GenBronnen

digitalisering

maas

Maasbree inventaris 61a


Bron: gemeente Maasbree - dorp archief - inventaris 61a

Omschrijving: Losse bladen en bijlagen uit inv. 61 - periode 17e eeuw.


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


(opmerking: als gevolg van "restauratie" door leken in RHCL Maastricht, heeft men het boek uit elkaar

  gehaald en dan bijelkaar gedaan. De originele volgorde werd jammerlijk niet helemaal gedaan.

  Een aantal bladzijden werden simpelweg "vergeten" en bijlagen genegeerd. Daardoor zijn er hiaten in

  bladzijde nummers. Helaas zijn er groot aantal losse bladen overgebleven, die door archief

  Maasbree in een apart inventaris ( 61A) zijn geplaatst)


(..... = opmerking door archief-beheerder Maasbree)

(..... = opmerking door Andreas Driessen/Jos Verkroost)


Inv. 61A-01

 

61A-1

 

Uit inv. nr 61

 

Dit is een bladzijde uit een cedule van de beestenschat, (of de hele cedule)

Geschat ca 1640.

 

(Dat gegeven van archief-beheerder is onjuist. Gezien de personen die daarin voorkomen,

datering ligt dichter in de buurt van 1680. Omdat bijv. Geeret Baltus Snellen trouwt in 1677.

Ook Vaes van der Schoot is van rond die tijd.)

 

(Dieren-lijst van Maasbree inwoners ca. 1680)

 

Inv. 61A-02

 

M(emoriaal)

 

Jan Huben rot

                        Tulmen Jacobs --- 3 kuij --- rijnder --- 1 --- 2 --- gans

 

Wulm Sijmons kouen 3 render 1                                 Geeret Peters --- 3 --- kouen

Peter Geret Peters ---- 1 kou 2 --- gans                       Jacob Peters --- 3 --- kouen --- 2 --- rinder

Thijs Hillen --- 3 --- kou --- ....                                      --- 5 --- gans 3 --- schaep

Peter Smijets --- 4 kou --- 1 rint                                   Guerden Peter Smiets --- 3 kouen

Jan Huben --- 3 --- kout --- 3 --- rinder                           --- 1 --- rijnt 2 --- gans

Geeret Rueels --- 2 --- kout een rijent

Jan Klaes --- 4 --- kouten --- rinder --- 1                        Wijnant Dierickx --- een --- kou

Henderijck Bongers --- 2 --- kouen --- 1 rijnt                  Lijsabet Reijners --- 1 kou

Jan Lennarts --- 2 --- kouen --- 1 gans                          Jan Baltijs --- 4 kouen --- 3 --- rinder

Den heer scholtijs --- 2 --- kouen                                 5 --- gans

Dieenis Tulmans --- 2 --- kouen --- 1 rent                     Vaes van der Schoot --- 3 kouen

een gans                                                                  --- 1 --- rient --- 4 gans

Jan Huben --- 3 --- kouen --- 1 rent gans

--- 3 ---                                                                      Den heer Sijmon --- 7 --- bijen

Jan Bittsen --- bijen --- 23 --- kaer                                Nielis Tuenissen --- 1 kou

Geeret Baltijs Snellen --- 4 kouen --- 1 rent

15 --- kaer bijen                                                         Nielis Huben --- 2 --- kouen

Den jongen Jan den Kuijper --- 2 --- kouen                    Jan Maessen --- 2 --- kouen

1 --- gans                                                                  een rient

Aert van der Schot --- 3 kouen ---                     Toen Peter Smiets --- 4 --- kouen

2 riender

Lijns Lodts --- 2 --- kouen

Frans Peters --- 3 --- kouen --- riender 2

Jacob Bolten --- 2 --- kouten 2 gans

Geuert Snellen --- 3 --- kouen --- 1 rint

--- 6 --- kaer bijen

Aret Heldens --- 2 --- kouen --- 2 rinder

2 schaep

Dries Verkoij --- 1 kou

Jan Martens --- 3 --- kouen

Geret Jan Smets --- 4 --- kouen

Wulm Henderick Hermens --- 4 kouen

3 --- rinder gans --- 2 --- een schaep

Lins Martens --- 1 --- kou --- 1 rint

gans --- 2 ---

Jan Schreurs --- 3 kouen --- 3 --- rinder

3 --- gans

Ton Hendenderick Hermans --- 2 ---

kouen

Jan Lennens --- 3 kouen --- 3 riender

Henderick Loeven --- 4 kouen --- 1 ---

render --- 4 --- gans

Thijs Peters --- 2 kouen --- 4 gans

 

Inv. 61A-03

 

61A-2

 

Uit inv nr 61

 

Cedule van de gewone schat van Bree

met daarin verwerkt de veranderingen

wegens aannemen van schat (bezitsmutaties)

(zeker na 1661) vermoedelijk in 1679 opgemaakt

en in september 1681 bijgewerkt of gebruikt

 

            Zeer kostbaar!

 

            Dit is de cedule van 420 gulden

            13½ stuiver; het bedrag dat jaren-

            lang in de rekeningen staat.

            (Nieuwe erven op aparte cedule)

(10 vellen, 19 pagina's, laatste blanko niet gefotografeerd)

(schat vaststellingen en veranderingen ca. 1679)

 

Inv. 61A-04

 

Anno 1679

 

De erste ut schrijvinghe van jaere

1682 geinsijnuert den 17 septe(m)b(er) 1681

bedraeghsich drij hondert 55 g(u)l(den) 10 st(uiver) 6(....)

 

Inv. 61A-05

Van mijn heer Loom sal(iger) wegens sijnen schaet

wordt aefgenoemen. Ten eerste neempt aef

den scholtis 9 st(uiver). Leenne Claese neempt aef 7 st(uiver)

Hendrick Kuesters neempt af --- 6 --- st(uiver)

Teunis op Tongerlo neempt aef --- 6 --- st(uiver)

Jacob Peters en Aert Peters neempt aef

--- 4 --- st(uiver) en vijff deuten. Blijft

noch den schat van den vornomden Loom

sal(iger) in toto --- 25 --- 7 --- 0 --- drij ort vorbeha(lden)

het nije erve.

 

Jacob Peters en Aret Peters nemen ae(f)

van den vornomden Loom sal(iger) wegeene den

schat hier boven vornompt 4 st(uiver) en vijf deut.

 

M(emoriaal)

 

Jan Klemens nempt aen van Peter Aengen(end)

--- 6 --- st(uiver) vijf deute.

 

van Leense weghen neempt aen Jan Koipmans en Peter sijn b(roeder)

Leens Smeets meet sijn sonsoerten

--- 3 --- guld(en) --- 10 --- st(uiver) noch van sijn

vrou Peerkens weghe --- 36 --- st(uiver) --- 1 --- ort

Jan Peters nempt aen van Peter Aengeeneindt

--- 6 --- st(uiver) vijf deute.

 

                                    -------------------------------------------------

                                    Latrijs 26 g(u)l(den) 11 st(uiver) 3 ort een d(eut)

                                    -------------------------------------------------

 

Hendrijck Grijtte --- 1 --- guld(en)

 

Thijs Klouten --- 10 --- st(uiver). Hier neempt

aef Leens Smeets --- 3 --- st(uiver)

Thijs Maesen --- 2 --- guld(en) --- 19 --- st(uiver)

 

Jan Vaessen int raet --- 2 --- guld(en) --- 1 --- st(uiver) een (deut)

Hier nempt aef Kerst Faesen --- 9 --- st(uiver) van Pe(ter)

Jutte goet

Marten Verrijt --- 13 --- st(uiver)

 

Gisken Oeijtijens --- 13 --- st(uiver)

 

Jan den Meulder --- 3 --- guld(en) --- 10 --- st(uiver van

Gertije Teuwen --- 3 --- st(uiver) --- 7 deuten

Hijer nempt af Seel Hendrixs --- 1 --- g(u)l(den) 4 --- vijf deu(t)

Hier neempt af Gerardt Sijmons --- 1 --- g(u)l(den) --- 4 --- vijf deu(t)

Hier neempt af Perken Oetijens --- 1 --- g(u)l(den) --- 4 --- vijf deut

Sijmon Sijmons geft jeder reijs --- 35 --- st(uiver)

--- 4½ deut. Hijr neempt af Wullemke Kreij(ls)

4 --- st(uiver) drij deute. Blijft noch --- 31 st(uiver).

 

Inv. 61A-06

 

M(emoriaal)

 

Jan Kreijels --- 10 --- st(uiver) --- ½. Noch van

Sijmons Sijmons --- 4 --- st(uiver) drij deuten

 

Wullem Verhees --- 2 --- guld(en) --- 11 --- st(uiver)

 

Peter Tijlmans nempt aen van sijn broder Jacob

Tijlmans --- 5 --- st(uiver) --- 5 --- deuten noch sijn eeijghen

--- 2 --- guld(en) 3½ deut van den boos --- 17 --- st(uiver)

--- 3 --- ort noch --- 5 deuten van Grijtije Verheijen.

Noch dardenhalfen stuiver een ort een half deut

van den Illijck. Hijr heft Stijnis Ponten af

genomen anderhalfen stuijver. Blijft Peters schat

noch --- 3 --- g(u)l(den) --- 5 st(uiver) --- 3 --- ort.

 

Tuenijs op Tongerlo of Saeijen --- 8 --- st(uiver)

Tuenis neempt aen van mijn heer Loom sal(iger) van enen merghen

lans jeder schat --- 6 --- st(uiver).

 

                                    Latrijs 20 g(u)l(den) 7 deuten een half

 

Stijn Jannis --- 3 --- guld(en) --- 13 --- st(uiver) --- 1 --- o(rt)

(hi)er nempt aef Thijs Jannis --- 1 --- g(u)l(den) --- 4 --- 3 --- deuten. Blijft

noch --- 2 --- g(u)l(den) --- 8 --- st(uiver) --- 7 deuten.

 

(Hen)drick Jannis --- 2 --- guld(en) --- 6 --- st(uiver)

 

M(emoriaal)

 

Thijs Fransen van sijn moeders weghen --- 1 --- g(u)l(den) (....)

(...) deuten.

 

Lambert Rutten --- 9 --- st(uiver) --- 5 --- deuten

 

(Ke)rst Guetse --- 2 --- st(uiver) --- 3 --- deuten

 

(M)errij Jannis nu Peter Segers meet sijn consorten

--- 2 --- gul(den) --- vijrdenhalfen st(uiver). Hier nempt aef

Jost Gerits --- 6 --- st(uiver) een ort.

 

(....)ieck Guerts of Jost haeren man nempt aen

van Peter Segers --- 6 --- st(uiver) een ort

 

(....)ert Meus op Soeterbeeck --- 14 --- st(uiver) --- 5 --- deuten

(va)n die kerck van Blerick --- 12 --- st(uiver) ½

 

(He)rmen Dorrenbos --- 9 --- st(uiver)

 

(Pe)ter Wevers nu Drijs Wolters --- 7 --- st(uiver)

--- 1 --- ort een half deut

 

Schruers op Soeterbeeck --- 9 --- st(uiver)

 

(G)ijel Reijnners kijnder --- 3 --- st(uiver) ½ een deut

 

Inv. 61A-07

 

M(emoriaal)

 

Hendrijck Ingeennot --- 4 --- st(uiver) ½

 

Leennert Claesen van Helden --- 22 --- st(uiver) 3

 

Pouwels Ingeennot --- 12 --- st(uiver)

 

Jan Ingeennot --- 12 --- st(uiver)

 

----------------------------------------------------------------------

Latris 14 g(u)l(den) enen st(uiver) sesdehalf deut

----------------------------------------------------------------------

 

Lijtije Staexs --- 7 --- st(uiver)

 

Hendrick Leensen --- 38 --- st(uiver) 3 --- de(ut)

 

Marten Verolijmeulen --- 21 --- st(uiver) --- 2 --- (....)

 

Met Guijlijxs --- 22 --- st(uiver) min 3 d(eut)

 

Thijs Meijels --- 3 --- st(uiver) --- 3 deu(t)

 

Den hoff aengeneend --- 8 --- guld(en)

 

Thenis Meusers --- 22 --- st(uiver) --- 5 ½ (....)

 

Inv. 61A-08

 

(hele pagina is doorgehaald)

Wullem Cuesters va(n) (.......)

(w)egen --- 3 --- stuij(ver) 3--- ort een half deut (....)

Willem Cuesters van sijn nije erf --- 25 --- st(uiver)

(Noc)h van Beel Cuesters weghen vijfdehalf deut.

 

Gerard Gerard Peters van Jan Baije weghen 5 ort

(No)ch van Gerard Sijmons Cuester sijn huis --- 4 --- st(uiver)

--- 3 --- deuten een half deut.

--------------------------------------------------------------

 

Beel Cuesters --- 19 --- stuij(ver) 5 deuten

(v)ant galens twee merghen --- 8 --- stuij(ver)

(H)ijr nempt aef Peter van Deeckenshorst haeren

soen --- 12 --- stuij(ver) van de huis plaets. Noch

neempt Peter den soen aen --- 6 --- st(uiver) wegens

het lant vor Hermans. Noch neempt Wijnnant

Derijxs aen van enen mergen lans dije Wijnnant

van Jan Baije haren soen gekoft heft 6 stuij(ver)

Noch neempt Willem haeren soen aen --- 3 --- stuij(ver)

--- 3 --- ort een half deut. Noch Jan Baije

haren schon soen nempt aen --- 3 --- stuij(ver)

drij ort een half deut. Noch nempt Marten

Tijlmans aen wegens Jan Baije van enen halfe(n)

morgen lans dardenhalfen stuij(ver). Noch nempt

Peter haeren schoen soen aen van galens lant

te weeten enen merghen --- 4 --- stuij(ver). Noch

nempt Beel aen haer te betalen vaen enen

mergen vant galens --- 4 --- st(uiver) soe langhe

als de vors. Beel left als dan gaet der enen

mergen vant gaelens aen Peter Derixs te

weeten 4 --- stuij(ver).

-------------------------------------------------

 

Peter Teuwen enen st(uiver) van het lant aent

(ov)er broeck. Noch Peter anderhalfen st(uiver) van het

(la)nt dat Pouwels Faesse in sijn beleenningh heft.

 

Inv. 61A-09

 

M(emoriaal)

 

Jan Hoebben --- 5 --- guld(en) --- 7 --- st(uiver) --- 1 --- ort

 

Hoeb tot Roeggel --- 33 --- st(uiver) --- 1 --- deut

 

Peter van Dekenshorst van sijn huijs 12 st(uiver)

van t galens 4 stuij(ver) vant lant voor Hermans 6 --- st(uiver)

 

Lijsbet Mester Jans --- 2 --- guld(en) --- 12 st(uiver) 2 ort

 

                                    --------------------------------------

                                    Latrijs 23 g(u)l(den) 12 st(uiver) 3 ort

                                    --------------------------------------

 

Jan Schruers --- 8 --- guld(en) --- 5 --- st(uiver) --- 7 --- deuten

Folijo het vierde blat

 

Tuenis Bolten --- 6 --- st(uiver) 5 --- deuten ten 3 reijsen

een deut meer

 

Jacob Heldens --- 2 --- guld(en) --- 17 --- st(uiver) --- 2 --- ort

Van Peter Sijbberts weij --- 5 --- st(uiver) ½ van

Gerit Sijmons --- 2 --- st(uiver)

 

Tijs den Smit vant huis --- 2 --- st(uiver). Noch

van Peter Sijbberts kamp --- 3 --- st(uiver)

 

Inv. 61A-10

 

M(emoriaal)

 

Stijnis Ponten --- 1 --- guld(en). Stijnnus neemp aen

van Gerardt Sijmons --- 2 st(uiver) vant

bergske.

 

Gerit Sijmons Lijsbet van Deijck Heldens 9 stuij(ver).

Noch 3 --- g(ul)den --- eelf stuij(ver) drij

deuten van Derick Heldens

lant vijerdenhalfden stuij(ver). Vant goet aengeenend --- 2 --- g(u)l(den). Van

Grijt Heldens --- 2 --- g(u)l(den) --- 12 --- stuij(ver) twe ort. Van de teend

--- 29 --- stuij(ver) een ort. Van Verheijen lant --- 7 --- stuij(ver). Van de korte

heij --- 37 --- stuij(ver) twe ort. Vant nije erf --- 6 --- stuij(ver). Van

Gerard Josten lant --- 4 --- stuij(ver) een ort. Noch Frans van

Cristijaen Spee lant --- 12 --- stuij(ver). Latris --- 13 g(u)l(den) 17 stuij(ver).

