GenBronnen

digitalisering

maas

genealogie Danen


door: Andreas W.D. Driessen op den Bulten


juli 2017 (aanvullingen augustus 2018)


De auteur is bloedverwant aan dit geslacht wat voor nu uit Gelderland lijkt te komen.

Hopelijk kan deze 1e aanzet tot genealogie Danen leiden tot meer opmerkelijke ontdekkingen.

 

Ook hier gaat onderzoek door en aanvullingen welkom...


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


I     Antoon of Anthonij Danen ook Toon Daane

        geb. Homoet 17 aug. 1744 - † Elst 7 apr. 1787 -

        ondertrouw Lijnden (Elst) 4 nov. 1774 - tr. Lijnden (Elst) 20 nov. 1774 met Catharina van Hees - geb. Elst 1750? - † Elden (Elst) 1 sept.

        1831 - dr. van Hendrik van Hees en Catharina Huffeling - ondertrouw zij 2e Lijnden (Elst) 17 jan. 1788 en zij tr. 2e Lijnden (Elst) met Hendrik

        Messingh - geb. Huisen - † ??? - zn. van ???  


Uit dit huwelijk:


1.    Welm Danen - ged. Lijnden (Elst) 13 dec. 1776 (vader: Toon Daenen, moeder: Kaatje van Hees, getuigen: Hent [= Hendrik] van Hees en Hentje

         [= Hendrikje] Remmers) - † Elst 17 aug. 1813 ongehuwd

 

2.    Dirk Daenen - ged. Lijnden (Elst) 9 april 1780 (vader: Toon Daenen, moeder: Caath van Hees, getuigen: Arnd Daenen en Beth Meurkes)

 

3.    Jan Daenen - ged. Lijnden (Elst) 10 nov. 1782 (vader: Thoon Daenen, moeder: Caatje van Hees, getuigen: Jan Daenen en Joanna van Halle)

 

4.    Hendrik Danen   -   volgt II

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


II    Hendrik Danen

       ged. Lijnden (Elst) 21 sept. 1785 - arbeider -  † Slijk-Ewijk (Valburg) 4 juni 1861 -

       tr. Heteren 20 jan. 1821 met Aaltje Jansen - ged. Slijk-Ewijk 12 mrt. 1798 - † Slijk-Ewijk 7 jan. 1876 -

       dr. van Johannes Jansen en Jenneke Geurtsen

 

voetnoten:

[-] was soldaat op 6 sept. 1809 bij 125e RIL 4e bataillon 6e compagnie [stamboek nr. 2135] daarna 4e bataillon 4e compagnie en 3e bataillon

     1e compagnie. Wat zijn oorsprong had bij een Hollandse regiment maar bij annexatie op 22 sept. 1810 werd gevormd tot 125e RIL.

     Zijn bataillon maakte deel uit van de 3 voornaamste bataillons die de pontoonbruggen bij de rivier de Beresina [Rusland] beschermde op

     27 nov. 1812 en daarmee verzekerde dat meeste van Napoleon "grande armee" veilig konden terugdekken. Op 28 nov. 1812 werden de

     bruggen verbrand en daarmee de restant van 125e RIL opgeofferd, die zich uit noodzaak moesten overgeven aan de Russen. De meeste

     van gevangen genomen militairen van 125e RIL kwamen om in gevangenschap door ziekten of verwonding zoals de regiment kommandant

     kolonel Wagner die ten gevolge van ziekte overleed in dec. 1812 in Witepsk [Rusland]. De overlevenden werd verder afgevoerd naar de

     stad Perm [Rusland in de Oeral]. Het is duidelijk dat Hendrick Danen terug keerde in 1816 uit gevangenschap, 1 van de weinigen. 

[-] bij huwelijksbijlagen zit een verklaring d.d. 18 dec. 1820 waarin "de schout van Elst Johannes Vermasen verklaart voor Nationale Militie op

      schriftelijke getuigenis van H. van Raalen en A. Hoogveld, in den jaare 1814 gefungeerd hebbende als buurmeesteren van Elst, dat de

      persoon van Hendrik Daanen in het gezegde jaar en zelfs nog eenige jaaren daarna in Fransche miliaire dienst was geweest"


Uit dit huwelijk:


1.    Toon Danen   -   volgt IIIa

 

2.    Hendrik Danen - geb. Driel (Heteren) 15 mrt. 1824 - arbeider 1845 te Slijk-Ewijk - † ???

 

3.    Catharina Danen - geb. Slijk-Ewijk (Valburg) 15 juni 1827 - † ??? -

         tr. Valburg 14 febr. 1856 met Jan Jacobtsz Coenen - geb. Slijk- Ewijk (Valburg) 14 febr. 1824 - † ??? - zn. van Jacob Jacobsz later aangenomen

         naam Coenen en Willemina Roelofsen

         hieruit: ???

