GenBronnen

digitalisering

maas

Broekhuizenvorst huwelijks afkondiging jaar VI


RHCL Maastricht - Broekhuizenvorst DTB boek 2 blz. 134.

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

 

[stempel 134]

 

[samenvatting:]

 

Huwelijks afkondiging jaar VI.

 

[transcriptie:]

 

no 2

Op heeden den dertigsten dag van den maend fructidor sesde

jaer der Fransche republijck, heb ick Peter Gerardus

Poeijn, municipael agent der gement Broeckhuijsenvorst

voor de buitenste en hoofd duere alhier ontrent de middags

uire met luiter stemme gepubliceert dat Henrickus Leinkens

oud vijf: en: twintig jaeren soene van de weduwe van

Joannes Leinskens acker vrouw oud seven: en: vertig jaere

beide insgelijx woonachtig tot Broeckhuijsenvorst als bruijde-

gom ten eenre, ende Peeternella Vollenberg oud dertig

jaeren oock woonachtig tot Broeckhuijsenvorst dochter

van Joannes Vollenberg oud ses: en: vijftig jaeren, dagloonder

woonachtig tot Blitterswijck als bruijdt ter andere sijde,

van intentie zijn den vijfden dag sansculottides ten

seven uiren voor noen, voor mij hun houwelijk ackte te

paseeren: conform aen de dispositien der wetten van

den 20 septemb(er) 1792, en hebbe ick ter uijtvoeringe

van dese wette dese tegenwoordige publicatie bij extract

voor het geriegts huijs alhier laeten opplakken

gedaen tot Broeckhuijsenvorst op den maend en jaer als boven

P: G: Poeijn municipael agent