Van Gijsbert Gijsen --- 5 --- st(uiver) een deut min een ort

-----------------------------------------------------------------------------

Thijs Claese --- 32 --- st(uiver) een deut

min noch --- 6 --- st(uiver) van Crijstijaens Spee

lant. Thijs nempt aen van Hendrick Schonck

--- 4 --- st(uiver)

 

Neelis Bolten kijnder enen guld(en) --- 4 --- st(uiver)

--- 4 ½ deut.

 

Jan Aert --- 14 --- st(uiver) --- 5 deuten

 

Jan Baije --- 6 --- st(uiver). Inde schoer van den

moeu van renkis vort --- 23 --- ½ st(uiver)

                                    --------------------------------------------------

                                    Latris 32 g(u)l(den) anderhalfe st(uiver) half deu(t)

                                    --------------------------------------------------

 

Jan Best(iens) --- 9 --- st(uiver)

 

Derick Heldens --- 37 --- st(uiver) 3 deuten

Hier nempt a(e)f Gerardt Peters en van weghen

Lammert Schoe(n)makers een deut.

 

M(emoriaal)

 

Hendrick van Knippenberch --- 3 --- g(u)l(den)

--- 5 --- ½ st(uiver). Hendrick nempt aen van He(ndrick)

Schonck --- 3 --- st(uiver)

Peter Koipmans --- 3 --- guld(en) --- 17 --- st(uiver)

van Smeets hof int raet --- 35 --- st(uiver).

 

Peter den Smit van Broeckhuijsevorst

--- 4 --- st(uiver) --- 5 --- deuten van Peterken

Berchmans.

 

Den heer pastor dees jaers hondert

gulden eenen licht gelt.

 

Peter Jacob van Dijck tot Loom geft

jeder reijs --- 10 --- st(uiver) --- 5 --- deuten.

-----------------------------------------------

 

Leennertije neempt aen van Peter aengeen Eendt --- 6 --- (....)

Lijnnertije Baltus Snelle dochter nempt

af van Jacob inden wijnckel --- 2 --- st(uiver)

van enen halfen morghen lans van weghen

Leennertije Klevermans van haer vaders

weghen op tongerlo --- 30 --- st(uiver) meet nije

erfe ut geslaghen int jaer 1661.

Hijr word af genomen dardehalf deut wegens nije

erf het weelke vor dato te hogh geschaet was.

                                                --- facijt --- 38 --- 1

 

Leens Verleenden van Gerit Sijmons weghe(n)

--- 4 --- st(uiver) 3 --- deuten ½.

 

Inv. 61A-11

 

Gerard Baltus Snelle --- 30 --- st(uiver) meet

het nije eerfe van het jaer --- 1661

ut geslaghen van sijn vaders weghen. Noch van

Hendrick Schonck --- 2 --- st(uiver) --- 2 deuten.

Hijr word afgenomen dardehalf deut wegens het

nije erf dat vor dato te hogh geschat was

                                                --- facit --- 32 (....)

 

Derick Smeets van Baltus Snelle wegen

op tongerlo --- 30 --- st(uiver) meet het

nije erf ut geslagehen int jaer 1661.

Hijr wort afgenomen dardehalf deut wegens het nij(e)

erf dat vor dato te hogh geschat was

                                                --- facit --- 30 --- d(eut)

 

Gerard Smeets van Baltus Snelle weghen

--- 24 --- st(uiver). Hijr word afgenomen dardeh(alf)

(de)ut wegen het nije erf dat vor dato te ho(gh)

(g)eschat was --- facit --- 24 st(uiver) min dardehalf (....)

 

Hendrick Schonck tot Blerick --- 12 --- st(uiver)

van Baltus Snelle weghen. Hijr word aefge(nomen)

dardehalf deut wegens het nije erf dat vor d(ato)

te hogh gesad was folijo op dandere blat.

 

Wijnnand Derijxs nempt aen van Jan

Baije lant dat Wijnant van Jan Baije

gekoft heft --- 6 --- st(uiver). Noch van Ja(n)

(T)euwen --- 16 --- st(uiver) een ort facit --- 22 --- st(uiver) een ort.

 

Jan Kuipers van Sevenum van Kuipers we(ij)

(m)eet sijn lant --- 7 --- st(uiver).

 

Dese 4 s(tuiver) van Beelle nempt aen Peter Derixs

Beel Cuesters vant galens 4 st(uiver) #

 

(W)outer Teuwen van Sevenum geft 3 st(uiver) een ort

(...)n vant laent op den berch beneven Derick

(....)mans erf.

 

M(emoriaal)

 

Jan Leennen nu Jan Leennerts --- 24 --- s(tuiver)

Noch van Jacob Bolten --- 3 --- st(uiver) ½. Noch

(va)n Arijen Snelle dardenhalfen stuijver van beleent

(la)nt. Van de boven 24 st(uiver) neempt aen Aret Heldens

12 --- st(uiver) herkoemende van Kuen Leenne.

 

(Ja)n Smeets --- 3 --- guld(en) --- 2 --- st(uiver) 3 deuten

(va)n Peter Mette kijnder lant 3 stuij(ver) 3 ort.

 

(G)erit Sijmons Cuester nu sij kijnder in

(p)laets geft noch enen gulden anderhalfen st(uiver)

(e)en half deut. Hier neempt af Stijnnis Ponte --- 2 --- st(uiver)

(No)ch neempt af Gaert Peters Smeets en Faes Peters --- 8 --- st(uiver)

(vij)fdehalf deut.

Peter van Merlo --- 13 --- st(uiver) --- 2 --- ort

 

Willem Loeven --- 10 --- st(uiver) --- 3 ort.

 

(D')erfgenamen van Cornelis Spee nu Peter Mette

(ki)jnder --- 6 --- stuij(ver) vant honder lant.

(D)ese last nempt aen Hendrick Kuesters

 

(H)endrick Hermans of Franse van Jan Cuesters

(w)eghen --- 39 --- st(uiver). Noch van sijn vader Frans

(He)rmans --- 36 --- st(uiver) een deut. Hendrick nempt aen

(va)n mijn h(eer)e Loom sal(iger) van eenen merghen lans jaer schat

(....) 5 --- st(uiver).

 

Gerit Gijsse --- 5 --- guld(en) --- 5 --- ort st(uiver)

Jan sijnen soen --- 9 --- st(uiver). Nochvan Jan

(T)euwen teend --- 2 --- guld(en) --- 4 --- st(uiver) een

(or)t min --- facit 7 g(u)l(den) 14 st(uiver).

 

Inv. 61A-12

 

M(emoriaal)

 

Aret Heldens van Kuen Leenne --- 12 (....)

 

Willem Eengels --- 25 --- st(uiver)

 

Marten Goemmans --- 25 --- s(tuiver)

 

Gerard Reuls meet sijn consoerten --- 14 s(tuiver)

Van sijn huis --- 9 --- st(uiver) --- 1 --- ort van het l(ant)

van Cristijaen Spee --- 2 --- st(uiver) --- 3 --- ort

                                    facit 26 st(uiver) e(en o)rt

 

Engel Smoellers --- 9 --- st(uiver)

 

Thijs Eengels --- 3 --- guld(en) anderhalfen (....)

 

            ------------------------------------------------

            Latris 28 g(u)l(den) 9 st(uiver) 7 deuten een half

            ------------------------------------------------

 

Weems camp --- 1 --- dalder

 

Den wijnt muelen --- 6 --- guld(en)

 

Thijs Leenne kijnder --- 6 --- st(uiver)

 

Jan Sijmons --- 5 --- deuten

 

Wijllem Cuesters alijas Bolten van

Beel Kuesters weghen vijfdehalf deut

 

Gerard Gerard Peters van dat huis van

Gerard Sijmons Kuester --- 4 st(uiver)

drij deuten een half deut. Noch van

Jan Baijen weghen van het honder

lant int langh heitsse velt vijff (o..)

Gerardt neempt aen vant honder lant 2 st(uiver) (enen)

st(uiver) van Jacob Keerste enen st(uiver) van Marten Tijlm(ans)

van Kuesters lant.                                 fa(cit) 7 st(uiver) 5 (....)

 

Peter Teuwen ennen stuijver van

het lant aent overbroeck. Noch Peter

anderhalfen stuijver van het lant (dat)

Pouwels Faessen in sijn beleennningh

heft.

                        -------------------------------------------------

                        Latris 23 g(u)l(den) 16 st(uiver) ½ een half (....)

                        -------------------------------------------------

 

Somma sommarum breenght dese

vors. schat sedele volgens als (......)

vors. soe bevonden dat des vors. sedel

ut breengt vier hondert twintich

gulden 13 st(uiver) --- eenen halfe st(uiver)

 

Jacob Bolten --- 7 --- st(uiver). Hier neemt

af Jan Leennerts --- 3 --- st(uiver) ½.

 

Inv. 61A-13

 

M(emoriaal)

 

Dese onders. posten sijn int nij boeck

                        op haer plaets gestalt.

Hendrick Schonck tot Blerick --- 12 st(uiver)

schat. Hier nempt af Thijs Heldens

--- 4. Noch Knippenberch --- 3 st(uiver

--- facijt --- 5 --- st(uiver) dardehalf deut min.

 

Lammerts Peters Smits --- 1 --- g(u)l(den) een ort.

 

Gaert Peters Smeets --- 21 --- st(uiver) een ort.

 

Jan Hermans --- 21 --- st(uiver) een ort.

 

Anthoen Smeets --- 21 --- st(uiver) een ort.

 

Peter Smeets --- 21 --- st(uiver) een ort

 

Jan Bitse --- 21 --- st(uiver) een ort.

 

Jacob Derixs --- 1 --- g(u)l(den) --- een ort

 

Trijn Jan Schruers dochter --- 4 --- st(uiver) ½

 

Jan Schruers --- 14 --- st(uiver) vijf deute

meet een schat van 9 deute van

Tueiskes weghe hier bij.

 

Gaert Leennert Klaese soen nempt

aen van sijn vaders schat --- 12 --- st(uiver) (....)

 

Maes Tijssen nempt aen van Leenne(rt)

Claese schatt --- 13 --- st(uiver) drij deute.

 

Peter Peters van Leennert Klaese

schat --- 13 --- st(uiver) drij deute.

Van Lijn van weghen --- 6 --- st(uiver) 5 deute.

 

Jacob Gerardt Peters van Leennert

Klaese schat --- 13 --- st(uiver) drij deute

 

Mettije Jan Leennert Klaesse docht(er)

van Leennert Klaesse schat --- 13 --- st(uiver)

drij deute.

 

Inv. 61A-14

 

61A-3

 

Uit inv. nr. 61

 

Notities over de aankoop van nieuwe erven

met de prijs van de percelen.

 

(misschien + 1670/1680)

(6 vellen, 12 pagina's)

(Het gaat inderdaad om de aankoopbedragen van wat, naar ik aanneem, nieuwe erven zijn.

Ik kan dat verder nergens aan zien, behalve aan het blok dat na dit blok komt

(61A-4 in de notatie van de archivaris). Daar komen namelijk deze percelen weer terug en

wordt er schatting opgelegd. De 2 mergen van Marten Tilmans staan daar dus ook weer in.

De beide stukken sluiten dus op elkaar aan (hetgeen natuurlijk weer niet wil zeggen dat ze

ook in het schatboek achter elkaar hebben gezeten. Omdat het initiële uitgangsstukken zijn

dit te dateren zijn voor de eerste schatrekeningen in het schatboek, zou je kunnen verwachten

dat ze vooraan in het boek opgenomen zijn geweest.)

 

(Aankoop van nieuwe erven 1661 - jaartal wordt genoemd in inv. 61)

 

Inv. 61A-15

 

Marten Tilmans twee merghen beneffens

den kerck dijck belopt int geheel hondert

sesenvijftich guld(en)

 

Gerart Ruijels op de wijnckel 3 verdel

plaets neffens Jan Smets landt belopt

vijffendartich guld(en)

 

Faes van Schoot twee merge neffens

Marten Tilmans landt neffens den kerck

dijck nae die velse bendt gijlt int

geheel tweehondert vijffendartich guld(en)

 

Lateris sesdusent acht hondert

                        --- 31 g(u)l(den) --- 7 st(uiver)

 

Inv. 61A-16

 

M(emoriaal)

 

Wijnant Diericks eenen merghen tegh het laer velt

belopt drie entnegentich guld(en)

 

Jacop Peters eenen merghen achter die bemdt

voor die huijser belopt 30 --- g(u)l(den

ick segh dartich g(u)l(den).

 

Tijs Heldtens eenen merghen achter die bendt

kost dartich guld(en).

 

Aert Peters eenen mergen achter de bend neffen

Marttens bandt belopt dartich guld(en).

 

Woltter Stoffels vijff merghen op tongelro

uuijt geslaegen tot eenen kamp belopt int

geheel twee hondert vijffendartich guld(en).

 

M(emoriaal)

 

Hendrick Peters achter het plaethuijs dat platsken belopt

drie entseventich --- g(u)l(den) 17 st(uiver).

 

Jan Nabben twee merghen op den winckel

neffens Jacop Stoffels bandt belopen int geheel

hondert twintich guld(en).

 

Jan Teeuwen eenen merghen op den winckel

belopt hondtert seven guld(en).

 

Inv. 61A-17

 

M(emoriaal)

 

Tuijnis Peter Smets eenen merg op den winckel

belopt sesentachtentich guld(en)

Dese voers. mergen staet voer op een ander

plaets aengeschreven.

 

Jacop Stoffels eenen merghen op den winckel

belopt achtenvijftich guld(en).

 

Tijs Claesen alias Holdtens eenen merghen op

t langholt belopt hondtert achtentwintich guld(en).

 

M(emoriaal)

 

Lijns van Tongerlo eenen merghen op t lang holt

belopt hondtert achtien gul(den).

 

Vaes Peters eenen merghen in duproeck belopt

belopt hondtert achtendartich guld(en).

 

Gerat Peters anderhalven merghen op het langh holt

belopt int geheel hondtert eenentsestich guld(en).

 

Inv. 61A-18

 

M(emoriaal)

 

Antonis Hermans scholtus eenen merghen int

laer velt belopt neghenentsestich g(u)l(den).

 

Jan Maessen eenen merghen achter het

laer velt belopt hondtert

ick segh hondtert ses guld(en).

 

Geesbert Gerat Peters twee mergh nast Jan

Maessen merghen belopt int geheel tweehondtert

acht gul(den).

 

M(emoriaal)

 

Hendrick van Knipenbergh eenen mergh op t l(angh)

holt belopt hondert

 

M. J. Odenhoven eenen merghen op t langh h(elt)

hondtert sesendartich guld(en).

 

Jacop Peters eenen merghen op t lae(r velt)

belopt hondtert dartich guld(en).

 

Inv. 61A-19

 

M(emoriaal)

 

Tilman Martens eenen merghen op t langh

holt belopt hondtert vijffendartich guld(en)

 

Jan Smets drie veerdel op t lang holt belopt

drieensestich guld(en).

 

M. J. Odenhoeven eenen merghen int kerken ven belopt

belopt negenentsestich guld(en)

Noch Odenhoven eenen merghen int kercken ven

voor een enveertich guld(en).

 

M(emoriaal)

 

Dierick Jan Smets eenen merghen op den winckel

belopt hondtert viertich guld(en).

 

Maes Tijsen met consortten anderhalven merghen

op den wijnckel belopt hondtert sesenveertich g(ulden).

 

Peter op Deckenshorst eenen merghen op den winc(kel)

belopt hondtert en twee guld(en).

 

Inv. 61A-20

 

M(emoriaal)

 

Tuijnis Peter Smets eenen merghen op den

winckel belopt sesentachtentich guld(en)

Noch heft Tuijnis eenen morghen op brump

belopt hondtert achtentseventich guld(en).

 

Peter van Deckenhorst twee merghen achter die

bendt belopt tachtentich guld(en).

 

Powels Bittsen een veerdel aen sijnen moesho(....)

belopt tien guld(en).

 

M(emoriaal)

 

Gerat van Schoot met consorten het Loseven

belopt negenendartich guld(en).

 

Gerat Jan Smets eenen merghen achter die nij

belopt hondtert tien guld(en).

