GenBronnen

digitalisering

maas

Venlo RK huwelijken 1686


1686

januarius

Venlo H1686-001   -   08-01-1686   -   blz. - nr. 6

8 coram d. Jeronijmo Henricus

Durdels et Joanna van Essen

testibus Goswino Lennert et

custode.

 

Venlo H1686-002   -   08-01-1686   -   blz. - nr. 7

item Joannes Driessen et Mech-

tildis op den Berch, testibus

Theodoro Driessen et custode

 

Venlo H1686-003   -   08-01-1686   -   blz. - nr. 8

item Bernardus del Trap et A-

gatha Peters, test Petro del

Trap et custode.

 

Venlo H1686-004   -   08-01-1686   -   blz. - nr. 9

item Petrus Dirix et Maria Claessen

test Winando Jelis et custode.

#

 

Venlo H1686-005   -   22-01-1686   -   blz. - nr. 10

22 coram d. Benedicto Stephanus

Offermans et Theodora Janssen

test Joanne Henrix et custode.

 

#

Venlo H1686-006   -   20-01-1686   -   blz. - nr. 11

20 coram d. pastore Joannes

Dirix et Aldegondis Peeters

test Joanne Welters et custode

 

Venlo H1686-007   -   24-01-1686   -   blz. - nr. 12

24 coram d. Benedicto Hubertus

Lina et Elizabetha in t' Groene-

wolt test Leonardo Lina et

custode

 

Venlo H1686-008   -   00-01-1686   -   blz. - nr. 13

Henricus Nuijens et Joanna Haffels

nupti sunt in Nova Ecclesia. [=Nieuwkerk]

 

februarius

Venlo H1686-009   -   02-02-1686   -   blz. - nr. 14

2 coram d. Benedicto cum dispens: Jacobus

Cuijpers et Janna Sondorp, testib[us]

Theodoro Kuijpers et Christiano Kuijpers

 

Venlo H1686-010   -   03-02-1686   -   blz. - nr. 15

3 coram d. Benedicto Servatius Ber-

naij et Elizabetha Peeters, test:

Gerardo Peeters et custode

 

Venlo H1686-011   -   08-02-1686   -   blz. - nr. 16

8 coram eodem Gerardus Teunissen

et Judith Roijen test Frederico

Roijen et custode.

 

Venlo H1686-012   -   10-02-1686   -   blz. - nr. 17

10 coram d. pastore cum dispensat:

Euerardus Mans et Anna Maria

Potgieters, test Gerardo Faessen

et custode.

 

Venlo H1686-013   -   12-02-1686   -   blz. - nr. 18

12 coram d. Benedicto Henricus

del Trap et Catharina Schroijers

testibus Martino del Trap et custode

 

Venlo H1686-014   -   12-02-1686   -   blz. - nr. 19

eodem die coram d. Hjeronijmo cum

dispensat: Raijnerus Oort et

Maria Christina Nijsters, testibus

Anthonius Nijsters et Joanne Lammers.

 

Venlo H1686-015   -   22-02-1686   -   blz. - nr. 20

22 feb. coram d. Heronijmo cum disp:

Anthonius Wolters et Margareta ter

Broeck, testibus Joanne Wolters

et custode.

 

Venlo H1686-016   -   23-02-1686   -   blz. - nr. 21

23 coram d. Benedicto cum dispens:

Petrus Driessen et Joanna Loijmans

testibus Barbara Dormans et custode.

 

martius

Venlo H1686-017   -   14-03-1686   -   blz. - nr. 22

14 coram d(omi)no Benedicto cum dispens:

Lucas Coffers et Maria Elizabeth

Draeck test Jo(ann)e Coffers et

Cornelio Albers

 

aprilis

Venlo H1686-018   -   23-04-1686   -   blz. - nr. 23

23 coram d(omi)no Benedicto Gerardus

Claessen et Maria Wismans

test: Petro Ronden et custode

 

maius

Venlo H1686-019   -   02-05-1686   -   blz. - nr. 24

2 coram d: Hieronijmo Jo(ann)es

Janssen et Maria Geurts te(s)t(i)b(us):

Jo(ann)es Stamps et Guilelmo

Heurstiens.

