GenBronnen

digitalisering

maas

Venlo protestantse huwelijken 1736


1736

Venlo H1736-001   -   blz. 180 nr. 4

den 1 jan. hebben haer eerste procl.

Laurentius Koonen soldaet int regt.

van de coll: baron Muleert onder

de comp: van de lt: coll: baron

Raesvelt met

Marie Angnes Roojers j:d: van

Straelen.

getrouwd den 15 jan:


Venlo H1736-002   -   blz. 180 nr. 5

jan(ua)rij den 8 met attestatie van Herpt

Franco van der Does j:m: vaendrig onder

het regt: van de lt: genl: de Caris,

met

Hillegonda van der Walle j:d: van Herpt.

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


1736

Venlo H1736-003   -   blz. 181 nr. 1

jan(ua)rij den 8 nog hebben haer eerste roep

Mattijs Laufs J:M: van Odekirchen

soldaet in ’t regt: van de coll: Montet

onder de comp: van de capit: Convert

met Anna Deusen J:D: mede geboortig

aldaer.

getrouwd den 22 jan:


nog

Venlo H1736-004   -   blz. 181 nr. 2

dito den 8 Albertus van Coppenhaege capit:

de arms onder het regt: van de coll:

baron de Mulert in de comp: van

de majoor Sloot met

Anna Catrina Mon wed: van

Johannes van Homoet geboortig alhier.

getrouwd den 22 jan:


nog

Venlo H1736-005   -   blz. 181 nr. 3

dito den 8 Jan Rooter wed: van Marie Gorde

soldaet int regt: van de coll: Montet

onder de comp: van de majoor Turcq

met Margrita Pieters j:d: van

s: Bosch geboortig.

getrouwd den 22 jan:


Venlo H1736-006   -   blz. 181 nr. 4

den 15 jan: hebben haar eerste voorstellinge

Jakobus van Tessels jm: soldaat int

reg: vande koll: Mulert, inde compagnie

kapitein van Pattkull Posendorp

met

Johanna van Woerden j:d: alhier.

getrouwd den 29 jan:


nog

Venlo H1736-007   -   blz. 181 nr. 5

dito 15 jan: Willem Sax j:m. soldaat int regim.

van de coll: baron van Leythen inde

comp. vande majoor Burman leggende

int garnisoen te Meene

met

Margareta de Laar j:d: alhier

getrouwd den 12 feb:


1736 febr.

Venlo H1736-008   -   blz. 182 nr. 1

den 5. dit[o] hebben het eerste gebod

Martinus Nuijs jm soldaat int reg.

vande coll: Montet, indt compagni(e)

van kap. du Roc

en

Allegonda Ruijers j:d. van Stralen.

getrouwd den 7 maart


nog

Venlo H1736-009   -   blz. 182 nr. 2

dito Jan vander Werf soldaat int regim: van(de)

collonel baron de Mulert inde comp:

vande kap. Verhoeff

met

Maria Elizabeth Michils j.d: alhier

getrouwd den 19 dito


Venlo H1736-010   -   blz. 182 nr. 3

den 12 dito hebben, met attestatie van ondertrouw in s’Hage

het eerste gebod

Johannes Keerres jm. wonende alhier

en

Willemina Evermans j:d. wonende in s’Hage

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


nog

Venlo H1736-011   -   blz. 182 nr. 4

dito Gerrardus van Nus soldaat int regiment

vande lt: generaal Caris inde compagnie vande

majoor Reck van Mulhuijsen

en

Kristina Koelen geboortig van Veersen

getrouwd den 26 dito


nog

Venlo H1736-012   -   blz. 182 nr. 5

dito Hermanus Smedinck wed: chirurgijn int regim:

vande collonel de baron van Muelaert onder

compagnie van kap. Verhoeff

met

Jakoba Geerhards j:d: alhier

getrouwd den 1 april


februar 12 nog

Venlo H1736-013   -   blz. 183 nr. 1

dito Jakobus vande Vijver j:m soldaat int reg.

vande coll: Montet inde comp. kap. Seijs

met

Maria Kristina Rose Hogenbugen jd.

wonende alhier

getrouwd den 26 dito


nog

Venlo H1736-014   -   blz. 183 nr. 2

dito Koenradus Pesmans j:m van Sugtelen

soldaat int regiment vande coll: Montet

inde compagnie van kap. du Roc

met

Katarina Koenen j:d: alhier

getrouwd den 26 feb:


Venlo H1736-015   -   blz. 183 nr. 3

den 26 dito hebben, met attestatie van ondertrouw te Bergen opt Zoom

de eerste afkondinge

Joseph Popé j:m. van Luxemburg, soldaat,

int regim. vande coll. Montet, inde compagnie

vande kap. Convert

en

Anna Katharina Feyt j:d. van Maastrigt

wonende te Bergen opt Zoom

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


nog

Venlo H1736-016   -   blz. 183 nr. 4

dito Christoffel Neelis, j:m. soldaat int regiment

van de collonel de baron Mulert, inde compagnie

vande lt: coll: baron van Raasfelt

met

Lijsbeth Jans j:d van Bree

getrouwd den 11 maart


maart

Venlo H1736-017   -   blz. 183 nr. 5

den 4 dito hebben hunne eerste voorstellinge

Christiaan Degen j:m soldaat int regiment

vande collonel de baron Mulert, inde

comp: van(de) lt: coll: baron van Raasfeld

met

Elizabeth Geurs j:d. van Wichen

getrouwd den 25 dito


maart 1736

Venlo H1736-018   -   blz. 184 nr. 1

den 18 hebben hun eerste gebod

Pieter de Bakker j:m. van Venlo soldaat

int regim. vande collonel Montet, inde

compagnie van de kap. du Roc

en

Maria Simons j:d. van Blerik

getrouwd den 2 april


Venlo H1736-019   -   blz. 184 nr. 2

den 25 dito hebben de eerste voorstellinge

Karel Vergraft j:m: soldaat int regim. van(de)

collonel Montet inde compag: kap: Seijs

en

Johanna Redan j:d. van Blerik

getrouwd den 8 april


nog

Venlo H1736-020   -   blz. 184 nr. 3

den 25 dito Pieter Meertens j:m soldaat int reg.

vande coll: Montet inde comp. kap. Convert

en

Katharina Pauwels j:d.

getrouwd den 8 april


nog

Venlo H1736-021   -   blz. 184 nr. 4

den 25 dito Francis Crodelius j:m soldaat int regim:

vande lt: generaal de Caris inde comp.

kap: de Vrint

en

Anna Elizabeth Schrederin wed. van Keulen

getrouwd den 8 april


april

Venlo H1736-022   -   blz. 184 nr. 5

den eerste hebben de eerste voorstellinge

Ferdinand Rogh j:m soldaat int regim.

vande collonel de baron Mulert, inde

comp. vande kapitein Patkull

en

Katharina Regendal j:d. van Venlo

getrouwd den 15 dito


april nog

Venlo H1736-023   -   blz. 185 nr. 1

den 1 Pieter Smidt corporaal int regimt. van

den collonel Montet, inde compagnie van

kapitein Freijtag

en

Johanna van Groeneveld weduwe

getrouwd den 19 dito


Venlo H1736-024   -   blz. 185 nr. 2

den 8 dito hebben de eerste afkondinge

Johannes Reinaud j:m. van Stralen

soldaat int regimt. vande coll: Montet

inde compagnie van kap: du Roc

met

Maria Vischers j:d: van Well

getrouwd den 29 dito


nog

Venlo H1736-025   -   blz. 185 nr. 3

dito 8 Daniel Pieters j:m. soldaat int reg:

vande collonel de baron de Mulert

inde comp. vande kap. Ripperbant

en

Maria Gerrits j:d: van Dulken.

getrouwd den 22 dito


nog

Venlo H1736-026   -   blz. 185 nr. 4

dito 8 Maurits Poliop j:m soldaat int regim:

van(de) lt. generaal de Caris inde comp. vande

collonel de baron van Friesheim

en

Maria Margareta Kloets j:d uit s’Hage

getrouwd den 22 april


Venlo H1736-027   -   blz. 185 nr. 5

den 25 dito met attestatie van Isselmuiden

d(omin)o Daniel Christiaan Schmitman j:m

bedienaar des h: woorts alhier

en

Anna Mechtelt Kemmenerus weduwe

van capitein Meijer

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1736-028   -   blz. 185 nr. 6

dito 15 g. Jan Adam Zeerbag sergeant in t regmt.

