GenBronnen

digitalisering

maas

Venlo protestantse huwelijken 1729


Venlo H1729-001   -   blz. 86 nr. 3

1729. jan: 9 hebben haar eerste proclamatie

Jan Jurjen Crom soldaat in ’t regt: van de graaf

Schoumborg van der Lippe onder de compag. van den

capt. Aijlva

en

Geertruijd Brengs j:d:

getroud 27 jan:


nog

Venlo H1729-002   -   blz. 86 nr. 4

Christjaan Beijer soldaat in ’t regt. van den collonel

baron van der Leijthen, onder de comp: van den majoor Clapies

en

Maria Beer.

getroud den 16 jan.


Venlo H1729-003   -   blz. 86 nr. 5

23. hebben haar eerste proclamatie

Gerardus Smelingh soldaat in ’t regt. van

baron van der Leijthen onder de comp: van

den lieutenant collonel du Tour

en

Sijbilla Fil.

getroud den 6 feb:


Venlo H1729-004   -   blz. 86 nr. 6

30 hebben haar eerste proclamatie

Jannes van Gulek soldaat in ’t reg: van den graaf van

der Lippe Schaumbourg onder de comp. van den capt. Sijtzama

en

Catrijna van der Fijve beijde alhier.

getroud den 13 feb:


nog 1729

Venlo H1729-005   -   blz. 87 nr. 1

Hindrik Lubers ruijter in ’t reg: van den

brigadier baron Drijmborn onder de comp:

van den ritmeester Dieudonne.

en

Maria Beugels wed. alhier.

getroud den 13 febr.


Venlo H1729-006   -   blz. 87 nr. 2

febr: 6 hebben haar eerste proclamatie

Caarel Christoffel soldaat in ’t regt. van baron

van der Leithen, onder de comp: van den majoor

de Clapies

en

Catharina Vranken.

getroud den 20 dito


nog

Venlo H1729-007   -   blz. 87 nr. 3

Lowis Salivelie soldaat in regt. van den graaf

van der Lippe Schaumbourg onder de comp: van

den capt. Sijtzama

en

Johanna Gerries beijde alhier.

getroud den 24 feb.


Venlo H1729-008   -   blz. 87 nr. 4

nog met attestatie van Breda

Frans Lang soldaat

en

Isabella Jansens.

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1729-009   -   blz. 87 nr. 5

maart 13. hebben haar eerste proclamatie

Diderig Piter Horn geboortig van Zwelm soldaat

onder ’t regt. van baron van Leithen in de comp:

van capitien Conradij

en

Anna Elisebet Galen geboortig van Hattingen.

getroud den 7 april


Venlo H1729-010   -   blz. 87 nr. 6

20. hebben haar eerste proclamatie

Piter Jacob Crouset j: man geboortig van Mastrigt

en

Louise Buddings j:d: alhier. geboortig van ’s Gravenhage

getroud den 13 april


nog

Venlo H1729-011   -   blz. 87 nr. 7 / blz. 88 nr. 1

Aart van Drune soldaat onder ’t regt.

van den luijtenant generaal de Villegas

in de comp: van den capt. Azerijde geboor-

tig van Wijck

en

Gertrouwe Sickelen wed: geboortig van

Dujten.

getroud den 10 april


Venlo H1729-012   -   blz. 88 nr. 2

27 hebben haar eerste proclamatie

Frank Jacob Bowiers j:m: geb: van Voorburg

en

Ida Cornelia Spijk j:d: geb: van ’s Gravenhage.

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1729-013   -   blz. 88 nr. 3

april 3. hebben haar eerste proclamatie

Pieter Alberts soldaat onder ’t regt. va baron de

Leithen inde comp: van den luit(enan)t. collonel de Tour

en

Johanna Jansen.

getroud den 24 april


Venlo H1729-014   -   blz. 88 nr. 4

met attestatie van de Briel.

10: hebben haar eerste proclamatie

Gijsbert van der Vronen j: man soldaat in ’t regt. van

den lutt: generaal Villegas onder de comp: van den capt. Rings

en

Catharina van Joosten wed: van Martinis Jaarmans

attest. den 3 junij [in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1729-015   -   blz. 88 nr. 5

24 hebben haar eerste proclamatie

Arnoldt Hellem Strijt soldaat in ’t regt. van

den luijtt. generaal de Villegas, onder de comp:

van den capt. Sweijters

en

Anna Katrijne.

getroud den 12 maij


nog

Venlo H1729-016   -   blz. 88 nr. 6

Frederick Dircx soldaat in ’t regiment van baron

de Leithe onder de comp: van den luijtt. collonel de Tour

en

Johanna Kerkmans.

