GenBronnen

digitalisering

maas

Arcen huwelijken 1630-1634


Arcen H1630-01     -     13-01-1630     -     blz. 283 nr. 2

Jan anden Kirckhoff van Lom

hefft getrout Jannen die doch-

ter van Thijs Rinckens voor

Alexander Noten pastor den 13

januuarii 1630 die getuigen

seint Geret Rinckens ende

Derick van Eudth custer

 

Arcen H1630-02     -     04-05-1630     -     blz. 283 nr. 3

Jan Ingesant tot Lom hefft

getrout Treinen, Jan Thonis

dochter van Winraeij voor

Alexander Noten pastor die

getuigen seint Krein Bosch Hende-

rick Bosch ende Henderick Heijs-

ters capitein anno 1630 den

4 maij

 

Arcen H1630-03     -     10-05-1630     -     blz. 283 nr. 4

Geret, Thijs van Osterholts

sohn hefft getrout Grietgen,

Derick de weijttelicks doch-

ter van Hinsbeck voor Alex-

ander Noten pastor die getui-

gen Gaert van Grieffraet

ende Jan Frericx van Wanc-

kum anno 1630 den 10 maij

 

Arcen H1630-04     -     16-05-1630     -     blz. 283 nr. 5

Jan Gaertzen van Lom hefft

getrout Hijlken, Jan van Grijb-

bens dochter van Tiegelen

den 16 maij 1630 voor Alex-

ander Noten pastor tot Arssen

die getuigen seint Henderick

den smit van Lom, Jan Sweff-

ers mr Jan der scholmijster

 

Arcen H1630-05     -     13-07-1630     -     blz. 284 nr. 1

anno 1630 den 13 julij so hefft

getrout Peter Dericx van Rur-

mundt Jutsen die dochter van

Jan Krauskops voor Alexander

Noten pastor tot Arssen die getui-

gen seint Henderick Heijsters

capitein opt fort tot Arssen Aer-

nolt van Hingen lutenant op den

utlegger mr Jan van Reijl.

 

Arcen H1630-06     -     17-07-1630     -     blz. 284 nr. 2

mr. Johan van Reijl, A[n]tonij van

Reijls sohn hefft getrout Derisken,

Wijllem Rinckens dochter voor

Alexander Noten pastor die getui-

gen seint Wijllem Rinckens Her-

man van Lon Herman Deckers

ende Henderick Rinckens anno 1630

den 17 julij

 

Arcen H1630-07     -     15-06-1630     -     blz. 284 nr. 3

Antonij Jost vant dorp Neff uter

het landt van Trier, soldat onder

het resument van Isenborgh hefft

getrout Anna van Aerfelden uter

die Palβ, die getuigen seinen lute-

nant Erassimus Smijst Flodorp Keel

sargiant dijt voor Alexander

Noten pastor anno 1630 den 15 junij

 

Arcen H1630-08     -     14-08-1630     -     blz. 284 nr. 4

anno 1630 den 14 augustij so hefft

getrout Poulus Reijβ van Alden-

borgh soldat onder den obersten

wachtmeijster des Isenborghs re-

gument, Jenneken Peijpers van

Lingen voor Alexander Noten pastor

die getuigen seint Crijstian Kaldans

foerder der selver companeijen

Caspar Kremer ende Hans Reijnet

dijt door begerte des heeren

wachtmeijsters Matthijas Boschschein

in absentie des reguments

van Eijsenborgh capelan

 

Arcen H1630-09     -     19-09-1630     -     blz. 285 nr. 1

Peter, Henderick Smets sohn hefft

getrout Peterken, Jan ingen

Reijts dochter van Lom voor

Alexander Noten pastor anno 1630

den 19 september die getuigen

seint Jan Deckers, Poulus

Linskens Geret Deckers ende

Derick van Eudth custos

 

Arcen H1630-10     -     06-10-1630     -     blz. 285 nr. 2

anno 1630 den 6 october so

hefft getrout Everhart

Sebastians van Trier, Aletg[en],

Henderick van Anraets doch[ter]

voor Alexander Noten pastor

die getuigen sein Johan Kraus[kops]

Drieβ Vermulen ende mr Jan

van Reijl

 

Arcen H1631-01     -     18-01-1631     -     blz. 285 nr. 3

Florintij, Geskens sohn van der

Weijer van der Horst, hefft ge-

trout Treinen angen Bruck

voor Alexander Noten pastor

anno 1631 den 18 januuarij

die getuigen seint Herman de

scheepen Renier angen Dorp

ende Derick Schrorkens

 

