GenBronnen

digitalisering

maas

Arcen huwelijken 1620-1624


dijt seint die gehoude par[en]

siedert het jahr 1620

 

Arcen H1620-01     -     12-01-1620     -     blz. 273 nr. 1

Geret, Jan den Mullers sohn

heft getrout Jan tho Pasch doch[ter]

Windelen voor Alexander Noten

pastor tot Arssen anno 1620 den

12 januuarij die getuigen sind

Jan der Muller ende Jan tho Pa[sch]

ende Hupert Mullers

 

Arcen H1620-02     -     26-01-1620     -     blz. 273 nr. 2

Reiner, Peter ingen Veijps so[hn]

hefft getrout Mercken, Peter Ein-

gelen dochter van Vinlo voor

Alexander Noten pastor tot Arssen

den 26 januuarij 1620 die ge-

tuijgen Peter ingen Voijpt ende

Jan opt Horstgen van Velden

 

Arcen H1620-03     -     02-02-1620     -     blz. 273 nr. 3

Reiner, Kreins Bosch sohn hefft ge-

trout Hijlken, Willem Rinckens

dochter voor Alexander Noten

pastor den 2 februwarij 16[20]

die getuigen Krein Bosch Hende-

rick Kreinen Willem Rinckens

ende Henderick Rinckens

 

Arcen H1620-04     -     25-04-1620     -     blz. 273 nr. 4

Geret Lommen hefft getrout

Trinken, Hermen Kreinen dochter

van Bracht voor Alexander Noten

pastor den 25 april 1620 die

getuigen Geret Kluten ende

Gerret van Eudth custer

 

Arcen H1620-05     -     08-07-1620     -     blz. 273 nr. 5

Jacob vanden Poel hefft getrout

Leijbken, This van Weijlicks dochter

anno 1620 den 8 julij voor Alex-

ander Noten pastor tot Arssen

die getuigen seint Reiner Ruters

Peters vanden Poel, This van Weij-

lick ende Jan van Weijlick

 

Arcen H1620-06     -     05-07-1620     -     blz. 274 nr. 1

m(agiste)r Jan Krijs van Trier hefft

getrout Mercken, die dochter

van Thomas van Oller z: [=zaliger] voor

Alexander Noten pastor den 5 ju-

lij 1620 die getuijgen Herman

van Lon ende Derick van Eudt

custer

 

Arcen H1620-07     -     00-00-1620     -     blz. 274 nr. 2

Pouwels, Rutgen Rutgens sohn van

van [sic] Brockhuisenforst hefft getrout

voor Alexander Noten pastor Griet-

gen, Geret Deckers dochter

die getuijgen seint, Derick

Rutgens Jan Rameckers van

Brockhuisen This van Weijlick

ende Jan Deckers.

 

Arcen H1620-08     -     06-10-1620     -     blz. 274 nr. 3

Wijllem, Jan Neijssen sohn van

Helden hefft getrout Aletgen,

Jan Kluten dochter van Lom

den 6 october 1620 die getui-

gen seint Derick Kruiskens

ende Jelis Angenbeck

 

Arcen H1620-09     -     18-10-1620     -     blz. 274 nr. 4

Peter, Henderick anden Kirckhofft

sohn hefft getrout

Trein, Jacob ingen Forts dochter

voor Alexander Noten pastor

1620 den 18 october die ge-

tuigen seint Jan anden Kerckhoft

Jacob ingen Fort Derick ingen

Fort ende Jan ingen Fort

 

Arcen H1621-01     -     12-01-1621     -     blz. 274 nr. 5

Jan, Rolmans sohn van Spau-

wen hefft getrout Trein, Seij-

bert ant Seijffenbrocks dochter

voor Alexander Noten pastor

1621 den 12 jannuarij die

getuigen seint Lienert Seijberts

This Rameckers ende Jan Seijbert

 

Arcen H1621-02     -     15-01-1621     -     blz. 274 nr. 6

Peter Peijl van Waltniel hefft

getrout Johanna, Lienert int

Panhauβ dochter voor Alex-

ander Noten pastor anno 1621

den 15 januuarij die getuigen

sint Lienert int Panhauβ ende

Jan Deckers

 

Arcen H1621-03     -     31-01-1621     -     blz. 275 nr. 1

Michel, Lienert int Panhaus sohn

hefft getrout Jenneken, Jan van

Bocxmehrs dochter anno 1621 de[n]

31 januarii voor Alexander Noten

pastor tot Arsen die getuigen sint

Lienert int Panhaus ende Jacob

Verlinden.

