GenBronnen

digitalisering

maas

Arcen huwelijken 1625-1629


Arcen H1625-01     -     02-02-1625     -     blz. 277 nr. 5

Henderick Linskens van Lom hefft

getrout Thijsken, Jacob ingen Forts

dochter anno 1625 den 2 februuarij

voor Alexander Noten pastor die

getuigen Thijs Rinckens ende Pouwel

Linskens

 

Arcen H1625-02     -     02-02-1625     -     blz. 277 nr. 6

Jan van Ressen hefft getrout Judij[t],

Jan Kranskops dochter voor Alex-

ander Noten pastor anno 1625 den

2 februuarij die getuigen Jan Kra[ns-]

kops Jan van Weijlick Jacob Krans-

kops ende Derick van Eudth

 

Arcen H1626-01     -     01-02-1626     -     blz. 278 nr. 1

Daem, Diems sohn van Weel hefft

getrout Eijrken van Erckelens

voor Alexander Noten pastor tot Arssen

anno 1626 den 1 februuarij die getui-

gen seint Theus Sweffers van Lottum

ende Jan van Ressen

 

Arcen H1626-02     -     17-02-1626     -     blz. 278 nr. 2

Adam, Jan den Sleijsigers sohn

hefft getrout Henrisken, Jan van Ressen

dochter voor Alexander Noten pastor

anno 1626 den 17 februuarij die getui-

gen seint Jan Deckers ende Jan

Smets

 

Arcen H1626-03     -     18-02-1626     -     blz. 278 nr. 3

Huipert, Peter Goltberghs sohn van

Stralen hefft getrout Frerisken,

Wolffert inder Sijtters dochter voor

Alexander Noten pastor den 18 febru-

uarij 1626 die getuigen Herman

van Loon ende Frerick van Schack

 

Arcen H1626-04     -     14-06-1626     -     blz. 279 nr. 2

Henderick Heijsters capitein van se[ine]

k(oninck)licke ma(jes)teijt opt fort tot Ars[sen]

hefft getrout Eleijsabet Klingers

voor Alexander Noten pastor tot Ars[sen]

anno 1626 den 14 junij die getuij[(gen]

seint Feijt van Geijsenkircken, W[olf-]

fert inder Sijttert ende Willem Bod[e-]

liers alle drij carparals ende voor

alle seine soldaten

 

Arcen H1626-05     -     15-08-1626     -     blz. 278 nr. 4

Klas to Senderen van Lom hefft

getrout Mercken, Floeren dochter

tot Lom voor Alexander Noten anno

1626 den 15 augustij die getuigen

seint Jan Mull ende Peter anden

Poel

 

Arcen H1626-06     -     21-10-1626     -     blz. 278 nr. 5

Jan Verlinden hefft getrout Leijs-

ken, Jan Menten dochter tot Lom

den 21 october 1626 die getuigen

Pouwels Linskens ende Jacob Ver-

linden

 

Arcen H1626-07     -     24-10-1626     -     blz. 278 nr. 6

Thijs tho Lijtter hefft getrout

Enken, Peter Brouwers dochter we-

duwe van Jan den Kremer

voor Alexander Noten pastor tot

Arssen anno 1626 den 24 octob(e)r

die getuigen seint Loeff inden

Brandt ende mr Jan der Scholmis-

ter

 

Arcen H1627-01     -     02-02-1627     -     blz. 279 nr. 1

Kijrstgen van Helden hefft getrout

voor Alexander Noten pastor Trein

ingen Fort wedduwe van Peter ingen

Fort den 2 februuarij anno 1627 die

getuigen Lindert ingen Fort fhluit

ende Jacob ingen Fort

 

[hier inschrijving 14 juni 1626 die aldaar is geplaatst]

 

Arcen H1627-02     -     18-05-1627     -     blz. 279 nr. 3

Henderick, Krein Bosch sohn hefft ge-

trout Annen, Theijs opgen Weijβ doc[hter]

van Well den 18 maij anno 1627 die

getuigen seint Jan Bosch ende Jas[per]

Hermans van Weel

 

Arcen H1627-03     -     24-08-1627     -     blz. 279 nr. 4

Nicklas van Erffort lutenant den

sohn van Henderick van Erffort

hefft getrout Eleijsabet die docht[er]

van Alert Trijt van Bocxmehr den

24 augustij anno 1627 voor Alexan-

der Noten pastor die getuigen seint

Henderick Heijsters capitein, Wolffert

inder Sijttert, Thijs to Lijtter, Gaert

Hotz ende Henderick Hootz

 

Arcen H1627-04     -     26-08-1627     -     blz. 279 nr. 5

Geret Janssen genant Kluten hefft

getrout Thorontea weduwan Jan

den Sleijsiger den 26 augusti 162[7]

voor Alexander Noten pastor die ge-

tuigen seint Wolffert inder Sijttert

ende Jan Mull

 

Arcen H1627-05     -     00-00-1627     -     blz. 279 nr. 6

Jan, Pouwels sohn van Blerick hefft

getrout voor Alexander Noten pastor

Jenneken, Jan Bouten dochter

van Blerick die getuigen seint

Jan Rameckers ende Reiner Rinc-

kens

 

Arcen H1627-06     -     28-10-1627     -     blz. 280 nr. 1

Peter, Geret Verbeeks sohn

van Lottum hefft getrout

Mercken, Henderick ingen Wijt-

brocks dochter voor Alexander

Noten pastor den 28 october

1627 die getuigen seint Krein

Bosch ende Gerert Verbeck

 

