GenBronnen

digitalisering

maas

Venlo protestantse huwelijken 1737


ao 1737 januari

Venlo H1737-001   -   blz. 191 nr. 1

den 13 jan. r. Gerrit Bruiskens jm: van Breil

soldaat in ’t regimt. van de heer collonel

Mulaart comp. overste lt: Raasfelt

en

r. Annaken Blom jd van Breil.

getrouwd den 27 dito


Venlo H1737-002   -   blz. 191 nr. 2

dito 13 r. Hermannus Kloppenberg jm van Munster

soldaat in t regmt van de collonel Mulaart

comp: overste lt: Ulger

en

r. Regina Stros van Soburg weduwe

van Jacob Tolhuis.

getrouwd den 31 jan:


Venlo H1737-003   -   blz. 191 nr. 3

dito 13 met attestatie van Maastrigt

g Jacob de Saunaeret jm. van Rochefou-

cault vendrig in t regmt. van de hr. collonel

Montet en

g Maria Susanna Guerin jd van Maas-

trigt.

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1737-004   -   blz. 191 nr. 4

dito 19 r. Guiliaum van Nieuwenhuise sold. in t

regmt van de collonel Montet comp. grave

van Flodorf jm geb: bij Cortreik

en

r. Margareta Schunemans jd van Santen

getrouwd den 10 feb:


Venlo H1737-005   -   blz. 191 nr. 5

den 3 feb: r. Willem Sanders jm: van Meurs sold:

in t regmt en compagnie van de heer collonel

Montet en

Maria Margareta Pletjouw jd van Venlo

getrouwd den 17 feb.


Venlo H1737-006   -   blz. 191 nr. 6

den 24 feb. g. Pieter Dom jm van Deventer geweesene

soldaat en

r. Geertrui Winen

weduwe van Tilemannus van Bree geb. van Bolderen

getrouwd den 14 maart


Venlo H1737-007   -   blz. 191 nr. 7

dito 24 r. Johannes Pauli jm van Doornik

sold in t regiment van de lt. g(ene)raal Caris comp.

capt. Lensen en

r. Anna Elisabeth de Basel jd van Swol.

getrouwd den 10 maart


1737

Venlo H1737-008   -   blz. 192 nr. 1

den 24 dito r. Anthoni Brand jm van Oudenaerde

sergeant in t regiment van de lt. g(ene)raal Caris

comp. captein de France

en

r. Maria Magdalena Dekkers jd van

Birgelen.

getrouwd den 10 maart


Venlo H1737-009   -   blz. 192 nr. 2

den 7 maart g. Christoffer Tieman jm geb. bij Kassel

sol. in t regiment van de collonel

Mulart comp. capt. Verhoef

en

r. Anna Margareta Hamerschmitter

jd van St. Goar.

getrouwd den 31 dito


Venlo H1737-010   -   blz. 192 nr. 3

d. 24 r. Jan Geelink j:m: van Hinsbeck sold. in

t regiment en compagnie van de collonel

Montet en

r. Annake Hermens van Uet. weduwe van

Gerrit Hermens.

getrouwd den 11 april


Venlo H1737-011   -   blz. 192 nr. 4

dito r. Antoni Orwes j:m: van Deventer sold. in

t regiment van de collonel Mulert

compagnie lt. collonel Ulger

en

r. Johanna Catarina van den Sande jd:

van Venlo

getrouwd den 7 april


Venlo H1737-012   -   blz. 192 nr. 5

dito met attestatie van Swolle

Jan van Brevoort j:m: soldaat in

lest gemelte compagnie en regiment

en

Geertjen Kippermans jd van Swolle.


Venlo H1737-013   -   blz. 192 nr. 6

den 31 dito r. Jan van den Branden jm van Mechelen

soldaat in t regmt van de collonel Montet

comp. major Turcq

en

r. Ida de Bruin jd van Blerik

getrouwd den 14 april


1737

Venlo H1737-014   -   blz. 193 nr. 1

den 31 meert r. Hendrik de Free jm van St. Joris in

Vlaanderen sold: int regimt. van de collonel

Friesheim comp. capt. Meerman

en

r. Anna Catarina Roset weduwe van Peter

Bongaarts van Venlo.