getroud den 8 maij


mey 1729

Venlo H1729-017   -   blz. 89 nr. 1

den eerste met attestatie van Sas van Gendt

hebben het eerste voorstel

Johannes van Lin wed: van Maria Mela

soldaat int regiment van de h(ee)r: brigadier

de Maleprade int garnisoen te Zas van Gendt

met

Barbara Bouwman j:d: geboortig van Venlo

attest. gesonden den 14 mey [in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1729-018   -   blz. 89 nr. 2

den 8 hebben d’ eerste roepinge

Egbertus Antonius Tenbussche

vaandrig int reg: van

de grave van der Lippe

en

Katharina Geertrude Bontenakel

van Venlo

getroud den 26 juni


nog

Venlo H1729-019   -   blz. 89 nr. 3

Jan Hendrik Simmer wed: soldaat int reg: vande

grave vander Lippe inde comp: kap. Hardij

en

Katharina Jacops van Blerik.

getroud den 22 maij


ook

Venlo H1729-020   -   blz. 89 nr. 4

Peter Molt soldaat int reg: de lt: generaal

de Villegas, inde compagnie de kap: vande Graaff

en

Allegonde Rossevoort

getroud den 22 maij


en mede

Venlo H1729-021   -   blz. 89 nr. 5

Johannes Sleusen soldaat int reg. de lt: generaal

de Villegas inde comp. kap. vande Graaff

met

Maria Catarina Naasthoven

getroud den 19 juni


en insgelijkx

Venlo H1729-022   -   blz. 90 nr. 1

mey 8 1729

Jacobus Jansart soldaat int reg: vande

graav van Lippe inde compagnie

de h(ee)r: majoor Aijta

en

Maria Sophia Haeskes van Swammen

getroud den 22 meij


Venlo H1729-023   -   blz. 90 nr. 2

den 15de eerste voorstel

nb voortgang tot naarder order, mogen dese geboden geen voortgang hebben.

Johannes Wesselaar soldaat int regt.

vande overste de baron van Leithe

inde compag. kap. Conrady

met

Maria Magdalena Lautzen van Bon

getroud den 5 juni


alsmede

Venlo H1729-024   -   blz. 90 nr. 3

Fredrik Ferdinand Edelmeijer

soldaat int regt. vande grave vander Lippe

[inde] komp. kap. Beilanus

met

Maria Joseph Bisschop

getroud den 4 aug:


ook

Venlo H1729-025   -   blz. 90 nr. 4

Willem van Somer tamboer int

regim: vande grave vander Lippe, inde

compagnie kap: Beilanus

met

Leijda van den Berg van Zutphen

getroud [d]en 29 maij


Venlo H1729-026   -   blz. 90 nr. 5

den 22 de eerste afkonding

Anthonij Kromjong rustmeester

int regim. vande grave vander Lippe

inde comp: kapitein van Kammingha

en

Margrita Vermaase j:d: wonende alhier

getroud den 6 juni


juny 1729

Venlo H1729-027   -   blz. 91 nr. 1

den 12 d’eerste afkondinge

Kornelis Verhaar soldaat inde comp.

vande h(ee)r: major Declapies int

regt. vander Leithen

en

Maria Geertruid Libejoor van Venlo

getroud den 26 juni


alsmede

Venlo H1729-028   -   blz. 91 nr. 2

Jacob Nynants soldaat int regim:

vander Leithe comp. de major Declapies

en

Maria van Stein wed: Franciscus Kerseboom.

getroud den 26 juni


nog

Venlo H1729-029   -   blz. 91 nr. 3

Fredrik Leonaards ruijter onder den

brigadier den baron Drijnborn inde

comp. de kap. Dieudonné

en

Maria Elizabeth Jansz van Venlo.

getroud den 26 juni


Venlo H1729-030   -   blz. 91 nr. 4

den 19de eerste gebod

Leendert Rademaker soldaat int regim.

van de grauv vander Lippe inde comp.

kapitein Aijlva

en

Maggelt Buegels j.d. alhier

getroud den 3 juli


ook

Venlo H1729-031   -   blz. 91 nr. 5

Pieter Nuij, soldaat int regim: vande lt: generaal

de Villegas inde comp. wijle kap. Danderada

en

Elizabeth Heekers van Rijnberg

getroud den 11 juli


1729

Venlo H1729-032   -   blz. 92 nr. 1

den 10. eerste gebod

Dorus Janssen soldaat int regim.

