GenBronnen

digitalisering

maas

Arcen dopen 1653


Arcen D1653-001   -   12-02-1653   -   blz. 151 nr. 1

Cornelis Tijssen Elijsabeth uxor

haere kindt gedopt den 12 fe-

bruarij van Alexander Noiten

pastor Arssensis int jaere 1653

die gefeerlijncx zijn Derrick

Bemmelen ende Gritgen Maeckaen

ofte Wolfferts, des kindts nahm

Henricus

 

Arcen D1653-002   -   14-02-1653   -   blz. 151 nr. 2

Joachim Houbroucx, ende Jenneken

sijn huijsvrouwe haere kindt gedopt

den 14 februarij 1653 van Alexander

Noiten pastor Arssensis; die gefeerlijncx

zijn Jan van Wijlijck ende Gritgen

Cuijpers gen(an)t Wijlijck, des kints nahm

Catharina

 

Arcen D1653-003   -   15-02-1653   -   blz. 151 nr. 3

Jan Michiel Merricken uxor haere kindt

gedopt den 15 februarij 1653 van Alexander

Noiten pastor Arssensis die gefeerlijncx zijn

Jan Joinckers, ende Marija Cuijpers van

Strailen, des kindts nahm Johannes

 

Arcen D1653-004   -   15-02-1653   -   blz. 151 nr. 4

Willem int Wijtbroick Marija uxor

haere kindt gedopt den 15 februarij

1653 van Alexander Noiten pastor

Arssensis die gefeerlijncx zijn Caspar

int Wijtbroick ende Anna Bosch des

kindts nahm Leonardus

 

Arcen D1653-005   -   05-03-1653   -   blz. 151 nr. 5

Hieronijmus a Loon Jenneken eheluijdt

haere kindt gedopt den 5en martij

1653 van Alexander Noiten pastor

Arssensis die gefeerlincx zijn Derrick

Daemen Reiner Schinck, ende Merric-

ken van Gorle des kints nahme

Johannes

 

Arcen D1653-006   -   07-03-1653   -   blz. 152 nr. 1

Johan van Brim(m)en Hil. uxor

haere kindt gedopt den 7en martij

1653 van Alexander Noiten

pastor Arssensis, die gefeerlijncx

zijn Jan Sijben, ende Aletgen

Crijnen, des kindts nahm

Ludowica ofte Louwijs

 

Arcen D1653-007   -   08-03-1653   -   blz. 152 nr. 2

Henrick opden Cruijs Sophia ehe-

luijdt haere kindt gedopt den 8en

martij 1653 van Alexander Noiten

pastor Arssensis, die gefeerlijncx zijn

Jaspar Hermans van Wolt, ende

Gertruijdt Deckers in wiens plats sij

gestaen heft nemlijck Merrij Hillen

int lant van Straelen des

kindts nahm Johannes [in ander handschrift:] obijt 3 junij 1719

 

Arcen D1653-008   -   16-03-1653   -   blz. 152 nr. 3

Jan Joinckers Anna uxor haer kindt

gedopt den 16 martij 1653. van Alex-

ander Noiten pastor Arssensis, die gefeer-

lincx zijn Joachim Houbroicx, ende

Trijn van den Weijer tot Arssen des kints

nahm Helena [in ander handschrift:] obijt 6ta july 1713

 

Arcen D1653-009   -   16-03-1653   -   blz. 152 nr. 4

Matthijs indie Dijpt Thrijn uxor haere kint

gedopt den 16 martij 1653 van

Alexander Noiten pastor Arssensis die

geferlijncx zijn Willem Drijssen, en(de)

Cunera opden Spicker tot Lom des

kints nahm Elijsabeth

 

Arcen D1653-010   -   16-03-1653   -   blz. 152 nr. 5

Jan Mertens Hilleken uxor haer kindt

gedopt den 16 martij 1653. van Alexan-

der Noiten pastor Arssensis die gefeer-

lijncx zijn Reiner Goissens ende

Gertruijdt Deckers. des kints nahm

Jacobus

 

Arcen D1653-011   -   22-03-1653   -   blz. 153 nr. 1

Henrick Verlinden Bertgen ehe-

luidt haere kindt gedopt den 22

martij 1653. van Alexander Noiten

pastor Arssensis, die gefeerlijncx zijn

Marten Paulus ende Thunusken

van Wijlijck des kindts nahm

Elisabetha

 

Arcen D1653-012   -   27-03-1653   -   blz. 153 nr. 2

Willem aengen Eindt Maria uxor

haere kindt gedopt den 27 martij

1653 van Alexander Noiten pastor

Arssensis, die gefeerlijncx zijn Reiner

Sijbers, et Peterken Thunus des

kindts nahm Petrus

 