getrouwd den 14 april


Venlo H1737-015   -   blz. 193 nr. 2

den 7 april met attestatie van Amsterdam

Jan Lodewijk Rempter jm van Berlijn

laast gewoont hebbende alhier

en

Anna Catarina Broeders weduwe van

Matijs Biekman woenende t Amsterdam

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1737-016   -   blz. 193 nr. 3

dito g. Jacobus Heldenreck jm van Venlo corporaal

in t regiment van de collonel Mulaart comp.

capt. Tijdeman en

g. Elsebe Ribbilink jd van Deventer

getrouwd den 19 april


Venlo H1737-017   -   blz. 193 nr. 4

dito r. Johannes Rouven jm van Dusseldorp

soldaat in t regiment van de collonel Friesheijm

comp. capt. Lensen en

r. Anna Sophia Boermans jd van Venlo

getrouwd den 19 april


Venlo H1737-018   -   blz. 193 nr. 5

dito r. Pieter Hutte jm van Kempen sold. in

t regmt van de collonel Montet comp. lt:

coll. Vassy en

r. Sibilla Milligers jd van Leut

getrouwd den 11 april


Venlo H1737-019   -   blz. 193 nr. 6

dito r. Wilhelmus Vijver j:m: van Krugten, sold: in ‘t

regimt: van de coll: Montet, in de comp:

van de capit: Seijs

en

r. Willemina Timmermans j:d: van Tegelen

getrouwd den 22 april


Venlo H1737-020   -   blz. 193 nr. 7

den 14 dito g. Johannes Buschfelt jm van

Dulken sold: in t regiment van de

collonel Montet comp. capt. Balfour

en

g. Margareta Eikbos jd van Metmen.

getrouwd den 22 april


1737

Venlo H1737-021   -   blz. 194 nr. 1

april 14 dito r. Christoffel van Briege jm van Naamen

tambour in t regiment van de collonel

Friesheim comp. capt. Coen

en

r. Allegonda Fullengs jd van Venlo

getrouwd den 19 april


Venlo H1737-022   -   blz. 194 nr. 2

dito r. Matheis Hoorn van Mekheim sold:

in boveng. regiment en compagnie wedr. van

Anna Maria Welsen

en

r. Eva Nostert jd van Mekheim

getrouwd den 19 april


Venlo H1737-023   -   blz. 194 nr. 3

den 21 dito l. Paul Frederik van Borgt wedr. van

Johanna Winkelhuisen sold. in t regmt. van de

coll: Mulart comp. capt. Sloet

en

r. Catarina Bomgaart jd van Heeringen

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1737-024   -   blz. 194 nr. 4

den 28 dito r. Johannes Grimmink j:m: van Merlech

in Munsterland soldaat in ’t regiment van

de collonel Mulart comp. capt. Patkul

en

r. Ida Raessels j:d: van Keulen.

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1737-025   -   blz. 194 nr. 5

junius den 2 Johannes Ebelinck j:m: soldaet in t

regt. van de coll: Smissaert onder de

comp: van de capit: Sonnemans

met

Anna Maria Flesschin j:d: van

Girlstein.

getrouwd den 16 dito


nog

Venlo H1737-026   -   blz. 194 nr. 6

dito 2 r. Carel Graaf wed: soldaet in t regt.

van de coll: Smissaert onder de comp:

van de lt: coll. Sloot

met

r. Anna Maria Lame j:d: van

Wassenberg

getrouwd den 16 dito


1737 nog

Venlo H1737-027   -   blz. 195 nr. 1

dito 2 r. Jan Commis j:m: tamboer onder het

regt. van de coll: Mulert in de

comp: van de capit. Verhoef

met

r. Allegonda van het Hof geboortig

van Iperen.

getrouwd den 16 dito


nog

Venlo H1737-028   -   blz. 195 nr. 2

dito 2 r. Jurjen Loojen j:m: soldaet in de

comp: van de capit: Hofman onder

het regt: van de coll: Smissaert

met

r. Hermijn Kaar j:d van Aarnhem.

getrouwd den 16 dito


Venlo H1737-029   -   blz. 195 nr. 3

den 16 junij met attestatie van Grooningen

hebben haar eerste proclamatie

Adolphus Scheltema van Duirsema

j:m: van Venlo

met

Agatha Brigitta Draper van Groningen.