 

Venlo H1686-020   -   04-05-1686   -   blz. - nr. 25

4 coram d. Hieronijmo Jo(ann)es

............  et Ericia Roije

test: Antonio Niesters et

custode

 

Venlo H1686-021   -   05-05-1686   -   blz. - nr. 1

5 coram d pastore Jacobus

Valderen et Maria Custers

test: Nicolao Stockum et Sil-

vestro Valderen

 

Venlo H1686-022   -   00-05-1686   -   blz. - nr. 2

Jo(ann)es aen gen Roije et Petro-

nilla Cupers nupti s(un)t in Velden

 

Venlo H1686-023   -   08-05-1686   -   blz. - nr. 3

8 coram d Benedicto cum dispens:

Henricus Gisberts et Gertrudis

van Sons test: Guilelmo van

Brè et Jo(ann)e van Essen

 

Venlo H1686-024   -   19-05-1686   -   blz. - nr. 4

19 coram d: Benedicto cum disp.

Antonius Dirix et Helena de

Roeij test: Henrico Tissen et

Theodora Amers

 

Venlo H1686-025   -   23-05-1686   -   blz. - nr. 5

23 coram d: Benedicto Hermanus

Geurts et Mechtildis Nelissen

test: Jo(ann)e Mons et Mathia

Vermaseren

 

Venlo H1686-026   -   25-05-1686   -   blz. - nr. 6

25 coram d Benedicto cum dispe:

Gregorius Goessen et Elizabeth

van Toor test: Francisco

Goessen et custode

 

junius

Venlo H1686-027   -   01-06-1686   -   blz. - nr. 7

1a coram d: pastore cum disp:

Andreas Mannè et Gertrudis

Stamps test: Adeodatus

Joncker et Jo(ann)e Borsij

 

Venlo H1686-028   -   04-06-1686   -   blz. - nr. 8

4 coram d: Benedicto Henricus

Hermans van Belfen et Anna

Maria Treugels test: Henric

Tissen et custode

 

Venlo H1686-029   -   06-06-1686   -   blz. - nr. 9

6 coram d: pastore Jo(ann)es Aertse

et Maria Peeters test: Petro

Swaens et custode

 

Venlo H1686-030   -   09-06-1686   -   blz. - nr. 10

9 coram d pastore cum dispens

Guilelmus van Brè et Joanna

van Essen test: Jo(ann)e van Essen

et Henrico van Meurs

 

Venlo H1686-031   -   00-06-1686   -   blz. - nr. 11

Bernardus la Jeunesse et

Catharina in den Sloot nupti

s(un)t in Caldekercken

 

Venlo H1686-032   -   16-06-1686   -   blz. - nr. 12

16 coram d: pastore cum disp:

Henricus Swinckels et Wilhelma

Scaffers test: Jo(ann)e Swinckels

et Jo(ann)e Scaffers

 

Venlo H1686-033   -   30-06-1686   -   blz. - nr. 13

30 coram d: Hieronijmo Jo(ann)es

van Ulft et Margareta Coninckx

test: Henrico van Ulft et Henrico Spe

 

Venlo H1686-034   -   30-06-1686   -   blz. - nr. 14

eodem die cum disp: coram d pastore

Michael Cupers et Anna Peeters

test: Paulo Peeters et Maria Peeters

 

julius

Venlo H1686-035   -   25-07-1686   -   blz. - nr. 15

25 coram d: Benedicto Judocus

Engels et Windelina Cala test:

Jo(ann)e Couten et custode

 

Venlo H1686-036   -   28-07-1686   -   blz. - nr. 16

28 coram d: Hieronijmo Jacobus

Emants et Petronilla Dierix test

Christiano Emants et custode

 

augustus

Venlo H1686-037   -   21-08-1686   -   blz. - nr. 17

21 coram d: Hieronijmo Martinus

van Lipsich et Gertrudis

Roomers test: Joanna Bosch et

custode

 

september

Venlo H1686-038   -   01-09-1686   -   blz. - nr. 18

1 coram d: Hieronijmo Fran-

ciscus Zelants et Emilia

Barthels test: Henrico van

Wees et Ida Paulina Brouwers

 