 

Arcen H1621-04     -     10-10-1621     -     blz. 275 nr. 2

Geret, Thijs van Osterholts sohn

hefft getrout Treinen, Feijt van

Geijsenkirckens dochter 1621

den 10 october voor Alexander

Noten pastor die getuigen seint

Feijt van Geijsenkircken Thijs

van Osterholt ende Jan Feijten

 

Arcen H1622-01     -     00-00-1622     -     blz. 275 nr. 3

Jan, Loeff Linskens sohn van Lom

hefft getrout Giertgen, Geret

angen Aest dochter van Lottum

voor Alexander Noten pastor 1622

die getuigen sint Jan ingen Reijt

ende Henderick angen Ast

 

Arcen H1622-02     -     10-01-1622     -     blz. 275 nr. 4

Herman Peijpers van Frechen

hefft getrout Marie van Dorsen

anno 1622 den 10 januarij voor Alex-

ander Noten pastor die getuigen

seint Wijllem angen Bruck ende Ger[et]

Kluten

 

Arcen H1622-03     -     12-03-1622     -     blz. 275 nr. 5

Wijllem Kupers van Well hefft

getrout Kijrmen, Peters dochter

van Reij den 12 martij 1622

voor Alexander

Noten pastor tot Arssen die ge-

tuigen seint Jan den Gulcker

ende Derick Kruiskens

 

Arcen H1622-04     -     15-04-1622     -     blz. 275 nr. 6

mr Henderick Poelmans van die

Neijkirck hefft getrout Grietgen,

Thijs van Weijlicx dochter voor

Alexander Noten pastor die getui-

gen seint Jan van Weijlick Jan

Deckers ende Gaert Hoetz anno

1622 den 15 april

 

Arcen H1622-05     -     02-05-1622     -     blz. 276 nr. 1

Jan, Geret Bouten sohn van

Breij hefft getrout Niessen die

dochter van Heijnen anden

Kirckhoff voor Alexander Noten

pastor anno 1622 den 2 maij

die getuigen seint Jan Bosch

ende Peter ingen Deijpt

 

Arcen H1622-06     -     22-06-1622     -     blz. 276 nr. 2

Geret van Osterholt getrout mijt Trein

Feijten 1622 den 22 junij die getuigen Herman

van Lom ende Jan Feijten

 

Arcen H1622-07     -     04-07-1622     -     blz. 276 nr. 3

Aert Janssen van Lottum hefft

getrout Hijlken, Jacob Walravens

docht[er] voor Alexander Noten

pastor tot Arssen den 4 julij

1622 die getuigen seint Jacob

Smeten van Lottum ende Jacob Wal-

ravens

 

Arcen H1622-08     -     10-07-1622     -     blz. 276 nr. 4

Jan, Jacob Walravens sohn tot

Lom hefft getrout Anna, Hen-

derick Opgenbecks dochter

tot Velden voor Alexander

Noten pastor den 10 julij 1622

die getuigen seint Jacob Walra-

vens ende Henderick opgen Beck

 

Arcen H1622-09     -     14-07-1622     -     blz. 276 nr. 5

Gaert Fenten van Grieftrat

hefft getrout Jenneken, This van

Osterholts dochter voor Alexan-

der Noten pastor den 14 julij

1622 die getuigen Jan van

Ressen ende Merten den Schon-

macker

 

Arcen H1622-10     -     19-11-1622     -     blz. 276 nr. 6

Jacob, Reiner Ruters sohn hefft

getrout Jannen, Henderick Smets

dochter voor Alexander Noten pastor

anno 1622 den 19 november

die getuigen Reiner Ruters Jan

Deckers ende Henderick Hots

 

Arcen H1623-01     -     08-02-1623     -     blz. 276 nr. 7

Jan, Lamert Smets sohn hefft

getrout Jannen, Lienert int Pan-

hauβ dochter voor Alexander

Noten den 8 februarij 1623

die getuigen seint Henderick Pas-

ters ende Jan Deckers

 

Arcen H1623-02     -     15-02-1623     -     blz. 277 nr. 1

Jan, Henderick in Wijtbroeks sohn

hefft getrout Eleijsabet van Bus[ch]

Peters dochter van Gribbenforst

voor Alexander Noten pastor die get[ui-]

gen seint Krein Bosch ende Jacob

Bosch anno 1623 den 15 februuarij

 

Arcen H1623-03     -     16-02-1623     -     blz. 277 nr. 2

Eefferhart, Jan Eingelborchs sohn

van Stralen hefft getrout voor Al[ex-]

ander Noten pastor Mechtel, Eijtg[en]

Junckblots dochter van Schpusum

anno 1623 den 16 februuarij die

getuigen Wolffert inder Sijttert ende

Jan van Ressen

 

Arcen H1623-04     -     23-11-1623     -     blz. 277 nr. 3

Reiner Ruters hefft getrout Jae[x-]

ken, Jan Goris dochter van

Stralen 1623 den 23 november

voor Alexander Noten pastor tot

Arssen die getuigen Wolffert inder

Sijttert ende Jacob anden Poel

 

Arcen H1624-01     -     03-02-1624     -     blz. 277 nr. 4

Thijs Pflijpsen vander Horst hefft

getrout Grietgen Bouβ van Geij-

senkircken 1624 den 3 februuarij

voor Alexander Noten pastor die ge-

tuigen seint Feijt van Geijsenkirc-

ken ende Jan Klotgesrot