GenBronnen

digitalisering

maas

Venlo protestantse huwelijken 1775


Venlo H1775-001   -   01-01-1775   -   blz. 127 nr. 5

1775 den 1 jan: op attest uit 's Bosch Jan Willemsen geboren in Aarhem

canonier in de compagnie van den capitein Paravicini de

Capelli in garnisoen in 's Bosch en Maria Stines j:d:

geboren in Maastrigt wonende in 's Bosch

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

Venlo H1775-002   -   30-01-1775   -   blz. 127 nr. 6

den 30 jan: Cornelius Kobelrausch j:m geboren in Altorf in den

republik Neurenberg luiten: in de compagnie attellerie

van den capitain Petersen in garnisoen te Breda

laads in 's Bosch thans wonende in Venlo

en

Willemina Antonia Nucella j:d: geboren in

Amsterdam, laads gewoont hebbenden in 's Hage

thans wonende in Venlo.

getrouwt den 23 febr:

 

Venlo H1775-003   -   04-02-1775   -   blz. 127 nr. 7

den 4 febr: met attest van Nijmegen Steven Amende: j:m: sergean[t]

in de compagnie van den capitain de Ruiter onder het regimen(t)

van den lt: gen: van Raders in garnisoen te Nijmegen

&

Geertrui van Wante: j:d: te Venlo

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

Venlo H1775-004   -   04-02-1775   -   blz. 127 nr. 8

op dato Joannes Schurgers weduwenaar van wijlen Elisabeth Kusters

gepensioneert soldaat en

Johanna Evers beide van Venlo

getrouwt den 19e februarij

 

Venlo H1775-005   -   19-03-1775   -   blz. 128 nr. 1

1775 den 19 maart met attest van Maastrigt

Jan Hendrik Poorten gebooren te Santen laast gewoont

hebbende te Venlo en

Elisabeth Gilman geboorne de Terheide in de baronnie

van Breda wonende in Maastrigt.

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

Venlo H1775-006   -   22-04-1775   -   blz. 128 nr. 2

den 22 april Jonas Ketter gepensioneert sergeant in 't regiment

van den generaal de Mai laadsleden gewoont hebbende

in den 's Bosch thans ter deser plaadse en

Anna Geertruit Stols weduwe van wijlen Hubertus

Groenevelt alhier

getrouwt den 4 juni

 

Venlo H1775-007   -   13-05-1775   -   blz. 128 nr. 3

den 13 mai Pieter Nieuwdorp j:m: geboren te Hellevoetsluis onlangs

gewoont hebbende in Venlo en Adriana Dorsman weduwe

in 't Velt van Hellevoetsluis

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

Venlo H1775-008   -   04-06-1775   -   blz. 128 nr. 4

den 4 juni met attest van den 's Bosch Antonius Adriaansen j:m:

geboren te Arnhem canonier in de compagnie artellerie

van den capitain Paravicini de Capelli in garnisoen in 's Bosch

en Maria Sibilla Derkenraat j:d: van Venlo

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

Venlo H1775-009   -   30-06-1775   -   blz. 128 nr. 5

den 30 juni Joannes Pruimenboom weduwenaar van wijlen Helena

Biscops gepensioneert soldaat in staten dienst: wonende

in Venlo en Joanna Leenders j:d: van Venlo

getrouwt den 16 juli

 

Venlo H1775-010   -   22-07-1775   -   blz. 128 nr. 6

den 22 juli Joannes Stickelbroeks j:m: canonier in

de compagnie van den capitain Paravicini

de Capelli in garnisoen in 's Bosch

en Leonora Aalders van Venlo

getrouwt op den 10 aug:

 

Venlo H1775-011   -   10-09-1775   -   blz. 128 nr. 7

den 10 sept op attest van Vorden in het graafschap Zutfen

de hoogwelgeboren heer Hendrik Willem baron van

Wijnbergen soon van den hoogwelgeboornen heere

Jan Willem Augustijn baron van Wijnbergen uit Venlo

en de hoogwelgeboorne freulen Theodora Oliphera

baronesse van Dort dogter van den hoogwelgeboorne

heere Theodorus Zeno van Dort tot het Metler

onder Vorden

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

Venlo H1775-012   -   14-10-1775   -   blz. 129 nr. 1

1775 den 14 october Johannes van Densen j: m: geboren te

Blerijk & wonende te Venlo, met Helena

Schoenmakers, j:d: geboren te Besel & wonende

te Grave, op attestatie van ds H: A: Cremers

eccles: Graviensis, get: den 11 octob: [sic] 1775

 

Venlo H1775-013   -   20-12-1775   -   blz. 129 nr. 2

den 20 decemb: Gerrardus Leenders jm: zoon van Jan Leenders wonende

te Oijen, met Henrica van Gemande j:d: van Henricus

van Gemande woonachtig alhier.

getrouwt den 11e januarij 1776