Venlo H1686-039   -   11-09-1686   -   blz. - nr. 19

11 coram d: Bouchout Leonardus

Teunissen et Christina Lenarts test

Sebastinao Janssen et custode

 

Venlo H1686-040   -   22-09-1686   -   blz. - nr. 20

22 coram d: Benedicto Reinerus

Raeijmaeckers et Ida Toula test:

Henrico Raeijmaeckers et Catharina

Cools

 

Venlo H1686-041   -   29-09-1686   -   blz. - nr. 21

29 coram d Bouchout Jo(ann)es Michiels

et Maria Alarts test: Mathia Swaens

et Joanna Gerarda Bucken

 

october

Venlo H1686-042   -   22-10-1686   -   blz. - nr. 22

22 coram d Benedicto cum disp:

Jo(ann)es Coenraerts et Jacomina Goris

test: Judoco van Oel et Gasparo

Boeckstiger

 

Venlo H1686-043   -   22-10-1686   -   blz. - nr. 23

22 coram d Benedicto Martinus

Bonting et Margareta inden Sloot

test: Jo(ann)e Matissen et Tilmano

in den Sloot

 

Venlo H1686-044   -   22-10-1686   -   blz. - nr. 1

22 coram d Benedicto Godefridus

Horstman et Elizabetha Matissen

test Jo(ann)e Ingenroeij et custode

 

november

#

Venlo H1686-045   -   10-11-1686   -   blz. - nr. 2

10 coram d: Benedicto Petrus

Bommael et Beatrix Vondel test

Henrico van Ulft et custode

 

Venlo H1686-046   -   13-11-1686   -   blz. - nr. 3

13 coram d Benedicto Henricus

Hendrix et Catharina Jeuris [bijgeschreven ander handschrift: al Boermans]

test: [verder niets geschreven]

 

#

Venlo H1686-047   -   08-11-1686   -   blz. - nr. 4

8 cum disp: apost: sedis coram d

pastore Henricus Mom et

Anna Maria Engelen test:

Gertrude Engelen et Elisabetha

op den Bergh

 

#

Venlo H1686-048   -   30-11-1686   -   blz. - nr. 5

30 coram d Hieronijmo Petrus

Cornelis et Maria Rutten

tet [sic] Guilelmo Prijs et Jo(ann)e

Thoma Evers

 

Venlo H1686-049   -   30-11-1686   -   blz. - nr. 6

30 coram eodem Petrus Jacobs

et Maria Straz test: Michaele

Jacobs et custode

 

Venlo H1686-050   -   30-11-1686   -   blz. - nr. 7

30 coram eodem Jo(ann)es Tollenaers

et Catharina Bucken test

Leonardo Jacobs et Mathia Hendrix

 

Venlo H1686-051   -   30-11-1686   -   blz. - nr. 8

30 coram eodem Theodorus Kinten

et Maria Tissen test: Maria

Robbers et custode

 

#

Venlo H1686-052   -   28-11-1686   -   blz. - nr. 9

28 cum disp: coram d Bouchout

Adolphus Jonckers et Cecilia

Bex test: Waltero Willemsen

et custode

 

Venlo H1686-053   -   29-11-1686   -   blz. - nr. 10

29 coram d Bouchout cum disp:

Georgius Willemsen et Anna

int Lovendael test: Antonio

Dormans et custode

 

december

Venlo H1686-054   -   21-12-1686   -   blz. - nr. 11

21 coram d pastore cum disp:

et clauso temp: Jo(ann)es Albers

et Maria Clammers test

Cornelio Albers et custode

 

Venlo H1686-055   -   31-12-1686   -   blz. - nr. 12

31 coram d Benedicto cum dispen

clauso tempore Thomas Scholtes

et Agnes Willemsen van Munster

test: Jo(ann)e Janssen et Jo(ann)e Janssen