Arcen D1653-013   -   27-04-1653   -   blz. 153 nr. 3

Peter Blencxkens Trijncken

eheluijdt, haere kindt gedopt den

27 april 1653 van Alexander Noiten

pastor Arssensis, die gefeerlincx

zijn Sijbert Sijberts ende Gritgen

inder Zittert des kindt nahme

Arnoldus

 

Arcen D1653-014   -   31-04-1653   -   blz. 153 nr. 4

Wincken Rutgen Gritgen eheluidt

haere kinderen gedopt den 31 [sic] april

1653 van Alexander Noiten pastor

Arssensis, die gefeerlijncx sijn

Derrick Daemen ende

Gritgen ter Zittert, ende

Peter Custers, Elijsabetha van Loon

des kints nahm Wolffert, ende Juepken

 

Arcen D1653-015   -   04-05-1653   -   blz. 153 nr. 5

Jan van Riel Derrisken uxor haere

kindt gedopt den 4en maij 1653 van

Alexander Noiten pastoir Arssensis die

gefeerlijncx zijn Peter aendie Brugh

ende Encken Reinckens. des kindts

nahm Gertruijdis [in ander handschrift:] fuit annuntia-

ta in ’t closter Venlonae obijt 1712

 

Arcen D1653-016   -   05-05-1653   -   blz. 154 nr. 1

Theuws Flueren Aletgen uxor haere

kindt gedopt den 5 may 1653 van

Alexander Noiten pastor Arssensis die

gefeerlijncx zijn Thijs Sijbers, ende,

Peterken Thunus des kindts nahme

Christina [in ander handschtift] obyt 17 9bris 1729

 

Arcen D1653-017   -   25-05-1653   -   blz. 154 nr. 2

Joist aendie Beeck Encken eheluidt

haere kindt gedopt den 25 maij 1653

van Alexander Noiten pastor Arssen-

sis die gefeerlijncx zijn Jacob aengen

Laer, ende Jenneken Smijts des

kindts nahm Rutgerus

 

Arcen D1653-018   -   06-07-1653   -   blz. 154 nr. 3

Engel Huijgen Anna uxor haere kindt

gedopt den 6en julij 1653 van Alexander

Noiten pastor Arssensis die gefeerlijncx

zijn Derrick Roesen

ende Peterken Thunus des

kindts nahm Johannes

 

Arcen D1653-019   -   17-07-1653   -   blz. 154 nr. 4

baptisatus [sic] est filia Anthonij

a Loon et Aleidis uxoris illius

patrinus Jo(ann)es van Wanckem

Christina a Loon, nomen

pueri Frederica 1653 17 julij

 

Arcen D1653-020   -   15-08-1653   -   blz. 154 nr. 4

Henrici Treeck et Machteldis

coniugum puer baptisatus cuius

nomen Gertrudis. patrini Ant.

Dudden ex nond(um) eecl(es)ia et

Ulalia Culmans. 1653. 15 aug:

 

Arcen D1653-021   -   14-09-1653   -   blz. 154 nr. 5

Henric aen den Keerckhoëff et Eliza-

beth coniugum puer baptizatus anno 1653

den 14. 7ber. filius nomen Leonardus

patrini Jo(ann)es a Reyll et Catharina

Walrauens sive Bosch junior.

 

Arcen D1653-022   -   21-09-1653   -   blz. 154 nr. 6

Petri Custers et Margaretae

coniugum puer baptisatus cuius

nomen Margareta patrini Jero-

nijmus a Loon et Mathea Poill

1653. 21 7bris.

 

Arcen D1653-023   -   00-00-1653   -   blz. 154 nr. 7

baptisatus est, puer Jo(ann)is Gubbels

et Gertrudis coniugum patrini Cornelius

Janssen et Elisabeth, Reneri a

Loon uxor, puer vocatur Christia-

nus.

h. obyt Venlona 1 xbris 1701

 

Arcen D1653-024   -   25-11-1653   -   blz. 155 nr. 1

anno 1653. 25 9bris est

baptisatus puer Jo(ann)is a Loon et

Christinae coniugum et vocatus Renerus

patr. Jeronimus a Loon et Anna a Loon

 

Arcen D1653-025   -   03-12-1653   -   blz. 155 nr. 2

Mathei Teuwen a Leut

et Gertrudis coniugu(m) puer bap-

tisatus et Theodorus nomi-

natus patrini sunt Jo(ann)es Schinck

et Helena Deckers 1653

3 10bris.

 

Arcen D1653-026   -   03-12-1653   -   blz. 155 nr. 3

anno 1653. 3 10bris quoq(ue)

baptisatus est puer Jo(ann)is Classen

textoris et Annae coniugum

puer vocatus Anna patrini

Jo(ann)is a Loon et Ulalia Col-

mans.