GenBronnen

digitalisering

maas

Genealogie Hermans uit Maasbree


door: Andreas W.D. Driessen op den Bulten


augustus 2009   (aanvullingen juni 2018)


Vanwege het vele werk verricht door mijn vriend Huub Hermans voor GenBronnen, deze online genealogie

samengesteld over een honkvaste geslacht die meer dan 300 jaar in Maasbree wonen tot op dag van vandaag.


Veel genoegen met 't doornemen ervan en aanvullingen welkom.


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


I    Jan Hermans [1] ook Hermes

      geb. ??? - † Bree 16 okt. 1694 - heeft anno 1680 “eenen morghe bandts aenden neerslo” en

      “Jan Hermans met consorten hebben desen baent overghegheven aen de kerck voer den

      pacht” [2] - tr. Bree 13 jan. 1673 met Helena Smets (get. Gerardus Gijsen en mr. Petrus

      Gijsen) - geb. ??? - † Bree 13 apr. 1689 - dr. van ???


voetnoten:

[1] Gemeente Maasbree - kerk-archief I - inventaris 245A/56 - Bree Kerkenboek C - “Jan Hermans

betaalt en lost af 50 gulden de erfjaargetijde van Willem Hermans - Jan Hermans betaelt en

aeffgelacht heeft en sin aengelacht geworden tot de bancke voor den choor der communi-

canten dit jaergetijt wordt gehalden des vrijdachts voor halffvasten”.

[2] Gemeente Maasbree - kerk-archief I - inventaris 245/12 - Bree Kerkenboek B.


Uit dit huwelijk:


1.    Joannes Hermans ook Hermes  - volgt IIa


2.    Gertrudis - ged. Bree 6 nov. 1676 (get. Gerardus Gijsen cuius in absentia Christianus Teuwen en

     Theodora Smitz)


3.    Petrus Hermans  -  volgt IIb


4.    Gerardus  -  volgt IIc


5.    Antonius Hermans  -  volgt IId


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IIa   Joannes Hermans ook Hermes

     ged. Bree 16 aug. 1674 (get. Henricus Grieten en Catharina Hermes) - † Bree 11 juli 1739 als

      “Joannes Hermans coniux Helena Bitsen” - tr. Bree 27 apr. 1700 met Helena Bitsen (get. Fran-

     ciscus Jansen en Sebastianus Thisen) - ged. Bree 7 dec. 1673 (get. Gerardus Verhees en

     Elisabeth Herestrats) - † Bree 10 apr. 1751 - dr. van Paulus Bitzen en Aleidis Snellen


Uit dit huwelijk:


1.    Paulus Hermans ook Hermes  -  volgt IIIa


2.    Jacobus - ged. Bree 22 okt. 1706 (get. Gerardus Snellen) - † jong


3.    Balthasar Hermans ook Hermes  -  volgt IIIb


4.    Jacobus - ged. Bree 6 jan. 1711 (get. Petrus Houben en Cristina Jacobs)


5.    Petrus Hermans  -  volgt IIIc


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IIb   Petrus Hermans

      ged. Bree 9 mei 1678 (get. Petrus Conarius en Christiana aen ghen Huijs cuius in absentia

      Maria Heldens) - † ??? - tr. Bree 10 febr. 1702 met Catharina Rutten ook Bitsen ook op Rin-

      kesfort (get. Gerardus Reuls en Petrus Smeets) - ged. Bree 3 sept. 1677 (get. Rutgerus Rutten

      en Anna Mullers quorum in absentia Petrus Janssen en Joanna Mullers) - † Bree 6 dec. 1753 -

      dr. van Ruthger Hendricks ook Rutten ook op Rinkesfort [3] en Elisabeth Bitsen ook Bitzen


voetnoot:

[3] Gemeente Maasbree - kerk-archief I - inventaris 245/66 - Bree Kerkenboek B - “ao 1722 den 22

novemb. heeft Rut op Rinkesfort aen dit parceel gelegen aender heijden doen behandigen sijn

dochter Trijn ende den tins betaelt tot het iaer incluijs”.


Uit dit huwelijk:


1.    Joannes Hermans  -  volgt IIId


2.    Elisabetha Hermans - ged. Bree 4 febr. 1705 (get. Antonius Smets) - † ??? -

      tr. 1e Bree 6 sept. 1730 met Gerardus Til(l)emans (get. Wilhelmus Tilmans en Rutgerus

      Hermans) - ged. Bree 27 apr. 1696 (get. ???) - † Bree 17 jan. 1733 - zn. van Jacob Tilmans

      en Cunegunda van der Schoot - zij tr. 2e Bree 8 juli 1734 met Wolterus Berghs (get. Rutgerus

      Hermes en Laurentius Driessen) - ged. Bree 30 aug. 1693 (get. ???) - † ??? - zn. van Reinerus

      Berghs en Catharina Teunissen ook Driessen

      uit 1e huwelijk:

      1) Catharina Tilmans - ged. Bree 6 apr. 1732 (get. ???)

      uit 2e huwelijk:

      2) Gerardus Berghs - ged. Bree 30 mei 1735 (get. ???) - † jong

      3) Gerardus Berghs - ged. Bree 29 okt. 1737 (get. ???) - † Bree 29 dec. 1754

      4) Renerus Berghs - ged. Bree 2 nov. 1741 (get. ???) - † Maasbree 30 dec. 1802


3.    Maria - ged. Bree 3 okt. 1706 (get. Joannes Hermes) - † jong


4.    Maria Hermans - ged. Bree 8 juni 1710 (get. Joannes Hermans en Johanna Jansen) - † Bree 29

      juni 1772 - tr. Bree 30 juni 1740 met dispensatie vanwege 3e graad bloed-verwantschap met

      Rutgerus Janssen (get. Henricus Jansen en Jacobus Hermans) - geb. ??? - † ??? - zn. van ???

      hieruit:

      1) Joanna Janssen - ged. Bree 20 apr. 1741 (get. ???) - † Bree 24 jan. 1742

      2) Christina Janssen - ged. ca. 1742 - † Bree 23 febr. 1746


5.    Joanna - ged. ca. 1716 - † Bree 23 febr. 1741 (25 jaar en ongetrouwd)


6.    Gertrudis - ged. Bree 15 apr. 1716 (get. Anna Peeters)


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IIc   Gerardus Hermans

      ged. Bree 3 mrt. 1681 (get. Antonius Smeets en Maria Smeets cuius in absentia Maria

      Tilmans) - † Bree 22 febr. 1759 als “weduwnaar” - tr. ??? met ???