 

Frans Heldtens eenen merghen over die berch

Marten Tilmans belopten hondtert een entwint(ich)

hier aen affgetrocht 15 --- g(u)l(den) --- 15 st(uiver) (...)

gedaen van pensioen vijff guld(en) een deut. Frans (....)

voor dato aen die gemeijnt heft verschulten (....)

dat gelt aen die schatheffer is getelt als (....)

en gaet verkopen soo dat Frans de vollen (....)

betaelt wel verstaende dat die vijftich g(ulden)

ende vijft(ien) steuver aen haer h..ij.

meet die (........) van den (...) erst (...)

 

Inv. 61A-21

 

Jan Jacop Tilmans eenen merghen neffen

Frans Heldtens bandt belopt hondtert elft guld(en).

 

Hendrick van Knijpenberg eenen merghen neffen

die kerck dijck belopt hondtert eenentwin(tich)

guld(en) tien stu(ver) met die overmaet daer

is berekent uuijt die voerstaendten ende ni(....)

seel.

 

Gijspert Ghijsen eenen merghen achter sijn weij

neffen die herstraet belopt vijffentnegentich

guld(en). Noch Gijspert van Lijns Verlijnden sijn

aenpaert drieentsestich guld(en).

 

Inv. 61A-22

 

61A-4

 

Uit inv. nr 61

 

Akte waarbij de nieuwe erven die in 1679 zijn

uitgeslagen onder de schat worden gebracht.

1684.

 

(2 vellen, 4 pagina's)

 

(Daarnaast vindt er meteen al verwerking van mutaties bij plaats.

Dit stuk sluit aan bij het voorafgaande stuk.

Ik heb enkele namen nagekeken en kom ze in beide tegen)

 

Inv. 61A-23

 

M(emoriaal)

 

Den uitslaegh vant nije erf vanden

jaere 1679 salden aenvanck sijn van

schat int jaere 1684 in augustij

eerst aen vanghen wordt meets

desen tot schat gelacht den merghen

--- 2 --- st(uiver) toe weeten de heij.

 

Ten eerst Leenne Claese anderhalfen

merghen --- 3 --- 0 ---

Gerardt Smeets enen mergen --- 2 --- 0 ---

Frans Heldens enen mergen --- 2 --- 0 ---

Jan Jacob Tilmans enen mergen --- 2 --- 0 ---

Hendrick van Knippenberch vijfverdel --- 2 (....)

Leennert van Hoemoet enen mergen --- (....)

Derick den Ratmaeker dardenhalfen

merghen --- 5 ---(....)

Gaert Jannis drij merghen --- 6 (....)

Wolter Stoeffels vijf merghen --- 10 --- 0 ---

Peter Jansen anderhalfen mergen --- 3 --- 0 ---

Tuenis Bolten vijfthijen merghen en

drij verdel --- 31 --- ½

Jan Maesen enen merghen --- 2 --- 0

Gerardt Gerardt Peters --- 2 --- merg (....)

Wijnnandt Derijxs enen merghen --- 2 --- 0

Peter van Dekenshorst 2 mergen --- 4 --- 0

Wullem van Dekenshorst 2 merg(en) (....)

 

Inv. 61A-24

 

Jan Jacob Reijnners enen halven merghen

--- 1 --- s(tuiver)

Leens Smeets enen merghen --- 2 --- 0 ---

Marten Tijlmans 2 mergen --- 4--- 0 ---

Jacob Peters enen merghen --- 2 --- 0 ---

Geret Peters enen merghen --- 2 --- 0 ---

Thijs Heldens enen merghen --- 2 --- 0 ---

Faes van der Schoet 3 mergen --- 6 --- 0 ---

 

            Lateris --- 5 --- g(u)l(den) --- 4 --- s(tuiver)

 

Jan Heldtens vor kindter is haeren schadt

vir guld(en) 14 st(uiver) 1 ort.

Hier nempt Tilman aff van sijn moeder Geert(..)

2 --- g(u)l(den). Tilman Vaesen kinder nemen aen 31½ st(uiver)

Nelis Boltten kindter nemen aen 21 st(uiver) 1 ort.

Tilman Martens nempt noch aen ander halven

stuijver.

Die nae kinder van Jan Heldtens met het nij erf

achter die bandt en eenen halven mergen aen die heij

en aen overbroeck anderhalve duijt. Is haeren schadt

drie guld(en) --- 17 st(uiver) anderhalff duijt.

Jan Jacop Tilmans nempt hier van aen 13 st(uiver) 7 (....)

Jacop Sijmons nempt aen --- 15 st(uiver) sevendehalff duijt

Jan Heldens nempt aen --- 15 st(uiver) sevendehalff duijt

Dries Smets nempt aen --- 15 st(uiver) sevende halff duijt

Peter Stamen nempt aen 15 st(uiver) sevende half d(uit)

 

Nu Derick Wolters in de plaets

Jacob in den Wijnckel --- 9 --- st(uiver) een de(ut)

Hijr nempt af Leennertije Baltus Snelle dochter

--- 2 --- st(uiver) van enen halfen morgen lans van

weghen Lijnnertije Klevermans. Blijft Jacobs schatt

noch --- 7 --- st(uiver) --- een deut

Derick neempt aen van Wolter Teuwe kijnder van Sev(enum)

--- 3 --- st(uiver) een ort min.

 

Peter Eelsen enen guld(en) seven st(uiver) 5 deuten. Hijr nemt

af Hoemoet van van Venlo 6. Noch Jan Teuwen

dardenhalfen st(uiver). Noch Pouwels Faessen anderhalfen

st(uiver). Noch Peter Teuwen anderhalfen st(uiver). Noch Wilm

Teuwen van Sevenum 2 st(uiver) 3 ort. Blijft noch 13 st(uiver)

                                                                        drij deuten

Leennert van Hoemoet van Koijpmans --- 4 --- guld(en)

--- 5 --- st(uiver) Noch van Peter

Eelse --- 6 --- st(uiver) ---

 

Jan Ghijssen --- 3 --- guld(en) --- 1 --- st(uiver) --- 7 --- deuten.

 

Peter Faes Oetijens --- 1 --- guld(en) --- 7 --- deuten.

 

(P)eter Borreberchs --- 2 --- guld(en) --- 3 --- st(uiver) --- 7 de(ut).

 

Pouwels Faessen --- 6 --- gul(den) --- 15 --- st(uiver) --- 2 --- deu(t).

Noch neempt Pouwels aen weghens Peter Eelsen

anderhalfen --- stuij(ver) van de teend --- 29 --- st(uiver) een deu(t)

ten drij reisen een deut meer --- 8 --- g(u)l(den) --- 5 --- deut ½

                                    ---------------------------------------

                                    Latris 41 g(u)l(den) 15 st(uiver) ½ ....

                                    --------------------------------------- 

Inv. 61A-25

 

Wullem Jacobs meet sijn consorten --- 4 --- st(uiver)

--- 2 --- ort --- 3 --- deuten.

 

Hendrick Hermans --- 3 --- guld(en) --- 16 --- st(uiver)

--- 5 deuten. Hijr nempt af Peter Jacob van

Dijck --- 10 --- st(uiver) --- 5 --- deuten. Blijft Hendrijc(k)

noch van sijn eijghen --- 3 --- guld(en) --- 6 --- st(uiver).

Noch sijn dochters teend geft --- 29 --- s(tuiver)

een deut ten 3 reijsen een deut meer.

Noch enen st(uiver) 3 deuten van Sijmon Sijmons weghen

facit 4 g(u)l(den) 16 st(uiver) ½ ten drij reise een

deut meer. Hier neempt af Hendrick Peters --- 1 --- g(ulden)

2 --- st(uiver) een deut min. Blijft noch --- 3 --- g(u)l(den) --- 14 vijf (....)

ten drij reisen een deut meer.

 

Jan Teuwen --- 33 --- st(uiver) --- een deut meer.

Noch van Hendrick sijn broder --- 4 deuten.

Noch dardenhalfen stuij(ver) van Peter Eelse.

Noch 3 st(uiver) van sijn broder Gerit Sijmons vant

het lant tuschen de wegh inde schor tuschen den

hogen enden legen wegh facit 39 st(uiver) een deut.

 

Peter Derixs --- 2 --- gul(den) --- 10 --- st(uiver) een

ort min van sijn vader Michgel --- 11 --- st(uiver)

--- 2 --- ort ½ deut. Van Hendrick Michghels

--- 14 --- st(uiver) --- 2 --- ort --- ½ deut facit

--- 3 --- g(u)l(den) 15 st(uiver) 7 deute vant galens lant 4 --- st(uiver).

-----------------------------------------------------------------------

S(o)e behalt Kerst Gisberts on Derick van de pael plat(s)

--- 5 --- g(u)l(den) --- 4 --- st(uiver) drij ort. Dees is de partije t nije erf hir bij gerekent.

Gisbert Gijssen --- 10 --- gul(den) 3 --- st(uiver) ½

Hi(er) nempt af Hendrick Peters --- 2 --- g(u)l(den) --- 8 --- st(uiver) drij deuten

Jan Heldens nempt af --- 2 --- g(u)l(den) --- 7 --- st(uiver) --- drij deute.

Lij(sb)et Sijmons nempt af --- 5 --- st(uiver) een deut min.

-----------------------------------------------------------------------

 

Hendrick Peters neempt aen van Hendrick

Hermans teend --- 22 --- st(uiver) een deut min

van sijn vrou van de herstrat --- 2 --- g(u)l(den) 8 --- s(tuiver) 3 deuten.

 

Inv. 61A-26

 

A-5

 

Uit inv. nr 61

 

Nieuwe erven

 

Notitie over de afdoening van de rekening der nieuwe erven

die in 1694 waren uitgeslagen.

1705, augustus 31.

 

(2 pagina's, vermoedelijk ook 2 vellen)

 

(Voor het eerste vel (61A-27) klopt deze typering niet.

Het gaat hier om de eindafrekening van de schatheffing uit 1694 door Geret Peters.

Hij is inmiddels overleden en zijn weduwe verantwoordt de schatheffing en de kosten.

Uiteindelijk wordt een eindafrekening vastgesteld. Het tweede vel (61A-28) gaat ook

over Gerart Peters, maar heeft volgens mij met het eerste niets te maken.

Als ik goed naar de vorm kijk, zijn het twee verschillende papieren.

Het tweede gaat over de verwerking van een afzonderlijke transactie. 

Deze pagina's zouden kunnen vallen in het hiaat rond 61-030)

 

Inv. 61A-27

 

M(emoriaal)

 

Anno 1705 den lesten augustij soo hebben schepenen

ende geswoorens ende in bijwesen vanden heer

pastoor de rekenijgnhe van Geret Peters van de

nije erven bij promijsije naer gesijen ende gemisesiert

van den dato 1694 den 16 februarij. Soo heft sijch

bevonden dat Geret Peters daer in schuldich was bleven

neghen hondert dreij en neghentijch gulden darthien

stuver. Daer tegens heft de weduwe Geret Peters

bij gebracht met verscheijden schrijvens ende quijtant(ien)

teghens dese boven benomde somma afgetrocken

soo bevijndt sijch dat de gemente noch komt

tachtentigh eenen gulden 2 stu(v)er 1 ort. Des sijn

de hondert ende vijftijgh gulden die Geret Peter

wegens den intrest moet goet doen. Hier werde

in berekent des sijn de eenen twintich gulden

van Frans Heldens bandt buijten Blerick.

 

Inv. 61A-28

 

M(emoriaal)

 

Gerardt Peters heft betalt

op het restant vant nije erf

van sijn leeste rekeninge betalt

of bij geschoeten aen Jan Martens

de somme 28 pattakoens de welcke

Jan Martens aen Peter van der Schoot

weder gelacht, en den Peter vors.

aen de gemeente in sijn rekeningh moet

goet doen.

Alnoch den boven vors. Gerit betalt

op het restant van t nije erf

de somme een hondert rijxd(aalder)

herkoemende van Peter Segers

erf, de welcke in naem van

ons gemeent ontlast is en inges(....)

enen brijf van hondert rijxd(aalder) van de

weduwe van Sijmons.

Alnoch den vors. Gerit betalt

het restant vant nije erf aen

de gemeente geteelt de somme

42 --- g(u)l(den) 12 stuij(ver) drij ort lopens.

 

Inv. 61A-29

 

61a-6

 

Uit inv. nr. 61

 

Notitie aangaande het beheer van

de armen te Bree in 1696

met op de rug aantekeningen omtrent

bescheiden die daarbij echter niet werden

aangetroffen.

 

(1 dubbelvel (2 vellen?) 4 pagina's))

 

(Lijst met verwijzingen naar stukken en een overzicht van de armen

met daarbij de giften die voor die armen zijn gedaan)

 

Inv. 61A-30

 

Aengande ons armen

tot Bree

 

Van Jan Bitsen

en Maes Tijssen

Hier is te vinde oick

van de kercke kertse

te maeken

 

Hier is te vinde

d'obblegaeti van Jan

Martens wegens de

gemeent.

 

Hier in is te vinde

mijn outoriteit van

den scholtis van Kessel

 

Hier is te vinde

condijti van Jan Vaesen

sa(lige(r en den inventaris

 

Hier te vinde de condijt

van t schepene holt.

 

De naeme van ons

arme tot Bree

enwat jeder ontfangen

heft int jaer 1696

 

Trijnke Sanghen                        ontfan(gen) van Jacob sijn 8 vat

                                                ontfanghen van Jost Gerits

 

Bijleke Kas

 

Grijt Gaerts                              ontfanghen van Tilme Martens

                                                4 --- vat van den arme pacht

 

Jacob op de herstraet

 

Kas Nietie

 

Gritie Klemens                          ontfangen van Gerit Lensen 3 g(u)l(den) 15 st(uiver)

                                                ontfangen van partije van Lijsbet

                                                Sijmons --- 2 --- g(u)l(den) --- 10 st(uiver)

 

Peter Sijberts Trijn                    ontfan(gen) van Maes Tijsse 2 g(u)l(den) 10 st(uiver)

                                                ontfa(ngen) van Hendrick Hermans 2 g(u)l(den) 10 st(uiver)

 

Merrij Sijberts                          ontfanghen van den pacht van

                                                den Baij --- 2 --- vat

 

Jan Sijberts

 

                                                ontfan(gen) 30 st(uiver) van een half ma(lder) pacht

Herme Gijsse                            ontfanghen bij Lenners Wilm 3 g(u)l(den)

                                                on(t)fa(ngen) bij Dris Lan Tongelo 1 g(u)l(den) 15

                                                ontfan(gen) 4 vat pacht bij Frans Rouven

                                                ontfanghen van Toen Smets 2 g(u)l(den) 10 st(uiver)

 

Inv. 61A-31

 

Merreke Sanghs docht(er)

ter horst

 

Berber Janssen

 

De dochter van Jan Perkens                  ontfanghen doer Jan Drijssen

                                                            3 g(u)l(den) van een mald(er) pacht

 

Tueniske Claese

 

Jut int blaethuis

 

Stijn int blaethuis                                   ontfanghen van Marten Tilma(ns)

                                                            enen g(u)l(den) Peter Derixs? --- 10 --- st(uiver)

 

Gerit Sijmons                                        ontfanghen van den baij

                                                            4 vat arme pacht van

                                                            goer --- 1 --- mald(er)

 

Trijn Janssen van der Horst                   ontfanghen van Jan Hermes

de graeftvrou                                        pacht 3 vat, de 3 vat heile

                                                            op haere rekeninghe gehalden

 

Hennerske Hoube                                 on(t)fanghen van Jan Maese 4 vat

                                                            van de arme pacht

 

Jenneke van Vorst

 

Inv. 61A-32

 

61A-7

 

Uit inv. nr. 61

 

Kattebelletjes en enkele kwitanties die

bij schatrekeningen hebben gehoord.

1641, 1685, 1686, 1700, 1701, 1705, 1713

 

(Hoe hebben deze oorspronkelijk in het schatboek gezeten? Ingestoken, ingeplakt?

Inhoudelijke typering klopt wel. Datum 1641 volgens mij niet.

Ik lees op de tweede notitie van foto 61A-33 1691.)

