GenBronnen

digitalisering

maas

Venlo protestantse huwelijken 1790


Venlo H1790-001   -   02-01-1790   -   blz. 165 nr. 2

1790 den 2 jan:

Christoff Glaaser soldaat in 't regiment

Mönster compagnie Fenema gereformeert

en Jacoba Leenders j:d: roomsch beide

in Venlo

van ses tot ses weeken

de bruidegom is naar den inhout der resolutie

van man HH min van den 3 juni 1750 art 2 van

der huwelijksverbintenisse afgegaan

[in Venlo slechts 1 afkondiging]

 

Venlo H1790-002   -   18-01-1790   -   blz. 165 nr. 3

den 18 jan: Hendrik van den Bosch j:m

en

Rosetta Alijda Rees j:d: beide in Venlo

getrouwt den 11e februari 1790.

 

Venlo H1790-003   -   19-01-1790   -   blz. 165 nr. 4

den 19 jan: Nicolas le Mot j:m: sergeant in 't regiment

Monster compagnie Bonnet in garnisoen te Venlo

en Anna Catharina van der Hout j:d: laats

gewoont hebbende te Utrecht.

getrouwt den 21e februari 1790.

 

Venlo H1790-004   -   05-02-1790   -   blz. 165 nr. 5

den 5 febr Hermanus Kloosterhuis bombardier in

de compagnie Gerbaden en

Sophia Elizabeth Ras beide in Venlo

getrouwt op den 25 febr 1790

door dit huwelijk is het kint gedoopt op

den 24 april 1788 gëecht sie t doop register

 

Venlo H1790-005   -   27-02-1790   -   blz. 166 nr. 1

1790 den 27 febr

Manuel Rentema j:m: canonnier in

de compagnie Gerbaden en

Elisabeth van der Putte beide in Venlo

van ses tot ses weken

getrouwt den 6e juni 1790

 

Venlo H1790-006   -   19-03-1790   -   blz. 166 nr. 2

den 19 maart Johannes Hileker j:m soldaat in

't regiment Mönster compagnie Daniels

en Adelein Wiero j:d: beide in Venlo

getrouwt den 11e april 1790

 

Venlo H1790-007   -   15-04-1790   -   blz. 166 nr. 3

den 15 april Johan Wilhelm Smits, j:m: soldaat in

de compagnie van den heer kapitein

S:M: Bonnet van het tweede batteljon

van het rigement infanterie van den

generaal major baron van Monster,

met Maria Sara Herman, j:d: van

Jacobus Herman, woonachtig alhier,

d' bruijdegom van de lutersche, en de

bruid van d' roomsche godsdienst.

beide in Venlo.

van ses tot ses weeken te proclameren

getrouwt den 18e juli 1790

 

Venlo H1790-008   -   11-06-1790   -   blz. 166 nr. 4

den 11 junij Eerhard Graus, j:m: soldaat in de

compagnie van den luit: collonel

d' Bakker, en Allegonda Jansen

j:d: van Jacobus Jansen, woonachtig

alhier, d' bruidegom van de lutersche,

en de bruid van de roomsche

godsdienst.

van ses tot ses weeken te proclameren

getrouwt den 9e september 1790

 

Venlo H1790-009   -   12-06-1790   -   blz. 167 nr. 1

1790 den 12 junij

Jan Machiels, j:m: grenadier in d' lijf

compagnie grenadiers in 't eerste

battailjon van 't eerste regement in-

fanterie van den generale majoor

baron van Monster,

met Allegonda Wolters, j:d: van

Mattijs Wolters, en Sibilla Mets,

woonachtig alhier, beide van de room-

sche godsdienst.

getrouwt den 27e juni 1790.

 

Venlo H1790-010   -   17-07-1790   -   blz. 167 nr. 2

den 17 juli Pieter Landsaat soldaat in 't regiment

Mönster compagnie Fenema met

Pieternella Cordoeles beide in Venlo

getrouwt den 1e augustus 1790

 

Venlo H1790-011   -   01-09-1790   -   blz. 167 nr. 3

den 1 sept: Otto Gerbade weduwenaar van wijlen

Johanna Cornelia Martfelt lt: colonel

in 't corps artillerie wonende in 's Hage

en

Jeanne Wilhelmina van Zuylen van Nyevelt

j:d: in Venlo

getrouwt den 22 sept:

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

Venlo H1790-012   -   01-09-1790   -   blz. 167 nr. 4

in dato op attest van Maastrigt

Pieter de Winter j:m: soldaat in 't regiment Mönster

in garnisoen te Venlo met

Anna Catharina Corsis j:d: te Maastrigt

[in Venlo 3 afkondigingen]

 

Venlo H1790-013   -   15-10-1790   -   blz. 168 nr. 1

1790 den 15 october Rijk Gerrits, cannonnier in d' comp: artill:

van den luijtnt coll: Gerbade, met Anna

Geertruij Geerards j:d: alhier, beiden van de

roomsche godsdienst.

getrouwt den 4e november 1790

 

Venlo H1790-014   -   30-10-1790   -   blz. 168 nr. 2

den 30 october Johan Henricks Pistor j:m: woonachtig

alhier, met Johanna Margarethe

Lemmen, weduwe; van wijlen Michiel

Kuipers, mede woonachtig alhier, d' brui-

degom van de gereformeerde en de bruid

van de roomsche godsdienst.

van ses tot ses weeken te proclameren

getrouwt den 27 jan 1791