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1737-030   -   blz. 195 nr. 4

den 23. dito Berent Janssen Soermondt j:m:

van Nimegen soldaet in ’t regt. van

de coll: baron van Haarsolte onder

de comp: van de capit: Verspieck

en

Johanna Dora van Kriel j:d. van

Ravestein.

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1737-031   -   blz. 195 nr. 5

den 30 junij met attestatie van Sas van Gent

Michiel Schallenberg j:m. van Ceulen

soldaet onder het regt: van de coll.

Friesheijm in de comp: van cap: Koen

en

Anna Maria Beis j:d: van Dueren.

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


1737. nog

Venlo H1737-032   -   blz. 196 nr. 1

julij den 7 l. Valentijn Kruek soldaet int regt:

van de coll: baron van Haersolte

onder de comp: van de majoor van

Lauwrick en

r. Maria van den Berg j:d: van Velp.

getrouwd den 21 julij


nog

Venlo H1737-033   -   blz. 196 nr. 2

dito 7 r. Hendrick Peres soldaet in t regt:

van de coll: Smissaert onder de comp.

van de capit. Morisson

en

r. Hilleken Gerritsen j:d: van

Harderwijck.

getrouwd den 4 aug:


Venlo H1737-034   -   blz. 196 nr. 3

dito den 14 met attestatie van Maestrigt

Jan Mercker corporael onder het regt.

van de coll: baron de Linden in de

comp: van de ritmeester graave

de Aumale en

Maria Geertruijd Halm geboortig

van Bloemendael.

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1737-035   -   blz. 196 nr. 4

met attestatie van Arnhem

den 21 hebben de eerste voorstellinge

Franciskus Arnoldus Domis

luitenant int reg: vanden overste Smissaert

en

Alida Lanssel wonende te Arnhem

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1737-036   -   blz. 196 nr. 5

den 28 eerste afkondinge

Hubertus Leutien, soldaat int regim.

van den overste Haarsolte, in de comp. van

de overste luitenant Delen;

met

Anna Geertruid Bestien, van

Ending bij Bon.

getrouwd den 11 aug:


1737 nog

Venlo H1737-037   -   blz. 197 nr. 1

julij den 28 Louijs Wegenaar j:m soldaat in het

regimt. van den baron vander Leithen

inde comp. vande majoor Declapies

met

Maria Lena vander Vugt j.d. van Venlo

getrouwd den 29 aug.


Venlo H1737-038   -   blz. 197 nr. 2

september den 1. hebben de eerste afkondinge

Fredrik Sock, soldaat int regiment van

den collonel Smissaert, inde kompag. vande

kap. Chion du Vergé

met

Johanna Kornelia Nellens alhier

getrouwd den 26 7ber


Venlo H1737-039   -   blz. 197 nr. 3

den 8 d. hebben de eerste voorstellinge

Jan de Nier j.m soldaat int regt.

vande collonel Smissaert inde

compagnie vande kap: Hamel

en

Jenneke Gerritzen j:d: van Swalmen.

getrouwd den 22 7ber


Venlo H1737-040   -   blz. 197 nr. 4

den 22 d: hebben de eerste afroepinge

Hermanus Klodt j:m: soldaat int

regim: vande heer kollonel Smissaert

inde compagnie van de hr. kap. Hoffman

en

Elizabet Janssen j:d. van Bredevoort

getrouwd den 13 8ber


nog

Venlo H1737-041   -   blz. 197 nr. 5

den selfde d. Hendrik van Zwol wed: soldaat int regiment

en vakante compagnie van wijlen den collonel

de baron van Haersolte

en

Hendrien Wennekes wed: van Wagtendonk

getrouwd den 17 8b:


1737

Venlo H1737-042   -   blz. 198 nr. 1

septemb. den 29 hebben de eerste afroepinge

Jakobus Tourne j.m. soldaat int regim.

vande collonel de heer Montet inde comp.

vande graaf van Flodorf

en

Johanna Spanders j.d. alhier

getrouwd den 17 8ber


nog

Venlo H1737-043   -   blz. 198 nr. 2

29 dito Hans Jurrij Goedknegt jm soldaat int

regimt. van de graaf van der Lippe Schaumburgh

inde comp. van de heer kap. Hardij

en

Katharina Edewijk weduwe

getrouwd den 27 8b.