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IId   Antonius Hermans

      ged. Bree 2 juni 1684 (get. Franscus Peters en Cornelia vrouw van Theodorus van Raeij

      Venlonensis cuius in absentia Maria vrouw van Jacobus Simon) - † Bree 20 sept. 1722 -

      tr. Bree 8 febr. 1708 met Gertrudis Jansen alias Tilmans (get. Gerardus Hermes en Serva-

      tius Jansen) - ged. Bree 15 nov. 1676 (get. Andreas Smeten voor Petrus Stammen en

      Barbara Erkens voor Elisabeth Jacobs) - † ??? - dr. van Joannes Jacobs en Sophia Heldens


Uit dit huwelijk:


1.    Sophia - ged. Bree 12 dec. 1710 (get. Joannes Hermes en Maria Rutten) - † Bree 30 mrt. 1746


2.    Gertrudis - ged. Bree 11 mrt. 1713 (get. Jan Heldens en Catharina Rutten)


3.    Petrus - ged. Bree 29 nov. 1715 (get. Nicolaus Jansen … eius locum supplevit Joannes Janssen)


4.    Jacobus - ged. Bree 10 nov. 1717 (get. Jacobus Jansen)


5.    Joanna - ged. Bree 6 juni 1719 (get. Faes zoon van Jan Jacobs en Helena Jansen) - † na 15-7-1751

      (was toen doopgetuige)


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IIIa   Paulus Hermans ook Hermes

      ged. Bree 7 febr. 1705 (get. Antonius Smets) - † Bree 11 okt. 1747 -

      tr. Bree 17 juni 1733 met Gertrudis Kersten alias Joosten (get. Joannes Kersten en Paulus

      Tilmans) - ged. Bree 20 juni 1709 (get. ???) - † Bree 11 juli 1764 - dr. van Christianus Joosten

      en Gertrudis Geurts - zij hertr. Bree 22 jan. 1749 met Joannes Lenaerts alias Houben

      (get. Andreas Jacobs en Joannes Kursten) - geb. ??? - † ??? - zn. van ???


Uit dit huwelijk:


1.    Gerardus Hermans  -  volgt IVa


2.    Petronella Agnes Hermans - ged. Bree 14 febr. 1735 (get. Godefridus Kersten en Francisca Agnes

      van Lom) - † Bree 2 sept. 1791 - tr. Bree 9 mei 1765 met Mathias Geurts (get. Wilhelmus Geurts

      en Gerardus Hermens) - ged. Bree 7 mei 1733 (get. ???) - † Bree 14 febr. 1810 - zn. van Joannes

      Geurts en Margaretha Peeters

      hieruit:

      1) Gerardus Geurts - ged. Bree 19 mrt. 1766 (get. ???) - † Grubbenvorst 24 apr. 1821 -

      tr. Grubbenvorst 12 mei 1802 met Catharina Elisabeth Heldens - geb. ??? - † na 24-4-1821

      2) Margaretha Geurts - ged. Bree 8 aug. 1768 (get. ???) - † Blerick 10 sept. 1845 - tr. Blerick 20

      apr. 1803 met Wilhelmus Verheijen

      3) Gertrudis Geurts - ged. Bree 20 juli 1770 (get. ???) - † Bree 7 dec. 1805

      4) Paulus Geurts - ged. Bree 8 sept. 1773 (get. ???) - † Maasbree 22 juni 1831 - tr. Bree 18 apr.

      1804 met Anna Maria Wilms

      5) Joanna Geurts - ged. Bree 10 dec. 1780 (get. ???) - † Helden 22 juni 1840 - tr. Helden 24 apr.

      1822 met Andreas Driessen


3.    Joannes - ged. Bree 24 apr. 1738 (get. Joannes Hermans en Guilielma Tulmans)


4.    Elisabeth Hermans - ged. Bree 5 mei 1743 (get. Petrus Kersten en Maria Jansen) - † Maasbree 8

      sept. 1819 - tr. 1e Bree 13 apr. 1769 met Gerardus Gijsen (get. Petrus Faessen en Gerardus

      Hermans) - ged. Bree 15 juni 1745 (get. ???) - † Bree 15 okt. 1786 - zn. van Gijsbertus Gijsen en

      Joanna Hermans - zij tr. 2e Bree 27 mei 1789 met Joannes Hermans (get. Henricus Hermans en

      Petrus Gijsen) - geb. ??? - † Bree 7 apr. 1791 - zn. van ???

      hieruit:

      1) Joannes Gijsen - ged. Bree 31 aug. 1770 (get. ???) - † Bree 13 dec. 1774

      2) Petrus Gijsen - ged. Bree 17 mrt. 1775 (get. ???) - † Maasbree 16 febr. 1824 - tr. 1e Blerick

      11 mei 1797 met Catharina Peeters - tr. 2e Blerick 17 sept. 1816 met Mathiola Bouten

      3) Paulus Gijsen - ged. Bree 17 nov. 1777 (get. ???) - † Venlo 11 jan. 1800

      4) Joannes Gijsen - ged. Bree 8 mrt. 1780 (get. ???) - † Bree 30 mrt. 1780


5.    Maria - ged. Bree 6 apr. 1747 (get. Petrus Hermans en Joanna Peters)


6.    Christina - † Bree 9 apr. 1747


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IIIb   Balthasar Hermans ook Hermes

      geb. ws. Bree tussen 14-9-1708 en 15-3-1709 [4] - † Bree 14 mei 1753 -

      tr. Bree 26 nov. 1735 met Maria Driessen ook Jansen (get. Christianus Lennarts en Paulus

      Tulmans) - geb. ??? - † Bree 30 sept. 1763 - dr. van Joannes Driessen en Godefrida Wilms


voetnoot:

[4] hiaat doopboek van Maasbree.


Uit dit huwelijk:


1.    Aldegonda - ged. Bree 2 dec. 1736 (get. Joannes Driessen en Helena Bitsen) - † Bree 5 juni 1753


2.    Joannes - ged. Bree 17 sept. 1739 (get. Paulus Hermans en Maria Peters) - † Bree 21 jan. 1744


3.    Petrus - ged. Bree 22 nov. 1741 (get. Petrus Hermans en Petronilla Jansen cuius loco stetit

      Maria Joosten)


4.    Joannes  -  volgt IVb


5.    Cornelis - ged. Bree 24 febr. 1748 (get. Jacobus Hermans cuius loco Christianus Lennarts en

      Agnes Willemse)


6.    Paulus - ged. Bree 24 juli 1751 (get. Joannes Hoeben en Helena Heuts cuius nomine Maria

      Hermans)


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IIIc   Petrus Hermans

      ged. Bree 17 aug. 1713 (get. Petrus Hermans en Helena Smeets) - † Bree 8 okt. 1765 -

      tr. Bree 5 febr. 1742 met Petronella Bouten (get. Paulus Hermans en Gerardus Bouten) -

      ged. Bree 26 mei 1716 (get. Gerardus Joannes Tisen en Petronella Henricus Aerts) -

      † Bree 21 febr. 1777 - dr. van Joannes Bolten en Barbara Aerts ook Peters -

      zij hertr. Bree 6 apr. 1769 met Gerardus Peters (get. Joannes Hermans en Joannes Peters) -

      ged. ??? - † ??? - zn. ???