 

(61A-33 t/m 35 zijn typisch losse blaadjes als bijlagen, behorend bij iets in schatboek)

 

Inv. 61A-33

 

(los blaadje linksboven)

 

Item heb ick op nije erf verschoten aen den laent meter 10 rijchxdal(der)

onde vijf schlijghen ende enen schlijng onde aen Ghert Verkoeijen ael

t(w)elf rijchx ende aen den her vaen Berch eenen rijchx daeler onde

aen knecht een haelven rijchxdaalter ende aent hoef vierdeijl(....)

vaen kopie aef te scrijven

            Geret Tijsen                              vijftijch g(ulden)

            Latrees --- 46 --- g(u)l(den)     getelt

            --- 19 --- st(uiver)

 

(los blaadje linksonder)

 

Item den 14 april 1691 heb ick met Peters Wouters

gerekent van coeren (=koren) dat ick hun verkooft hebbe

ende botter (=boter) die ick hun hadde gedaen ende schap die ick

voor hun hadde in gekooft  voor Peter en doen het huijs

genomen was ende noch mit in gerekent den intrest

de er mij schuldich was tot dat iaer als wesh(alve) dat

mij compt --- 21 g(ulden) 1 6/7 st(uiver)

 

(in marge voor ende:

ende soe die ick hun bereijt)

 

(losblaadje rechts)

 

M(emoriaal)

 

Bekenne ick onders.

Tijlman Adams ontfange

te hebbe van Jan

Martens de soom

van ses rijxtalder.

Ick seg 6 rijxtalder

door last van schat

en geswooren en dat

in oorcont der waer-

heeijt heb ick het

eijghen handigh ondersch.

Bree den 16 augustij 1705

TA [=handtekening van Tijlman Adams]

 

Inv. 61A-34

 

(los blaadje links)

 

Jan Masse schadt 2 g(u)l(den) 13 --- 2 deut

t...at? + Nemt aen van Welm van

Neer --- 5 st(uiver) 3½ deut

Nemt aen van Henderick

Tulmans --- elf deuten

---------------------------------------------------

Henderick Tulmans schadt

--- 1 --- g(u)l(den) 18 st(uiver) 3½ deut.

---------------------------------------------------

Ursel Heldens nu Geret Berghs

behelt noch 5 ort stu(iver)

---------------------------------------------------

Wilm Josten --- 7 st(uiver) 5½ deut

Claes Josten --- 7 st(uiver) 5½ deut

---------------------------------------------------

Peter Anthoon Smits schadt

--- 29 st(uiver) 5 deut

heft aengenomen Adam Stappen

schadt --- 8 stu(iver)

---------------------------------------------------

Aerdt Heldens schadt 2 g(u)l(den 6½ deut

Lins Boodts schadt hier bij getrocken

-------------------

Henderick Faessen schadt 4 g(u)l(den) 14

                                                3 deu(t)

Henderick heft afgenomen van

Henderick Houben schad vant lant

achter den raem --- 6 --- stu(ver)

------------------

Henderick Houben schadt 12 d

                                                3 deu(t)

 

8 aff 8

 

(los blaadje rechtsboven)

 

Bekent Peter Wol(t)ers ontfangen te hebben op dit zedelken

--- 2 pont botteren jeder pont --- 5 --- st(uiver) --- 2 --- ort. Item --- 10 st(uiver)

van een vel te bereijden noch --- 5 st(uiver) vande schaep en

van s.uven.

 

(los blaadje rechtsonder)

 

De tochtseel brijnght uut vant jaer

1705 --- 21 --- g(u)l(den) --- 17 --- st(uiver) --- 1 ort. Soo brijnght

de schadt sedel uut met de tocht sedel

in een geheele somma --- 453 --- g(u)l(den)

--- 3 --- st(uiver) 7 --- deuten een half.

 

(overdwars in de benedenhoek van deze notitie:

34 --- 14 --- 7½

            6 ----1

----------------

35 --- 20 --- 1

 

35 ---   0 --- 1

 

Inv. 61A-35

 

(los blaadje links)

 

Jan Jan Houben schadt

van sijn vader wegen 30 st(uiver) 2 ort

afgenomen.

Vrederick --- 2 st(uiver) 2 ort

Geret Jan Snellen --- 2 st(uiver) 2 ort

Henderick Houben --- 3 --- deut

Pastoor van Kruchten

--- 15 --- st(uiver) 1 --- deut.

 

Blijft noch voor Jan

Jan Houben kijnder

--- 10 stu(iver).

 

(los blaadje rechtsboven)

 

Anno 1707 de schadt sedel uijt

gerekent. Is bevonden dat die uijt doet

vier hondert dartijgh gulden vijfthien

stuver twee ort.

 

De schadt sedel uijt gerekent dato 1713 den 27

mert. Bevonden datse uijt brijnght vier hondert

een en dartigh gulden vijf stuver dreij deuten.

 

(los blaadje rechtsonder)

 

Jan Hel(afgebroken tekst)

 

Her is vertert op die reckennen van Derrick

Smes en Jan Heldes 2 resdalder. Det sellen

die voor namde scheber betallen door las

van schepen en gheswarren.

ic.. den lesten van den juni

Bedanck ick mij her van goede betallen

                                    Anthoin Haermans

                                    scholtes

 

Inv. 61A-36

 

Ano 1701 nae den corbos [=korenbossen]

pollesaete gehalt

 

Jacob Tilmans 4 reise in

de winter en 3 reise in de lente.

Drijs Franse 7 --- reise

Lenert Tijssen --- 5 reise

Lens Smeets --- 6 --- reise

Tijs Gaerts --- 7 --- ri.

Jacob Drijssen --- 4 ---

Maes Tijsse 5 ---

Jan Lenarts --- 4 ---

Peter der Schut 4 ---

Derick Tijssen --- 7 ---

Jacob Haene --- 7 ---

Drijs Tuenisse --- 6 ---

Reiner Berchs --- 6 ---

Jan Wolters --- 4 ---

Jan Gaerts --- 4 ---

Derick Boute --- 5 ---

Derick Wolters --- 5 ---

Gijs van Helde --- 5 ---

Gerit Jan Snelle --- 6 ---

Lenert Kloute --- 4 ---

Engel Tijsse --- 7 ---

Jan Wilm Bolte --- 4 ---

Derick Smeets --- 4 ---

Lamert Derixs --- 4 ---

Tijs Kremers --- 3 ---

 

Frans Toenis --- 3 ---

Danijel --- 6 --- noch --- 3 ---

Jan Jac(o)b Tilmans --- 4 ---

Jan Boets --- 4 ---

Gaert Janssen --- 3 ---

Aret Sanghs --- 7 ---

Wilm Verhes --- 8 ---

Peter van der Schoet --- 7 ---

Gaert Smeets --- 5 ---

Hendrick Oetiens --- 2 ---

Derick Tilmans --- 7 ---

Peter Tilmans --- 8 ---

Perke van der Schot --- 6 ---

Peter Jacobs --- 6 ---

Lijsbet Aentwest --- 7 ---

Lens Smeets --- 7 ---

Hendrick Verolmuele --- 7 ---

Encke aen de Stap --- 6 ---

Vaes Peters --- 7 ---

Jan Schruers --- 4 ---

Jacob Timmermans --- 5 ---

Rut Tijsse --- 5 ---

Gaert Snelle --- 3 ---

Hendrick Peters --- 5 ---

Jan Hoube --- 6 ---

Gerit Smets --- 6 ---

                       --- 8 --- stuij(ver)

Pouwels in t Rat --- 5 ---

Jacob Stoffels --- 5 ---

Hendrick Hermas --- 6 ---

 

Inv. 61A-37

 

M(emoriaal)

 

Den onders. bekeent meets desen

ontfanghen te hebben uit handen

van de regeerders der heerlijcheit

Bree in namen der gemeente de

somme van hondert pataekoens

de welke ick onders. de vornomde

gemeent vorgestreeckt hebbe tot

betaelinghe der Fransche conterbutije.

Datum Bree 1685 den eenentwi-

ntichten febrwa(ri)

 

A. Hermaens

 

Inv. 61A-38

 

M(emoriaal)

 

Noch tot Weerdt geleent bij Jost

Schreven de somme ad hondert ducatoens

luit wijsens bescheit daer van sijnde.

 

Noch tot Weerdt geleent bij den notaeris

Bruegels hondert ducatoens luit wijsen besche(it)

 

Noch tot Meijl geleent vijftich rijxdallers

van Wullem Wullems. Dese weder

gelacht uit wijsens obblegaetij daer van

sijnde.

Noch van Vaes Jan Gijsen geleent twelf

rijxd(aalder). Dese heft Stijnnis Ponten weder

gelacht.

--------------------------------------------------

 

Noch geleent in de Meijerie van

Den Bosche genamt het dorp Maeris [=Maarheeze]

van eersaeme Pauwelus Anthonijs Boegers

de somme van vier hondert pattaekoens getalt.

In spesi ducatoens luit wijsens segel en brive. Van dese schat

weder gelacht aen den scholtis wije

op dander blat vors. staet hondert

rijxd(aalder) in ducatoens geteelt wij ock

geleent. Vaes gegeven van intres van vier

mande vijf guld(en) thijen st(uiver).

Noch van dese som weder gelacht aen

Wullem Wullems tot Meijl vijftich rijxd(aalder)

en tot intres gegeven drij schijllinghe.

Noch betalt uit de boven vier hondert

patakoens aen den scholtis anderhalf hondert

ducatoens daer bij soe veel bij getalt tot

ses hondert guldens waer meet enen segel

en brif in gelost is, en meetter

dat te bewijsen is gelost den 21

febrwarij 1685

 

Inv. 61A-39

 

Den interest van vijff hondert gul(den) wesende vijft

ducatons bekenne ontfanghen te hebben van Jan

Smets & Marten Tulmans. Vervallen den 2e ja(nua)rij

1686. Actum desen 26e ja(nua)rij 1686 in oircont

ver... G. van Brueghel

---------------------

            1686

 

Inv. 61A-40

 

M(emoriaal)

 

Anno 1700 aen Aert op Masse 1 g(ulden) --- 2 s(tuiver)

van pensijon van eijn ijar 3 mant ijntrest

van IJan Houben --- van dije renten 3 g(u)l(den) 2 s(tuiver)

Noch aen Geret Peters goet gedaan

van pensijon --- 1 g(u)l(den)

Tijs Fransen sijn dochter aen geschreven

dije hij nijet en heft gehat --- 3 s(tuiver) 3 ort

IJan Tilman Fasen en macht --- 13 s(tuiver) 3 ort

Nocht aen Stijnes Ponten van pensijon --- 2 g(u)l(den) 10 s(tuiver)

Noch aen IJan Copmans goet gedaen

van pensijon --- 6 g(u)l(den) 10 s(tuiver)

Noch bij Bert Janssen 2 schap twemal getelt

Noch aen den scholtes betalt ses rijxdalders 2 schel(lin)gen

van vertering.

Noch aen Geret Peters betalt van

verterde den lesten her dije rekenen ijs geschat

                                                --- 11 g(u)l(den)s

Noch sijn hoij van Geret Smets 1 g(u)l(den) b(ra)b(ants)

Noch 2 renender van IJt Clasen 1 g(u)l(den) b(ra)b(ants)

                                                ------------------------------

                                                71 --- 0 --- 2 --- ort st(uiver)

                                                ------------------------------

                                    Doet in brab(bants) --- 54 --- 17½ ---0 

Inv. 61A-41

 

61A-8

 

Uit inv. nr 61

 

Notitie over de verdeling van de schat

van Jacob Peeters of diens erfgenamen

z.d + 1670?

 

(3 of 4 vellen (laatste kan dubbel zijn), 4 pagina's))

 

(Deze omschrijving is niet volledig. Na deze notitie, van een vel, komen

twee vellen met allereerst een lijst van de buiten geërfden en vervolgens

een lange lijst met de betalingen in natura die door een groot aantal

grondgebruikers worden gedaan. Deze laatste bevat een omschrijving van

het aantal bossen (hooi denk ik) die zij moeten betalen. De 3 documenten

lijken niets met elkaar te maken te hebben)

 

Inv. 61A-42

 

Den schadt van Jacob

Peters bij permissij

verdeijlt

 

Peter Jacobs --- 7 --- stu(iver) 7 deut

Tuenus Bouten --- 6 stu(iver) 3 de(ut)

Lennert Jacobs --- 6 --- st(uiver) 3 deut

Jenneken Jacobs --- 6 --- st(uiver) 3 --- deu(t)

Peternel Jacobs --- 6 --- st(uiver 3 deut

                        ------------------------

                        1 --- 13 --- 8 de(ut)

 

Wulm Heldens --- 3 stu(iver) 3 de ort

 

Inv. 61A-43

 

M(emoriaal)

 

De Buite geerfde

 

Hendrick Peelgroems --- 8 --- raetije

Wullem Franse --- 3

Mijn her Ruis --- 2

De kerck van Blerick 2

Den smit van Meelder (=Meerlo) --- 1

Het lant Broeckhuis

Marte Vereijt meet consoorte 2

Jan Wolffers van Belffet 2

Wullem Gijssen --- 1

Thijs Eengels 3

Batsken Engels --- 1

Leennert Neesen 2

Trijn Versteghen

Aret Dorenbos 1

Sijmon Meus --- 1 Beelleke Verstappen --- 1 ---

Jan Ingenoot 1

Pouwels Ingenoot 1

Hendrick Ingenoot

Hendrick Verboon --- 1

Peter van Dijck van Lottum 1½

Lijsbet van Hoef 2

Hendrick Schonck

Jan Kamps 1

Peter van Dijck van Loom 1

Dese wordt in hoij betalt

Nelijs Bolte kijnder --- 1 ---

 

Inv. 61A-44

 

Tijs Franssen --- 2 boss                        Jan Deriken 2 bos

Jan Wouters 4 bos                                Hendirck Veroilmel 4 bos

Jozef Roefven 4 bos                             Eenken an Staep? 4 bos

Laeibert Deirick 4 bos                          Jan Martens --- 4 boss

                                                             Jan Gerarts --- 4 boss

                                                             Scheel Oetiens --- 2 bos

Ties Heirmes 4 bos                               Hendrick in den Heijkamp --- 4 bos

den jongen Jan Houb(en) 4 bos            Maes Tissen --- 8 bos

Gerit van t Laer --- 4 bos                     Engel Tijsse --- 4 bos

Adam in dorp --- 4 bos                        Lenert Cloute --- 4 --- bos

                                                            Jacob op t hofke --- 4 bos

Gerit Berchs --- 4 bos                          Jacob Reuls --- 2 bos

Jan Bolte --- 4 bos                               Gerardt Reuls --- 2 bos

Wulm Bolten--- 4 bos

Nuel Teus --- 2 bos                              Perken Deircks 4 bos

Peter Tilmans --- 4 bos                         Geret Sellen 4 bos

Derick Tilmans --- 4 bos

Jan Jacobs --- 2 bos                             Drijs Verkoije --- 2 bos

Lijsbet Aentwesterigh --- 8 --- bos       Derick Wolters --- 4 bos

IJenken de wetvoer 2 bos                     Hendirck Hermans 4 bos

Geret Peiters 4 bos

Peter van Soet 4 bos                            Kerst Gijesen 4 bos

Perken van Soet 4 bos                          Peter Smeths 4 bos

                                                            Liens Smets 4 bos

Hendrick op Kiehoef 2 bos                   Poielus in roet 4 bos

Ties Heldens 2 bos                               Aert aen Saen 6 bos

Roeft Joesten 2 bos                              Farens Kaelsen 4 bos

IJan Teiven 4 bos                                  Derick Tijssen --- 4 bos

                                                            Jacob Cristijaens --- 2 bos

Boei 4 bos                                            Gijs van Helden --- 4 bos

Geret Tiesen 2 bob                               Derick in Winkel 4 bos

IJacop den Scher 2 bos                        IJan Trienen 4 bos

IJacop op Boes 4 bos                           Vaes Pouisse 4 bos

IJan den Wefver 2 bos                          Vaes van der Hoef 4 bo(s)

IJan Heldens 4 bos                               IJacop Saeijen 4 bos

Liesbeth? 4 bos                                 IJan Lijensen 2 bos

IJan IJacops 4 bos                                Peter aen Laer 6 bos

                                                            Geret Heldens 4 bos

Verdick an Borch 2 bos                       Fraens in Huiken 2 bos

IJacop Reiders 4 bos

 

Desen ........ijs                                      Martijn der mulder 4 b(os)

