GenBronnen digitalisering
GenBronnen

digitalisering

maas

Arcen huwelijken 1640-1644


anno 40

Arcen H1640-01     -     15-07-1640     -     blz. 300 nr. 5

Peter, Jacop aengen Beekz sohn

unde Heelken, Willem Renckens

dochter zijn getrouwt voer Alex-

ander Notten pastor Arssensis den

15 julij 1640 die getuigen

Jan van Riel unde Theunis

Fluoren

 

[hier 1638 inschrijving, wordt aldaar geplaatst]

 

1641

Arcen H1641-01     -     14-02-1641     -     blz. 301 nr. 1

Nielis, Jacop Puijnken sohn

unde Freerick, Wolffert inder

Zitterts dochter zijn getrouwt

voor Alexander Notten pastor

Arssensis den 14 februarius 1641

testes Henrick Coulmans und

Jan van Riell Klaes Puijn

 

1642

Arcen H1642-01     -     25-01-1642     -     blz. 301 nr. 2

Derrijck, Jacop Cruijskens sohn

unde Jenneken, Jan van Boxmeers

dochter zijn getrout voer Alexander

Notten pastoir Arssensis den 25

jannuarijus 1642 die getuijghen

zijn heer Peter vicarius tot

Lottum unde sacellanus in Arssen

unde Peter Pastoors

 

Arcen H1642-02     -     28-05-1642     -     blz. 301 nr. 3

Jan, Peter den Ruijters sohn

unde Grijtgen, Derrijck Stracks

dochter zijn getrout voor

Alexander Notten pastor

Arssensis den 28 maij 1642

testes Jeronimus Loon

custos Reijner Gossens

 

1643

Arcen H1643-01     -     29-07-1643     -     blz. 301 nr. 4

Jost Versteech unde Enken

aengen Beeck zijn getrouwt

voor Alexander Notten pastoir Arssensis

den 29 julij 1643 testes sunt

Rut Versteech unde Peter

Jelijs

 

1644

Arcen H1644-01     -     14-01-1644     -     blz. 301 nr. 5

Derrijck Bemmelen unde Peerken

Thoenis zijn getrouwt voor Alexander

Notten pastoir Arssensis den 14 jannuarij

anno domini 1644 die getuijgen zijn

Wijllem aengen Eijndt unde Thomas

Floerkens

 

Arcen H1644-02     -     28-01-1644     -     blz. 301 nr. 6

Henrijck, Theunissen van Velden ende

Jacop, Jan Bosch dochter zijn

getrouwt voor Alexander Notten

pastoir Arssensis den 28 jannuarij

1644 die getuigen zijn Henrijck

aenden Keerckhoff unde Jan Rijck den

[onleesbaar]

 

Arcen H1644-03     -     03-02-1644     -     blz. 302 nr. 1

Matthijas, Gerardt van Wijs

sohn unde Thrijn, Wijncken

Lommen dochter sijn getrouwt

voor Alexander Notten pastoir

Arssensis die tertia februarij

anno millesimo sexentesimo quad-

ragesimo quarto 1644 testes

Jeroniums a Loon custos Arss-

ensis et Aleidis ancilla pasto-

ris nostri

 

Arcen H1644-04     -     03-02-1644     -     blz. 302 nr. 2

Jan, Michel ingen Panhuijs

soen unde Merrijcken, Peter

Heijens dochter van Wachten-

donck sijn getrouwt voor

Alexander Notten pastoir Arssensis

den 3 februarij 1644 die getuigen

zijn Matthijs van Helden

unde Jan Jonckers

 

Arcen H1644-05     -     27-04-1644     -     blz. 302 nr. 3

Jan, Sijmen Dijnckels sohn

unde Derrijs Gullickers sijn getrouwt

voor Alexander Notten pastoir Arssensis

den 27 apprijl 1644 testes sunt

Merten den Schoenmaecker unde

Jeronijmus a Loon custos Arssensis

 

Arcen H1644-06     -     05-06-1644     -     blz. 302 nr. 4

Theuws Fleuren sohn van Lom

unde Alletgen, Steven Thissen

dochter van Walbeeck sijn getr-

ouwt voor Allexander Notten pastor

Arssensis testes Jan van Riel

unde Butzken ancilla pastoris

den 5 junij 1644