Uit dit huwelijk:


1.    Joannes - ged. Bree 21 aug. 1743 (get. Joannes Bolten en Helena Bitsen)


2.    Anna - ged. Bree 4 nov. 1746 (get. Paulus Hermans en Beatrix Peters)


3.    Joanna Hermans - ged. Bree 19 okt. 1750 (get. Gerardus Hermans en Mechtilda Peeters) - † Bree

      12 dec. 1805 - tr. Bree 27 juni 1775 met Wilhelmus Hendrix (get. Arnoldus Hendrix en Joannes

      Smits) - ged. Bree 3 apr. 1751 (get. Balthasar Snellen en Mechtildis Snellen) - † Bree 26 jan.

      1809 - zn. van Petrus Hendrix en Gertrudis Snellen

      hieruit:

      1) Petronella Hendrix - ged. Bree 17 juni 1776 (get. ???) - † Maasbree 9 dec. 1839 - tr. Bree

      26 nov. 1799 met Andreas Joannes Haenen

      2) Gerardus Hendrix - ged. Bree 22 okt. 1779 (get. ???) - † Helden 11 juni 1853 (ongehuwd)

      3) Petrus Hendrix - ged. Bree 29 aug. 1782 - † Helden 14 juni 1859 - tr. Helden 25 mei 1816

      met Catharina Anna Feijen

      4) Wilhelmina Hendrix - ged. Bree 13 mei 1793 - † Maasbree 12 sept. 1865 - tr. Maasbree 20

      nov. 1813 met Petrus Jacobus van Soest


4.    Helena Hermans - ged. Bree 5 dec. 1754 (get. Jacobus Hermans en Wilhelmina Bouten) - † Maas-

      bree 8 sept. 1829 - tr. Bree 1 mei 1783 met Arnoldus Hendrix (get. Wilhelmus Hendrix en

      Baltazar Hendrix) met dispensatie vanwege 3e graad bloed-verwantschap - ged. Bree 10 okt.

      1754 (get. Arnoldus Daniels en Anna Snellen) - † Maasbree 11 febr. 1815 - zn. van Petrus

      Hendrix en Gertrudis

      hieruit:

      1) Wilhelmus Hendrix - ged. Bree 20 mei 1784 (get. ???) - † Maasbree 13 dec. 1857 - tr. Maas-

      bree 26 nov. 1822 met Petronella Denissen

      2) Petrus Hendrix - ged. Bree 11 sept. 1786 (get. ???) - † Maasbree 9 mrt. 1790

      3) Tilmanus Hendrix - ged. Bree 7 mrt. 1789

      4) Petronella Hendrix - ged. Bree 19 juli 1791 - † Maasbree 17 apr. 1872 - tr. Maasbree 20

      juni 1818 met Mathias Verheijen

      5) Petronilla Hendrix - ged. Bree 18 okt. 1795 - † Maasbree 5 mrt. 1836 - tr. Maasbree 8 nov.

      1820 met Gerard Peeters


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IIId   Joannes Hermans

      ged. Bree 31 aug. 1703 (get. Jacobus Jansen en Helena Smets) - † Bree 16 aug. 1775 als

      “Jo(ann)es Hermans conjux Gertrudis Lanckers” - tr. Beesel 29 apr. 1737 met Gertrudis Jacobs

      ook Lanckers (get. Albertus Meuter en Sophia Hermans) - ged. ws. Beesel ca. 1718 -

      † Bree 15 nov. 1786 - dr. van ???


Uit dit huwelijk:


1.    Antonia - ged. Beesel? 4 aug. 1738 (get. Petrus Trines en Margareta Joosten voor Aldegondis)


2.    Joannes - ged. Beesel? 18 aug. 1739 (get. Gerardus van den Broeck voor Joannes Lanckers en

      Sophia Hermens)


3.    Agatha - ged. Bree 2 jan. 1741 (get. Gerardus Hermans en Catharina Lanckers) - † jong  


4.    Henricus Hermans  -  volgt IVc


5.    Gerardus Hermans  -  volgt IVd


6.    Gertrudis Hermans - ged. Bree 14 mrt. 1746 (get. Arnoldus Lanckers en Joanna Faesen) - † Bree

      19 sept. 1814 - tr. Bree ca. 1775 met Petrus Verhaert (get. ???) - ged. Bree 14 juni 1743 (get.

      ???) - † Maasbree 6 nov. 1803 - zn. van ???

      hieruit:

      1) Gertrudis Verhaert - geb. Bree - † ??? - tr. Maasbree 2 mei 1814 met Arnoud Ververgaert


7.    Arnoldus Hermans  -  volgt IVe


8.    Agatha ook Agnes Hermans - ged. Bree 15 juli 1751 (get. Henricus Neelen en Joanna Hermes) -

      † Bree 8 aug. 1794 - tr. 1e Bree 4 febr. 1779 met Wilhelmus Simons (get. Gerardus Simons en

      Joannes Hermans) - ged. Bree 28 mrt. 1744 - † Bree 24 mrt. 1791 - zn. van Gerardus Simons

      en Aldegonda Hermans - zij tr. 2e Bree 24 nov. 1791 met Henricus Heldens (get. Henricus

      Hermans en Paulus Heldens) - ged. Bree 24 okt/ 1746 - † Bree 15 mrt. 1804 - zn. van

      Wilhelmus Heldens en Margaritha Janssen ook Jacobs

      uit 1e huwelijk:

      1) Gerardus Simons - ged. Bree 4 febr. 1780 (get. ???) - † jong

      2) Joannes Simons - ged. Bree 11 juli 1781 (get. ???) - † Maasbree 3 mei 1854 - tr. Arcen en

      Velden 1 jan. 1812 met Petronella Maes

      3) Petrus Simons - ged. Bree 23 sept. 1783 (get. ???) - † Maasbree 14 febr. 1816 (ongehuwd)

      4) Wilhelmus Simons - ged. Bree 21 mrt. 1785 (get. ???)

      5) Aldegondis Simons - ged. Bree 3 aug. 1787 (get. ???) - † Maasbree 8 jan. 1855 - tr. Maas-

      bree 8 mei 1810 met Arnoldus van der Schoot

      6) Gerardus Simons - ged. Bree 26 okt. 1790 (get. ???) - † Maasbree 22 febr. 1845 -

      tr. 1e Maasbree 8 mei 1814 met Mechtilda Linssen - tr. 2e Maasbree 30 mei 1826 met

      Elisabeth Hendrix

      uit 2e huwelijk:

      7) Wilhelmina Heldens - ged. Bree 31 dec. 1793 (get. ???)