                                                            Aert IJthert 4 boesken

                                                            Faes W.ert 3 boesken

Gerit Jan Smedts 4 boesken                  Jaecop Hendrijcks 2 bos

Peter Jansen 2 boesken                         De weduwe Hoube 2 bos

Jan Claesse 4 boesken                          Tilme Jacobs --- 2 bos

Toen Haenen 4 boesken                        IJacop den Suet 2 bos

Kurst Faessen 4 boesken

Dijenes Jaecops 2 boesken                   Vaess Giesen 4 bos

Jan Schrurs 4 boesken                          IJan Maesen 2 bos

Render Berchs 8 boesken                     IJan aen Boes 2 bos

Drijes Trijenesen 8 boeskens

Jan Gurdts 4 boesken                           Tuielman Martens 6 bos

Dijerijck Smedts 4 boesken

Hendrijck Peters 4 boesken                  Tuenis Hoebers 8 bos

Welm Sijemons 2 boesken                    Peter Suet 4 bos

Peter Gerits 2 boesken                         Gisbert Peters 2 bos

Toen Hermans 2 boesken                    

Gerit Jaecop Snellen 2 bos                   Geret Liensen 4 bos

Jaecop Heijnen 2 boesken

Toen Peter Smedts 4 boesken              IJoes op hoef 8 bos

Jan Lennarts 2 boesken                        IJacop Sijemoes 4bos

Aert Heldens 4 boesken                       Ruet Tijesen 4 bos

Lens Martens 2 boesken

Geret Heldens 4 boesken                      Lijsbet Biestsen 2 bos

Peter Schrijets 2 boesken                    

Stijenes Ponten 2 boesken                    IJan Boeien 2 bos

Welm Hermans 4 boesken                    Liens Wielms 4 bos

Gurt Jansen 4 boesken                          Wielm in hoef 2 bos

Jan Boets 4 boesken                            

Daenijel Jansen 8 boesken                    Geret Gerets 4 bos

Jan Tijlman Jaecops 4 boesken             IJeuken Maelders 4 bos

Frans Peter Faesen 2 boesken

Neles Thijenese 2 boesken                    Lijenert Tiesen 4 bos

Gurdt in de .la..h 2 boesken                  Dries Faensen 4 bos

Jan Hermans 4 boesken                        Laemert Ders 4 bos

Jaecop Drijese 4 boesken

Tijs Peterse?boesken                       IJan van Roer 2 bos

Aert van der Schoot 4 boesken             Ties? Hoelanders 4 bos

Hendrijck Faessen? 4 boesken              Peter IJacops 4 bos

Jan Schuijeren 2 boesken                     Guerts? Smets 4 bos

Jan Hoeben 4 boesken                          ..ijt Meusen 2 bos

 

Inv. 61A-45

 

61A-10

 

Bij inv. nr 61

 

Bladen die zijn voorafgegaan aan de

protocollen van afdoening der rekeningen

en die bij restauratie abusievelijk niet

helemaal voorin band 61 sijn opgenomen.

 

Inhoud

 

a) Staat van de schulden van de

gemeente Bree (opgenomen van 1666

tot 1685) totaal 22.610 gulden lopend geld.

(rente 1090 gl 11 st. lopend)

b) Notities over de aanstelling van schatheffers

1689 en 1690

c) Aanvullende notitie over een lening 1694.

 

(vier vel, 7 pagina's (een blanco kennelijk niet opgenomen)

 

(De staat van schulden van de gemeente klopt.

De aanstelling van schatheffers staat op de eerste twee pagina's.

De aanvullende notitie heeft betrekking op leningen in 1683 en 1684 in

verband met de Franse contributie - waarschijnlijk oorlogsschatting)

 

Inv. 61A-46

 

M(emoriaal)

 

Bekeenne wij onders. Gerardt Peters

ende Jan Smeets beijde schepenen

der heerlijcheijt Bree verklaeren

meets desen, aen onse mede stoel

broeders ende in presensij van den h.

scholtis, seer wel bewoest toe

sijn, als dat vor dato geordeneert is

gewest eenijge van de geswoerens

genamt Gerardt den Muelder en Jeuck

Teuwe gestalt tot schatheffers verscheide

jaere sijn gesteelt. Int jaer 1642 uitwijsens

schat schedel daer van sijnde.

Dit alsoe waer toe sijn heebben

dese onder eit van offijcij selfs onders.

Datum Bree 1689 den 12 sept(em)b(er)

 

Geret Peters

Fas Smets

A. Hermans

Jacob Sijmons

Gerardt Reuls

 

Wij Anthonijs Hermans scholtis in plaets des here

vrij heere van Aerse, Gerardt Peters, Jan Smeets, Jacob

Sijmons, Gerardt Reuls, Gerardt Snelle schepenen

der herlijcheit Bre, bekeenne meets desen, Kerst

Gijsen, sijnde tdoender tijt geswoeren en den selfe

Kerst gesteelt tot schatheffer van t 1690 tot

seker feit, bekeent meets desen den onders. aengeno-

men te heebben den schat te bueren vor Kerst

Gijsberts, de weelcke gestalt was van de regerders

of de schepens als vorseit, om te bueren de schattinge

vant jaer 90 als boven, waer van ick onders. interveni-

ere, en sal tot dijnste van de gemeente wesen

en dat vor den vornomden Kerst sijn aenpart. Dit

is gescheet in presensij van scholtis en schepens als boven

waer van ick onders. geackerdeert heebbe meet den vornom(den)

Kerst vor thijen pattakones en enen halven. Oerkont onders.

 

Dese sijn ock de pensijoene gelde

Jan Perke Derijxs heft ons gemeent vor-

gestreeckt ses hondert guld(en) de weelcke

geamploijeert sijn tot Venlo aen dersijennen

van Peter op de Kruck op kortinghe van

een capitaele somme bestont in duisent

guld(en) wije hier in desen boeck te vinden

is.

 

M(emoriaal)

 

An(n)o 1694 den 20 sept(em)b(er).

Tot Weert geleent bij de witte begijnne

in ons L. Vrouwe wijngart de somme van

vijf hondert rijxd(aalder) van intres t hond(erd)

vier rijxd(aalder). Hier mede ingelost enen

segel en brijf bij Bartholomeus den hoef

smit tot Venlo bestande in hondert rijxd(aalder).

Bij Cristijaen Spe en consorten enen brijf

in getroecken bestont in vier hond(erd) guld(en)

den intres van vijf tot vier gestelt.

Uit dese vijf hondert rijxd(aalder) als vorseit bij Iffke Wijnne

in gelost enen somme van ses hondert guld(en) daer toe

intresse uit dese bij geschote.

 

Inv. 61A-47

 

M(emoriaal)

 

Dese sijn de pensijoen gelden de

geene onse gemeente verschult is

ende op genoemen in groter noot.

 

An(n)o 1676 den 7 decemb(er)                        Hendrick van Knippenberch --- 650 --- --- g(u)l(den)

 

An(n)o 1676 den 7 decemb(er)                        Jan Koipmans --- 650 --- --- g(u)l(den)

 

An(n)o 1676 den 7 decemb(er)                        Peter Koipmans --- 650 --- --- g(u)l(den)

                                                            Desen post kompt nu verdaen aen

                                                            den scholtis #, en den intres aen den selven

                                                            van t gemeens weghen betalt worden.

 

(in marge een aanvulling bij # die onleesbaar is doorgehaald)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

An(n)o 1676 den 18 septemb(er)          Peter op de Kruck tot Venlo

                                                            --- 1000 --- gulden ick segge duisent guld(en)

                                                            vant hondert vijf guld(en).

                                                            Dese vors. somme weder gelost an(n)o 1694

                                                            den 13 septemb(er) waer van segel en brijf

                                                            is in gelost.

 

An(n)o 1670 den 3 mart                       De kerck tot Venlo --- 400 --- g(u)l(den)

                                                            noch int jaere 1671 den 3 decemb(er) van

                                                            de selfe kerck geleent aen ons gemeent

                                                            --- 300 --- gul(den) vant hondert vijf guldens.

 

An(n)o 1670 den 3 mart                       Van Maes van Knippenberch tot

                                                            Helden gelent --- 700 --- guld(en) vant hond(erd)

                                                            vijf guldens.

 

An(n)o 1668 den eersten septemb(er)   Merije Alberts tot Venlo geleent

                                                            --- 600 --- gul(den) vant hond(erd) vijf guld(en)

 

An(n)o 1668 den septemb(er)               Heer P. Prijor van S. Elijsabet

                                                            geleent --- 500 --- rijxdalers vant

                                                            hondert vier rijxdalers.

 

An(n)o 1676 den 8 julij                         De begijnne tot Weert in onse

                                                            L. Vrouwe wingart --- 500 --- rijxdallers

                                                            vant hondert vijftenhalven rijxdallers.

 

An(n)o 1670 in april                             Tot Weert van Jelis Trouwe geleent

                                                            de somme van seventhijen hondert

                                                            rixdallers in verscheijen reise op

                                                            genoemen en oick kan weder gelost

                                                            worden in termijnne uit wijsens

                                                            bescheit daer van sijnde vant hond(erd)

                                                            vijf rijxd(aalder).

 

An(n)o 1673 den 14 octob(er)              Bij Gerardt van de Schaeffelt gelent

                                                             hondert guld(en)

 

An(n)o 1678 den 9 meij                        Noch bij den selven Gerardt gelent

                                                             hondert vijftich rijxd(aalder) vant hondert vijf.

 

An(n)o 1666 den eersten meij               Van Leennert Smollers tot Helden

                                                             geleent hondert rijx(daalder) vant hondert vijf

 

An(n)o 1675 den 25 april                     Jacob Sijmons geleent --- 200 --- 10 --- guld(en)

                                                            vant hondert vijf gulden

                                                            Nu Stijnus Ponten.

 

Inv. 61A-48

 

M(emoriaal)

 

An(n)o 1675 den 20 oct(o)b(er)           Joagim den Ratmaeker tot Venlo geleent

                                                            hondert rijxd(aalder) van hondert vijf den intres.

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald)

An(n)o 1679 den 7 meij                        Nota Iffke Wijnne tot Venlo geleent

                                                            --- 600 --- guld(en) vant hond(erd) vijf gul(den).

                                                            Tot weder lossinghe van dese boven benompt is mede uit

                                                            dier som van vijf hondert rijxd(aalder) van de begijnne tot Weert

                                                            en onse L. Vrouwe wingart betalt.

 

An(n)o 1682 op S. Andris                    Neeske van Gelaer 300 --- 50 --- guld(en)

                                                            vant hondert vijftenhalve guld(en). Hier van

                                                            vijftich gulden weder gelacht. Van dese

                                                            somme Jan Heldens weder geleit hondert

                                                            vijftich gulde nu vordaen den intres aen

                                                            hem te betaelen. dese ontfanghen

                                                            de dochter van Neeske vors. genant Gaertie.

                                                            ---------------------------------------------

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald)

An(n)o 167 (sic) den 8 meert               Den verdragen geleent genamt Besanson

                                                            de somme van twe hondert rijxd(aalder)

                                                            vant hondert vijf. Dese somma af voldaen

                                                            en betaelt dat is van Jan Schinckels hercommen

                                                            van dese boven voorss. somma van Neesken van

                                                            Gelaer heft Tulman Verheien wederom gelacht

                                                            vijfenseventich gul(den) aen Jan van Dijck en sijn huis

                                                            vrou

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald)

An(n)o 1684 den 1 januarij                   Jost Schreven tot Weert geleent

                                                            --- hondert ducatons den intres ses

                                                            vant hondert

                                                            Dese vors. hondert ducatoens heft Gerardt

                                                            Smeets weder gelacht het welcke hem van

                                                            de gemeent goet gedaen was wije in sijn reken(ing)

                                                            te vinden is.

                                                            ---------------------------------------------------

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald)

An(n)o 1684 den 28 decemb(er)          Den notaris Breugels tot Weert

                              geleent hondert ducatoens. Dese somma

                                                            is voldaen en betaelt van borg mester Jan Schinckel

                                                            gelt.

 

An(n)o 1685 den 25 feb(r)w(ari)          Pouwels Boegaerts van Maeris (= Maarheeze)

                                                            in de Meijerie van Den Bosche

                                                            geleent vier hondert rijxdallers

                                                            vant hondert vijftenhalven rijxd(aalder).

 

An(n)o 1685 den                                  Van Wullem Mattijsen geleent tot Venlo

                                                            --- de somme --- vier hondert guld(en) vant hond(erd)

                                                            vijf gul(den).

M(emoriaal)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald)

An(n)o 168 den (sic)                           Bartholomeus den hoef smit van Venlo

                                                            geleent de somme van hondert rijxdall(er)

                                                            van hondert vijf rijxd(aalder). Dese hond(erd) rijxd(aalder)

                                                            weder geleit tot Weert geleent bij de witte

                                                            begijnne en daer van gevende vant vier rijxd(aalder).

                                                            -----------------------------------------------------------

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald)

An(n)o 1674 den 12 meij                      Den scholtis Anthonijs Hermans --- 600 --- gul(den)

                                                            geleent. Dese ses hondert gulden sijn wieder geleit

                                                            door m.heer Wagener hondert rijxd(aalder) en de rest de Kock tot

                                                            Werdt.

                                                            ------------------------------------------------------------------

 

An(n)o 1675 den 20 sept(em)b(er)       Den scholtis geleent --- 400 --- guld(en).

                                                            -------------------------------------------

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald)

An(n)o 1683 den 12 meij                      Den scholtis geleent --- 400 --- guld(en)

                                                            Dese vierhondert gulden sijn weder geleijt door

                                                            Jasper de Kock tot Werdt.

                                                            -----------------------------------------------

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald)

An(n)o 1684 den 1 april                       Den scholtis geleent eelf hondert gul(den)

                                                            Den scholtus gelent den eersten april 1690 hondtert

                                                            vijftich guld(en)             heft

                                                            ----------------------------------------------------

 

An(n)o 1685 den 25 april                     Jacob Sijmons over wesen van sijn

                                                            vier hondert guld(en) on thijen, aen den

                                                            scholtis twe hondert guld(en). Dese

                                                            twe hondert guld(en) vervallen an(n)o

                                                            1686 den 25 spril als vors.

                                                            Dese vornomde posten worden des jaers

                                                            meet vijf vant hondert

                                                            ------------------------------------------

(in marge voor scholtis twe:

De twee hondert gulden van Jacob Sijmons sijn wieder

geleidt door Jasper de Kock tot Werdt aenden scholtis)

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald)

1690 den 1 aprijl gelent den scholtis die som van hondert

vijftijgh gulden.

 

An(n)o 1682 den 25 julij                       Reinken van den Broeck gelent

                                                            tot Sevenum drij hondert rijxd(aalder)

                                                            vant hondert vijf. Dese somme wieder

                                                            gelaght.

 

Doende dese vors. posten in capi(t)ael

tot eende somme --- 22 duisent ses hond(erd)

en thijen g(u)l(den) lopens.

Beloepen dese vornomde posten aen

intres des jaers een duisent negenti-

ch negen elf st(uiver) lopens.

 

Inv. 61A-49

 

M(emoriaal)

 

An(n)o 1683 en 1684 soe sijnder

uit geschreven van de Fransche

conterbutije drij mael hondert duisent gulden

waer van onsen loot bedraeght

van jeder toon --- 1398 14 st(uiver).

Luit wijsens quitansi daer van sijnd

beloepen sich de boven vors. drij

toonne onsen loot --- 4196 2 st(uiver) b(ra)b(ants)

 

Hijr tegens heft ons gemeent

moeten op nemen ten eersten

Bij Anthonijs Hermans scholtis geleent de

somme ad eelf hondert guld(en) loepens

Noch geleent van den scholtis hondert

rijxdalers tot Fr(a)nsche gelt. Dese hondert

rijxdallers den vornomden scholtis wedergelag

luit quitansi daer van sijnde.

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald)

Noch geleent tot Venlo bij Bartholomeus

den smit hondert rijxd(aalder) luit bescheit daer

van sijnde.

 

Noch tot Venlo geleent van Wullem

Maetijsen aen de Maes port --- 4 --- hondert

gulden luit bescheit daer van sijnde.

 

Noch van Vaes Oetijens geleent hond(erd)

rijxdallers luit wijsens bescheit.

 

Noch geleent van heer Sijmon de somme

van hondert eenendartich guld(en). Desen

heft den schatheffer den smit weder

gelacht.

 

Inv. 61A-50

 

61A-11

 

Bij inv. nr 61

 

Bladen behorende tot het schatboek welke

voor de restauratie niet zijn geïdentificeerd

en derhalve abusievelijk niet in de

herstelde band zijn opgenomen.

 

Hier kunnen de ontbrekende bladzijnde 96-99 bij zitten.

 

(zie nummer 54 voor een mogelijk nummer dat een aanwijzing is.