nog

Venlo H1737-044   -   blz. 198 nr. 3

29 dito Jakob Hein j.m soldaat int regiment

vande graaf van der Lippe Schaumbourgh

inde comp. van de heer kap. Hogendorp

en

Johanna Kaspers j.d. van Venlo

getroud den 7 9b:


Venlo H1737-045   -   blz. 198 nr. 4

octob(e)r den 6 dito hebben het eerste gebodt

Gerrit Essers j:m. soldaat int vakante

regimt: van wijle de baron van Haarsolte

inde compagnie van(de) kap. Verspyck

en

Johanna Balcken j:d. van Kareken.

getroud den 7 9b.


nog

Venlo H1737-046   -   blz. 198 nr. 5

den 6 d. Hans Jurgen Schendeler j:m. soldaat

int regiment vande colonel Smissaart

inde comp. vande major Dyse

en

Anna Geertruid Breser j.d.

getrouwd den 24 8ber


1737 nog

Venlo H1737-047   -   blz. 199 nr. 1

october den 6. dito met attestatie der ondertrouw in de Grave

Johan van Gisfen j:m. soldaat int vakante

regiment van wijle de baron van Haersolte

in de compagnie vande kap. van Oijen

en

Maria Theresia Borwater j:d. in de Grave

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1737-048   -   blz. 199 nr. 2

den 13 d. met attestatie van Arnhem

hebben de eerste afkondinge

Hendrik Rutte j:m soldaat int regimt:

vande colonel Smissaart

en

Henrika Kryne j:m [sic] van Arnhem

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


nog

Venlo H1737-049   -   blz. 199 nr. 3

den 13 d. Jan Reyn j:m van Nijmege soldaat int

regim. van wijle de colonel de baron

van Haarsolte, inde compagnie vande

kapitein Verspijck

en

Kornelia Samuls jd: van de Grave

getroud den 7 9b:


Venlo H1737-050   -   blz. 199 nr. 4

den 20 dito met attestatie van Nijmegen

Albert van den Berg j:m: corporaal in

’t regiment van de collonel Brakel

en

Johanna Legmont jd van Nijmegen

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1737-051   -   blz. 199 nr. 5

den 20 dito met attestatie van Sas van Gent

Bartel Provoost weduwenaar van

Jacomientje de Koster

en

Christina Bruins wed. van Benjamin

Louis, beide woonende aldaar

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


1737

Venlo H1737-052   -   blz. 200 nr. 1

den 27 8ber met attestatie van Sas v. Gent

Francis Sterk j:m: sold. in t regiment

collonel Friesheim comp. capt. Meerman

en

Johanna Kouwenberg jd: uit de Austrigtre

polder

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1737-053   -   blz. 200 nr. 2

den 24 novemb. met attestatie van de Graave

Pieter de Bruijn jm van de Graave

sold. in t regmt. coll. Brakel comp: capt.

van Oijen en

Maria Elisabeth Josephs jd geb. van

Maastricht

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1737-054   -   blz. 200 nr. 3

den 8 decemb. l. Leenhart Grul jm van Neuren-

berg sold. in t regiment grave

van der Lip. comp: capt. Beilanus

en

l. Anna Elisabeth Welschen jd

van Bermel in de graafschap Solms.

getrouwd den 5 jan: 1738


Venlo H1737-055   -   blz. 200 nr. 4

den 15 decemb. r. Michel Marten Schoonman jm

van Hamburg sol. regmt. grave

van der Lip comp. capt. Hardi

en

r. Maria Helena Ewolt jd van

Maastrigt

getrouwd den 29 xb:


Venlo H1737-056   -   blz. 200 nr. 5

dito 15 met att(est)atie van Poederojen

Geurt van Erp sold: regmt. collonel

Brakel comp. Lynden

en

Marijken Rochelt jd van Doveren

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1737-057   -   blz. 200 nr. 6

den 19 dito met att(est)atie van Maastricht

Dionies Vermasen de Jonge

weduwenaar geb. te Ruermonde

woonende te Wel

en

Catharina Blankers jd van

Maastricht

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


1737

Venlo H1737-058   -   blz. 201 nr. 1

den 29 xb: r. Lamert Claassen j:m: van Wamel sergiant

in t regiment van de collonel

Brakel comp. overste lt. Delen

en

r. Sibilla Eiger jd van Tegelen

getrouwd den 30 jan: 1738