9.    Petrus - ged. Bree 10 mrt. 1764 (get. Henricus Jacobs en Francisca Hermans)


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IVa   Gerardus Hermans

      ged. Bree 1 sept. 1733 (get. Christianus Joosten en Helena Bitsen) - † Bree 26 aug. 1771 -

      tr. Bree 10 apr. 1766 met Joanna Wolters (get. Joannes Hermens en Joannes Wolters) -

      ged. Bree 10 sept. 1736 (get. Jacobus Heldens en Cunegundis Jansen) - † ??? - dr. van

      Jacobus Wolters alias Jansen en Aldegondis Heldens


Uit dit huwelijk:


1.    Paulus Hermans  -  volgt Va


2.    Lucia Hermans - ged. Bree 30 apr. 1769 (get. Joannes Hermans en Aldegondis Heldens) - † Horst 25 apr. 1852 -

        tr. Horst 16 sept. 1804 met Jacobus Hoijmakers (get. ???) - geb. Horst 13 okt. 1781 - † na 25-4-1852 - zn. van

        Jacobus Hoijmakers en Aldegonda Verhaeg

        hieruit:

        1) Joanna Hoijmakers - geb. Horst 11 febr. 1805 - † ??? - tr. Horst 25 sept. 1839 met Pieter Jan Martens

        2) Jacomina Hoeijmakers - geb. Horst 14 okt. 1806 - † Horst 11 apr. 1857 (ongehuwd)

        3) Martin Ho(e)ijmakers - geb. Horst 23 juli 1809 - † Horst 23 dec. 1905 - tr. Horst 25 jan. 1851 met Hendrina Hoeijmakers

        4) Gerard Hoijmakers ook Hoymakers - geb. Horst 14 juni 1812 - † Maasbree 21 mei 1880 - tr. Maasbree 21 juni 1848 met Wilhelmina Clemens


3.    Gerardus - ged. Bree 20 jan. 1771 (get. Joannes Wolters en Elisabeth Hermans)


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IVb   Joannes Hermans

      ged. Bree 22 jan. 1745 (get. Cornelius Driesen cuius loco Leonardus Lennarts en Gertrudis

      Kersten) - † Bree 9 febr. 1795 als “Joannes Hermans conjux Wilhelmina Heubers” -

      tr. Bree 15 apr. 1779 met Wilhelmina Huijbers (get. Joannes Huijbers en Cornelius Hermans) -

      huwelijk werd na dispensatie opnieuw gesloten Bree 11 nov. 1785 -

      ged. Bree 16 jan. 1752 (get. Wilhelmus Huijbers en Gertrudis Smets) - † Bree 5 apr. 1817 -

      dr. van Hubertus Huijbers alias Huberts en Aldegonda Smeets


Uit dit huwelijk:


1.    Balthasar Hermans  -  volgt Vb


2.    Hubert Hermans  -  volgt Vc


3.    Maria Hermans - ged. Bree 27 dec. 1784 (get. Joannes Trinnekens en Beatrix Smets) - † Maasbree

      8 jan. 1864 (ongehuwd)


4.    Petronella Hermans - ged. Bree 30 dec. 1786 (get. Joannes Huybers en Ida Heldens nomine Petronilla

      Verstraelen) - † Maasbree 6 mei 1836 - tr. Maasbree 13 mei 1812 met Andreas Bon (get. Petrus

      van Dijck en Hubertus Hermans) - geb. Gelre (D) - † na 6-5-1836 - zn. van Petrus Philippus Bonn

      en Anna Catharina Bens

      hieruit:

      1) Elisabetha Bon - geb. Maasbree 3 juli 1813 - tr. Maasbree 16 okt. 1837 met Willem van

      Deurssen

      2) Petronella Bon - geb. Maasbree 7 nov. 1816

      3) Joannes Bon - geb 1817 - † Maasbree 26 okt. 1859 - tr. ??? met Catharina Gertrudis Geurts

      4) Antonius Bonn - geb. Maasbree 5 febr. 1821 - † ??? - tr. Maasbree 12 mei 1848 met Petronella

      Zeelen

      5) Willem Bon - geb. Maasbree 9 febr. 1824 - † Maasbree 27 mrt. 1824

      6) Willem Bon - geb. Maasbree 15 nov. 1827


5.    Joanna Hermans - ged. Bree 20 nov. 1789 (get. Jooseph van Swaemen en Joanna Smets) -

      † Maasbree 16 nov. 1874 - tr. Maasbree 7 mei 1818 met Joannes Clemens - geb. Bree

      ca. 1782 - † Maasbree 7 mei 1849 - zn. van Joannes Clemens en Agnes Janssen

      hieruit:

      1) Johanna Clemens - geb. Maasbree 15 apr. 1819

      2) Wilhelmina Clemens - geb. Maasbree 19 nov. 1820 - † ??? - tr. Maasbree 25 apr. 1846

      met Hendrik Tijssen - geb. Maasbree 12 mrt. 1815 - † ??? - zn. van Mathijs Tijssen en

      Mechtildis Janssen

      3) Joanna Catharina Clemens - geb. Maasbree 3 jan. 1823

      4) Antoon Clemens - geb. Maasbree 16 okt. 1829


6.    Joannes - ged. Bree 14 mei 1792 (get. Joannes Trinnekens nomine zijn zoon Joannes Trinnekens

      en Joanna Hermans)


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IVc   Henricus Hermans

      ged. Bree 24 dec. 1742 (get. Petrus Lanckers en Maria Bitsen) - † Bree 11 mrt. 1806 -

      tr. Bree 3 mei 1770 met Gertrudis Daniels (get. Joannes Hermens en Wilhelmus Daniels) -

      ged. Bree 26 mrt. 1743 (get. Daniel Daniels en Christina Geurts) - † Bree 1 apr. 1808 -

      dr. van Arnoldus Daniels en Mechtildis Hendrix


Uit dit huwelijk:


1.    Petrus Hermans  -  volgt Vd


2.    Daniel Hermans  -  volgt Ve


3.    Christina - ged. Bree 1 okt. 1777 (get. Jacobus Daniels en Agatha Hermens) - † Bree 16 jan. 1779


4.    Joannes Hermans  -  volgt Vf


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IVd   Gerardus Hermans

      ged. Bree 23 aug. 1744 (get. Jacobus Jacobs en Catharina Rutten) - † Maasbree 26 mrt. 1821 -

      tr. Bree 13 aug. 1771 met Joanna Jacobs (get. Arnoldus Hermens en Gerardus Jacobs) -

      ged. Bree 17 okt. 1744 (get. Nicolaus Joosten en Margaretha Jacobs) - † Maasbree 7 febr.

