GenBronnen

digitalisering

maas

Arcen huwelijken 1645-1649


Arcen H1645-01     -     24-02-1645     -     blz. 302 nr. 5

Peter, Anthonij aenden Kerckhoiffs sohn

unde van Brouchuijsenvorst Jenneken,

Jan Fleuren dochter van Straelen

zijn getrouwt voor Alexander pastoir

Arssensis testes Menson Pauwels unde

Frans Verlinden den 24 februarij

1645

 

Arcen H1645-02     -     26-02-1645     -     blz. 303 nr. 1

Peter Ja(n)ssen van Weeckberck unde

Jenneken Haucs dochter zijn getr-

ouwt voer Allexander Notten pastoir

Arssensis den 26 februarij anno 1645

testes sunt Houbert Haucs unde

Jan Bos

 

Arcen H1645-03     -     04-07-1645     -     blz. 303 nr. 2

Jan, Gossen Beckers sohn uutter

de Lon unde Hilken, Jan ingen

Riets dochter van Lom zijn getrout

voor Alexander Notten pastoir

Arssensis den 4 julij 1645

testes Jan ingen Riet Herman

Deckers

 

Arcen H1645-04     -     26-07-1645     -     blz. 303 nr. 3

Loif, Pouwels Linskens sohn van Lom

unde Stijn, Reiner van den Weijer

dochter van die Voirt zijn getrouwt

voor Alexander Notten pastoir Arssen-

sis testes Florijs van den Weijer

unde Jan Maes van Schandeloij

den 26 julij 1645

 

Arcen H1645-05     -     26-07-1645     -     blz. 303 nr. 4

Thijs ingen Haen van

Waltniel unde Anna

Meckum van Altzunt inden

Palts zijn getrouwt voor Alexander

Noitton pastoir Arssensis den

26 julij 1645 testes

Jeronimus Loon

unde Aletgen Goerijs

 

1646

Arcen H1646-01     -     00-01-1646     -     blz. 303 nr. 5

Felten, Jan van Cuijcx sohn ende

Grijtgen Pepercocx zijn getrouwt

voor Allexander Noitten pastoir

Arssensis in anno 1646 den ...

jannuarij testes sunt Arnoldus

Stolten ende Derrick Thunnis

 

Arcen H1646-02     -     11-02-1646     -     blz. 303 nr. 6

Klaes, Huijgen van Wel ende Gertgen,

Pouwels Gritgens dochter zijn

getrouwt voor Alexander Notten

pastoir Arssensis den 11 febru. 1646

testes Jan Deckers ende

Wincken Gritgens

 

Arcen H1646-03     -     08-02-1646     -     blz. 304 nr. 1

Reijner, Henrick Reijnckens sohn

ende Catharina, Herman van Loon

scholtis dochter zijn getrouwt

voor Alexander Noiten pastoir

Arssensis den 8 februarij 1646

die getuijgen zijn Gerardt

van Loon ende Peter Pastoirs

 

Arcen H1646-04     -     02-05-1646     -     blz. 304 nr. 2

Derrijck Daemen van Well

ende Thunnisken, Jan van

Wijlijcx dochter zijn getrouwt

voor Alexander Noiten

pastoir Arssensis den 2 maij

1646 getuigen zijn Jan

van Wijlijck ende Henrick

Coulmans

 

Arcen H1646-05     -     16-05-1646     -     blz. 304 nr. 3

Gerardt, Jacob aengen Ide

sohn ende Geertgen, Stevens

Thissen dochter van Walbeeck

sijn getrouwt voor Alexander

Noiten pastoir Arssensis testes

Peter aenden Bergen unde Jacob

Reijnckens den 16 maij 1646

 

Arcen H1646-06     -     08-06-1646     -     blz. 304 nr. 4

Jan, Merten Paulus sohn ende

Marija, Abraha(m) Evarts dochter van Hoortvelt sijn

getrouwt voor Alexander

Noiten pastor Arssensis den 8

junij 1646 testes sunt

Merten Paulus ende Paulus

aengen Auwel

 

