GenBronnen

digitalisering

maas

Venlo protestantse huwelijken 1769


1769

Venlo H1769-001   -   15-01-1769   -   blz. 110 nr. 4

janrij 15 met attestatie van Valkenborg

Lambertus Vranken j:m: van

Kadier gewezen canonnier in

de comp: van den lt: generael

Kreutznach en

Helena Brouwers j:d: mede

geboortig van Cadier

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

1769

Venlo H1769-002   -   19-02-1769   -   blz. 111 nr. 1

hebben hare 1 procl:

l: Philip Berghuijser j:m:

geboortig van Bernthrooda

in t Hessen Rheijnfeldsche

sergeant onder het 2 batt:

lijfregimt: Orange Vrieslant

in de comp: van de major Faber

en

g: Cilia Boltster j:d: van

Odekirchen int Ceulsche

de conventie is dat de soons in de lutherse en de

dogters in onze religie zullen opgevoet worden.

getrouwt den 19e februarij

 

Venlo H1769-003   -   12-03-1769   -   blz. 111 nr. 2

maert den 12 Johannes Vollenbroeck j:m:

van Wickraetberg soldaet

in't 1 bataillon van den

lt: generael Evertse onder

de comp: van wijlen de major

de Lelij en

Maria Smits j:d: van

Zoppenbroeck.

getrouwt den 19 maart

 

Venlo H1769-004   -   12-03-1769   -   blz. 111 nr. 3

den 12 Johan Carel Kleijn j:m:

van Leeuwaerden sergeant

onder het 1 bataillon Orange

lijfregiment van zijn Hoog-

heid den heere prince van

Orange onder de comp van

de collonel Lichtenvoord

en

Geertruij Smits j:d:

van Breda

getrouwt den 2e april

 

1769

Venlo H1769-005   -   19-03-1769   -   blz. 112 nr. 1

den 19 maert hebben hun 1 proclamatie

r. Louis Pion wed: van Brussel gegagieert

sergiant int regimt van den geweze

brigardier Elias

en

r. Megteldis Doeffis wed: van

Francis Poste gebore van Roermond

getrouwt den 2e april

 

Venlo H1769-006   -   26-03-1769   -   blz. 112 nr. 2

den 26 r: Johannes Schieffer j:m: van

Morke in t Guliksche soldaet

onder de grenadier compagnie

van t 2 bataillon lijfregimt:

van zijne hoogheid den here

prince van Orange &a

en

r: Geertrud Lip j:d: van Gedorp

mede int Gulikse.

getrouwt den 2e april

 

Venlo H1769-007   -   09-04-1769   -   blz. 112 nr. 3

april den 9 Peter Gisinger weduwenaer

van Anna Margriet Fuckers

gepensioneerd corporael

van t 2 bataillon Villegas

en

Johanna Wolfers j:d: van

Venlo.

getrouwt den 23e april

 

Venlo H1769-008   -   30-04-1769   -   blz. 112 nr. 4

den 30 met attestatie van Wageningen

Willem Hendrick van Beverwijck

geboortig van Bergeijck

en

Helena van Grootveld j:d:

van Rhenen beijde

woonagtig te Wageningen.

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

1769

Venlo H1769-009   -   23-07-1769   -   blz. 113 nr. 1

julij den 23 hebben hun 1 proclamatie

Jean Pierre Constant j:m: van Durbuij capitain

onder het 2 bataillon van

den lt: generael Smissaert

Walon en

Johanna Catharina Coenraets

weduwe van wijlen de medicijne

doctor N: Roojaerds geboortig

alhier

getrouwt den 11e augustus

 

Venlo H1769-010   -   30-07-1769   -   blz. 113 nr. 2

den 30 met attestatie van Breda

Jacobus Jurjens j:m: van Leeuwaerden soldaet in

de comp: van de major Faber

onder het 2 bataillon Orange

Vrieslant

en

Francina Beereling j:d: van Breda

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

Venlo H1769-011   -   27-08-1769   -   blz. 113 nr. 3

aug: den 27 Pieter Scheffer j:m: van

Ceulen soldaet in't 2 bataillon

van den lt: generl: baron

van Raaders in de comp: van de

lt: coll: van Lichtenberg

en

Francisca van Casteren geboor-

tig van Michiels Gestel weduwe

van Paulus van Diest.