vande baron van Leithen inde comp.

kap. de Lange

met

Maria Tisse van Venlo

getroud den 24 dito


nog

Venlo H1729-033   -   blz. 92 nr. 2

met attestatie van gedaane ondertrouw

te Maestrigt

Leendert de Blerck soldaat int

regiment vande h(ee)r: baron de Leithe

inde compagnie de h(ee)r: kapitein Conrady

met

Maria Katharina Schokers wonende

te Maastrigt

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1729-034   -   blz. 92 nr. 3

17. eerste proclamatie

Frederik Rossevort wed: man soldaat in ’t regim.

van den lutt. generaal de Villegas onder de comp:

van de capt. van de Graaff

en

Catrina Mulders wed:

getroud den 31 dito


nog

Venlo H1729-035   -   blz. 92 nr. 4

Maurits Mertens soldaat in ’t regimt. van den baron

van der Leithen in de comp: van den lutt. collonel du Tour

en

Anna Peeters van den Heester.

getroud den 31 dito


Venlo H1729-036   -   blz. 92 nr. 5

24 hebben haar eerste proclamatie

Francis Wambosius soldaat int regt. van den lutt.

generaal de Villegas onder de comp: van den capt. van de Graaf

en

Maria Geertruit Gastiaen

getroud den 7 aug.


1729

Venlo H1729-037   -   blz. 93 nr. 1

augustus 7. hebben haar eerste proclamatie

Jurgen Tekelenbergh soldaat in ’t regt. van

den collonel baron van Leithen onder de comp.

van den capt. Conradij

en

Sijbille Winkelmans

getroud den 21 dito


nog

Venlo H1729-038   -   blz. 93 nr. 2

Jan Hendrick Wedding soldaat in ’t regt.

van den collonel baron de Leithen onder de

comp: van den capt. Diederix

en

Emelina Sneijers geboortig van Kakerken j.d.

getroud den 21 aug:


Venlo H1729-039   -   blz. 93 nr. 3

14 hebben haar eerste proclamatie

Johan Lodewick Staakman barbier in de

comp: van den capt: la Blanche onder ‘t re-

giment van den brigadier Malleprade

en

Maria Catharina Thoma j:d: alhier

getroud den 22 7ber


nog

Venlo H1729-040   -   blz. 93 nr. 4

Frans Lenart soldaat onder ’t regt. van den

graaf van der Lipp: Schauwbourg in de comp:

van den capt. Hardij

en

Maria Francisca Brootbakin.

getroud den 28 dito


Venlo H1729-041   -   blz. 93 nr. 5

7tbr 11. hebben haar eerste proclamatie

Johannes Wagenaar soldaat in ’t regt. van de graaf

van Schauwbourg Lijppe onder de comp: van den capt. Hardij

en

Mechel Elsen wed:

getroud den 2 8ber


nog

Venlo H1729-042   -   blz. 93 nr. 6

Jan Cremers soldaat in ’t regt. van baron van

der Leithen onder de comp: van den lt. collonel

baron du Tour

en

Elisabeth Eijgermans.

getroud den 25 7ber


1729.

Venlo H1729-043   -   blz. 94 nr. 1

nog met attestatie van Groenlo

Johan Peter Albach kadet in ’t regt. van den

graaf Schouwbourg Lippe

en

Christina Geetruijt Wijdenbroek j:d: van Groenlo.

getroud den 26 7ber


Venlo H1729-044   -   blz. 94 nr. 2

18. hebben haar eerste procla[ma]tie

Fredrick Egge j:m: corpraal in ’t regt. van den

luijtenant generaal de Villegas, onder de comp.

van den capt. van de Graaf

en

Willemina van der Schulp j:d:

getroud den 27 8b:


nog

Venlo H1729-045   -   blz. 94 nr. 3

Vincentius Jouck soldaat in ’t regt. van de graaf

van Schauwbourg Lippe, onder de comp: van den capit. Hardij

en

Johanna Hausel j:d:

getroud den 2 8ber


nog

Venlo H1729-046   -   blz. 94 nr. 4

Johannes Loffels soldaat in ’t regt. van den

graaf Schauwbourg Lippe onder de comp: van

den capitein de Drevon

en

Maria Onere Boucherie.

getroud den 2 8ber


nog

Venlo H1729-047   -   blz. 94 nr. 5

Hendrik Brenckman soldaat in ’t regt. en comp.

van den baron de Leithen

en

Caterijn Cortenhove.