Arcen H1646-07     -     08-08-1646     -     blz. 304 nr. 5

Peter, Willem aengen Brughs

sohn ende Aletgen, Reijner Bosch

dochter zijn getrouwt voor Alexander

Noiten pastoir Arssensis die 8vo augusti 1646

testes Cornelis den Coepersleger van

Gelder ende Aletgen Goiris

ancilla pastoris

 

1647

Arcen H1647-01     -     05-05-1647     -     blz. 305 nr. 1

Theuws, Ruth aengen Laers

sohn van Brie ende Nelisken,

Ruth over Steeght dochter van

Schandeloe zijn getrouwt van

Alexander Noiten pastoir Arssensis den

5 maij 1647 testes sunt Jost aengen

Beeck ende Merten den Schoinmeecker

 

1648

Arcen H1648-01     -     00-00-1648     -     blz. 305 nr. 2

Jan Janssen van Biemer

Louwijsen sohn ende Hil

aendie Bruck Willem aendie

Brughs zal: dochter zijn

getrouwt van Alexander

Noiten pastor Arssensis

testes sunt Peter vandie

Beeck ende Peter aengen

Brugh

 

Arcen H1648-02     -     00-00-1648     -     blz. 305 nr. 3

Jan, Jan Mueijsers sohn van

Lottum ende Hentgen .... J..

..... zal(iger) dochter sijn getrouwt

van Alexander Noiten pastor Arssen-

sis testes ...nt J...... Jan

Timmermans

 

Arcen H1648-03     -     25-08-1648     -     blz. 306 nr. 1

Jan, Jan Bosch sohn van

Lom ende Catharina, Andries

Loifs dochter van Lottum sijn

getrouwt van Alexander Noiten

pastoir Arssensis testes sunt

Johan Bosch unde Jan

Quijten van Lottum ende

getrouwt den 25 augusti

1648

 

Arcen H1648-04     -     00-10-1648     -     blz. 306 nr. 2

Jan, Jan Gubbels sohn van

Blerick ende Gertgen, Derrick

Burgers dochter van Broickhuij-

sen sijn getrouwt in octobri

1648 voor Alexander Noiten

pastor Arssensis testes s(un)t

pastor van Lottum Johannes

Schrocke, Henrick Belbers

dienaer van den dom-

heer Lutzenraedt, Aletgen

Goiris

 

Arcen H1649-01     -     13-02-1649     -     blz. 306 nr. 3

Peter van Straelen [bovengeschreven: Gerit Deckers] ende Marija,

Jacob Elberts zal: dochter zijn

getrouwt die decimo tertio februarij

anno millesimo sexentesimo quadragesimo

nono van Alexander Noiten pastoir

Arssensis testes sunt Jacob aendie

Brugs ende Thonijcken de

Kaet

 

Arcen H1649-02     -     27-04-1649     -     blz. 306 nr. 4

Jan Goetzen Schoenmeeckers sohn

van Leijt ende

Barbara, Jan Hollandts dochter zijn

getrouwt van Alexander Noiten

pastoir Arssensis den 27 aprilis

1649 testes sunt Jan van Daelen

ende Johan Moirmans van Peintz

 

Arcen H1649-03     -     28-04-1649     -     blz. 307 nr. 1

Jan, Willem van Blericx sohn ende

Metgen aengen Bergh Wolter aengen

Berghs dochter van Blitterswijck

sijn getrout van Alexander Noiten

pastoir Arssensis den 28 aprilis

1649 die getuigen zijn Pieter

Kusters ende Cornelis Lijssen

 

Arcen H1649-04     -     23-06-1649     -     blz. 307 nr. 2

Antoni, Herman van Loons sohn ende

Aletgen Loguijsers van Venlo sijn

getrouwt in anno domini 1647 [sic] den

23 junij van Alexander Noiten pastoir

Arssensis testes sunt Gerardt van Loon

ende H. van Loon.

 

Arcen H1649-05     -     06-10-1649     -     blz. 307 nr. 3

Johan, Heijn Pingel sohn van

Werra bij Mamboir in Triers-

landt ende Barbara, Jan Gerits

dochter van Venlen bij Bree

in Lothringen zijn getrouwt

den 6 octobris 1649 van Alexander

Noiten pastoir Arssensis die

getuijgen zijn heer Peter vicarius

end Hil Goertgens