Arcen H1627-07     -     17-11-1627     -     blz. 280 nr. 2

Wijllem, Maeβ Kuipers sohn van

Blerick hefft getrout Gierten

die wedduwe van Jan Lijssen

zaliger voor Alexander Noten

pastor den 17 november 1627

Geret van Weijlick ende mr

Jan van Reijl der teijt schol-

mijster

 

Arcen H1628-01     -     01-03-1628     -     blz. 280 nr. 3

Peter, Jacob anden Poell

sohn hefft getrout voor Alex-

ander Noten pastor Hijlken,

Jan ingen Reijts dochter den

ersten martij 1628 die ge-

tuigen seint Jan Deckers

Jan ingen Reijt Jan ingen

Deijpt ende Klaβ Poell

 

Arcen H1628-02     -     01-03-1628     -     blz. 280 nr. 4

Dries, Peter Vermulens

sohn hefft getrout Jannen,

Henderick Knopkens dochter

voor Alexander Noten pastor

den 1 martij 1628 deij ge-

tuigen Peter Vermulen Jan

Mull Geret Knopkens ende

Jan Deckers

 

Arcen H1628-03     -     05-03-1628     -     blz. 280 nr. 5

Peter, Thijs Deckers sohn

van Vaecsbercken hefft getrout

Heijlken, Gaert angen Eindts

dochter voor Alexander No-

ten pastor den 5 martij 1628

die getuigen seint Andries

Scharlamanij ende den slimmen

Reijner van Lijesell

 

Arcen H1628-04     -     07-06-1628     -     blz. 281 nr. 1

Theijssen, Fleijpsen vander Horst

hefft getrout Lucia, Kersten

van V..s den 7 juni 1628

voor Alexander Noten pastor

die getuigen seint Jan Pflipse

van der Horst Feijt van Geis[en-]

kircken ende Henderick Hoets

 

Arcen H1628-05     -     26-07-1628     -     blz. 281 nr. 2

Emandt, Wijllem Klaren sohn

hefft getrout Jenneken, Hen[drick]

van Loons dochter voor Alexan-

der Noten pastor tot Arssen den

26 julij 1628 die getuigen

seint Herman van Loon den

weledelen ende gestrenger heer

Reiner van Gelder mijt heer

sijn Ressen etc. ende Matthias

van Sambeck obijt 2 ..undus

die 24 7bris 1688

 

Arcen H1628-06     -     05-08-1628     -     blz. 281 nr. 3

Peter, Wijllem Rinckens sohn hefft

getrout Leijbken, Thij van Weijlicxs

dochter weduwe van Jacob anden P....

voor Alexander Noten pastor den

5 augustij anno 1628 die getuigen seint

Willem Rinckens Henderick Rinckens

Jan van Weijlick ende Geret van

Weijlick

 

Arcen H1628-07     -     17-10-1628     -     blz. 281 nr. 4

Johan Pollem soldaet des Isenborghs regi-

ment hefft getrout Eleijsabet die

dochter van Derick van Buren wedu-

we van Reijnart Kruiskens voor Alex-

ander Noten pastor den 17 october

1628 die getuigen Derick Kruiskens

ende Hensken Siegers Derick Knopkens

 

Arcen H1628-08     -     23-11-1628     -     blz. 281 nr. 5

Henderick, Pouwels ingen Rams sohn

hefft getrout Treinen, Lienert int

Panhauβ dochter voor Alexander Noten

pastor den 23 november 1628 die

getuigen seint Henderick anden Well

Jan Kruiskes Lienert int Panhauβ

ende Michel int Panhauβ

 

Arcen H1629-01     -     25-02-1629     -     blz. 282 nr. 1

Antonij de Ratz van des Hertigen

Bosch hefft getrout Henrisken,

Lienert Verlindens dochter voor

Alexander Noten pastor tot Arssen

den 25 februuarij 1629 die ge-

tuigen Jan Deckers Jan van

Weijlick Jan van Ressen Jan Ver-

linden Jacob Verlinden ende Henderick

Hoetz

 

Arcen H1629-02     -     10-03-1629     -     blz. 282 nr. 2

Andries Scharlamanij van Gelder

hefft getrout Mercken, Lienert

int Panhauβ dochter weduwe van

Henderick Bemmelen voor Alexan-

der Noten pastor den 10 martij

1629 die getuigen seint Lienert

int Panhauβ ende Jan van Falborgh

 

Arcen H1629-03     -     30-07-1629     -     blz. 282 nr. 3

Henderick Stevens van Kalde-

kircken hefft getrout voor

Alexander Noten pastor tot Arssen

Hijlken, Jacob Walravens dochter

tot Lom die getuigen Geret

Stevens van Kaldekircken Jacob

Walravens ende Jan Bosch anno

1629 den 30 julij

 

Arcen H1629-04     -     06-06-1629     -     blz. 282 nr. 4

Crijstian Gaertz van Sambeck

hefft getrout voor Alexander Noten

pastor Derisken, Jan Valborchs

dochter van Kuick die getuigen

Jan van Weijlick m(agiste)r Henderick

den Kuper Jan Valborghs anno 1629

den 6 junij

 

Arcen H1629-05     -     26-09-1629     -     blz. 282 nr. 5

Jan den Holtsager van Gro-

ningen hefft getrout Derisken,

Peter den Gulckers dochter

van Reij voor Alexander Noten

pastor die getuigen seint

Crijstian Gaertzen van Sam-

beck, Derick Kruiskens Jan

Gulckers anno 1629 den

26 september

 

Arcen H1629-06     -     18-10-1629     -     blz. 283 nr. 1

Reiner, Seijbert ant Seijssenb...

sohn hefft getrout Jenneken,

Peter Peijters dochter van

Blijtterswick voor Alexander

Noten pastor anno 1629 den

18 october die getuigen seint

Lienert Seijberts ende Theijs

Seijberts