GenBronnen

digitalisering

maas

Venlo protestantse huwelijken 1720


Venlo H1720-001   -   blz. 20 nr. 4

1720. jan: 28 hebben haar eerste proclamatie

Dirck van Essen soldaat in ’t regi-

ment van sijn koniglijke hoogheid

van Pruissen markgraaf Albrecht

onder de comp: van d’heer capt:

P: van Holsten

met

Anna Maria weduwe van Jacobus

Oostermans


1720

Venlo H1720-002   -   blz. 21 nr. 1

maaij 5. hebben haar eerste gebod

Johannis van Becko j.m: geboortig van

Bodegrave

met

Susanna Lemt j:d: geboortig van Londen

in Engeland, onlangs gewoont hebbende te

Venlo.


Venlo H1720-003   -   blz. 21 nr. 2

26 dito hebben hier haar eerste proclamatie

Jan Derriksen w:m: sergant in ’t regi-

ment van d’heer brigadier Idsinga onder

de compag: van de overste leutt: N: Fegelijn

van Claarbergen

met

Jacoba Rutten wed: van Steven Scholt.

volgens attestatie dat se den 20 dito te Meurs in ondertrouw zijn opgenomen.


Venlo H1720-004   -   blz. 21 nr. 3

dito hebben haar eerste gebod

Jan de Pauw soldaat in ’t regiment van

d’heer brigadier Idsinga onder de compag:

van d’heer capitein Sijtzama

met

Johanna Parmans.


Venlo H1720-005   -   blz. 21 nr. 4

junij 2: hebben haar eerste gebod

Evert Berens soldaat in ’t regiment van d’

heer brigadier Idsinga onder de comp: van

d’heer lt: coll: W:L: van Vierssen j:m:

geboortig in ’t graafschap Meurs

met

Aaltje Sanders wed: van Pieter Dirksen.


junij 1720

Venlo H1720-006   -   blz. 22 nr. 1

9 dito hebben haar eerste gebod

Doede Jelles soldaat in ’t regiment van

d’heer brigadier Idsinga onder de compag:

van d’heer capt: Rijnia j.m. geboortig van

Fheen Wouden

met

Aafke Klaassen wed: van Pieter Pieters

geboortig van Ameland.

attest. den 14xb. 1724


Venlo H1720-007   -   blz. 22 nr. 2

den 30 Hendrik Ruskus sold: int regim: vande heer brigad:

Idsinga inde compagnie vande hr. kapitein

Sytzama

met

Machel Madelena. hebben haar eerste gebod.


Venlo H1720-008   -   blz. 22 nr. 3

julij 14. hebben haar eerste gebod

Johan van Beresteijn vaandrig in ‘t

regiment van sijn koninklijke hoogheid

mark=graaf Alberig van Pruissen. j:m:

geboortig te Mastrigt

met

Catharina Lowijsa de Swart j.d.

geboortig te Gulpen


Venlo H1720-009   -   blz. 22 nr. 4

21 d: met approbatie van d’e: kerken=raad.

hebben haar eerste gebod

Fredericus de Sternbach vaandrig in ‘t

regiment van sijn koninklijke hoogheid

merk=graaf Alberig van Brandenborg

met

Johanna Theresia de Ribaucourt wed:

van Johannes Alberti Aurdaux geboortig

te Arquinien.

attest. gegeven den 21 meij 1722


1720

Venlo H1720-010   -   blz. 23 nr. 1

28 d: hebben haar eerste gebod

Roulof Cornelis soldaat in ’t regt:

van de heer brigadier Idsinga onder

de compagnie van de heer capt: Idsinga

j:m: geboren te Mackem

met

Maria van Ulft j:d: geboren te Venlo


Venlo H1720-011   -   blz. 23 nr. 2

augustus 18 hebben haar eerste gebod

Dirck Huben soldaat in het regiment en compagnie

van den heer overste Holsten geboortig van Lummel

met

Elizabeth Thullens wonende te Lummel

attest. den 1 7b. 1720


Venlo H1720-012   -   blz. 23 nr. 3

25 d: hebben haar eerste gebod

Johan Christoffelinck j.m. uit het

Antspagse laast gewoont te Venlo

met

Teuniske Jansz wed: van wyle Wessel

Jacobs wonende alhier

attest. den 1 7b. 1720


nogh

Venlo H1720-013   -   blz. 23 nr. 4

Xristiaan Boelijn soldaat onder het

regiment vande heer brigadier Idsinga inde compagnie

vande heer kapitein Beuker

met

Pieternel de Bruin j.d. van Venlo


is hier en vervolgens van de hant van Dirk van

Rheenen koster en schoolmeester alhier ille tempore


Venlo H1720-014   -   blz. 24 nr. 1

den 15 decemb: hebben haar eerste gebodt

Gerardus Roeffa j: man geboortigh

tot Dordreght

met

Maria Jamingh j: doghter

geboortigh tot Mastright