getrouwt den 24e september

 

Venlo H1769-012   -   24-09-1769   -   blz. 113 nr. 4

7ber den 24 met attestatie van Nijmegen

Thomas Tichelmans j:m:

gepensioneert soldaet van t regimt

van den lt: generl: baron

van Raders

en

Judith Backer j:d: te Nijmegen

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

1769

Venlo H1769-013   -   24-09-1769   -   blz. 114 nr. 1

sept den 24 hebben hare 1 proclam.

Johan Casper Weijdman

j:m: van Nassau Weijlborg

sergeant onder de comp:

voor de capit: Swanenberg

in t 1 bataillon van den

lt: generael baron van

Raaders

en

Sophia Dorothea Preijling

wed: van Johan Leonard

Engelke geboortig van

Langenzalza.

nb deze geboden tot nader aenzeggens niet af te kondigen.

getrouwt den 26e november [na 3 afkondigingen in Venlo]

 

Venlo H1769-014   -   24-09-1769   -   blz. 114 nr. 2

dito met attestatie van Harderwijck

Jacobus Peters j:m: van

Venlo soldaet int 1 bataillon

van den lt: generael Evertsen

onder de comp: van de capitein

Winder en

Maria Belle j:d: van

Venlo.

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

Venlo H1769-015   -   24-09-1769   -   blz. 114 nr. 3

dito den 24 met attestatie van Breda

Johan Teunis Grosch weduwenaer uijt Nassau Dietz

soldaet in t 1 bataillon Orange Vries-

land onder de comp: van de major

Landman en

Geertruij Kosters weduwe van Martin

Neep, geboortig van Hengelo.

getrouwt den 29 oktober

 

1769

Venlo H1769-016   -   28-09-1769   -   blz. 115 nr. 1

sept: 28 hebben hunne 1 proclamatien

met attestatie van Maestricht

Johannes Lenaers geboortig van Sichen

canonnier in de compagnie van

sijne excellentie den heere lt gene-

raal van Creutznach in gaurnisoen

alhier met

Maria Gertrudis Mattijssens

geboortig in den Vroenhove en woonende

te Maastricht.

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

Venlo H1769-017   -   05-11-1769   -   blz. 115 nr. 2

5 november Johan Georg Rubenkonig wedwnr

van Elisabeth Mersen gewesene

soldaet in 't regimt Orange Vries-

land in 't 1ste battaillon in de compag-

nie van den heer major Swartsen-

burg geboortig uit Hirstveld int

Hessische woonagtig alhier

en

Lucretia Laurentina Helm j:d:

geboortig van Ruremond en woonagtig

alhier

getrouwt den 19e november

 

Venlo H1769-018   -   19-11-1769   -   blz. 115 nr. 3

19 dito met attestatie van Zierikzee

de heer Marinus Corneille van Borssele j:m:

geboortig van Maastricht kaptein int regimt

van den heere lt generaal Raders in gaurni-

soen alhier woonagtig te Zierikzee

en

de juffrouwe Cornelia Anna de Brauw j:d: geboor-

tig te Zierikzee

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

1769

Venlo H1769-019   -   03-12-1769   -   blz. 116 nr. 1

december den 3de hebbe hunne eerste proclamatien

met attestatie van Breda

Johannes Ernst Stroom j:m: gebooren en

woonende te Breda, dog onlangs gewoont hebben-

de alhier en

Jacoba Snel j:d: gebooren en woonende te

Breda

 

Venlo H1769-020   -   08-12-1769   -   blz. 116 nr. 2

dito den 8ste Johannes Zaun j:m: van Langendernbach

int Nassau Hadamar soldaet in het het [sic]

2de battaillon van het lijfregimt

Orange Vriesland in de compagnie van

den heer lt colonel B: de Rochebrune

in gaurnisoen te Breda

en

Elisabeth Jansen j:d: geboortig en

woonende alhier

getrouwt den 12e januarij 1770