collonel Montet comp. major Turq wedu van

Apollonia Loretta van Homburg

en

r. Anna Pieters jd van Venlo

getrouwd den 29 dito


1736

Venlo H1736-029   -   blz. 186 nr. 1

april 22 r. Joseph Vocturon jm van Brussel

soldaat in t regmt van den lt: g(ene)raal Caris

inde comp. van capt. Koen

en

r. Maria Bernaarts jd van Doornik

getrouwd den 6 maij


nog

Venlo H1736-030   -   blz. 186 nr. 2

dito r. Pieter Wilhelm Star jm van

Mulheim soldaat in t regmt. van den collonel

Mulaart in de comp. van capt. Clooster

en

r. Geertruit Meijers jd van Joris Ameren.

getrouwd den 6 maij


Venlo H1736-031   -   blz. 186 nr. 3

den 6 meij r. Jan Timmerman jm van Aaken

sold: in t regmt. van de lieut. g(ene)raal

Caris compagnie capt. la Rouiere

en

r. Agnes Floris jd van Venlo

getrouwd den 20 maij


Venlo H1736-032   -   blz. 186 nr. 4

den 10 juni g. Jacobus Calve jm van Feurne tambour

in ’t regiment van de collonel Montet

comp. capt. Eversdijk

en

r. Christina Waijens van Venlo weduwe van

den sergeant Pieter Nappe.

getrouwd den 1 juli


Venlo H1736-033   -   blz. 186 nr. 5

den 17 dito g. Ernst Gustaav Reinhold baron

van Patkull tot Posendorff captein

in t regiment van de collonel Mulart jm

en

r. Isabella Geertruid Constant jd van

Hoei woonend alhier

getrouwd den 20 7ber


Venlo H1736-034   -   blz. 186 nr. 6

dito 17 r. Hendrik Engelen geb. van Seeventer

ruiter in t regiment vande brigadier Lijnden

in de compagnie van de major Gieustelles

weduwenaar en

r. Margariet Dorssels jd van Maestrigt

getrouwd den 1 juli


1736

Venlo H1736-035   -   blz. 187 nr. 1

juli den 7 juli met attestatie van s'Bosch

Johan Philip Nicolaa jm van

Doornik gewesene soldaat in t regiment van de

lt. g(ene)raal Caris compagnie collonel Friesheim

en

Margariet van Beugen j:d: van Doornik

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1736-036   -   blz. 187 nr. 2

dito 7 met attestatie van Zwolle

Arent Jordens jm soldaat onder de collonel

Mulert en

Willemina van Loen jd van Zwolle

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1736-037   -   blz. 187 nr. 3

dito 7 r. Andries Hansig uit Silisien weduwenaar van

Francorsa Walraven sold. int regiment van de collonel

Montet en desselfs compagnie

en

r. Catharina Sweinegt van Brussel weduwe van

Johannes Sweineger

getrouwd den 21 dito


Venlo H1736-038   -   blz. 187 nr. 4

dito 7 r. Peter Karel jm van Sugtelen sold: int

regmt. van de hr. collonel Montet comp. captein

du Roc en

r. Maria Hertzing jd van Gladbach

getrouwd den 21 dito


Venlo H1736-039   -   blz. 187 nr. 5

augustus den 4 hebben haer eerste procl:

Gerardus Puts jm: soldaet in regt.

van de coll: Montet onder de comp:

van de capit: du Roc met

Maria Klein jd: geboortig van

Bruel.

getrouwd den 18 dito


Venlo H1736-040   -   blz. 187 nr. 6

den 12 Pieter Flickedijck j:m. soldaet

int regt: van de coll: Montet, onder

de comp: van de majoor Turcq, met

Marian Beckers j:d: van Venlo.

getrouwd den 26 dito


1736

Venlo H1736-041   -   blz. 188 nr. 1

den 9 7b: hebben haer eerste procl:

Johannes Coulen wed: van

Johanna Theresia Grimmompre

sergeant onder de comp: van de

capit: Verhoef onder het regt:

van de coll: baron de Mulert

met

Margriet Matijssen j:d:

geboortig van Venlo

getrouwd den 23 dito


Venlo H1736-042   -   blz. 188 nr. 2

7ber den 30. met attestatie van Maestrigt

Philip Arnold Wenssen geboortig van

Mons, cadet onder de comp: van de capit:

Beeckman in guarnisoen te Maestrigt

met

Charlotta Louisa Boudewijn gebooren

te Doornick, en wonagtig alhier.

