GenBronnen

digitalisering

maas

Arcen huwelijken 1650-1654


1650

Arcen H1650-01     -     23-02-1650     -     blz.307 nr. 4

Jan, Henrick inder Zitterts zal: sohn

ende Merrijcken, Jacob aenden Poels zal:

dochter zijn getrouwt den 23 februarij

1650 van Alexander Noiten pastor Arssen-

sis testes Herman van Loon scholtis ende

Peter Smits van Lom

 

Arcen H1650-02     -     07-05-1650     -     blz.308 nr. 1

Henrijck Jacobs utter die vooghdije

van de nieuwe kercke ende Metijen,

Clas Poijnen dochter sijn getrouwt

van Alexander Noiten pastor Arssen-

sis die getuijgen zijn

Claes Poijn ende Willemken Poijn

geschiet ijnt jaere ons heeren 1650

den 7en maijus

 

Arcen H1650-03     -     28-08-1650     -     blz.308 nr. 2

Philips den scheper van Frans Ver-

linden ende Druijken ijnt landt

van Wachtendoncq de maegt van

Frans voorβ. sijn getrouwt van

Alexander Noiten pastoir Arssensis

den 28 augusti 1650 testes

sunt Matthijs van Helden ende

Anikericken le Kaett

 

Arcen H1650-04     -     20-10-1650     -     blz.308 nr. 3

Peter, Jacob Bosser Sohn genant

Logdijer ende Peterken, Peter

Busser dochter van Claerenbecq

sijn getrouwt van Alexander

Noiten pastor Arssensis den 20

octobris 1650 testes sunt

Hermanus van Loon scholtis et

Henrick Pastoirs

 

1651

Arcen H1651-01     -     24-04-1651     -     blz.308 nr. 4

Johan Jacobs sohn van Tegelen

ende Barbara, Johan Hollants dochter van

Walbecq sijn getrouwt van Alexander

Noiten pastoir Arssensis den 24 april

1651 testes sunt Hieronijmus a Loon

custos Arssensis unde Jan Riel ende

Hendersken van Rees ende Aletgen Goiris

ancilla pastoris

 

Arcen H1651-02     -     03-05-1651     -     blz.309 nr. 1

Jacob Cuiper Geijlen Sohn van

Daelen ende Sijken, Peter Nijen-

huijs dochter van Mullesen sijn

getrouwt den 3en maij 1651 van

Alexander Noiten pastor Arssensis

die testes zijn Hermanus a

Loon scholtis der heerlijckheijt Arssen

ende Jan Thunis den spacoliaert

 

Arcen H1651-03     -     10-07-1651     -     blz.309 nr. 2

Jacob, Peter Reinckens sohn ende

Beelken, Jan Jentgens dochter sijn

getrouwt van Alexander Noiten

pastoir Arssensis den 10 julij 1651

testes sunt Henrick Reinckens

et Peter van(den) Beeck

 

1652

Arcen H1652-01     -     20-04-1652     -     blz.309 nr. 3

Joachim, Jan ingen Honbroickx

soon van Broickhuijsenvoirst ende

Jenneken van Wijlijck zijn getrouwt

van Alexander Noiten pastoir Arssen-

sis testes sunt Johan ingen Horn

ende Derrick Daemen geschiet

den 20 aprilis 1652

 

Arcen H1652-02     -     30-04-1652     -     blz.309 nr. 4

Henrick, Jan Verlinden zal: soon

ende Bertgen, Jan Ebbers dochter

van Well zijn getrouwt van

Alexander Noiten pastor Arssensis

den lesten aprilis 1652 testes

sunt Matthijs van Helden g(ena)nt Fourier

ende Gerardt Pastors

 

[geen 1653 inschrijvingen]

 

Arcen H1654-01     -     15-02-1654     -     blz.309 nr. 5

contraxerunt cora(m) Alexandro

Noten pastori Arssensi ma(trim)onium

Jo(ann)es Alardi opde Laick

Veldensis filius et Mechtildis,

Pauli Huiskens filia Lommen-

sis testes Loduvicus frater

sponsae et Martinus Pauli

et multi alij 1654 15 febr.

 

Arcen H1654-02     -     24-05-1654     -     blz.310 nr. 1

contraxerunt ma(trim)onium

coram Alexandro Noten pastore

Arssensi Matheus a Weijlick

et Joanna, Petri Poels filia

testes Jo(ann)es Beckers Theodorus

Damen et Jeronimus a Loon

1654 24 maij

 

Arcen H1654-03     -     27-06-1654     -     blz.310 nr. 2

contraxerunt ma(trim)onium cora(m)

me Alexandro Noten pastore

Arssensi Petrus Eskens Walbec-

kanus et Maria a Reijll Arssen-

sis testes Goswinus Eskens

Jo(ann)es a Reijll Aleidis Goris etc.

1654 27 junij

 

Arcen H1654-04     -     23-08-1654     -     blz.310 nr. 3

contraxerunt ma(trim)onum

corame Alexandro Noten

pastore Arssensi ex et de consensu(m)

de pastoris Mosicanae Hermani

Schintgens Lambertus Lamberti

Brussi et Barbara Buninc

filia Jo(ann)is Bunninc ambo

subditi civitatis Mosicanae

testes Theodorus Furt

Joannes Duren nauta

Franciscus Francken nauta

Petrus van Spa Arnoldus Cronen-

broker 1654 23 augusti

 

Arcen H1654-05     -     26-08-1654     -     blz.310 nr. 4

a(nn)o 1654 26 aug. contraxerunt

ma(trim)onium coram Alexandro Noten

pastore Arssensi Sebastianus

angen Staij Lotthumensis et

Petronella Linskens Lomensis

testes Jo(ann)is Linskens et

Matheus Deckers et soror

cum affine Sebastiani p(rae)dicti

 

Arcen H1654-06     -     16-10-1654     -     blz.310 nr. 5

contraxerunt cora(m) me Alexan-

dro Noten pastore Arssensi ma(trim)o-

nium Jo(ann)es Mulers et Agnes,

Jo(ann)is Linsen filia ex Eudt

testes Jeronimus a Loon Matheus

Deckers Theodora van Reill

1654 16 octobris