 

4.    Joanna Danen - geb. Slijk-Ewijk (Valburg) 10 aug. 1831 - † ??? -

         tr. Valburg 16 nov. 1853 met Leendert Paul - geb. Andelst 17 nov. 1825 - † ??? - zn. van Johannes Paul en Hendrina Roelofsen

         hieruit: ???

 

5.    Joannes Danen   -   volgt IIIb

 

6.    Jenneke Danen - geb. Slijk-Ewijk (Valburg) 17 mei 1838 - † ??? -

         tr. Valburg 2 aug. 1860 met Herman Meurs - geb. Wageningen 3 apr. 1836 - † ??? - zn. van Teunis Meurs en Marretje Meurs

         hieruit: ??? 

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IIIa    Toon Danen

          geb. Driel (Heteren) 30 okt. 1821 - ingeschreven voor Nationale Militie lichting 1840 gemeente Valburg - lotingsnr. 62 - vervolgens ingelijfd bij

          de 3e regiment infanterie - werd behoorlijk ontslagen daaruit na 5 jaar te hebben gediend - arbeider -  † Slijk-Ewijk 26 aug. 1869 -

          tr. Valburg 3 mei 1845 met Neuleke Jacobtsz - geb. Slijk-Ewijk (Valburg) 7 juli 1821 - † Renkum 31 okt. 1901 - dr. van Jacob Jacobsz later

          aangenomen naam Coenen en Willemina Roelofsen

          zij tr. 2e Renkum 18 juni 1878 met Willem Heijwegen - geb. Ede 30 aug. 1830 - † Renkum 27 dec. 1904 - zn. van Rik Heijwegen en Jannetje

          Zantbergen - hij was weduwnaar van Heintje van Dolderen


Uit dit huwelijk:


1.    Wilhelmus Danen - geb. Slijk-Ewijk 14 apr. 1843 - † Slijk-Ewijk 20 apr. 1863

 

2.    Hendrika Danen - geb. Slijk-Ewijk 30 mrt. 1845 - † Arnhem 9 febr. 1919 -

         tr. Valburg 1 okt. 1869 met Jan Gerritsen - geb. Valburg 1844 - † Arnhem 15 nov. 1912 - zn. van Arnoldus Gerritsen en Johanna Jansen

         hieruit: ???

 

3.    Wilhelmina Danen - geb. Slijk-Ewijk 14 febr. 1847- † Nijmegen 26 mei 1904 -

         tr. Valburg 27 juni 1872 met Gerrit Coenen - geb. Andelst 1 jan. 1825 - † Nijmegen 6 okt. 1891 - zn. van Willem Coenen en Willemina van Schaik

         hieruit: ???

 

5.    Jacobus Danen   -   volgt IVa

 

6.    Toon Danen   -   volgt IVb

 

7.    Jan Danen   -   volgt IVc

 

8.    Aaltje Danen - geb. Slijk-Ewijk 15 apr. 1859 - † Doesburg 21 jan. 1940 -

         tr. Renkum 14 juli 1877 met Hermanus Ursinus - geb. Haaften 1851 - † Doesburg 9 mrt. 1827 - zn. van Klaas Ursinus en Jannigje Verbruggen

         hieruit: ???

 

9.    Arnoldus Danen   -   volgt IVd

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IIIb    Joannes Danen

          geb. Slijk-Ewijk (Valburg) 24 febr. 1834 - † ??? -

          tr. Nijmegen 16 aug. 1860 met Roedolphina Arens - geb. Huissen 19 apr. 1830 - † ??? - dr. van Theodorus Arends en Maria Joosten -

          zij was weduwe van Cornelis Johannes van Emster 

 

Uit dit huwelijk: ???

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IVa    Jacobus Danen

          geb. Slijk-Ewijk 8 okt. 1851 - † Arnhem 5 mei 1935 -

          tr. Renkum 26 okt. 1878 met Maria van Zwam - geb. Renkum 1859 - † ??? - dr. van Johannes van Zwam en Johanna Veldman

 

Uit dit huwelijk: ???

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IVb    Toon Danen

          geb. Slijk-Ewijk 10 apr. 1854 - † Arnhem 6 juni 1921 -

          tr. Renkum 22 juni 1878 met Johanna Bardina Westfaal - geb. Rheden 1859 - † ??? - dr. van Joannes Joachim Westfaal en Bardina Janusen

 

Uit dit huwelijk: ???