Arcen H1631-02     -     02-03-1631     -     blz. 285 nr. 4

anno 1631 den 2 martij

so hefft getrout Matthijs

van Helden van Mullendorp

indes ampts Randenradt Hen-

rijsken die dochter van Lie-

nert vander Linden voor Alex-

ander Noten pastor die getuigen

seint Jan vander Linden Jacob

vander Linden ende Johannes

Nickens van Trier

 

Arcen H1631-03     -     01-04-1631     -     blz. 286 nr. 1

anno 1631 den 1 aprijl so

hefft getrout Sijmon Lebel

van Ressetz uter Ostenrick

Catharina van Jaments uter

Bohemer landt voor Alexan-

der Noten pastor tot Arssen

die getuigen seint Petrus

van Eijgenborgh uth Osten-

rich Matthis Kroβ van

Graten ut Bohemer landt

Baltesahr Utendorffen ut

Streinen ut Beijerlandt

soldaten vanden huptman

Dites, des graven Isen-

borghs regument

 

Arcen H1631-04     -     30-04-1631     -     blz. 286 nr. 2

anno 1631 den 30 aprijl

so hefft getrout vor Alex-

ander Noten pastor tot Ars-

sen Peter Tander van

Geenen uter tlandt zu

Duringen Maria Scheffe-

ren ut Bohemer landt

die getuigen seint Walteri

Saen Utendorffen Sijmon

Lebel ende Henderick Wijtz

 

Arcen H1631-05     -     04-05-1631     -     blz. 286 nr. 3

anno 1631 den 4 maij so

hefft getrout Johannes Nicklas

Renerius van Trijer voor mij

Alexander Noten pastor Anna

vander Have van Falckenburgh

die getuigen seint Hanβ Wolff:

Jacob van Bortzen, ende Mat-

thijs van Helden forieren onder

hoptman Medeijn des Eijsen-

borghs regument

 

Arcen H1631-06     -     04-06-1631     -     blz. 286 nr. 4

anno 1631 den 4 junij so

hefft getrout Hanβ Jurgen van

Franckenfelt bij Kronweijsenburgh

oder Leopoldi, Seijken, Andries

Scharlamanij dochter voor Alex-

a(n)der Noten pastor die getuigen

seint Henderich Scheijler van lan-

gen Sultzen ende Matthijs Kreβ va(n)

Ranertlach Peter Boer ende Hen-

derick Puin

 

Arcen H1631-07     -     22-10-1631     -     blz. 287 nr. 1

anno 1631 den 22 october

so hefft getrout Lauwerens

Haeβ auβ Rututzan ut Bohemer

landt Margrieta Thomas ut Bohem[er]

landt voor Alexander Noten pastor

die getuigen seint Andries Rui-

schoe ende Nicklas Vincent van

Wijrtsborgh Peter Bleijck van Trier

soldaten onder hoptman Florentein

des graven Eijsenborgh regument

 

Arcen H1631-08     -     12-11-1631     -     blz. 287 nr. 2

anno 1631 den 12 november

so hefft getrout Jan, Henderick

Steinen sohn van Walbeck, Koenen

Pouwels Bosch dochter van Lom

voor Alexander Noten pastor die

getuigen seint Pouwels Bosch Krein

Bosch ende Henderick Kreinen

 

Arcen H1631-09     -     20-11-1631     -     blz. 287 nr. 3

anno 1631 den 20 november

so hefft getrout Reiner, Gossen

Maten sohn, Henrisken, Derick van

Eudts dochter voor Alexander

Noten pastor tot Arssen die ge-

tuigen seint Jan van Weijlick

Gaert Hoetz beijde kirckmisters Thij[s]

Rinckens ende Gossen Maten

 

Arcen H1632-01     -     11-02-1632     -     blz. 287 nr. 4

anno 1632 den 11 februuarij

so hefft getrout Adrian Dernondt

lutenant van hoptman Medem

des graven Eijsenborgh regument

Conrada op der Demen van

Geijsenkircken voor Alexander

Noten pastor tot Arssen die

getuigen seint Erassemus Smit

lutenant ende Frederich van

Hattum vendreger der selver

companeijen van Medem

 

Arcen H1632-02     -     25-04-1632     -     blz. 288 nr. 2

Derick Foert van Maseijck

hefft getrout Susanna, Wolter

van Brockhuisens dochter voor

Alexander Noten pastor tot Arssen

25 april 1632 die getuigen

seint Geret Janssen, Jan van

Wanckum ende Derick van Eudt

custos

 

Arcen H1632-03     -     25-05-1632     -     blz. 288 nr. 3

Augustinus, Jan Rijdders sohn

van Wachtendunck hefft getrout

Enken, Jacob Gorts dochter

ock van Wachtendunck voor Alex-

ander Noten pastor den 25 maij

1632 die getuigen seint Jacob

Fort Jan Feijten Wijllem van

Dinteren ende Kirst van Sam-

beck

 

