GenBronnen

digitalisering

maas

Venlo RK huwelijken 1659


1659

januarius

Venlo H1659-001   -   ?9-01-1659   -   blz. nr. 19

?9 jan. contraxerunt solemniter

coram me fratre Benedicto Berden

Matthias Geraerts et Elisabeth

Lenaerts testes fuerunt

Michael Peters et Michael Lenaerts

 

1659

Venlo H1659-002   -   16-02-1659   -   blz. nr. 1

16 feb coram me pastore con-

traxerunt solenniter Jo(ann)es Valentij

et Maria Janssen van Belfert

testibus Petro Quirini et Wilhelmo Kinnen

 

Venlo H1659-003   -   23-02-1659   -   blz. nr. 2

23 feb. contraxerunt coram me fratre

Benedicto Berden Gerardus Mobagh et Cornelia

Ariens testes fuerunt Hermannus Hermans et

Wilhelmus Mobagh

 

Venlo H1659-004   -   25-02-1659   -   blz. nr. 3

25 feb. coram me pastore contrax-

erunt solemniter Jo(ann)es Deckers

et Johanna Scoenmaeckers testibus

Wilhelmo Kinnen et Thomae Deckers

 

Venlo H1659-005   -   27-04-1659   -   blz. nr. 4

27 aprilis contraxerunt solenniter

coram me pastore Cornelius Heijnen

et Wendelina Galen testibus Petro

Quirini et Johannae Caelen

 

Venlo H1659-006   -   06-05-1659   -   blz. nr. 5

6 maij contraxerunt coram me f(rat)re Frederico

Bossers Michael Buegels et Maria Steijns

testes fuerunt Petrus Quirini et Gertrudis [geen achternaam geschreven]

 

Venlo H1659-007   -   06-05-1659   -   blz. nr. 6

eodem die contraxerunt coram me pastore

Henricus Hermans van Belfet et Mar-

gareta Bisschops testibus Henrico

Horstiens et Petro Horstiens

 

Venlo H1659-008   -   25-05-1659   -   blz. nr. 7

25 maij contraxerunt matrimonium coram

me sacellano f(rat)re Frederico Bossers

Wilhelmus Janssen et Maria Ianssen

testes fuerunt Petrus Quirini et Johanna

Peters

 

Venlo H1659-009   -   17-06-1659   -   blz. nr. 8

17 junij contraxerunt coram me

pastore Jo(ann)es van Bracht et

Aemilia Putten testibus Petro

Quirini et s Maria Boerichter

 

Venlo H1659-010   -   19-06-1659   -   blz. nr. 9

19 contraxerunt coram d Frederico

capellano Hubertus Smits et

Catharina Vincken testibus

Petro Vincken et Leonard Lemmen

 

Venlo H1659-011   -   13-07-1659   -   blz. nr. 10

julij 13a contraxerunt coram me pastore

Wilhelmus Frederickx et Maria

Nijssen testibus Egidio Lutters

et Gerardo Fleuren

 

Venlo H1659-012   -   13-07-1659   -   blz. nr. 11

eodem die dedi dimissoricus ut con-

traxerunt in Horst Jo(an)es Willems

van Nimmegen et Theodora

Claes Verstappen vander Horst

 

1659

Venlo H1659-013   -   16-07-1659   -   blz. nr. 12

16 julij contraxerunt coram me

pastore Christianus ab Heringen et

Catharina van Aerssen testibus

r d Goswino Caumans et Petro Quirini

 

Venlo H1659-014   -   10-08-1659   -   blz. nr. 13

10 augusti contraxerunt coram me pastore

Wolterus Klammers et

Eua Gerardi testibus Petro Qui-

rini et Gerardo sponsa patri

 

Venlo H1659-015   -   14-08-1659   -   blz. nr. 14

14 aug coram praefato pastore contrax-

erunt Antonius Haes et Catharinae

Pauli Lamers, testibus Antonio

Vos van Blerick et Cornelio Janssen

 

Venlo H1659-016   -   17-08-1659   -   blz. nr. 15

17 coram pastore f Mich Clercq

contraxerunt soleniter Leonardus Segers

et Ludolpha Dirickx van den Jonckhoff

Horstensis testibus Lamberto

Trippemaeckers et Bernardo Faessen

 

Venlo H1659-017   -   17-08-1659   -   blz. nr. 16

eodem die coram pastore contraxerunt

Hendrick Jacobs ingen Venne, et

Agnes Willems testibus Jacobo

Willems et Jacobo Peeters

 

Venlo H1659-018   -   27-08-1659   -   blz. nr. 17

27 augusti contraxerunt coram pastore

Theodorus Petri van der Horst et

Catharina filia Petri Jochims

testibus Jonker Gaelen et Petro

Quirini

 

octob(re)

Venlo H1659-019   -   19-10-1659   -   blz. nr. 18

19 octobr contraxerunt coram me f(rat)re

Frederico sacellano Wilhelmus Kinnen

et Catharina Olimeulen testes fuerunt

Petrus Quirini et m(a)g(iste)r Rutgerus Janssen

 

Venlo H1659-020   -   19-10-1659   -   blz. nr. 19

19 octobr contraxerunt coram me f(rat)re Frederico

Bossers sacellano Petrus Alberts et Ida Huben

disp[ensatione] 2 bann[orum] testes fuerunt

Bartholomeus Labbe et Joannes

Claessens van Sittert

 

Venlo H1659-021   -   14-10-1659   -   blz. nr. 20

14 octobr contraxerunt coram pastore

Gerardus vanden Schaeffelt ex Baeldens

et Helenae Gielen testibus Petro

Quirini et Maria Driessen

 

Venlo H1659-022   -   01-11-1659   -   blz. nr. 21

1 nouemb contraxerunt coram r d Fre-

derico capellano Petrus Reijners

et Elizabet Jacobs testibus

Jo(ann)e Reijners et Catharina Jacobs

 

Venlo H1659-023   -   01-11-1659   -   blz. nr. 22

1 nouemb contraxerunt coram pastore

Joannes Coffers et Magdalena

op Muijsenmeulen testibus Petro

Quirini et Antonio Molano

 

Venlo H1659-024   -   02-11-1659   -   blz. nr. 1

2 nouembris contraxerunt coram

me pastore Henricus Gooris sca-

binus Ruremondens(i)s et Catharina

van Willekenhuijssen testibus Henrico

van Willekenhusen et Petro Quirini

habita dispensa(ti)one om(niu)m bannorum

 

Venlo H1659-025   -   27-11-1659   -   blz. nr. 2

27 9bris habita dispensa(ti)one 2 bannorum

coram me pastore contraxerunt

Daniel Clousen et Reineldis van

Rijsen ex Catwijck testibus

Jacobo Berberen et Jo[ann]e van

Cleef

 

Venlo H1659-026   -   27-11-1659   -   blz. nr. 3

eodem die contraxerunt Godefri-

dus Ingenhaeghe et Catharina

Wijmers testibus Gerardo Ingen-

haeghe et Petro Quirini