GenBronnen

digitalisering

maas

Venlo protestantse huwelijken 1766


1766

Venlo H1766-001   -   03-01-1766   -   blz. 100 nr. 3

jan: den 3. met attestatie van Sutphen

Guilliam Heuninck j:m: soldaet

onder het eerste bataillon Orange

Vrieslant

en

Anna Christina Robert j:d

van Sutphen

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

Venlo H1766-002   -   19-01-1766   -   blz. 100 nr. 4

dito den 19. Everhard Smits j:m: geboortig

van Wedda in de provintie van

Groningen lieutenant onder het

2 bataillon van Orange Vriesland

en

Johanna Aleida Megteld Schmidt-

man weduwe van wijlen Blasius

van Haarlem, in leven capitain

ten dienste van den staat, geboren

en wonagtig alhier

getrouwt den 4e februarij 1766

 

1766.

Venlo H1766-003   -   09-03-1766   -   blz. 101 nr. 1

maert den 9. hebben hare 1 proclamatie

Pieter Geersen j:m: van

Rosendael grenadier int

1 batail: van zijne excell: den

lt: generael Evertse en in

des zelfs comp:

en

Maria Maart j:d: geboortig

van Leeuwaerden

getrouwt den 23e maart

 

Venlo H1766-004   -   23-03-1766   -   blz. 101 nr. 2

maert den 23 Cornelis van Staij j:m: van

Steenbergen soldaet int

bovengem(el)t: regiment en in de

comp: van de capit: Wijntgis

en

Dina Jansen j:d: van

Bergen op Zoom

getrouwt den 6e april

 

Venlo H1766-005   -   06-04-1766   -   blz. 101 nr. 3

april den 6. Willem Thomas Thijssen j:m:

geboortig van Nymegen

en

Johanna Catharina Richard

j:d: geboortig alhier

getrouwt den 21e april 1766

 

Venlo H1766-006   -   20-04-1766   -   blz. 101 nr. 4

den 20 dito Tobias Beijerlander j:m. van Namen

corporaal in de compagnie van den heer

captein Wijntges in 't 1ste battaillon

in 't regimt van den heer lt gener-

aal Evertsen en

Maria Catharina Mees wed(u)we van

Johannes Dalmeijer wooonagtig alhier

getrouwt den 4e may 1766

 

1766

Venlo H1766-007   -   20-04-1766   -   blz. 102 nr. 1

april den 20ste hebben hunne 1ste proclamatien

Johannes Janssen j:m: gebooren te

Bergen op den Zoom tambour major

in 't 1ste battaillon van zijn excel-

lentie den heere lt generaal Evertsen

en

Maria Geertrui Stufgens j:d:

geboortig van Wessenberg in 't Gulicksche

getrouwt den 4e maij 1766

 

Venlo H1766-008   -   12-07-1766   -   blz. 102 nr. 2

julii den 12de met attestatie van Groningen

Johannes Gerrits soldaet in de

compagnie van de capitain R:

van Cammingha in 't 2de bat-

taillon Orange Vriesland van

Leuwaerden en

Regina Baas van Groningen

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

Venlo H1766-009   -   16-07-1766   -   blz .102 nr. 3

den 16 dito met attestatie van s: Bosch

Anthoon van Aalst j:m: gebooren te s: Bosch

soldaet onder het regimt van den heer

lt generaal Evertsen in de compagnie

van de heer lt collonel Drevan thans

in gaurnisoen te Tholen

en

Johanna la Haeij j:d: gebooren en

woonagtig meede te s: Bosch

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

Venlo H1766-010   -   27-07-1766   -   blz .102 nr. 4

julius den 27ste Philip Hendrik Nimmenig j:m: ge-

booren van Mielen in 't Nassausche

soldaet in de compagnie van de heer

lt collonel van Diskom in 't

1ste battaillon van Orange Gel-

derland en

Marie Christien Braun j:d. ge-

booren alsboven

getrouwt den 7e september

 

1766

Venlo H1766-011   -   01-08-1766   -   blz. 103 nr. 1

augustus den 1ste hebben hunne 1ste proclamatien

met attestatie van Veere

Hendrik Muijterman j:m: van Arnhem

soldaet in 't 1ste battaillon Orange

Gelderland en

Jannetje van Lent j:d: van Arnhem.

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

Venlo H1766-012   -   03-08-1766   -   blz. 103 nr. 2

den 3. met attestatie van de Graave

g: Paulus Nelis j:m: van Hinsberg,

timmerman in de comp: artillerie

van den capit: Steeb in guarnisoen

in de Graave

en

r: Hendrina Elbers wed: van Zeger van

den Berg, geboortig van Keppelen

nb: de geboden van deze moeten gaen

van 6 tot 6 weeken.

[in Venlo alleen 3 afkondigingen]

 

Venlo H1766-013   -   14-09-1766   -   blz. 103 nr. 3

september den 14 Johannes Broek j:m: van Boekholt

in het Munsterse soldaet in de compag-

nie van de heer generaal major J: A:

van Sijtzama in 't 2de battaillon van 't

lijfregiment van zijn hoogheid de

prince van Orange Orange [sic] Vriesland

en

Elisabeth Viar j:d: geboortig en woo-

nagtig alhier

getrouwt den 28e september

 

Venlo H1766-014   -   19-10-1766   -   blz. 103 nr. 4

october den 19de Johannes Lensen j:m: geboortig

alhier canonnier in de compagnie

artillerie van den heer kaptein

Steeb en

Anna Strucke wed(u)we van Jo-

hannes Thea geboortig van Kalde-

kerken

getrouwt den 9e november

 

1766

Venlo H1766-015   -   16-11-1766   -   blz. 104 nr. 1

november den 16de hebben hunne 1ste proclamatie

Bernard Bolman wed(u)w(e)n(aa)r van Anna

Margriet Waaterschat gebooren van

Leuwarden gegageerde soldaet ten

dienste deeser lande

en

Maria Aldegonda Lammers weduwe

van Dirk Hansen geboortig alhier

getrouwt d: 7xber