, die gefeer-

lijncx zijn den hooch edelgebor-

en heere der vrijheerlijckheijt

Well, in wiens plats gestanden

heft den heeren scholtis tot

Well, genant Tilmanus Mom

ende die woledele gebiedende

vrouwe zu Arssen in wiens plaets

gestaen heft de staet joffr. des kindts

nahm Jacob.

 

Arcen D1651-002   -   03-02-1651   -   blz. 143 nr. 2

Matthijs Abels Catharina uxor haer kindt

gedopt den 3 februarius 1651 van

Alexander Noiten pastor Arssensis die

gefeerlijncx zijn den woledelen ende

gestrengen gebiedenden heere Reiner von

Gelder heer zu Turnich etc et; com(m)andeu[r]

ofte cruyts zu Mainsiel ende oock den

woledelen heere Cristopherus de Lutzen-

raedt com(m)andeur ofte cruijtsheer tot

Mechelen des kindts nahm Mathias

Christopherus.

 

Arcen D1651-003   -   10-02-1651   -   blz. 143 nr. 3

Jan Lijssen Metgen uxor haer kindt

gedopt den 10 februarij 1651 van Alex-

ander Noiten pastor Arssensis die gefeerlijncx

zijn Willem van Blerick ende Henrick

Sybers des kindts nahm Wolter

 

Arcen D1651-004   -   19-02-1651   -   blz. 144 nr. 1

Jan van Bremen Hil uxor haere

kindt gedopt den 19 februarius

1651 van Alexander Noiten pas-

tor Arssensis die gefeerlijncx zijn

Heiliger Maes van Schandeloe

ende Trijn van Weijer des

kindts nahm Catharina

 

Arcen D1651-005   -   19-03-1651   -   blz. 144 nr. 2

Willem Drissen Hil uxor haere

kindt gedopt den 19 martius

1651 van Alexander Noiten

pastor Arssensis die gefeer-

lincx zijn Thijs vandie Roibeeck

ofte van Wis, ende Catharin

Coenen van Velden des kindts

nahm Gerarda

 

Arcen D1651-006   -   07-04-1651   -   blz. 144 nr. 3

Henrick Jacobs unde Metgen uxor

haer kindt gedopt den 7en april

1651 van Alexander Noiten pastor

Arssensis, die gefeerlijncx zijn Hen-

rick Coilmans ende Anna Joinckers;

des kindts nahm Petrus

 

Arcen D1651-007   -   01-06-1651   -   blz. 144 nr. 4

Henrick indie Voirt Merricken

uxor haer kindt gedopt den 1

junijus anno 1651 van Alex-

ander Noiten pastoir Arssensis die

gefeerlincx zijn Bastianus aengen

Stap van Lottum ende Stijn

Gullijckers van Lom des kindes

nahm Matthias

 

Arcen D1651-008   -   19-06-1651   -   blz. 144 nr. 5

Jan ter Zittert Henrica uxor haer kindt

gedopt den 19 junius 1651 van Alexan-

der Noiten pastor Arssensis, die gefeer-

lijncx sijn Herman van Loon scholtis unde

Thijsken Poel des kindts nahm Johanna

 

Arcen D1651-009   -   16-07-1651   -   blz. 145 nr. 1

Jan van Loon Stijn uxor haer kin[dt]

gedopt den 16 julij van Alexander

Noiten pastoir Arssensis die gefee[r-]

lijncx zijn Jan van Rie[l] ende

Grijtgen Sijben des kindts nahm Johannes

 

Arcen D1651-010   -   00-08-1651   -   blz. 145 nr. 2

Reiner Brouwers Merricken

sijn huijsvrouwe haere

kindt gedopt den [geen dag geschreven] augusti

anno 1651 van Alexander

Noiten pastor Arssensis die

gefeerlijncx zijn Frederick

inder Zittert ende Anna

Sijbers des kindts nahm

Theodorus

 

Arcen D1651-011   -   13-10-1651   -   blz. 145 nr. 3

Floiris vanden Weijer Catharijna

uxor haere kindt gedopt den

13 octobris 1651 van Alexander

Noiten pastoir Arssensis die gefeer-

lijncx zijn Hieronijmus a Loon

custos Arssensis ende Gertgen

Maes des kindts nahm Catharijna

 

Arcen D1651-012   -   13-10-1651   -   blz. 145 nr. 4

Antonius a Loon Aletgen uxor haere kindt

gedopt den 13 octobris 1651 van

Alexander Noiten pastoir Arssensis

die gefeerlijncx Hieron: a Loon ende

Anna Bucken van Venlo des kindts

nahm Johannes

 

Arcen D1651-013   -   15-10-1651   -   blz. 145 nr. 5

Peter inden Kelder Marija eheluijdt

haere kindt gedopt den 15 octobris

1651 van Alexander Noiten pastor

Arssensis die gefeerlijncx zijn Peter

aendie Brugh ende Gritgen Sijben des

[kindts] nahm Jacoba

 

Arcen D1651-014   -   22-10-1651   -   blz. 146 nr. 1

Jacob indie Voirt ende Meth

eheluidt haere kindt gedopt den 22

octobris 1651 van Alexander Noiten

pastoir Arssensis die gefeerlijncx zijn

Johan Dinckels ende Barbara Heines

des kindts nahm Johannes

 

Arcen D1651-015   -   29-11-1651   -   blz. 146 nr. 2

Reiner van Cuijck Aletgen

zijnder huijsvrouwen haere kindt

gedopt den 29 nouembris anno

1651 van Alexander Noiten

pastoir Arssensis, die gefeerlijncx

zijn Henrick opgen Beeck

ende Catharina Roesen des

kindts nahm Maria

 

Arcen D1651-016   -   03-12-1651   -   blz. 146 nr. 3

Gerardt Jacobs Gertgen eheluijdt

haere kindt gedopt den 3 xbris

1651 van Alexander Noiten

pastoir Arssensis, die gefeerlijncx

zijn Peter vandie Beeck unde

Lijsbeth Adams des kindts nahm

Matthias x

 

Arcen D1651-017   -   06-12-1651   -   blz. 146 nr. 4

Jan Boisch Trijn uxor haere kindt

gedopt den 6 xbris 1651 van

Alexander Noiten pastoir Arssensis

die gefeerlijncx sijn Johan Peelen

ende Elijsabeth aenden Kerckhoff

des kindts nahm Andreas

 

Arcen D1651-018   -   22-12-1651   -   blz. 146 nr. 5

Frans Verlinden Elijsabeth uxor haer

kindt gedopt den 22 xbris 1651

van Alexander Noiten pastor Arssensis

die gefeerlijncx sijn Jan van Wancum

in wiens plats gestanden Johan van Riel,

ende Stijn Hoits des kindts nahm

Agnes

 

Arcen D1651-019   -   26-12-1651   -   blz. 147 nr. 1

Reiner Reinckens Catharina uxor

haere kindt gedopt den 26 xbris

1651 van Alexander Noiten pastor

Arssensis die gefeerlijncx zijn

Frerick van Schaeck in wijens plats

gestaen heft Gerardt van Loon

ende Guel, Jenneken Poell des

kindts nahm Margaretha

 

Arcen D1651-020   -   29-12-1651   -   blz. 147 nr. 2

Tijs Sijbers Agnes uxor haer kindt

gedopt den 29 decembris 1651 van

Alexander Noiten pastoir Arssensis die

gefeerlijncx zijn [verder niets geschreven]