Het gaat hier in elk geval om transacties met overdrachten van schat,

zoals er zeer veel te vinden zijn in het schatboek. Vooralsnog zou het op

meerdere plaatsen kunnen zitten. Of de pagina's 96-99 er tussen zitten,

is niet zomaar te zeggen. Het is mij bij het transcriberen opgevallen dat

de pagina's in het schatboek enigszins clusteren op families.

Wellicht kan dat een aanwijzing zijn)

 

Inv. 61A-51

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald)

Gerardt Gijsen 5 g(u)l(den) vijf ort stu(iver) (....)

Henderick Fassen nemt af van desen schadt van een ach(....)

van een veerdel thenden 10 --- stu(iver) --- 7 --- deuten een half d(eut) (....)

fol. --- 77 --- facit 4 g(u)l(den) 10 stu(iver) 2½ deut. Hier van neempt

aff Gerardt Gerardt Peters 6 st(uive)rs is vinden hieronder

facit 4 g(u)l(den) 4 st(uive)rs 2½ deut. Hiervan neempt aft de

wed(uw)e Gerart Simons 14 st(uive)rs is te vinden folio 186.

Blijfft 3 guld(en) 10 st(uive)rs 2½ deut. Dese 3 g(u)l(den) 10

st(uive)rs 2½ deut neempt aen Willem Dorssers is te vinden

folio 181. Ergho desen post noll.

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald)

Gerardt Gerardt Peters neempt aen van Gerardt

Gijsen schatt 6 st(uive)rs is te vinden hierboven van het

landt aen de weerts padt. De wed(uw)e Gerart Gerart Peters

neempt aen dese 6 st(uive)rs is te vinden folio 134. Ergo

                        desen post noll.

 

Jan Beennerts 9 stuij(ver) noch van Jeu.? Loe(ven)

teend 2 g(u)l(den) 4 stuij(ver) een ort min facit 2 g(u)l(den) 12 st(uiver) 3 (....)

Hijer nemt af den heer onfanger van der Keelen vande

thendt 2 --- g(u)l(den) --- 4 st(uiver) een ort mijn. Blijft voer Jan Beenne(rts)

9 st(uive)rs.

 

Den heer onfanger vander Keelen nemt aen tot last

van schadt van de thijendt van Jan Bernardt --- 2 --- g(u)l(den) --- 4

een ort mijn.

 

Inv. 61A-52

 

(G)eret Heldens van Kuen Leenne 12 stuij(ver)

Dese boven benomde 12 stuij(ver) nempt nu aen tot

(la)st Wilm Jacob Sijmons hercoemende van sijn vrou.

Noch nempt Wilm tot last van schat 15 stuij(ver) seven-

half deut hercomende van Peter Stamme lant te

(vin)de fo(lio) 118. Wilm nempt tot last van schat van

(....) Sijberts 1 --- stuij(ver) dreij deute te fo(lio) 58 facit 29 stuij(ver)

anderhalf deut. Hier nempt af Kerst Gijssen 6 stuij(ver)

hercomende van Stamme lant.

Wilm Sijmons nemt aen tot last van schadt van sijn

vader weghen --- 15 --- st(uiver) 7 deuten een half deut folio 17

facit --- 39 --- st(uiver) 1 --- deut. van Wilm sijn aen gekogt

(....) coost 2 st(uiver) facoit 2 g(u)l(den) 1 st(uiver) 1 dut.

 

Wullem Eengels 25 stuij(vers)

 

Gerardt Jacob Sijmons nemt aen tot last tot schadt

van sijn vaders weghen --- 8 --- stuvers --- 7 --- deute

folio --- 17. Hier nemp af Lins Smets --- 1 --- stuver folio 30

Hier nemt af Wolters Stoffels --- 2 --- stuver folio --- 13

Hier nempt Jan Geret Sijmons --- 2 --- stuver. Blift 3 --- 7 d(eut)

Geret Peters nemt af van desen schadt van eenen morgen

landt 3 --- stu(iver) --- 7 --- deuten te vijnden folio 152

                        Desen post nol

 

Marten Gommis 25 stuij(ver)

 

Inv. 61A-53

 

(hele pagina is doorgehaald)

Gerardt Reuls 14 stuij(ver) een ort van sijn

huis 9 stuij(ver) een ort vant lant van Cri(stiaan)

Spe 2 stuij(ver) drij ort facit 26 stuij(ver) een ort.

Gerardt Reuls nempt aen van F. Der(ix)

Heldens --- 10 --- stuij(ver) van den nije kamp.

Hier nemt af This Peters --- 3 --- stuver te vinden fol(io) 14

facit 33 --- st(uiver) 1 ort. Hier nempt af Peter Smets

van het landt van Merlo --- 5 --- stuver 3 --- ort folio (....)

Hier nijempt af Lennert Wolters vanden nijen c(amp)

--- 10 --- stuver te vijnden folij(o). Blijft noch 17 --- stu(iver) --- 2 (....)

Van desen post neempt aff de wed(uw)e Jacob Reulus 9 st(uiver) (....)

139 facit 8 st(uiver) 4 deuten. Van desen post neempt noch aff de (....)

Jacob Reuleus 2 st(uive)rs 7 deuten. Peter Smeets neem(pt)

aen van desen post 2 st(uive)rs ses deuten ende halff is te vinden fo(lio)

112. Cathrijn Reulus neempt aen van desen post 2 st(uive)rs ses

ende een haelff deut is te vinden folio 166. Desen post

                        is noll.

 

Eengel Smollers 9 stuij(ver)

Dese negen stuij(ver) nempt aen tot sijne last

Derick Wolters daer mede dese post van nul.

 

Inv. 61A-54

 

(Jos Verkroost: ik meen hier linksboven een nummer te zien (9 met iets ervoor).

Het zou echter kunnen gaan om een getal dat destijds al is geplaatst.

Andreas Driessen: dat nummer is origineel behorend bij schatboek, en lijkt

inderdaad de missende 99 te zijn)

 

       nu Jan van Weijs tot Helden

Tijs Eengels 3 g(u)l(den) anderhalven stuij(ver).

Hier nempt af Jan Henderick Hermans --- 6 --- stuver 1 --- ort

folio --- 150 --- facit 2 g(u)l(den) --- 15 --- stu(iver) --- 1 --- ort. Hier van neempt

aff Willem van Knippenbergh tot Helden 5 st(uive)rs 1 oort

is te vinden folio 179. Blijfft 2 guld(en) 10 st(uive)rs.

 

Den h. pastor van

Weems kamp enen dalder.

Van h. Sijmon 4 stuij(ver) fo(lio) 3 van twe morghen after de bendt fo(lio) 1(....)

Van Jacob Peters van enen morgen kamps after de bendt 2 st(uiver)

van Frans den schonmaeker 4 stuij(ver) facit 2 g(u)l(den) --- fo(lio) 80

Hier van neempt aff Gijsbertus Peters ses st(uive)rs is te vinden

folio 172. Hiervan neempt aff Andries Smets 3 st(uive)rs van

het landt aen tongerloe padt is te vinden folio 93. Hiervan

neempt aff Gijsbertus Peters 1 st(uive)r is te vinden folio 172. Blijft i g(u)l(den)

10 st(uive)rs.

 

De wijnt muelen 6 g(u)l(den). Den wijnt mulder van sijn

nije eerf Jan Tijsschen aen gekoocht 1717 den 11 october

--- 8 --- stever --- een half deijt. Hiervan neempt aff Jan

Vervoort van het nieuw erff 8 st(uive)rs een half deut. is te vinden

folio 171. Blijft 6 g(u)l(den).

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald)

Tijs Leenne kijnder 6 stuij(ver). Joannes Hooren nempt

aen 3 st(uiver) fol. 30. Hier van nempt aen Willem Hendricks met sijn

swaegher 3 st(uiver) fol. 108.

 

Inv. 61A-55

 

                        Nu Lennert Wolte(rs)

Nelis Hoube nempt af van sijn v(rouw)

wegen van het huis in de steegh van

haer vaders wegens 6 stuij(ver) te vin(den)

fol. 80. Lennert Wolters nempt (aan)

van Anthoon Smets van een kemp (....)

--- 3 --- stuver folio --- 111. Lennert nempt (aan)

van Geret Jacob Sijmons --- 2 --- stui(ver) (....)

Lennert Wolters nempt aen van W(....)

Gerets schadt van eenen bandt --- 2 --- st(uiver) (....)

facit 13 st(uiver). Lennert Wolters nemt ae(n van)

Geret Reuls schadt vanden nijen camp --- 10 (....)

Lennert Wolters nemt aen van Geret Peter(s)

van eenen bandt aen t laer velt 2 --- stu(iver) (....)

facit --- 25 --- stuver. Lennert Wolters nemt aen (van)

Frans Heldens schadt van anderhalven morgen la(nds)

--- 9 --- stu(iver). Noch 5 stu(iver) van eenen morgen tegen de

velse huijsen facijt 39 --- stu(iver). Lenaert Wolters nempt (aan)

van Geurt Mevisse alias Simon Mewisse vijff st(uive)rs fol. (....)

Linnart Wolters nijemt aen van Jan Wolters 5 st(uive)rs 5 duit fol. (....)

----------------------------------------------------------------------

 

(in marge voor Nelis Hoube:

13.12  1742)

 

Gaert Leetiens nempt af of aen

tot sijnne laste van den schat van

Leetie Staexs 4 stuij(ver) sesdehalf deut

te vind fo(lio) 47.

 

Die eerfgenaemen van Frans Heldens niemen (....) (v)an

Linnart Wolters hier boeven 5 st(uiver) foli(o) 134.

Facit in den schat van Linnart Wolters 2 g(u)l(den) (....) st(uiver) 5 d(eut)

Van sijn nije eerf 6 st(uiver) --- 2 gul(den) --- 10 st(uiver) 5 deut. Leenart

Wolters neempt aen van Frans Lijsbeth Sij(mo)ns schat

1 g(u)l(den) 1 st(uive)r ½ deut is te vinden folio 39 facit

3 g(u)l(den) 11 st(uive)rs 5½ deut. Leenaert Wol(t)ers neempt

aen van den post van Peter Aen(g)enend (....)

2 st(uive)rs 1 deut is te vinden folio 28 ten

drij reijsen een deut meer. Leenaert Wolters

neempt aen van Jan Klema(n)s het welck is

staende op den post van Drijs? Thijss Peters 3 de(ut)

ten drij reijsen een deut meer is te vinden

folio 146 facit 3 g(u)l(den) 14 st(uive)rs 1½ deut ten

drij reijsen een deut meer.

 

(in marge voor facit in:

Leenaert Wolters neempt aen van Cathrijn Ruils 2

st(uive)rs is te vinden folio 166 facit 3 g(u)l(den)

16 st(uive)rs 1½ deut  ten drij reijsen een deut meer.

Leenaert Wolters neempt aen van Jan Drijs Verkoien

1 st(uive)r 2 dut is te vinden folio 118 facit 3 g(u)l(den)

(....) 3 ½ deut ten (....) reijsen een deut meer)

 

Inv. 61A-56

 

Tijs Peters nempt aen van sijn

bestevader Lenert Snelle schat

13 stuij(ver) drij deute te vijnde fol. 28

This Peters nempt aen van Jacop Geret

Peters schadt van een kempken --- 2 --- stu(v)er

This nemt aen van Maes Thissen wegh(ens)

sijn vader Lennert Klasen 13 stuver dreij deute

te vinden folio 114. This nemt aen van Geret

Reuls schadt van eenen halven morghen landt

achter den raem 3 --- stuver te vinden folio 98

facit 31 --- stuver 3 --- ort. Hier hier nempt af

Wilm Gerets 2 st(uiver) 7 deuten een half deut folio 151

facit blift 29 --- stu(iver) derdehalf deut.

This Peters nemt aen van Guert Lennert

Klassen van eenen morgen belent landt op de de(....)

--- 6 --- st(uiver) 1 deut folio --- 114 facit 3 (....)

                                                vijerdehalf deut #

Jan Teunisse nempt aen van Drijs

Tuenisse meet consoorte 2 stuij(ver) van een

eintie kaamps te fol. 123. Noch nempt

Jan aen van Tijs Gaert en sijn broder

van het aengekofte huis lant elf stuij(ver)

fol. 23 facit 13 --- st(uiver). Hier van neempt aff Gerardt

Thijs Peters nempt aen van Jan Clemans 1 st(uive)r 2 deute

is te vinden folio 29. Soekt hierboven facit 2 g(u)l(den) 6

st(uive)rs 3 deuten. Keurst Thijss Peters neempt aen

van den post van Peter Aengenendt 4 st(uive)rs

2 deuten ten drij reijsen twee deuten meer

is te vinden folio 28. Hiervan neempt aff

Leenaert Wolters 3 deuten ten drij reijsen een

deut meer van Jan Clemans is te vinden folio

145. Keerst Thijss Peters neempt aen van

Mettien Lennen Klaessen dochter 7 st(uive)rs 7½

deut is te vinden folio 115. Soo ist Keerst

Thijss Peters schatt 2 g(u)l(den) 19 st(uive)rs 5½ deut ten

drij reijsen een deut meer. Hier van neempt aff Leenaert

Wolters als momboir voor de kinderen van Thijss Peters ende Fre-

derick Schreurs 4 st(uive)rs 5 deuten en ten drij reijsen

een deut meer is vinden folio 147. Blijfft 2 (gulden)

15 st(uive)rs ½ deut.

 

(in marge vanaf Peters schadt over de volle lengte van de pagina:

 

(....)(P)eeters nemt

(....) van Sijmon

(....)Peeters 2 stu(iver)

(....) ort fol 152 ---

(....) st(uiver) 7 deut

(....) nie eerf

(....)

(....) nemt aen

(....)....en

(....) Joosten

(....) facit 2

(gulden) 5 st(uiver) 7 deut

(....) Thijss Peters

(....) aen van Peter

Geurt 1 st(uive)r 4 deuten

van een stucken landt

(....) in de koel

(is te) vinden folio

(....) 1

(....)aerth Peters 7 st(uive)rs

weghen ongevehr

(....) morgen op lochtbergh

(....) neempt den

(....) Gerardt aen

(....)van de helfte

(....)bembtien

(....)kerkdick rest

(....)st(uive)rs is te

(vin)den fo(lio) 161

(hi)ervan nempt aff

(Bas)tianus Hillen

(....)st(uive)rs vant huijs

(en) camp is (te) vinden

(f)olio 154. Noch

(n)eempt Bastianus

(H)illen aen 2 st(uive)rs

van het eintie lant

camps gelegen

achter Teunis Heldens

hoff is te vinden

folio 155 ergo

(de)sen post noll)

 

Metie Martens nempt af van haer vaders

schat te vinde fol. 73

Mettije Martens nemt aen van haer

vaders schadt --- 1 --- st(uiver) 1 --- ort folio --- 121.

Hier nemt af Aerdt Peters 5 --- stu(iver) van den

lange morgen folio 106 --- facit 4 st(uiver) 1 ort.

Hier nemt af Vrederick Hendrikx van eenen h(alve)

morgen landt in de schor 5 --- ort st(uiver) te vijnden (....)

Hier van niemt aen Jacop Wilms 3 st(uiver) folij(o) 5(....)

                        Desen post noll.

 

            Jacobus Jan Jacobs

Kerstie Martens nempt af van haer

vaders schat 8 --- stuij(ver) te vinde fol. 73.

Jan Nijsen nemt aen van sijn vrouwen

vader Marten Tulmans schadt 1 --- st(uiver) 2 ort

facit 9 st(uive)rs 6 deuten. Nu Jacobus Jan Jacobs

neempt aen van den post van Gerart Raema-

kers 10 st(uive)rs is te vinden folio 153 facit

19 st(uive)rs 6 deuten.

 

            nu Hendrickus Beckers

Marij Martens nempt af van haer

vaders schat 8 stuij(ver) te vinde fol. 73.

Merrij Martens nemt aen van haer vaders

schadt eenen stuver folio --- 121.

Hijer nemt af Jan Henderick Hermans van dreij

verdel landt op de bergh tegen Engels camp --- 3 --- stu(iver)

facit 6 stu(iver).

Noch van aengecoghte nieuw erff anno 1742 twee

st(uive)rs 4 deut te saemen 8 st(uive)rs 4 deut.

