GenBronnen

digitalisering

maas

Venlo protestantse huwelijken 1778


Venlo H1778-001   -   24-01-1778   -   blz. 131 nr. 1

1778 den 24 jan: op attest van 't Switsersche regiment

Peter Josef Aleg soldaat in 't regiment van den

oversten Sturler comp: van Gravissat in

garnisoen alhier &

Maria Elisabeth Wesel uit Nassau Dietz

wonende alhier

van ses tot ses weken te proclameren

getrouwt bij 't regiment op den 28 april 1778

 

Venlo H1778-002   -   13-01-1778   -   blz. 131 nr. 2

den 13 dato Joannes de Vries gepensioneert soldaat in 't

regiment van lt: genr: Hertell in de compagnie

van den major Lynslager weduwenaar van

wylen Maria Joanna Plockers wonenden

in Venlo &

Allegonda Jansen wonende in Venlo

getrouwt den 1e maart

 

Venlo H1778-003   -   06-03-1778   -   blz. 131 nr. 3

den 6 maart Nicolaas Rusly j:m: canonier in 't regiment & onder de

compagnie artillerie van den heere generaal major

oversten Martfelds in garnisoen te Venlo [en]

Elisabeth van Wante geboren in den s Bosch

wonende in Venlo

getrouwt den 22 maart.

 

Venlo H1778-004   -   28-03-1778   -   blz. 131 nr. 4

den 28 maart op attest van Urmont

Bartholomeus Königs jongman geboren te Millik

wonende in Venlo &

Anna Catharina ter Haag jongedogter geboren

en wonende te Meeswijck

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

Venlo H1778-005   -   27-05-1778   -   blz. 131 nr. 5

den 27 mai Michiel Snellen, wed: van Maria Meulders,

woonachtig alhier, met Allagonda Rouin, wed: van

Fredrick Swaning, laast gewoont te Elphent.

getrouwt den 14e juni

 

Venlo H1778-006   -   31-08-1778   -   blz. 131 nr. 6

den 31 aug: Joannes Laurens Linders weduwenaar van

wijlen Magdalena van der Burg van Delft

en Anna Catharina Elisabeth Ströcken

j:d: van Arnoldus Ströcken gebrn: in Venlo

getrouwt den 24 sept:

 

Venlo H1778-007   -   04-09-1778   -   blz. 131 nr. 7

den 4 sept: Frans Spring j:m: gebooren in Kersstense

en Jacomina Op:hei gebooren in Venlo

beide wonende in Venlo

van ses weken te ses weken te proclameren.

dit paar is aangetekent op voorwaarde van alle .... .... 't welk

tot heden welk nog niet geschiet is op den 11 octer 1778.

dese proclamatien hebben geen voordgang op verklaringen

van den ...... ... ... te proclameren

eerste proclamatie op den 25 8bris

[in Venlo slechts 2 afkondigingen gedaan]

 

Venlo H1778-008   -   10-10-1778   -   blz. 132 nr. 1

1778 den 10 october Mattheus Leurs canonier in de comp: van

den gen: major & coll: van de artillerie J:

M: Martveld ten dienste deser lande, geboortig

van Wetzlar, met Maria Francisca

Juliana Weiser geboortig van Heusden,

moeten van ses weken tot ses

weken geproclameerd worden.

getrouwt den 7e januarij 1779

 

Venlo H1778-009   -   17-10-1778   -   blz. 132 nr. 2

den 17 dito Gosen Leenders, gegageert soldaat van de comp: van

den major de Groot in 't regmt: van den coll: graav

van Bijland, wed: van wijlen Johanna Rippens,

woonachtig alhier, met Margaretha Hutte, j:d:

van Jan Gerrit Hutte, mede woonachtig alhier.

getrouwt den 1 november

 

Venlo H1778-010   -   21-11-1778   -   blz. 132 nr. 3

den 21 novemb: Benedictus Fore j:m: zoon van Rudolp-

hus Fore & Barbera Goortreler, woonachtig alhier

met Geertruij Trips, j:d: van Harmanus Trips

& Maria Elizabeth Geerards mede woonachtig alhier

moeten ses weken na malkanderen geproclameert worden

getrouwt den 14e february