      1825 - dr. van Antonius Jacobs en Gertrudis Claesen


Uit dit huwelijk:


1.    Aldegondis Hermans - ged. Bree 27 okt. 1771 (get. Joannes Hermans en Gertrudis Joosten) -

      † Blerick 5 febr. 1829 - tr. Blerick 10 jan. 1805 met Antonius Wanten (get. ???) - ged. Blerick

      17 nov. 1773 - † Blerick 3 aug. 1843 - zn. van Gerard Wanten en Maria Helena Ingenrijt

      hieruit:

      1) Gerardus Wanten - geb. Blerick 12 sept. 1805 - † Blerick 13 aug. 1808

      2) Maria Wanten - geb. Blerick 7 nov. 1806 - † Venlo 27 mei 1863 - tr. 1e Venlo 9 febr. 1846

      met Christiaan Vallen - tr. 2e Venlo 9 mrt. 1852 met Gerardus Sijmonds

      3) Petrus Wanten - geb. Blerick 17 febr. 1809 - † Blerick 20 dec. 1883 - tr. Maasbree 22 mei

      1837 met Maria Bartels

      4) Joanna Wanten - geb. Blerick 15 mrt. 1812 - † Blerick 11 apr. 1887 - tr. Maasbree 1 juli

      1840 met Hendrick van Laer


2.    Gerardus Hermans  -  volgt Vg


3.    Joannes Hermans  -  volgt Vh


4.    Gertrudis Hermans - ged. Bree 6 aug. 1779 (get. Walterus Jacobs en Antonetta Hermans) -

      † Maasbree 25 aug. 1852 - tr. 1e ca. 1803 met Theodorus van Kempen (get. ???) -

      ged. ca. 1780 - † Maasbree 4 mrt. 1823 - zn. van Martin van Kempen en Hendrina Maria

      Peeters - tr. 2e Maasbree 19 sept. 1827 met Leonard Gielen (get. ???) - ged. Velden 13

      mrt. 1783 - † Maasbree 11 jan. 1848 - zn. van ???

      uit 1e huwelijk:

      1) Martin van Kempen - geb. Maasbree 26 mrt. 1804 - † Maasbree 18 jan. 1828

      2) Petrus van Kempen - geb. Maasbree 31 dec. 1805 - † Maasbree 28 mei 1834

      3) Maria van Kempen - geb. Helden 31 jan. 1808 - † Maasbree 8 okt. 1833 - tr. Maasbree

      24 jan. 1833 met Lambertus Peeters

      4) Petronella Kempen - geb. Helden 5 mrt. 1810 - † Helden 10 juni 1810

      5) Gerardus Kempen - geb. Helden 17 sept. 1812 - † Maasbree 6 mrt. 1889 - tr. 1e Maas-

      bree 20 mei 1844 met Gertrudis Peeters - tr. 2e Maasbree 1 mei 1857 met Maria van Lier

      6) Henrica ook Hendrina Kempen - geb. Maasbree 31 dec. 1814 - † Helden 28 nov. 1880 -

      tr. Maasbree 4 apr. 1856 met Gerardus Hermans

      7) Petrus Henricus Kempen - geb. Helden 29 sept. 1816 - † Helden 10 juli 1818

      8) Antoon Kempen - geb. Maasbree 8 jan. 1818 - † Maasbree 13 dec. 1876 - tr. 1e Maas-

      bree 23 apr. 1841 met Joanna Daemen - tr. 2e Maasbree 31 juli 1861 met Margaritha

      Janssen - tr. 3e Maasbree 8 dec. 1869 met Wilhelmina Gertruda Wittelings

      9) Joannes Kempen - geb. Maasbree 20 dec. 1819 - † Maasbree 26 apr. 1864 -

      tr. Maasbree 12 okt. 1848 met Theodora Verstegen

      10) Gerardus van Kempen - geb. Maasbree 21 sept. 1821 - † Maasbree 14 mrt. 1822


5.    Petronella Hermans - ged. Bree 18 sept. 1781 (get. Henricus Hermans en Wilhelma Jacobs

      nomine Maria Jacobs) - † Maasbree 19 dec. 1849 - tr. Bree 15 okt. 1810 met Franciscus

      van den Ecker (get. Nicolaus van den Ecker en Nicolaus Hermans) - ged. Sevenum 7 mei

      1786 - † Maasbree 9 sept. 1830 - zn. van Petrus van den Ecker en Gertrudis van der Schueren

      hieruit:

      1) Gertrudis van den Ecker - geb. Maasbree 23 febr. 1811 - † Helden 11 jan. 1879 -

      tr. 1e Helden 2 mei 1837 met Johannes Janssen - zij tr. 2e Helden 2 mei 1859 met

      Willem Franssen - zij tr. 3e Helden 13 mei 1863 met Willem Vaessen

      2) Petronella van den Ecker - geb. Maasbree 14 nov. 1812 - † Maasbree 8 mei 1884 -

      tr. Maasbree 11 febr. 1839 met Willem Janssen

      3) Peter Joannes van den Ekker - geb. Maasbree 2 juli 1815 - † Maasbree 6 apr. 1882 -

      tr. Maasbree 15 jan. 1845 met Sophia Driessen

      4) Johanna van den Ecker - geb. Maasbree 14 febr. 1818 - † ??? - tr. Maasbree 13 mrt. 1850

      met Bartholomeus Ummenthun

      5) Gerardus van den Ecker - geb. Maasbree 23 okt. 1821 - † Maasbree 12 aug. 1865 -

      tr. Maasbree 6 febr. 1850 met Anna Mechelina Hanrats

      6) Joannes van den Ecker - geb. Maasbree 12 okt. 1825 - † Maasbree 5 mrt. 1841

      7) Theodorus van den Ecker - geb. Maasbree 1 apr. 1828 - † ???


6.    Nicolaas Hermans  -  volgt Vi


7.    Petrus Hermans - ged. Bree 15 febr. 1787 (get. Jacobus Daniels nomine Joannes Jacobs en

      Gertrudis Hermens) - † Bree 15 juni 1788


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IVe   Arnoldus Hermans

      ged. Bree 18 sept. 1747 (get. Henricus Lanckers cuius loco Christianus Lennarts en Gertrudis

      Simons) - † Bree 12 jan. 1810 - tr. 1e Bree 15 jan. 1778 met Anna Catharina Adams (get.

      Henricus Hermans en Petrus Hendrix) - geb. ??? - † 20 mrt. 1791 - dr. van ??? -

      tr. 2e Bree 13 okt. 1791 met Johanna van Kempen (get. Petrus Verheijen en Henricus Hermans) -

      geb. ca. 1758 - † Maasbree 19 aug. 1830 - dr. van Jan van Kempen en Aldegonda Cormans


Uit 1e huwelijk:


1.    Joanna Hermans - ged. Bree 28 mrt. 1778 (get. Henricus Jansen nomine Joannes Adams en Agatha

      Hermans nomine Gertrudis Lanckers) - † Bree 15 sept. 1781


2.    Maria Hermans - ged. Bree 8 juni 1782 (get. Jacobus Daniels nomine Joannes Hermans en Maria

      Reuls nomine Joanna Adams) - † Maasbree 14 sept. 1847 - tr. Bree 15 mei 1805 met Joannes

      Peeters (get. Mathias Peters en Petrus Verhaart) - ged. Bree 8 juni 1759 - † Maasbree 27 dec.