 

Inv. 61A-57

 

            nu Arnoldus Derix

Vaes van Derschot van sijne eigen

schat en van sijn vrou enen guld(en) 18 stuij(ver)

vijf deute. Alnoch van Lammert Stroxs

schat van wegen het brechke 3 ort

facit 1 g(u)l(den) 19 stuij(ver) drij deute te vinde

fol. 74. Faes Vanderschoot nemt aen

van Aredt Heldens schadt 3 --- ort stu(iver) te

vijnden folio --- 91 --- facit 2 g(u)l(den) --- 1 --- deut.

Van sijn nije eerf aen gekoecht door Aerlooldi [sic: Arnoldus]

Dercks --- 4 stuver. Van desen post neempt

aff Chriestiaen Jacobs 1 guld(en) ½ deut folio 56.

Blijfft 1 guld(en) 4½ deut. Hier van neempt aff Jan

Bolten 1 guld(en) 2 st(uive)rs ½ deut is te vinden folio

158. blijfft twee

st(uive)rs voor Derijck (Ar)noldus van een st(uck lands)

in het brucker velt.

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Jan Wolter Bitse van sijne schat ene

gulde drij deu deute van Lammert st(....)

drij deute wegens Lamerts schat te

vinde fol. 74 facit 1 g(u)l(den) --- 3 --- ort.

Desen post heft aengenomen Dierick Ghijsen als

te vijnden is folio --- 64 ---

 

Inv. 61A-58

 

(papier aan bovenzijde zwaar beschadigd) 

(....) (Lenn(e) Kl(ae)se nempt aen van

(....) schat --- 10 --- stuij(ver) sesdehalf

de(ut) (....) (vi)nde fol. 81.

Jan Sijmons nemt aen van desen boven schadt 5 st(....)

                                                            folio 2

Andries Anthoin Smets nempt aen van Lennen

Claessen 2½ st(uiver) 2½ deut is te vinden folio 94.

Peer Lennens nempt aen van Lennen Claessen

2½ st(uiver) en 3 deutten folio als boven.

 

Jacob Reuls van sijn vrouwe wege

nempt tot schat van Lenne Klaesse --- 10 --- st(uiver)

sesdehalf deut te vinde fol. 81.

Peer Lennens nempt aen van Marie Lennens

10 st(uiver) 5½ deut is te vinden fol. 87. Peer Len-

nens nempt aen van Lennen Claessen 2½

st(uiver) 3 deuten fol. als boven facit 1 g(u)l(den) 4 st(uiver) 2 du(iten).

De wed(uw)e Jacob Reulus neempt aen van Gerardt

Reulus 9 st(uiver) is te vinden folio 98 facit 1 guld(en)

13 st(uiver) 2 deuten. De wed(uw)e Jacob Reuleus neempt

aen van Gerardt Reulus 2 st(uive)rs 7 deuten is

te vinden folio 98 facit. Den soon Gijsberth

Reuleus neempt aen van Jan Heldens schatt

derthien st(uive)rs seven ende een halff deut is te

vinden folio 169. Den soon Gijsberth Reulus neempt

aen van Frans Lijsbeth Sijmons schatt 1 g(u)l(den) 1 st(uive)r ½

deut is te vinden folio 139. Den soon Gijsberth

Reulus neempt aen van Faess Gijsen 3 st(uive)rs is te

vinden folio 69 facit 9 g(u)l(den) 14 st(uive)rs 1 deut.

 

(in marge voor 13 st(uiver): 

Gijsberth Reuls

(nee)mpt aen van

(A)nthoin Smets

(....) st(uive)rs 1½ deut

(is t)e vinden folio

(....) facit 4 g(u)l(den)

(....) deut. Gijsbert

(Re)uls neempt aen

(va)n Jan Bitsen

(....) st(uive)rs 6½ deut

is te vinden folio

(....)2 facit 2 g(u)l(den)

4 st(uive)rs #)

 

Inv. 61A-59

 

(papier aan bovenzijde zwaar beschadigd) 

Hendrick (H)eld(ens) (....) gul(den) 7 st(uiver)

sijn vader Derick (....)

te vinde fol. 91 (....)

Aert Heldens nemt (aen) van (si)jn broede(r) (....)

Heldens als boven benomt 7 stuver (....)

te vinden folio 91.

-------------------------------------------------

 

Nelis Tuenisse nempt aen van

sijn vrouw wegen van Derick Heldens

schat --- 7 --- stuij(ver) ort te vinde fol. 91

Jan Gerardt Peters neempt aen van desen post 2 st(uiver)

folio 163 facit 5 st(uiver) 2 deuten.

 

(onderstaand tekstblok is doorgehaald) 

Tijs Heldens nempt aen van sijn

vaders schat Derick Heldens 7 stuij(ver) ort

te vinde fol. 91. Hier nempt af This Hel(dens)

--- 5 --- stu(v)er folio --- 86.

This Heldens nemt aen van sijn vrouwen weg(en)

Guert Verkoijen --- 4 ---stu(iver) 3 deuten folio 21

facit 6 st(uiver) 5 --- deut. Hijer nemt af Bartien

Dierickx nemt aen wegens het kempken --- 2 --- ort te vijnden

folio 133 facit --- 6 --- stu(iver) --- 1 --- deut. Hier van neempt aff

Jacob Areth Heldens 4 st(uive)rs 1 deut is te vinden folio

177. Hier van neempt aff Hendrick Boegaerts

2 st(uive)rs is te vinden folio 170. Ergo desen post

noll.

 

Inv. 61A-60

 

Nu Drijs Geret Guerts    (notitie in later handschrift: B.2.jaa..?)

Jan Smeets van Vorst nempt tot last

van schat wegens Arije Snelle schat --- 5 --- stuij(ver)

een ort te vinde 52 fol.

Drijes Geret Guerts nemt aen van Geret Arijen Snellen

kinder 5 st(uiver) een ort folio 143. Noch nemt Dries

aen herkomende van Faes Peters --- 2 st(uiver) 5 deuten

folio 143 --- facit 13 --- st(uiver) een deut van sijn nije eerf

--- 8 --- stever. Dese twee st(uive)rs 5 deuten hierinne vermelt

hercomende van Faess Peters sijn in den post

begrepen van Willem Gerardt Trijnekens. Soo blijfft

18 st(uive)rs 4 deuten. Hier van neempt aff Hendrick

Janssen 8 st(uive)rs hercomende van het nieuw erff is te

vinden hier onder facit 10 st(uive)rs 4 deuten.

 

Merreke Arije Snelle dochter nempt aen

van haer vader Arije Snelle schat te weten

5 stuij(ver) een ort te vinde fol. 52. Willem Gerardt

Trijnekens neempt aen dese 5 st(uive)rs een oort is te vinden

folio 113. Desen post noll.

 

(onderstaande tekstblok is doorgehaald) 

Leenaert Wolters neempt aen van Frans Lijsbeth

Sijmons schatt 1 g(u)l(den) 1 st(uive)rs ½ deut is te vinden

folio 139.

 

Hendrick Janssen neempt aen van Dries Gerart

Geurts 8 st(uive)rs folio hierboven. Hendrick Janssen

neempt aen van Hendrick Ingennoot 1 st(uive)rs 4

deuten is te vinden folio 45 facit 9 st(uive)rs

4 deuten.

 

Inv. 61A-61

 

(hele pagina is doorgehaald) 

Gerit Arije Snelle kijnder nempt aen tot last (van)

schat van Arije Snelle haer beestevad(er)

5 stuij(ver) een ort te vijnden fo(lio) 52.

Drijes Geret Guerts nemt aen van Vaes Peters

--- 5 --- stu(iver) --- 1 ort folio --- 117.

Hier nemt af Dries Geret Guerts van Gerets

schadt 5 --- st(uiver) een ort. Noch nemt Dries af hier boven

van Vaes Peters schadt 2 st(uiver) 5 --- deuten te vijnden fo(....)

Oock nemt af Wilm Geret Guerts van desen scha(dt)

hergekomen van Vaes Peters --- 2 st(uiver) 5 deuten.

-----------------------------------------------------------------

 

Jan Arijs Snelle soen nempt tot last v(an)

sijn vaders schat 5 stuij(ver) een ort te vinde fo (....)

Desen schatt neempt aff Willem Gerardt Trijneke(ns)

teweeten 5 st(uive)rs een oort is te vinden fo(lio)

113.     Desen post noll.

 

Gerit Gaert Trijnnekens nempt tot last

van schat van Arije Snelle 10 --- stuij(ver) is

te vinde fol. 52. Wijlm Geret Geret Guerts

nemt aen van den schadt herkomen van V(aes)

Peters hierboven vermelt 2 st(uiver) 5 deuten folio --- 143.

Dese twee st(uive)rs 5 deuten hier inne vermelt sijn (....)

Willem Gerardt Trijnekens aengeschreven hercomende van Faess Peters ende (....)

sijnen begrepen. Soo blijft 10 st(uive)rs 2 oort. Will(em)

Gerart Trijnekens neempt aen dese 10 st(uive)rs

2 oort is te vinden folio 113. Ergo desen

post noll.

 

Inv. 61A-62

 

61A-12

 

Bij inv. nr. 61

 

Notities destijds verwijderd uit het schatboek

van herverdeling van schatpenningen ("aanne-

men" van schat) en van nieuwe erven.

Vermoedelijk na 1742 opgemaakt ter correctie

op de cedules van de oude en de nieuwe

schat.

 

(foto 67 heeft nummer 145. Dat is een ontbrekend nummer in de reeks van het schatboek.

Vraag bij de opmerking hierboven is of zij destijds uit het schatboek verwijderd zijn voor de

restauratie (omdat het losse dingetjes waren) of dat het tijdens de restauratie is gebeurd.

Dergelijke losse dingen kunnen immers niet zomaar ingebonden hebben gezeten)

 

Inv. 61A-63

 

94 --- 19 --- 7                         Den ouden schatt uuijtdoende

41 --- 17 --- 2½                      430 --- 15 --- 0

25 ---   3 --- 5

33      16       4                         Den nieuw erffen schatt uuijtdoende

49 ---   4 --- 2½                      24 --- 17 --- 2 dut

49 --- 14 --- 7½

33 --- 15 --- 4½

36 --- 15 --- 1

24 --- 16 --- 2

43 ---   6 --- 0

20 --- 12 --- 3½

--------------------

454 --   1 --- 7½                     De schattcedule uuijtdoende

                                                van den 1741 ter somme

                                                van 454 --- 1 --- 7½

                                                Soo compt te cort 1 g(u)l(den) 10 s(tuiver)

                                                                        2½ deut.

Inv. 61A-64

 

4 ≡ 7

 

memori

Jan Bolten ---- 1 --- 7

Jan Berts ----- 1 --- 7

                        --------

                        3 --- 6

Hendrick van            5

Rensel              --------

                        4 --- 3

Peter Backx/Nackx? --- 4

 

(ondersteboven aan onderzijde pagina) 

430 --- 15 --- (....)

  22 --- 19 --- 3½

---------------------

453      14 --- 3½

              1       10

---------------------

455 --- 4

 

Inv. 61A-65

 

Marten Coopmans neempt aen van Willem Hermans (....)

st(uive)rs 5 deuten is te vinden folio 95.

 

Thoen Willem Hermans neempt aen van sijn vaeder Willem

Hermans 12 st(uive)rs 5 deuten ten drij reijsen een deut

meer is te vinden folio 95.

 

(....)neel Schreurs

De wed(uw)e van Willem Hermans neempt aen van Willem

(H)ermans 13 st(uive)rs 4 deuten is te vinden folio 95.

 

Matthijs Hendrick Peters neempt aen van Arnoldus

Heldens 2 guld(en) 12 st(uive)rs 3 deuten en ten vijff reijsen

een deut meer is te vinden folio 27.

 

Inv. 61A-66

 

(....) Heer Lom van sijn aengecocht nieuw erff (....)

(....) jaere 1742 10 st(uive)rs.

 

Tilman Anthoin Haenen van sijn aengecocht

nieuw erff in den jaere 1742 4 st(uive)rs 4 deuten.

 

Inv. 61A-67

 

(4 losse velletjes ca. A6 formaat, bij de 1e staat linksboven 145.

Dat is een ontbrekend nummer in het schatboek)

 

Leenaert Wolters neempt aen van den post van Gijsberth

Reuls 1 g(u)l(den) 1 st(uive)rs ½ deut hercomende van Franss Lijsbeth

Simons is te vinden folio 140 facit 4 guld(en) 18 st(uive)rs

4 deuten ten drij reijsen een deut meer. Hier van neempt aff

Marie Hermans wed(uw)e van Jan Leenaert Wolters 10 st(uive)rs 4 deuten her-

comende van Franss Lijsbeth Simons is te vinden folio

185. Blijfft 4 guld(en) 8 st(uive)rs ten drij reijsen een deut meer.

Hiervan neempt aff Jacobus Janssen 2 st(uive)rs is

te vinden folio 178. Blijfft 4 gulden 6 st(uive)rs ten

drij reijsen een deut meer.

 

(volgend tekstblok staat op een apart velletje) 

Van den post van de wed(uw)e Jan Gerart Peters neempt

aen Thoen Peter Smets 2 st(uive)rs is te vinden folio 173

blijfft 1 g(u)l(den) 1 st(uive)r 5½ deut ten vier reijsen een deut meer.

 

(volgend tekstblok staat op een apart velletje) 

Peter Antoin Smets van sijn aengecocht nieuw

erff in den jaere 1742 2 st(uive)rs facit 2 guld(en) 10 st(uive)rs

1½ deut.

 

(volgend tekstblok staat op een apart velletje) 

# Hendrick Thoen Hermans neempt aen van

Roeff Joosten 6½ deut is te vinden folio 18

van het nieuw erff op tongerloe facit

1 guld(en) 14 st(uive)rs 6½ deut ten vier reijsen een

deut meer. Hier van neempt aff Roeff Joosten

2 st(uive)rs 4½ deut hercommende van het landt in

het brucker velt is vinden folio 18 facit

1 gulden 12 st(uive)rs 2 deuten ten vier reijsen

een deut meer. Hendrick Thoen Hermans neempt

aen van den post van Anthoin Hermans seven

st(uive)rs 4 deuten is te vinden folio 75 facit 1 g(u)l(den)

19 st(uive)rs 6 deuten ten vier reijsen een deut meer.

 

Inv. 61A-68

 

(opnieuw 4 losse velletjes ca. A6 formaat)

 

Willem Peter Smets neempt aen van de wed(uw)e Jan Heldens

schatt 6 st(uive)rs is te vinden folio 72 facijt 1 g(u)l(den) 3 st(uive)rs

6½ deut. Willem Peter Smets neempt aen den post van

Peter van Weijs 18 st(uive)rs 3 oort is te vinden folio 84

facit 2 guld(en) 2 st(uive)rs 4½ deut. Willem Peter Smets neempt

aen van Peter Staekx 1 st(uive)r 4 deuten is te vinden folio 167

facit 2 guld(en) 4 st(uive)rs ½ deut.

 

(volgend tekstblok staat op een apart velletje en is doorgehaald)

 

#                ^  als momboir van de kinders van Teunis Jan Herma(ns)

Jan Hermans neempt aen van Jan Bitsen

post 1 st(uive)r 5 duiten is te vinden folio 14.

Jan Hermans neempt aen voor sijn eijghen van Jan Bitsen

post ½ deut is te vinden folio 149.

            desen post noll.

 

(volgend tekstblok staat op een apart velletje) 

De wed(uw)e Peter Hermans neempt van Jan Baijen sch(at)

5 st(uive)rs is te vinden folio 90 facit 2 guld(en) 14 s(tuiver)

4 deuten. Hier neempt aff Jan Hermans ½ deut is (te)

vinden folio 149. Blijfft 2 guld(en) 14 st(uive)rs 3½ de(ut)

 

(volgend tekstblok staat op een apart velletje) 

Wolter Weemers folio 10. Hiervan neempt aff Leenardt

Jan Wolters 9 st(uive)rs 1 oort is te vinden folio 184.

Hiervan neempt aff Gerart Jan Boom 9 st(uive)rs 1 oort

is te vinden folio 184. Hier van neempt aff Jan

Hendricks 9 st(uive)rs 1 oort is te vinden folio 184.

Blijfft voor Jacobus Jan Heldens 9 st(uive)rs 10 oort.

