GenBronnen

digitalisering

maas

Venlo protestantse huwelijken 1740


[r g l = rooms gereformeerd luthers]


1740

Venlo H1740-001   -   blz. 212 nr. 2

en 3de januari r. Henrik van Kempen jm van

Vlodorp corporaal in t regmt.

van den collonel Smissaart, in de

comp. van capt. Morison

en

r. Maria Elisabeth Walbeek jd

van Heinsberg

getrouwd den 17 jan:


Venlo H1740-002   -   blz. 212 nr. 3

en 10de dito r. Philip Claessen j:m: van Maastricht

ruiter in t regiment van den heer

graave Mauritz van Nassau, in

de vacante compagnie van den

collonel Moenen

en

r. Maria Hoogheim j:d: van Venlo.

getrouwd den 24 jan.


Venlo H1740-003   -   blz. 212 nr. 4

en 24 dito met attestatie van Nijmegen

Willem Teunissen j:m: soldaat

in t regiment van den heer

collonel Braakel

en

Jenneke Dame j:d: te Nijmegen

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1740-004   -   blz. 212 nr. 5

en 14 februari met attestatie van Zalt Bommel

Roelof van Hemert jm van

Zoelen sold: int regiment van den

heer collonel Brakel, in de compag-

nie van captein Swaan

en

Johanna van Workum jd van

Waardenburg

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


1740

Venlo H1740-005   -   blz. 213 nr. 1

en 28 febru. r. Henricus Malleper j:m: sold: int

regiment van de graaf van der Lip

in de compagnie van den overste lt:

Beilanus geb: van Vilmer

en

r. Maria Eva Kemmerin j:d: van

Weilbach bij Mentz

getrouwd den 13 maart


Venlo H1740-006   -   blz. 213 nr. 2

en 13 meert met attestatie van Hedel

Jan van Maaren j:m: van s’Bosch

sold: in t regiment van den heer

collonel Brakel in de compagnie

van den capt. Lijnden

en

Trijntje Jansze Bol j:d: van Hedel

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1740-007   -   blz. 213 nr. 3

en 10de april l. Johan Rijnhart Leijver j:m: van

Erda in t graafschap Solms, soldaat

in t regiment van den heer graave van

der Lip, in de comp: van captein Brans

en

l. Anna Elisabet Bretsen jd: van

Wijbach in t Hessen Darmstatsche.

getrouwd den 24 dito


Venlo H1740-008   -   blz. 213 nr. 4

en 24ste dito r. Hendrik Klomp j:m: van t Sas van

Gent tambour in t regiment

van den heer graave van der Lip, in

de compagnie van capt: Hanekroth

en

r. Agnes Frenken j:d: van Ruremonde

getrouwd den 8 maij


Venlo H1740-009   -   blz. 213 nr. 5

meij den 1. met attestatie van Heusden

Arien Arendze j:m: van Heusden

gewezene ruijter onder het regt: van

de grave Maurits en

Hendrina Beek j:d: van Heusden.

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1740-010   -   blz. 213 nr. 6

en 6de dito l. Hans Jurjen Salsbourg j:m:

gewesene sold: in t regimt. van de

graaf van der Lippe geb: van Wiesentheim

uit t sticht Bamberg

en

r. Regina Elisabeth Kaan, weduwe van

Jan Christoffel Muller geb.

digte bij Lijpsich

getrouwd den 19 junij


1740

Venlo H1740-011   -   blz. 214 nr. 1

den 12 junij Matthijs Sterren j:m: van

Dueren soldaet int regt. van den

heer grave van Schaumbourg

Lippe onder de comp: van den heer

coll: Aijta met

Maria Geertruijd Ringens

j:d: van Dueren

getrouwd den 26 dito


Venlo H1740-012   -   blz. 214 nr. 2

en 19 dito l. Johan Hendrick Bender j:m:

van Nassau Urdingen soldaet in t

regt. van den heer grave van

Schaumborg Lippe onder de

comp: van de heer capit: van

Groin met

l. Dorothea Konlin j:d: van Wisbaten

getrouwd den 3 julij


Venlo H1740-013   -   blz. 214 nr. 3

dito den 10 hebben hare eerste proclamatie

Ernst Lodewijck Etling j:m:

geboortig te Tiel luijtenant in ’t regt.

van de heer coll: baron van Brakel

en

Jacoba Isabella Thoma j:d: van

Venlo

getrouwd den 24 dito


Venlo H1740-014   -   blz. 214 nr. 4

dito met attestatie van s’Bosch

Gerrit van den Bosch wed: van

Louisa vander Aa geboortig van ’s Bos

soldaet in’t regt. van de heer coll:

baron van Brakel onder de

comp: van capit: Haersolte

en

Lijsbet Valkenburg j:d: van ’s Bosch

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1740-015   -   blz. 214 nr. 5

en 7 de august

in te houden tot nader ordre

r. Johannes Franciscus l’Allemand

j:m: van Maastricht wagdmees-

ter in t regt. van sijn excellentie

graav Mauritz van Nassau in de

compagnie van wijlen de heer collonel

Moenen en

r. Maria Catharina Willemse jd

van Venlo.

getrouwd den 23 dito


1740

Venlo H1740-016   -   blz. 215 nr. 1

en 14de august: g. Wilhelm Henrick baron van Reede

geboortig van Issum lieutenant in’t regi-

ment van de collonel baron van

Braakel, weduwenaar van Evva Catharina

van Roor

en

g. Helena Otto j:d: van Lillo.

getrouwd den 28 dito


Venlo H1740-017   -   blz. 215 nr. 2

en 21 dito r. Nicolaas Kreeft, weduwenaar van

Agnes Huserin soldaat in ’t regiment

van de collonel Smissaart, in de compagnie

van captein de la Milliere

en

r. Anna van Essen geb: van Venlo, weduwe

van Nicolaas Steenbergen.

getrouwd den 4 7ber


Venlo H1740-018   -   blz. 215 nr. 3

septemb. den 4 hebben hare eerste proclamatie

Jan Willem Bachman weduwenaer

van Anna Elisabet Wiers geboortig

van Duijsberg

en

Ida Cornelia van der Spijck weduwe

van Frans Jacob Bowiers gewesene commis

van s lands magazijnen alhier

geboortig in s Haage.

de geboden in te houden tot nader order

de geboden weer gaen te laten

getrouwd den 18 maart 1742


nog

Venlo H1740-019   -   blz. 215 nr. 4

en 18 Johan Melchert Ritten uijt het

Waldekse soldaet onder de comp.

van de coll: Titulair van Lauwich

in t regt. van de heer coll: baron

van Brakel met

Anna Elisabet Krine j:d: ook uijt

het Waldekse.

getrouwd den 2 8ber


Venlo H1740-020   -   blz. 215 nr. 5

dito en 31 hebben hare eerste procl:

Johannes Hofman j:m: van

Straelen soldaet onder het regt: van

de geweze coll: de Jong, onder de

comp: van capit: Seijs

met

Piternel Langeraets wed: van

Hendrick Janze van Reehbroeck

van Venlo.

getrouwd den 3 9ber


1740

Venlo H1740-021   -   blz. 216 nr. 1

october en 9 hebben hun eerste proclam.

l. Johan Hendrick Lauster j:m:

soldaet onder de comp. van de capit.

Humalda int regt: van den grave

van Schaumbourg Lippe

en

l. Catharina Lisabet Hebin j:d:

beide uijt het Darmstatse.

getrouwd den 30 dito


Venlo H1740-022   -   blz. 216 nr. 2

dito 8ber en 16 Hendrick van Hees j:m: van de

Graav sergiant onder de comp. van

de heer majoor Aijsma in het

regt: van zijn excell: den grave

van Schoumborg Lippe

met

Johanna Cuijpers j:d: van Venlo.

getrouwd den 3 9ber


nog

Venlo H1740-023   -   blz. 216 nr. 3

dito 16 Herman Court Avenhuijsen

soldaet in t voorn: regt: en in

de comp: van de capit: Coenders

met

Marie Elizabet Bodemans

j:d: van Namur

getrouwd den 30 dito


nog

Venlo H1740-024   -   blz. 216 nr. 4

dito 16 Johannes Bredenbach jm: corpo-

rael int voorn. regt: onder de

comp: van de lt: coll: Bijlanus

en

Anna Maria Essen Ridder j:d:

van Kaldekerken

getrouwd den 30 dito


Venlo H1740-025   -   blz. 216 nr. 5

dito en 30 8ber met attestatie van Aarnhem

r. Jan Tibos j:m: soldaet in t regt:

van de hr: coll: Smissaert onder de comp.

van de capit. la Miliere

en

g. Maria van Roojen j:d: van Aarnhem

[in Venlo alleen 3 aankondigingen]


1740

Venlo H1740-026   -   blz. 217 nr. 1

nov: en 13 Frans Haas jm: soldaet in’t

regt: van den hr: grave van

Schaumborg Lippe onder den

comp: van de lt: coll: van Aijta

en

Johanna Francois Broeken

j:d: van Roermonde

getrouwd den 27 dito


Venlo H1740-027   -   blz. 217 nr. 2

dito 13. Jacob Zaner j:m: soldaet int

regt: van zijn excell. den grave

van Schaumborg Lippe onder de

voorn: comp: met

Henrietta Raubenau j:d: uijt

het Darmstadsche

getrouwd den 27 dito


Venlo H1740-028   -   blz. 217 nr. 3

dito 13. Jan van Peft j:m: soldaet int

regt. van den coll: baron van

Brakel onder de comp. van

de capit: Swaan en

Cristina Mattijsse j:d: van Venlo.

getrouwd den 27 dito


Venlo H1740-029   -   blz. 217 nr. 4

en 20 dito met attestatie van Aarnhem

Anthoni Dochamps soldaet int

regt: van den heer coll: Smissaert

en

Dina Geelkercke j:d: te Aarnhem

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1740-030   -   blz. 217 nr. 5

en 27ste dito met attestatie van Nijmegen

Hermannus Scheders jm sold: in

t regiment van den graave van der

Lip en

Maria van Roi weduwe van Jan

Misberge te Nijmegen

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]


Venlo H1740-031   -   blz. 217 nr. 6

en 18de decemb. r. Henrik Jansen j:m: van Stephensweert

sold: in’t regiment van den graave

van der Lip in de comp: van captein

Groin en

r. Elisabeth van Driesen jd geb. in

t regiment.

getrouwd den 8 jan: 1741