      1832 - zn. van Gerardus Peters en Wilhelmina Hillen

      hieruit:

      1) Gerardus Peeters - geb. Maasbree 14 dec. 1806 - † Maasbree 13 dec. 1879 - tr. Maasbree

      24 aug. 1831 met Joanna Vaessen


Uit 2e huwelijk:


3.    Johannes Hermans  -  volgt Vj


4.    Gerardus Hermans - ged. Bree 28 nov. 1800 (get. Jacobus Daniels nomine Petrus Verheyen en

      Gertrudis Hermes) - † ws. Bree 22 juni 1801


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Va   Paulus Hermans

      ged. Bree 14 juli 1767 (get. Jacobus Wolters eb Petronilla Hermans) - † Maasbree 15 mrt. 1840 -

      tr. 1e Maasbree 15 apr. 1807 met Joanna Maria van Deursen (get. Bernardus Peters en Gerardus

      Bogers) - ged. Grubbenvorst 7 sept. 1781 - † Maasbree 27 jan. 1822 - dr. van Martinus van

      Deursen en Maria Kersten - tr. 2e Maasbree 20 jan. 1823 met Joanna Kuijpers - ged. Swalmen

      26 aug. 1787 (get. ???) - † Maasbree 2 jan. 1851 - dr. van Petrus Kuijpers en Henrina Dousen


Uit 1e huwelijk:


1.    Gerardus Hermans - ged. Bree 11 juli 1809 (get. Martinus van Deursen en Anna Roch nomine Catharina

      Hermans) - † Bree 11 okt. 1811


2.    Catharina Hermans - ged. Bree 1 okt. 1811 (get. Jacobus Daniels nomine Jacobus Bongarts en Maria

      Keursten) - † Maasbree 2 sept. 1847


3.    Gerardus Hermans - geb. Bree 13 nov. 1816 - † Bree 14 nov. 1816


Uit 2e huwelijk:


4.    Jan Hermans  -  volgt VIa


5.    Cornelis Hermans  -  volgt VIb


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Vb   Balthasar Hermans

      ged. Bree 25 juni 1779 (get. Joannes ermans en Aldegondis Smets) - † Maasbree 3 sept. 1835 -

      tr. Bree 15 mei 1805 met Anna van Deursen (get. Hubertus Hermans en Gerardus van Deursen) -

      ged. Bree 15 apr. 1781 (get. Joannes Smets en ida Heldens nomine Helena van Deursen) -

      † Maasbree 24 febr. 1825 - dr. van Henricus van Deursen en Francisca Smeets


Uit dit huwelijk:


1.    Johannes Hermans  -  volgt VIc


2.    Hendrik Hermans  -  volgt VId


3.    Francisca Hermans - ged. Maasbree 28 apr. 1811 (get. Gerardus van Deursen en Maria Hermans) -

      † Maasbree 25 aug. 1830


4.    Albert Hermans - geb. Maasbree 25 febr. 1813 - † Maasbree 5 mrt. 1813


5.    Maria Hermans - geb. Maasbree 29 okt. 1814


6.    Alardus Hermans - geb. Maasbree 14 dec. 1816 - † Maasbree 25 juni 1841


7.    Wilhelmina Hermans - geb. Maasbree 4 sept. 1819 - † Maasbree 7 sept. 1836


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Vc   Hubertus Hermans

      ged. Bree 3 aug. 1782 (get. Cornelius Hermans en Francisca Huybers) - † Maasbree 10 mrt.

      1860 - tr. Bree 3 aug. 1813 met Joanna Hermans (get. Baltasar Hermans en Petronella

      Hermans) - ged. Bree 11 nov. 1793 (get. Gerardus Faessen en Catharina Haenen nomine

      Wilhelmina Haenen) - † Maasbree 26 okt. 1859 - dr. van Jacobus Hermans en Jacomina Haenen


Uit dit huwelijk:


1.    Gerard Hermans - geb. Maasbree 3 nov. 1813


2.    Johan Hermans - geb. Maasbree 16 mei 1815 - † Maasbree 25 mrt. 1823


3.    Jacomina Hermans - geb. Maasbree 11 apr. 1818


4.    Wilhelmina Hermans - geb. Maasbree 25 aug. 1820 - † Maasbree 1 nov. 1905 - tr. Maasbree 29

      apr. 1852 met Mathijs Daemen - geb. Maasbree 6 sept. 1821 - † Maasbree 17 febr. 1899 -

      zn. van Simon Daemen en Petronella van Oijen

      hieruit:

      1) Hubert Daemen - geb. Maasbree 28 okt. 1853 - † Maasbree 31 jan. 1948 - tr. Maasbree 17

      mei 1878 met Elisabeth Naus

      2) Petrus Johannes Daemen - geb. Maasbree 2 febr. 1856 - † ??? - tr. Maasbree 18 jan. 1895

      met Hendrika Hubertina Muijsers

      3) Joanna Daemen - geb. Maasbree 10 sept. 1860 - † Maasbree 2 aug. 1900 - tr. Maasbree

      29 sept. 1882 met Leonardus Kemps


5.    Jacobus Hermans  -  volgt VIe


6.    Joanna Hermans - geb. Maasbree 11 mrt. 1825 - † Belfeld 9 febr. 1858 - tr. Maasbree 30 dec. 1853

      met Hendrik Thijssen ook Thissen - geb. Tegelen 2 juni 1824 - † na 9-2-1858 - zn. van Joannes

      Valentinus Thijssen en Wilhelmina Faessen

      hieruit:

      1) Hubert Thissen - geb. Venlo 24 dec. 1854 - † ??? - tr. Tegelen 18 juni 1888 met Wilhelmina

      Driessen

      2) Hendrik Thissen - geb. Belfeld 9 jan. 1858 - † ??? - tr. Belfeld 18 nov. 1882 met Anna Maria

      Elisabeth Peeters


7.    Antoon Hermans - geb. Maasbree 17 mrt. 1827 - † Maasbree 1 sept. 1860


8.    Jan Hermans  -  volgt VIf


9.    Hendrik Hermans  -  volgt VIg


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Vd    Petrus Hermans

      ged. Bree 11 mrt 1771 (get. Joannes Hermans en Mechtildis Hendrix) - † Bree 14 juni 1808 -

      tr. Bree 15 mei 1794 met Petronella Snellen (get. Joannes Hermans en Joanna Snellen) -

      ged. Bree 21 dec. 1767 (get. Joannes Hendrix en Catharina Classen) - † Maasbree 11 apr.

      1844 - dr. van Wilhelmus Snellen en Petronella Dryssen ook Sayen -

      zij hertr. Maasbree 22 apr. 1811 met Joannes Beckers (get. Christianus Beckers en

      Gerardus Snellen) - ged. Bree 10 febr. 1763 (get. Godefridus Boonen en Christina Smets) -

      † Maasbree 5 mrt. 1845 - zn. van Josephus Beckers en Gertrudis Hermans


Uit dit huwelijk:


1.    Gertrudis Hermans - ged. Bree 24 febr. 1795 (get. Henricus Hermans en Petronella Saijen) -

      † Maasbree 15 okt. 1843 - tr. Maasbree 27 mei 1819 met Johannes Hermans - ged. Bree

      15 juli 1795 (get. Mathias Teewen nomine Gerardus Hermans en Aledegondis Coeremans) -

      † Bree 3 okt. 1868 - zn. van Arnoldus Hermans en Joanna van Kempen

      hieruit:

      1) Anna Hermans - geb. Maasbree 22 aug. 1822 - † Maasbree 22 febr. 1842

      2) Petronella Hermans - geb. Maasbree 3 dec. 1824 - † Maasbree 2 nov. 1881 -

      tr. 1e Maasbree 4 met 1854 met Mathijs Smeets - tr. 2e Maasbree 15 febr. 1868 met

      Johannes Silvester Ghielen

      3) Antoon Hermans - geb. Maasbree 11 juli 1827 - † Maasbree 10 aug. 1910

      4) Anna Catharina Hermans - geb. Maasbree 27 dec. 1829 - † Maasbree 9 nov. 1881 -

      tr. Maasbree 10 apr. 1856 met Gisbert Smets

      5) Jan Hermans - geb. Maasbree 16 mei 1833 - † Maasbree 5 okt. 1912 - tr. Maasbree

      17 apr. 1875 met Joanna Gertrudis Roelofs

      6) Maria Gertrudis Hermans - geb. Maasbree 13 aug. 1840 - † Maasbree 28 okt. 1910 -

      tr. Maasbree 19 apr. 1873 met Pieter Janssen


2.    Petronella Hermans - ged. Kessel 9 sept. 1797 (get. …) - † Maasbree 14 febr. 1856 -

      tr. Maasbree 21 okt. 1831 met Balthazar Geurts - ged. Bree 7 aug. 1808 (get. Thomas Geurts

      nomine Gerardus Geurts en Maria Daniels) - † Maasbree 21 okt. 1831 - zn. van Arnoldus

      Geurts en Maria Smeets ook Smits

      hieruit:

      1) Jan Arnold Geurts - geb. Maasbree 5 nov. 1832 - † Maasbree 12 mrt. 1839

      2) Willemina Geurts - geb. Maasbree 23 sept. 1834 - † Maasbree 11 juni 1863 - tr. Maasbree

      2 mei 1862 met Gerardus Smedts

      3) Anna Geurts - geb. Maasbree 11 okt. 1837 - † ??? - tr. Maasbree 24 aug. 1864 met

      Gerardus Smedts

      4) Pieter Jan Geurts - geb. Maasbree 5 nov. 1840 - † Maasbree 7 okt. 1868 - tr. Maasbree 23

      apr. 1870 met Cunegonda Peeters

      5) Gerardus Geurts - geb. Maasbree 30 okt. 1843 - † Maasbree 9 mrt. 1914 - tr. Maasbree 22

      apr. 1876 met Wilhelmina Aerts


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Ve    Daniel Hermans

      ged. Bree 22 nov. 1773 (get. Arnoldus Daniels en Gertrudis Lankes) - † Maasbree 13 febr.

      1820 - tr. 1e Bree 27 nov. 1798 met Margaretha Stoffels (get. Joannes Hermans en Gerardus

      Vaessen) - ged. Bree 19 dec. 1777 (get. Jacobus Stoffels en Francisca Faessen) -

      † Bree 2 sept. 1803 - dr. van Gisbert Stoffels en Henrica Faessen -

      tr. 2e Bree 8 mei 1804 met Elisabeth Boets (get. Reijnerus Boots en Petrus Hermans) -

      ged. Bree 14 sept. 1773 (get. Wilhelmus Daniels nomine Gerardus Joosten en Anna de Trois

      nomine Joannes Berckens) - † Bree 3 juni 1815 - dr. van Henricus Boots en Maria Bouten -

      tr. 3e Bree 9 mei 1816 met Christina Cornelia Bonsels (get. Joannes Josephus Bonsels en

      Gisbertus Hermans) - geb. Afferden/Horst? - † Horst 15 mei 1820 - dr. van Joannes Josephus

      Bonsels en Aldegonda van der Velden


Uit 1e huwelijk:


1.    Henrica Hermans - ged. Bree 15 nov. 1799 (get. Henricus Hermans en Joanna Pennings nomine

      Maria Elisabetha Goosens)


2.    Gisbertus Hermans - ged. Bree 4 nov. 1801 (get. Antonius Vaessen en Gertrudis Daniels)


Uit 2e huwelijk:


3.    Henry Hermans - ged. Bree 3 apr. 1805 (get. Henricus Hermans en Agnes Smets nomine Maria

      Boots) - † Bree 22 mrt. 1806


4.    Margaretha Hermans - ged. Bree 15 nov. 1806 (get. Henricus Boots en Gertrudis Daniels) -

      † Bree 17 dec. 1810

 

5.    Anna Maria Hermans - ged. Bree 8 okt. 1808 (get. Jacobus Daniels nomine Joannes Hermans

      en Joanna Boots) - † Maasbree 9 nov. 1896 - tr. Maasbree 14 sept. 1831 met Antonius Len-

      ders - ged. Bree 9 mrt. 1805 (get. Joannes  Bouten nomine Wilhelmus Nooten en Anna van

      der Schoot) - † Maasbree 28 febr. 1881 - zn. van Franciscus Lenders en Maria Coopmans

      hieruit:

      1) Maria Elisabeth Lenders - geb. Maasbree 15 juli 1832 - † Maasbree 13 dec. 1897 -

      tr. Maasbree 21 apr. 1858 met Pieter Hubert Wijnen

      2) Francisca Lenders - geb. Maasbree 7 febr. 1835 - † Maasbree 13 jan. 1891 -

      tr. Maasbree 9 nov. 1859 met Renier Peeters

      3) Daniel Lenders - geb. Maasbree 13 nov. 1837 - † Maasbree 5 febr. 1916 -

      tr. Maasbree 19 apr. 1873 met Hendrina Theeuwen

      4) Anna Maria Lenders - geb. Maasbree 14 nov. 1840 - † Maasbree 29 mrt. 1905 -

      tr. Maasbree 18 okt. 1867 met Hendrik Hendrix

      5) Joanna Lenders - geb. Maasbree 23 okt. 1843 - † Maasbree 26 juli 1893 -

      tr. Maasbree 26 apr. 1873 met Pieter Daniels

      6) Margaretha Lenders - geb. Maasbree 21 sept. 1846 - † Maasbree 20 jan. 1848

      7) Henricus Lenders - geb. Maasbree 11 dec. 1848 - † Maasbree 7 juni 1938

      8) Margaretha Lenders - geb. Maasbree 1 dec. 1854 - † ??? - tr. Maasbree 18 apr.