getroud den 2 8ber


Venlo H1729-048   -   blz. 94 nr. 6

25 hebben haar eerste proclamatie

Jan Corbier soldaat in ’t regt. van baron van der

Leithen onder de comp: van den capt. Hopp:

geboortig te Wervier

en

Maria Fortom geboortig te Sprimon in ’t land van

Limbourg

getroud den 9 8br.


nog

Venlo H1729-049   -   blz. 95 nr. 1

Johannes Adriaen Hensing soldaat in ’t regt. en

comp: van den coll: baron van der Leithen

en

Anna Magrieta Caspers.

getroud den 9 8b.


nog

Venlo H1729-050   -   blz. 95 nr. 2

Ulderich van Ael wed: sergjant onder ’t regt.

van den luijtt. generaal de Villegas in de comp:

van den capt. van de Graaf

en

Jacomina Maas j:d:

getroud den 9 8b.


Venlo H1729-051   -   blz. 95 nr. 3

8tobr 2. hebben haar eerste proclamatie

Hendrik Cuijper soldaat onder ’t regt. van den

graaf van Schaumbourg Lippe, in de comp: van den

capt. Beilanus

en

Johanna Martijn j:d:

getroud den 16 8b.


Venlo H1729-052   -   blz. 95 nr. 4

9. hebben haar eerste proclamatie

Johan Feelix soldaat in ’t regt. van den luijtt.

generaal de Villegas in de comp: van den capt.

van de Graaf

en

Christina Nijmans wed:

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1729-053   -   blz. 95 nr. 5

den 16 october hebben volgens attestatie van ondertrouw te Gorinchem

de eerste proclamatie

Michiel Baron wed: van Tenneke Leid

corporaal vande comp. en het regim: van lt:

generaal Villegas

en

Johanna Dekker wonende te Gorinchem

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1729-054   -   blz. 95 nr. 6

den 23 dito hebben het eerste gebod

Johannes Wolmershuisen ko[r]poraal

int. reg: vande baron van Leithe

inde compagnie kap. de Lange

met

Katarina Muijten wed. van wijle

Pieter Plonk int voorn(oem)de regim.

getroud den 6 9b:


november 1729

Venlo H1729-055   -   blz. 96 nr. 1

den 6de hebben hun eerste afkondinge

Steven Wittenborg soldaat int. regim.

vande grave vander Lippe, inde compagnie

de kap: Aijlva

met

Lijsbet Piepers j.d. van Essen

getroud den 20 9b.


Venlo H1729-056   -   blz. 96 nr. 2

den 27d. hebben de eerste afkondinge met attestatie

van ondertrouw inden Bosch

Jacobus Cavallie j.m. soldaat int reg(imen)t:

vande lt. generaal Wellegas, inde comp.

de majoor Desienne de Boham

en

Ida de Bije wed: van Willem de Weert

woonende in s’Bosch.

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


nog

Venlo H1729-057   -   blz. 96 nr. 3

Hans Pieter Kalthoff soldaat int reg. Willegas, in de

kompagnie vande kapitein vande Graaf

met

Maria Magriet Volberg

getroud den 11 xb.


nog

Venlo H1729-058   -   blz. 96 nr. 4

Nicolaas Scharlie sergeant int

regem: van(de) collonel Crommelin

inde compagnie vande majoor Wolterus

int garnisoen te Stevensweert

en

Helena Geeraarts, wed: Bormans

woonende alhier

getroud den 15 decemb.


1729

Venlo H1729-059   -   blz. 97 nr. 1

december 4. hebben met attestatie van gedaane

ondertrouw in s’Bosch de eerste afkondinge

Jan van Oosterhout, soldaat int

regim: vande heer baron vander Leithen

inde compagnie de h(ee)r: majoor Clapies

met

Willemijn Koninks, wonende inden

Bosch

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1729-060   -   blz. 97 nr. 2

den 11d. hebben de eerste afkondinge

Hendrik Philip van Eijck luitenant

int regim: vande lt: generaal de Villegas

met

Anna Maria Perdido wonende te Mechelen

getroud den 29 xbr.


Venlo H1729-061   -   blz. 97 nr. 3

met attestatie van ondertrouw in s’Hage

den 16 d. geschied de eerste afkondinge van

Jakobus vanden Ouwenalder soldaat inde

compagnie vande kapitein Rynck

en

Hermina Meijers wonende in s’Hage.

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1729-062   -   blz. 97 nr. 4

den 25 d. hebben de eerste afkondinge

Johan Terings soldaat int regiment

de grave vander Lippe, inde compagnie

kapitein Drevon

met

Celia Dunnewals van Bon

getroud den 8 jan: [1730]