 

Inv. 61A-69

 

(twee losse velletjes ca. A5 formaat)

 

Willem Hermans schatt is in het geheel 3 guldens

15 st(uive)rs ten drij reijsen een deut meer. Hiervan neempt aff

Jenneken Hermans van Balder 10 st(uive)rs is te vinden folio

176. Soo blijfft Willem Hermans schatt 3 g(u)l(den) 5 st(uive)rs ten

ten drij reijsen een deut meer. Hiervan neempt aff de wed(uw)e

Gerart Simons 1 st(uive)r is te vinden folio 186. Blijfft 3 guld(en)

4 st(uive)rs ten reijsen een deut meer. Hier van neempt aff

Marten Coopmans 12 st(uive)rs 5 deuten is te vinden folio

187. Hier van neempt aff Thoen Hermans 12 st(uive)rs 5 deut(en)

ten drij reijsen 1 deut meer is te vinden folio 187. Aerth

Keurstiens neempt aeff 12 st(uive)rs 5 deuten is te vinden

folio 84. Hier van neempt aff de wed(uw)e Willem Hermans

13 st(uive)rs 4 deuten is te vinden folio 187. Blijfft voor

Hendrick Willem Hermans 12 st(uive)rs 5 deuten.

 

(volgend tekstblok staat op een apart velletje) 

Theunijs Bolten neempt aen van den post van Petronell Jacobs

1 st(uive)r 5 deuten is te vinden folio 85. Peter Jacobs

neempt aen van Petronell Jacobs 1 st(uive)r 5 deut

is te vinden folio 171. Leenaert Jacobs neempt

aen van Petronell Jacobs 1 st(uive)r 5 deuten is te

vinden folio 167. Jenneken Jacobs neempt aen

van Petronell Jacobs 1 st(uive)r 4 deuten is te vinden

folio 171.

 

Inv. 61A-70

 

                                                                    strs    b(ra)ban(s)

Keerst Bolten schat is                           0 --- 4 --- (....)

                                                            ----------------

 

Hiervan neempt aff Willem

Bolten                                                  0 --- 2 --- (....)

De wed(uw)e Jan Bolten                       0 --- 0 --- (....)

Jan Boets                                             0 --- 0 --- (....)

Willem Bolten                                       0 --- 0 --- (....)

Jan Boets                                             0 --- 0 --- (....)

De wed(uw)e Gerart Peters en

Bastianus Hillen                                     0 --- 0 --- (....)

Peter Staekx                                         0 --- 0 --- (....)

Hendrick van Rensel                             0 --- 0 --- (....)

Jan Heldens                                          0 --- 0 --- (....)

                                                            ----------------

                                                                     4 --- 7½

 

Hendrick van Rensel en Jan Heldens

willen de 2½ deut hierboven vermelt

aennemen.

 

Inv. 61A-71

 

(vier losse velletjes ca. A6 formaat)

 

Van den post van Hendrick Gerart Peters neempt

aen Jan Heldens 2 st(uive)rs is te vinden folio 72

blijfft 2 guld(en) 13 st(uive)rs.

 

(volgend tekstblok staat op een apart velletje en is doorgehaald) 

#     Aert Peters post 

Hiervan neempt aff Gerardt Aerth Peters van sijn

vaeders weghen 1 g(u)l(den) 3   1½ deut is te vinden folio.

Hier van neempt aff Jan Vervoort van sijn vrouwe

vaeder Aerth Peters 1 g(u)l(den) 3 st(uive)rs 1½ deut is te

vinden folio 171. Linss Faessen neempt aff van den

schatt van sijn vrouwe vaeder Aerth Peters 1 g(u)l(den) 3 st(uive)rs

1½ deut is te vinden folio 173. Hier van neempt

aff Baltus Gerardt Snellen van sijn vrouwe vaeders

weghen 1 g(u)l(den) 3 st(uive)rs 1½ deut is te vinden

folio 104. Desen post noll.

 

(volgend tekstblok staat op een apart velletje) 

Van den post van Jan Gerart Snellen en nu Arnoldus

Heldens neempt aff Matthiss Hendrick Peters 2 gulden

12 st(uive)rs 3 deuten ten vijff reijsen een deut meer is te vinden

folio 187. Blijfft 2 gulden 7 st(uive)rs 1 deut ten drij

reijsen een deut meer.

 

(volgend tekstblok staat op een apart velletje) 

Van den post van Faess Gijsen neempt aff de wed(uw)e

van Peter Verberck sal(ige)r 14 st(uive)rs 5 ende een halff deu(t)

is te vinden folio 168 facit 1 g(u)l(den) 12 st(uive)rs 3½ deut.

Hier van neempt aff Gerardt Peters 3 st(uive)rs 4 deut

is te vinden folio 71 facit 1 g(u)l(den) 8 st(uive)rs 4½ deut.

Hiervan neempt aff Geurt Hendricks 19 st(uive)rs ½ deut

is te vinden folio 175. Hiervan neempt aff

Claess Claessen van Blerick 9 st(uive)rs 4 deuten is te

vinden folio 175. Desen post noll.

 

Inv. 61A-72

 

(twee losse velletjes ca. A5 formaat)

 

            Nu Michiel Heldens

Dit is den post van Gerardt Heldens. Michiel

Heldens neempt aen van den post van Wijnandt

Derricks van eenen morgen bandts gelegen aen

laerbroeck 2 st(uive)rs is te vinden folio 106 facit

2 g(u)l(den) 18 st(uive)rs 7 deuten. Michiel Heldens neempt

aen van Thijss Claessen schatt een vierdeel placks hercommen de van

Christiaen Spee achter dorp 1 st(uive)r 4 deuten

is te vinden folio 127. Noch neempt aen

Michiel Heldens van Thijss Claessen schatt 1 st(uive)r

hercommende van de helffte van den nieuwen

baendt achter de bempt is te vinden folio

127 facijt 3 g(u)l(den) 1 st(uive)r 3 deuten. De wed(uw)e

Gerart Gerart Peters neempt aen

6 st(uive)rs is te vinden folio 96 van Gerart

Gijsen landt het staet geschreven op den post

van Gerart Gerart Peters facit 3 --- guld(en) 7

st(uive)rs 3 deuten. Lijsbeth Heldens neempt aen van

den post van Willem Heldens 2 st(uive)rs van haer

aengecocht erff van de erffgenaemen Willem Heldens

is te vinden folio 134 facit 3 guld(en) 9 st(uive)rs

3 deuten.

 

(volgend tekstblok staat op een apart velletje) 

# Jan Faess Tulmans neempt aen van den post van

Geurt Keursten 1 g(u)l(den) 1 st(uive)rs hercommende van sijn

vaeder Faess Tulmans van het goedt gelegen in het

dorp ende int root is te vinden folio 183. Soo blijft

desen post voor Geurt 1 g(u)l(den) 4 st(uive)rs 4½ deut.

 

Noch van nieuwe erff in den jaere 1742 aengegraeven

3 st(uive)rs b(ra)bants te saemen = 1 guld(en) 7 st(uiver) 4½ dout.

 

Inv. 61A-73

 

(drie losse velletjes ca. A5 formaat)

 

Lijsbeth Heldens neempt aen van de wed(uw)e Gerart

Peters 1 st(uive)r 4½ deut ten vier reijsen een deut

meer is te vinden folio 25 facit 3 guld(en) 10

st(uive)rs 7½ deut ten vier reijsen een deut meer.

 

(volgend tekstblok staat op een apart velletje en is doorgehaald) 

Dit is van den post van Anthoin Smets.

Hier van neempt aff Derijck Thoin Smets

3 st(uive)rs 2½ deut is te vinden folio 174.

Matthijs Drabbers neempt aen van desen post 1 st(uive)r

3½ deut is te vinden folio 174. Helken

Anthoin Smets neempt aen van haeren

vaeder Anthoin Smets 2 st(uive)rs 2½ deut is

te vinden folio 174. Jenneken Anthoin

Smets neempt aen van haeren vaeder

Anthoin Smets 2 st(uive)rs 3½ deut is te vinden

folio 175. Mattheuwijs Driessen neempt

aen van haeren vaeder sal(ige)r Anthoin Smets

2 st(uive)rs 2 deuten is te vinden folio 175.

Desen post noll.

 

(volgend tekstblok staat op een apart velletje) 

Thoen Peter Smets neempt aen van de wed(uw)e Jan

Vervoort 3 st(uive)rs is te vinden folio 173. Hier van neempt

aff Jan Jacob Hendrick 1 st(uive)r 6 deuten is te vinden

folio 170. Blijft 2 guld(en) 3 st(uive)rs 4 deuten.

 

(onderaan het velletje staat een berekening) 

            4 --- 10 --- 6

                     16

            --------------

            5 ---   6 --- 6

 

Inv. 61A-74

 

(twee losse velletjes ca. A5 formaat)

 

De wed(uw)e Hendrick Faessen neempt aen van Nicolaes

Joosten 5 st(uive)rs is te vinden folio 163 te saemen 6 g(u)l(den)

11 st(uive)rs. De erffgen(amen) van Hendrick Faessen nemen aen

van Gerardt Peters van eenen morgen landt ontrent

de laer heerstraete 3 st(uive)rs 2 oort is te vinden folio

152 facit 6 g(u)l(den) 14 st(uive)rs 2 oort. Hiervan neempt

aff Geurt Janssen 11 st(uive)rs 6 deuten is te vinden

folio 125. Joost Roeven neempt aen van Areth

Heldens schatt 2 st(uive)rs 4 deuten is te vinden folio

103 facit 6 g(u)l(den) 5 st(uive)rs 2 deuten. Joost Roeven

neempt aen Faes Ottiens schatt 1 guld(en) 10 st(uive)rs

3 deuten is te vinden folio 76 facit 7 gulden

15 st(uive)rs 5 deuten. Joost Roeven neempt aen van den

post van Geurt Roeven 5 st(uive)rs 4½ deut is te vinden

folio 18 facit 8 guld(en) 1 st(uive)r 1½ deut van sijn

aengecocht nieuw erff in den jaere 1742 --- 2 st(uive)rs

facit 8 guld(en) 3 st(uive)rs 1½ deut.

 

(volgend tekstblok staat op een apart velletje en is doorgehaald) 

# Areth Heldens schatt (....) in toto 2 g(u)l(den) 6 st(uive)rs 1½ deut.

Hiervan neempt aff J(oo)st Roeven 2 st(uive)rs 2 oort is te

vinden folio 76 faci(t) 2 g(u)l(den) 3 st(uive)rs 5½ deut. Hiervan

neempt aff Jacob Areth Heldens 9 st(uive)rs 5½ deut is te

vinden folio 177. Hi(e)rvan neempt aff Nicolaes Geurts

5 st(uive)rs 5½ deut is (te) vinden folio 177. Hiervan

neempt aff Hendrick (G)erardt 5 st(uive)rs 6 deuten is te

vinden folio 177. Hier van neempt aff Evert Panne-

baeckers 5 st(uive)rs 6 deuten is te vinden folio 177.

Hendrick Heldens neempt aff 5 st(uive)rs 6 deuten is te

vinden folio 177. Alnoch neempt aff Hendrick Heldens

vant nieuw erff 2 st(uive)rs 4 deuten is tevinden folio

177. Hiervan neempt aff Teunijs Areth Heldens

5 st(uive)rs 5½ deut is te vinden folio 174. Dese

bovenstaende erffgen(amen) van Areth Heldens nemen aen

van Willem Jacobs 1 st(uive)r 5 deuten is te vinden

folio 66. Soo blijfft voor het huijs van Linss Ba.ten

neffens Hendrick Heldens huijs 4 st(uive)rs 4 deuten.

Dese 4 st(uive)rs 4 deuten neempt aen Sijmon Willem Peters

is te vinden folio 181 hercommende van sijn aengecochte

huijs plaes en erve in desen dorpe. Ergo desen post noll.

 

Inv. 61A-75

 

Uit inv. nr 61

 

Drie overgebleven velletjes (notities van

schatheffers)

z.d.

 

(archief-beheerder Maasbree suggereert hier dat ze dezelfde datum hebben als de

eerdere notities. Ten aanzien van het eerste velletje twijfel ik daaraan. Het handschrift

oogt daar veel ouder. Er zijn ook enkele personen die volgens mij van eerder zijn)

 

Inv. 61A-76

 

(linker velletje)

 

Peter den schudt sijn hoft gelt en

besten gelt van een jaer 5 g(u)l(den) 12 st(uiver)

Lijsbet Jansen heft mij betalt haer

half hoft gelt en seijt dat de schepe

gesacht hadden dat sij daer met vrij

sou sijn comt nu 1 g(u)l(den) bra(bants)

------------

Adem vanden Bergh 6 g(u)l(den) 8 st(uiver) bra(bants)

------------

Pouwels Faesen is mij schuldich

4  g(u)l(den) bra(bants) van sijn dochters hoft

gelt.

Heijl Elsen beghert haer hoft

gelt om goets wijl is 4 g(u)l(den) bra(bants)

 

(rechter velletje)

 

M(emoriaal)

 

Peter den Schut --- 5 g(u)l(den) --- 4 st(uiver) b(ra)b(ants)

Gerardt Josten --- 4 g(u)l(den) 12 st(uiver) b(ra)b(ants)

Jut Lijnssen --- 2 g(u)l(den) 4 st(uiver) b(ra)b(ants)

Drijs Jannes dochter --- 12 st(uiver) b(ra)b(ants)

Beel Hermens --- 24 st(uiver) b(ra)b(ants)

Tijs Geverts --- 3 g(u)l(den) 4 st(uiver) b(ra)b(ants)

Lijsbeth Sijmons soon --- 18 st(uiver) b(ra)b(ants)

Jan Clemens --- 4 g(u)l(den) 12 st(uiver) b(rabants)

Den halfmans hooftgelt belopt ijnt

(geheel) --- 9 --- g(u)l(den) --- 12 --- st(uiver) b(ra)b(ants)

 

Inv. 61A-77

 

M(emoriaal)

 

Reijner Berghs van sijn hoft gelt

besten gelt --- 5 g(u)l(den) 15 st(uiver) bra(bants)

-----

Guert Roggels is nu schuldich van

hoft gelt en besten gelt 7 g(u)l(den) bra(bants)

-----

Geradt Gerthen van hoft gelt en

besten gelt 4 g(u)l(den) 16 st(uiver) bra(bants)

-----

Hendrijck Segers van schadt en hoft gelt

en besten gelt 19 g(u)l(den) bra(bants)

-----

Jeck Lijnsen 10 g(u)l(den) 12 st(uiver) bra(bants)

-----

Jacob Guijlijckx begert dat wij

hem sijn hoft gelt en besten gelt

geven souwen is 8 g(u)l(den) 7 st(uiver) b(rabants)

 

Merrij Geurt van Gelaer op t

rijncvort haer hoft gelt van

2 jaer --- 4 g(u)l(den) bra(bants)

-----

Den wijndt meller begert dat

sijn moeder haer hoft guijt voor-

geslaeghen is 4 g(u)l(den) bra(bants)

-----

Peter Metten en heft mij me(....)

gegeven is van tocht noch hoft

gelt noch besten gelt is 3 g(u)l(den) 2 st(uiver)

van tocht en van hoft gelt en

besten gelt 12 g(u)l(den) 5 st(uiver) bra(bants)

-----

Jan Peters 2 koij aen geschreve

is 2 g(u)l(den) 8 st(uiver) bra(bants) noch Trijncke

Deckers een koij 1 g(u)l(den) bra(bants).

 

Inv. 61A-78

 

61A-14

 

Bij inv. nr. 61

 

Niet weggooien

 

Twee "Maastrichtse" omslagen, waaruit

blijkt dat losse bladzijden uit het

schatboek werden gehaald en niet

werden beschreven.

 

Inv. 61A-79

 

Losse bladzijden zonder nummer

 

Gem. bestuur

Amby 735

 

Losse stukken              9040

uit schatboek

 

Inv. 61A-80

 

61A-9

 

Uit inv. nr 61

 

Twee - niet bij elkaar horende - notities over

de toewijzing van de rations.

 

(de documenten 81 en 82 staan beide al op foto 44.

Het zijn losse formulieren (ze staan niet op elkaars achterkant).

Ze zijn daarom niet opnieuw getranscribeerd. Nummer 84 is dezelfde als foto 43)

 

Inv. 61A-81

 

(identiek aan 61A-44 tweede deel)

 

Inv. 61A-82

 

(identiek aan 61A-44 eerste deel)

 

Inv. 61A-83

 

Jacob Haenen 4 bos...

Peter Schrurs 4 bosken

Hendrick Heldens 2 bos.

 

Inv. 61A-84

 

(identiek aan 61A-43)

 

Inv. 61A-85

 

De scheel van de

buite geerfde van

de raetije