      1884 met Mathijs van den Beucken


6. Hendrik Hermans  -  volgt VIh


7. Gerard Hermans  -  volgt VIi


Uit 3e huwelijk:


8.    Elisabeth Joanna Hermans - geb. Maasbree 16 febr. 1817 - † Horst 14 juli 1889 -

      tr. Horst 20 apr. 1842 met Jan Jakob Verheijen - geb. Horst 16 mrt 1814 -

      † Horst 20 aug. 1890 - zn. van Willem Verheijen en Joanna Huijs

      hieruit:

      1) Anna Maria Verheijen - geb. Horst 18 juni 1846 - † Horst 17 febr. 1876 (ongehuwd)

      2) Christiaen Verheijen - geb. Horst 26 apr. 1851 - † ??? - tr. Horst 19 febr. 1873

      met Maria Catharina Vervoort


9.    Petrus Hermans - geb. Maasbree 9 apr. 1819 - † Horst 22 febr. 1820


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Vf    Joannes Hermans

      ged. Bree 27 febr. 1780 (get. Joannes Hermans en Mechtildis Hendrix nomine Hendrina

      Daniels) - † Blerick 16 aug. 1847 - tr. Maasbree 6 juli 1806 met Joanna Gubbels (get. ...) -

      ged. Blerick 22 aug. 1779 (get. ...) - † Blerick 17 mrt. 1851 - dr. van Joannes Gubbels en

      Catharina Roosen


Uit dit huwelijk:


1.    Henricus Hermans  -  volgt VIj


2.    Joannes Hermans - geb. Blerick 15 sept. 1809 - † Blerick 19 febr. 1811


3.    Joannes Hermans - geb. Blerick 2 okt. 1811


4.    Petrus Hermans - geb. Blerick 30 mrt. 1814


5.    Arnoldus Hermans - geb. Blerick 8 juni 1816


6.    Maria Catharina Hermans - geb. Blerick 14 apr. 1818


7.    NN (jongetje) Hermans - geb./† Blerick 26 okt. 1820


8.    Daniel Hermans - geb. Blerick 21 mrt. 1822


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Vg    Gerardus Hermans

      ged. Bree 18 mrt. 1774 (get. Antonius Jacobs en Gertrudis Langen) - † Maasbree 10 apr.

      1838 - tr. Bree 3 apr. 1799 met Cornelia Gommans (get. Joannes Hermans en Joannes

      Goumens) - geb. ca. 1778 - † Baarlo 29 nov. 1849 - dr. van Godefridus Gommans en

      Joanna Gielen


Uit dit huwelijk:


1.    Wilhelmus Hermans  -  volgt VIk


2.    Petronella Hermans - ged. Bree 14 okt. 1801 (get. Jacobus Hendrix nomine Godefridus

      Gommans en Joanna Jacobs) - † Maasbree 2 juni 1887 - tr. Maasbree 4 nov. 1829

      met Hendrik Beerden - geb. Blerick 11 mei 1802 - † ??? - zn. van Joannes Beerden

      en Wilhelmina Beurskens

      hieruit:

      1) Willem Beerden - geb. Maasbree 26 dec. 1829 - † Blerick 22 juni 1863

      2) Gerard Beerden - geb. Blerick 1 aug. 1833 - † Blerick 9 juli 1874 - tr. ??? (D) Sibilla

      Catharina Heusch


3.    Anna Hermans - ged. Bree 26 dec. 1803 (get. Joannes Goumans en Aldegondis Hermans) -

      † Beegden 9 febr. 1878 - tr. Maasbree 19 dec. 1831 met Frans Soentjes - ged. Beegden

      ca. 1797 - † Beegden 31 oktober 1867 - zn. van Frans Soentjes en Martina Linssen

      hieruit: ???


4.    Gerard Hermans  -  volgt VIL


5.    Joannes Hermans  -  volgt VIm


6.    Joanna Hermans - geb. Bree 6 mrt. 1814 - † Maasbree 15 febr. 1897 - tr. Maasbree 12 nov.

      1844 met Joannes Kuipers - geb. Blerick 17 juli 1816 - † Baarlo 27 jan. 1879 -

      zn. van Peter Kuipers en Christina Zanders

      hieruit:

      1) Petronella Kuipers - geb. Baarlo 28 dec. 1845 - † Blerick 14 aug. 1921 -

      tr. Maasbree 2 mei 1874 met Pieter Hubert Staaks

      2) Gerardus Kuipers - geb. Baarlo 21 febr. 1848 - † Baarlo 28 mei 1925 -

      tr. Maasbree 9 apr. 1880 met Anna Maria Knippenberg

      3) NN (levenloos jongetje) Cuijpers - geb./ † Baarlo 24 dec. 1850

      4) Hubertina Christina Kuipers - geb. Baarlo 27 mrt. 1852 - † Blerick 28 sept. 1935 -

      tr. Maasbree 18 apr. 1879 Wilhelmus Teeuwen


7.    Maria Hermans - geb. Bree 15 september 1816 - † Venlo 10 juli 1885 - tr. Venlo 7 aug.

      1848 met Herman van Wylick - geb. Velden 24 febr. 1808 - † voor 10-7-1885 -

      zn. van Johannes van Wylick en Petronella Verbeek

      hieruit:

      1) Laurens Hubertus van Wijlick - geb. Venlo 13 sept. 1849 - † Venlo 18 okt. 1849

      2) Petronella Johanna van Wijlick - geb. Venlo 23 sept. 1850 - † Venlo 7 mei 1884 -

      tr. Venlo 3 nov. 1875 met August Wendehorst

      3) Hendrik van Wijlick - geb. Venlo 12 sept. 1852 - † Venlo 21 dec. 1854

      4) Johanna Maria Hubertina van Wijlick - geb. Venlo 25 okt. 1854 - † Venlo 17 nov. 1854

      5) Johannes van Wijlick - geb. Venlo 23 dec. 1855 - † Venlo 4 febr. 1933 - tr. Venlo

      22 jan. 1884 met Johanna Hubertina Thissen

      6) Hubertina van Wijlick - geb. Venlo 17 apr. 1858 - † Venlo 21 juni 1858


8.    Godefridus Hermans  -  volgt VIn


9.    Gertrudis Hermans - geb. Maasbree 29 okt. 1823 - † Maasbree 24 febr. 1848


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Vh    Joannes Hermans

      ged. Bree 8 okt. 1776 (get. Joannes Hermans en Anna van der Schoot) - † Maasbree

      29 mrt. 1849 - tr. Bree 29 apr. 1802 met Joanna Peeters (get. Nicolaus Hermans en

      Jacobus Daniels) - ged. Helden 16 mei 1772 (get. ???) - † Maasbree 30 aug. 1836 -

      dr. van Wilhelmus Peeters en Wilhelmina Driessen


Uit dit huwelijk:


1.    Wilhelmus Hermans - ged. Maasbree 20 okt. 1803 (get. Gerardus Hermans en Martina

      Peters) - † Maasbree 26 mei 1808


2.    Antonius Hermans  -  volgt VIo


3.    Wilhelmus Hermans  -  volgt VIp


4.    Wilhelmina Hermans - ged. Maasbree 14 febr. 1811 (get. Bernardus Peters en Agnes

      Smits nomine Aldegondis Hermans) - † Maasbree 12 dec. 1878 -

      tr. Maasbree 19 apr. 1837 met Jan Leijsen - geb. Asten 1804 - † Maasbree 27 juni

      1869 - zn. van Marten Jan Leijsen en Maria Hendrika Heijnen

      hieruit:

      1) Anna Maria Leijsen - geb. Maasbree 1837 - † Maasbree 15 mrt. 1846

      2) Johanna Leijsen - geb. Maasbree 17 mei 1838

      3) Hendrik Leijsen - geb. Maasbree 14 apr. 1840 - † