GenBronnen

digitalisering

maas

Venlo protestantse huwelijken 1763


1763 1763 januarius.

Venlo H1763-001   -   09-01-1763   -   blz. 84 nr. 1

den 9 jan: hebben hunne 1 proclamatie

Francois van der Hoop commis van 's lands magasijn geboortig

van Schoonhooven wed: van wijlen

Cornelia van Laar

en

Henrietta Peterson weduwe

van wijlen Jan Frederick Liphard

geboortig te Nijmegen.

[getrouwt] 23 januarij [in Venlo 3 afkondigingen]


februarius vacat

 

Venlo H1763-002   -   20-03-1763   -   blz. 84 nr. 2

maert den 20. den wel eedelen gestrengen heer

Carel von Renz j:m: geboortig

van Darmstat in Hessen capitein

in t 1 bataillon van zijn hoog-

heid den heere erfprince van

Nassau Usingen

en

mejongfrouwe Louise Margaretha

baronnesse de Monroij j:d:

geboortig van Hemmendorf int

Hannoverse.

[getrouwt] 20 april [in Venlo 3 afkondigingen]

 

Venlo H1763-003   -   20-03-1763   -   blz. 84 nr. 3

dito l: Simon Frölich j:m: van Birstat

in't Nassau Usingse soldaet onder

bovengen: regiment en in de

comp: van voorn: capitein

en

r: Geertruij Geraerds j:d: van

Blerick.

nb: de geboden van deze moeten

gaen van ses tot ses weeken.

en is de afspraak dat alle de kinde-

ren in de religie van den bruijde-

gom zullen opgetrocken worden.

getrouwt den 5 junii

 

aprilis vacat

maijus vacat

junius vacat

 

1763

Venlo H1763-004   -   10-07-1763   -   blz. 85 nr. 1

julij den 10. hebben hun 1 proclamatie

Philip Stam j:m: van

Jempsheijm bij Worms soldaet

int 2 battaillon lijfregimt

van zijne hoogheid den heere

prince van Oragne en Nassau

onder de comp: van den

capiteijn Roche Brune

en

Maria Josepha Coensen j:d

van Dusseldorf

getrouwt den 24

 

Venlo H1763-005   -   10-07-1763   -   blz. 85 nr. 2

dito Johannes Janssen j:m: van

Wankum int Pruijsis Gelderlant

soldaet int battaillon van den

generael major Thierrij onder

de comp: van den lt: coll: Steijguer

en

Angenees Ghiesen j:d: van Besel

int ampt van Montfoort

getrouwt den 14e augustus

 

Venlo H1763-006   -   24-07-1763   -   blz. 85 nr. 3

den 24 met attestatie van Vlissinge

Johan Hendrick Zijp j:m: van

Nederhausen

en

Berendina Minck j:d: van Hummelo

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

Venlo H1763-007   -   07-08-1763   -   blz. 85 nr. 4

aug(ustus) den 7. Johan Walter Steinacker

j:m: van Weijnsheijm bij Worms

soldaet in t 2 batallion lijf-

regimt van zijne hoogheid den

heere prince van Orangne en

Nassau onder de comp: van den

heer collonel Muijsson

en

Elisabet Catharina Zornin j:d:

van Swalbach in Hessen.

getrouwt den 21 augustus

 

1763

Venlo H1763-008   -   21-08-1763   -   blz. 86 nr. 1

aug. den 21 hebben hare 1 proclamatie

Joachim Bongers j:m: van

Venlo soldaet in t 1 bataillon

van lt: generl. grave d'Envie

in de comp: van den capiteijn

Tengnagel

en

Anna Elisabet Fuyckers j:d:

mede van Venlo.

getrouwt de 18 sept:


[onderstaand inschrijving doorgehaald, reden onbekend]

Venlo H1763-009   -   21-08-1763   -   blz. 86 nr. 2

dito Gillis Dobbelaer j:m: van Hulst

soldaet in het 1 bataillon van

zijn exellentie den lt: generael

Evertsen in de comp: van den

collonel commandant van IJsselstein

en

Anna de Swart j:d: in de Willemstad

nb: [verder niets geschreven   -   geen afkondigingen in Venlo]

 

Venlo H1763-010   -   28-08-1763   -   blz. 86 nr. 3

dito den 28 Frederick Lintermans j:m: van

Venlo grenadier onder het 3de

bataillon van het regiment den generl.

major Smitsaert in de comp: van

de major de Ton

en

Maria Bartels j:d: van Blerick

getrouwt den 25e september

 

Venlo H1763-011   -   30-09-1763   -   blz. 86 nr. 4

september den 30de Jan Schippers geboortig van Gent wdnr van Margret

Annon soldaet in de compagnie

van de hr collonel commandant

van IJsselsteijn in het eerste

battaillon van zijn excellentie

de hr lt generael Evertsen

en

Anna Maria Dame j:d: van Venloo

getrouwt den 6e november

 

1763

Venlo H1763-012   -   29-10-1763   -   blz. 87 nr. 1

octob: den 29 hebben hunne eerste proclamatien

Christiaen Cretsman j:m: geboortig

van Venloo soldaet onder het tweede

battaillon van zijn hoogheid den

heere prince van Stolberg in de com-

pagnie van den heer captein van

der Vlist in gaurnisoen te IJperen

en

Geertruida Mols j:d: van Kalde-

kerken

getrouwt den 27e november

 

Venlo H1763-013   -   05-11-1763   -   blz. 87 nr. 2

november d. 5 Michiel Verhuijgen j:m: geboortig

van Mastricht grenadier in de

lijfcompagnie van zijn excellentie

de heer lt generael Evertse in

desselfs eerste battaillon

en

Anna Maria Beemolt j:d: mee-

de geboortig van Mastricht.

getrout den 11 december

 

Venlo H1763-014   -   05-11-1763   -   blz. 87 nr. 3

dito met attestatie van Odenkirchen

Benjamin Rouffaer j:m: geboortig

alhier en

Margaretha Durselen j:d: geboortig

van Odenkirchen

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

Venlo H1763-015   -   24-12-1763   -   blz. 87 nr. 4

december d. 24 Johannes Sprank wedwnaer van Jennemie

Claessen van der Steen soldaet in de com-

pagnie van den heer captein Lelij in het

regiment van den heer lt generael Evert-

sen in desselfs eerste battaillon geboren

van Mechelen buiten Mastricht

en

Sovia Hendriks j:d: geboren van Waltniel

getrouwt den 19e februarij