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IVc    Jan Danen

          geb. Slijk-Ewijk 19 okt. 1856 - steenarbeider - † Renkum 30 okt. 1925 -

          tr. Renkum 13 apr. 1878 met Antje Lamers - geb. Renkum 20 juni 1857 - † Renkum 16 juni 1929- dr. van Gerrit Jan Lamers en Gerritje van Druten

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    Antoon Danen   -   volgt V

 

2.    Gerritje Danen - geb. Renkum 8 okt. 1881

 

3.    Arnolda Danen - geb. Renkum 10 mrt. 1884

 

4.    Gerrit Jan Danen - geb. Renkum 27 sept. 1886 - † jong

 

5.    Gerrit Jan Danen - geb. Renkum 2 febr. 1889

 

6.    Antje Danen - geb. Renkum 21 sept. 1891

 

7.    Jan Danen - geb. Renkum 25 jan. 1894

 

8.    Aaltje Danen - geb. Renkum 5 juni 1896

 

9.    Arnolda Wilhelmina Danen - geb. Renkum 17 juni 1899

 

10.  Wilhelmina Danen - geb. Renkum? 12 apr. 1901

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IVd    Arnoldus Danen

          geb. Slijk-Ewijk 7 juli 1862 - † ??? -

          tr. Renkum 14 febr. 1885 met Willemijntje van de Bovenkamp - geb. Rhenen 1864 - † ??? - dr. van Cornelis van de Bovenkamp en Elisabeth Rijksen

       

Uit dit huwelijk: ???

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


V     Antoon Danen

          geb. Renkum 15 jan. 1879 - papierarbeider - † Wageningen 22 juli 1967 -

          tr. Renkum 11 okt. 1906 met Hendrika Kuinera van der Heiden - geb. Maurik 13 sept. 1885 - † Wageningen 20 mrt. 1964 -

          dr. van Aart van der Heiden en Hendrika Cunera Kwint

       

Uit dit huwelijk:

 

1.    Antje Adriana Danen - geb. Renkum 15 jan. 1907 - † Renkum 31 jan. 1960 -

         tr. Renkum 7 juni 1928 met Albertus Heij - geb. Heteren 15 okt. 1901 - † Nijmegen 15 juni 1976 - zn. van ???

         hieruit: ???

 

2.    Hendrika Kuinera Danen - geb. Renkum 22 mrt. 1909 - † Nijmegen -

         tr. Renkum 12 sept. 1931 met Albert Willem Nicolaas van den Brink - geb. Wageningen 1 mrt. 1907 - trein-machinist - † Nijmegen 30

         dec. 1965 - zn. van Cornelis van den Brink en Aaltje Engelina Gerritsen

         hieruit:

         1) Cornelia van den Brink - geb. Renkum 27 febr. 1934 - tr. 1e Fremantle (Australie) 4 apr. 1956 met Wilhelmus Dirk Johannes Driessen -

             geb. Zandvoort 7 okt. 1934 - zn. van Wilhelmus Hendricus Driessen en Engelina van den Berg - tr. 2e Amsterdam met Jan Otten  

         2) Hendrika Alberdina Elisabeth van den Brink - geb. Beuningen 17 okt. 1944 - tr. Nijmegen 20 dec. 1962 met Febo Harhuis - geb. ??? -

             zn. van Febo Harhuis en Wilhelmina Spijker

 

3.    Jan Danen   -   volgt VIa

 

4.    Aartje Danen - geb. Renkum 27 sept. 1913 - † Wageningen 2 okt. 1987 -

         tr. Renkum 18 nov. 1939 met Peter Wien - geb. Wageningen 7 okt. 1911 - † Wageningen 11 nov. 1997 - zn. van ???

         hieruit: ???

 

5.    Antonia Danen - geb. Renkum 24 mei 1916 - † Utrecht -

         tr. Renkum 6 febr. 1937 met Cornelis Pruis - geb. Leeuwarden 27 dec. 1906 - † De Bilt 23 aug. 1974 - zn. van ???

         hieruit: ???

 

6.    Huibertje Danen - geb. Renkum 16 juli 1918 - † Renkum 10 sept. 1918 

 

7.    Gerrit Danen   -   volgt VIb

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIa    Jan Danen

          geb. Renkum 15 juni 1911 - † Renkum 16 juni 1976 -

          tr. Renkum 31 dec. 1937 met Evertje Willemina Hulstein - geb. Renkum 27 okt. 1907 - † Wageningen 14 nov. 1961 - dr. van ???

       

Uit dit huwelijk: ???

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIb    Gerrit Danen

          geb. Renkum 16 dec. 1919 - † Wageningen 4 juni 1986 -

          tr. Renkum 27 mrt. 1943 met Wilhelmina Kasteel - geb. Arnhem 1918 - dr. van ???

       

Uit dit huwelijk: ???

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Dank aan:

Ed Wien - Wageningen

Jos Dirks - Maastricht

 

aanvullingen welkom.