Arcen H1632-04     -     19-07-1632     -     blz. 289 nr. 1

Jan Jansen van Dinteren

hefft getrout voor Alexander

Noten pastor tot Arssen Eleij-

sabet, Peter Vermulens doch[ter]

1632 den 19 julij die ge-

tuigen seint Peter Vermulen

Dries Vermulen This Seijbers

ende Jan Thonis

 

Arcen H1632-05     -     02-09-1632     -     blz. 289 nr. 2

Thijs, Peter Freijen sohn op

die Lack van Steffenswert

soldat onder den eherentfesten

hoptman Tijl, hefft getrout

Jenneken, Derick Jans dochter

van Sambeck voor Alexander

Noten pastor den 2 septemb(e)r

1632 die getuigen seint mr

Jan van Reil This Sijberts

ende Johannes Steffens van Nass-

auwen

 

Arcen H1632-06     -     02-09-1632     -     blz. 289 nr. 3

Peter Melissen Peters sohn van

den Graeff, soldat onder den

ehrentfesten capitein Ammel-

raij Beckers, hefft getrout

Eleijsabet, Thijlman van Meche-

lens dochter van Wachtendunck

voor Alexander Noten pastor

die getuigen seint Cornelis Her-

mans vanden Graeff, Wolter

Krinen vanden Graeff ende This

Seijberts den 2 september 1632

 

Arcen H1632-07     -     10-11-1632     -     blz. 289 nr. 4

Johannes Weskens van Brackel

des stijffs Patrijborn hefft ge-

trout voor Alexander Noten

pastor tot Arssen, Angenesken,

Arnolt Pannarts dochter van

Hinsbergh anno 1632 den 10

november die getuigen sint

Geret van Lon, Henderick van

Lon, mr Henderick den Kuper

ende Wijllem to Laet

 

Arcen H1633-01     -     12-01-1633     -     blz. 290 nr. 1

Jan Thijssen vander Horst hefft

getrout Anneken, Herman Krenien

dochter van Bruggen voor Alex-

ander Noten pastor den 12 ja-

nuuarij 1633 die getuigen seint

Geret Kluten mr Jan van Reijl

Derick van Eudth custer

 

Arcen H1633-02     -     01-02-1633     -     blz. 290 nr. 2

Geret, Herman van Lons sohn

heft getrout Steijnen, Henderick

Knopkens dochter voor Alex-

ander Noten pastor den ersten

februuarij 1633 die getuigen sint

Herman van Lon, Jan van Weijlick

ende Geret Knopkens

 

Arcen H1633-03     -     01-02-1633     -     blz. 290 nr. 3

Wijllem Janssen van Dinteren hefft

getrout Niesken, Herman van

Lons dochter voor Alexander

Noten pastor tot Arssen den

ersten februuarij 1633 die

getuigen seint Jost van Dinteren

Adrian Jansen van Dinteren

Gaert Hoetz ende Herman va(n)

Lom

 

[doorgehaalde deel inschrijving]

 

Arcen H1633-04     -     23-05-1633     -     blz. 290 nr. 5

anno 1633 den 23 maij so hefft

getrout Theues Dericks Theuen

sohn van Luit, Giertgen, Jan

Deckers dochter voor Alexander

Noten pastor die getuigen

seint Reiner Thiewen, Henderic

Thewen Gijsbert Stoffels ende

Geret Damen van Vinlo

 

Arcen H1633-05     -     27-05-1633     -     blz. 291 nr. 1

anno 1633 den 27 maij so

hefft getrout Herman Hermans

Bijnens sohn van Askendorp onder

der stat Meppen soldat onder

den ehrentfesten hoptman Altingh

des reguments Ehrens ruter,

Henrijsken, Henderick ingen Rams

dochter die getuigen seint An-

dries Scharlamanij Merten den

Schomecker ende Mercken Bemmelen

hier voor hefft Ewalt Matteiss

fendreger opt fort tot Arssen

voor gelofft ende goet gesproicke

ende het selve mijt eigener handt

certificert

 

Arcen H1633-06     -     04-10-1633     -     blz. 291 nr. 2

anno 1633 den 4 october

so hefft getrout Thijs, Jan

ingen Auwels sohn van Stralen

Peterken, Lamert Smetz dochter

voor Alexander Noten pastor tot

Arssen die getuigen seint Merten

Pauwels Schomecker Henderick

Pastors ende Geret van Weijlick

 

Arcen H1633-07     -     06-11-1633     -     blz. 291 nr. 3

anno 1633 den 6 november

so hefft getrout Lems, Jan Kor-

ssen sohn, Steiniken, Thomas

van Ollers dochter voor Alex-

ander Noten pastor tot Arssen

die getuigen seint Michel

Specheler Arnolt Specheler Jan

van Lon ende Fredric van Scho...