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1736-043   -   blz. 188 nr. 3

october den 7 hebben haer eerste procl:

Michiel Weever j:m: soldaet int

regt: van de coll: baron Mulert

onder de comp: van de majoor Sloot

met

Anna Catharina Keunings j:d:

geboortig van Huls.

getrouwd den 21 8b:


nog

Venlo H1736-044   -   blz. 188 nr. 4

dito 7 8b: Steven Joseph Trili j:m: sol-

daet in t regt: van de genl: lt: de

Caris Walon onder de comp: van de

coll: baron de Friesheim

met

Marie Madeleen Contier wed:

van de sergeant Jan Pruijs.

getrouwd den 21 8b:


1736

Venlo H1736-045   -   blz. 189 nr. 1

den 14 oct. hebben haer eerste procl:

Christoffel Nieumeijer j:m.

soldaet in t regt: van de coll:

Montet onder de comp: van de

capit: du Roc

met

Jenneke Smits j:d: van

Kaldekirchen.

getrouwd den 28 8ber


Venlo H1736-046   -   blz. 189 nr. 2

den 21 8ber hebben haar eerste proclamatie

Christoffel Vulco Leurs j:m: sergeant in de

comp: van den capit: Lenssens, in het regimt:

van de luijt: genl: baron de Caris

met

Johanna Margriet Damen j:d: van Venlo.

getrouwd den 4 9b:


Venlo H1736-047   -   blz. 189 nr. 3

november den 4de met attestatie van Zwolle

hebben de eerste afkondinge

Gerrit Grobbe j:m soldaat onder de

kap: Sloet en

Elizabeth van Looij j:d. wonende te Zwolle

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


nog

Venlo H1736-048   -   blz. 189 nr. 4

dito 4 met attestatie van ondertrouw te Nijmegen

Jan Top wed. soldaat int regimt.

van de coll. Mulart

met

Willemina Bois j:d. te Nijmegen

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1736-049   -   blz. 189 nr. 5

den 11 d. hebben hun eerste afkondinge

Willem Bastiaanse wed: geboortig van Mons

soldaat int regt. en comp. van de heer

baron van Freishem

en

Elizabeth Hendriks j.d. wonende alhier

getrouwd den 25 9b:


1736

Venlo H1736-050   -   blz. 190 nr. 1

december den 2de hebben met attestatie van ondertrouw te Zwolle

hunne eerste afkondinge

Hendrik van Uttiren j.m. soldaat int regiment

vande baron Mulert, inde compagnie van

de kapt. Ripperband

en

Hermina Eek j:d: te Zwolle.

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1736-051   -   blz. 190 nr. 2

den 9 d. hebben de eerste afkondinge

Anthonij de Kock wed: soldaat int

reg: van de coll. Montet in de compagnie

vande lt. coll. de Vassij

en

Maria Engel weduwe wonende alhier

getrouwd den 23 xb:


Venlo H1736-052   -   blz. 190 nr. 3

den 16 d. het eerste gebod van

Antonij Ridel soldaat int reg. van

wijle de lt. generaal Caris inde comp.

van kap: Constans

en

Mechels Luers van Stralen

getrouwd den 30 dito


nog

Venlo H1736-053   -   blz. 190 nr. 4

dito 16 Joseph van Seijst soldaat int regimt. van

de kollonel Doijs inde comp. van kap.

Brants te Breda in garnisoen

en

Adelijn Coeresers wonende alhier

getrouwd den 17 jan. [1737]


Venlo H1736-054   -   blz. 190 nr. 5

den 30 d. hebben de eerste voorstellinge

Gerrit Laggers j:m. soldaat int regimt.

vande collonel de baron van Mulert

inde comp. vande major van Sloet

en

Katharina Kusters j:d. van Kevelaar

getrouwd den 20 jan: [1737]


nog

Venlo H1736-055   -   blz. 190 nr. 6

dito Martin Pieters soldaat int regim. vande

kollonel Montet inde comp. kap. du Roc

en

Elizabeth Erkmans van Mechelen

getrouwd den 13 jan: 1737