 

Arcen H1633-08     -     20-11-1633     -     blz. 291 nr. 4

anno 1633 den 20 november

so hefft getrout Geret, Maeβ

anden Merckts sohn van Lottum

Mercken, Jacob ingen Forts dochter

voor Alexander Noten pastor

die getuigen seint Meuesken

Maeβ vanden Merts sohn Heijlliger

ingen Fort Nielis Puin ende

Henderick Schurper

 

Arcen H1633-09     -     23-11-1633     -     blz. 292 nr. 1

anno 1633 den 23 november

so hefft getrout Geret, Hen-

derick Knopkens sohn, Jenne-

ken, Herman Deckers dochter

voor Alexander Noten pastor

tot Arssen die getuigen seint

Derick Knopkens Dries

Vermulen Herman Deckers

ende Jasper Hermans van Wel

 

Arcen H1633-10     -     25-11-1633     -     blz. 292 nr. 2

anno 1633 den 25 novem-

ber so hefft getrout Peter,

Derick van Eudths sohn Gret-

gen, Henderick Plancken doch-

ter voor Alexander Noten

pastor tot Arssen die ge-

tuigen seint Wolffert inder

Sittert Reiner Gossens De-

rick van Eudtz ende This Seij-

berts

 

[hier stond een 1634 inschrijving, is aldaar opgenomen]

 

Arcen H1633-11     -     26-11-1633     -     blz. 292 nr. 4

anno 1633 den 26 novem-

ber so hefft getrout Henderick,

Dries Stircks sohn van Kleinen-

broek, soldat onder doen Jan

Verdugo tot Gelder, Trein

Jan den Mullers dochter

voor Alexander Noten pastor

tot Arssen die getuigen

seint Geret Mullers Thijs

Seijberts ende Jan Thonis

 

Arcen H1633-12     -     26-11-1633     -     blz. 293 nr. 1

anno 1633 den 26 november

so hefft getrout Derick Thi-

ssen sohn van Sunsbeck ru-

ter onder die companie van

Antonij Verdugo tot Gelder

Lienertgen, Jan den Mullers

dochter voor Alexander

Noten die getuigen seint

Geret Mullers Hupert

Mullers Jan den Kremer

van Weel & Jan Thonis

 

Arcen H1634-01     -     25-02-1634     -     blz. 292 nr. 3

anno 1634 den 25 fe-

bruuarij so hefft getrout

This, Seijbert ant Seijssen-

brocks sohn, Steinen, Willem

angen Brucks dochter voor

Alexander Noten pastor die

getuigen seint Lienert Seij-

bers, Frans angen Bruck

ende Derick van Eudth custer

 

Arcen H1634-02     -     01-06-1634     -     blz. 293 nr. 2

Crijstian Gaertzen van Sam-

beck hefft getrout Marie Kreijβ

van Sambeck voor Alexander Noten

pastor tot Arssen den ersten ju-

nij anno 1634 die getuigen sint

Herman van Loon, Jan van Weij-

lick Gaert Janssen Jan Kreijβ van

Sambeck Willer Wijllemsen ende

Derick Wijllemsen van Sambeck

 

Arcen H1634-03     -     02-07-1634     -     blz. 293 nr. 3

Henderick Kirstgen angen Aest

sohn van Lottum hefft getrout

Mercken, Peter ingen Forts dochter

anno 1634 den 2 julij voor Alex-

ander Noten pastor, die getuigen

seint Jan ingen Fort Geret Ma...

ende Derick van Eudth custer

 

Arcen H1634-04     -     09-07-1634     -     blz. 293 nr. 4

Jan, Peter Otten sohn van Maes-

seijck hefft getrout Tr[ein]en, This

Heijllen dochter van Vinlo voor

Alexander Noten pastor tot Arssen

den 9 julij 1634 die getuigen

seint Jan van Houtem van

Susteren, Derick van Hagen

van Dusbergh ende Samuel

Boom van Brandenborgh

 

Arcen H1634-05     -     10-07-1634     -     blz. 294 nr. 1

Jan, Jan ingen Reijts sohn van

Lom hefft getrout Jenneken

Thijs op[d]en Weijβ dochter van

Weel voor Alexander Noten

pastor den 10 julij 1634 die

getuigen seint Pouwels Linskens

Peter Smetz, Peter Poel ende

Henderick Krinen

 

Arcen H1634-06     -     01-11-1634     -     blz. 294 nr. 2

Jan, Lamert Seijben sohn van

Velden hefft getrout Annen

Gaert Hoetz dochter voor

Alexander Noten pastor den

ersten november 1634 die

getuigen Henderick Hotz Hen-

derick Krinen Jan van gen

Horstgen van Felden ende Jan

van Weijlick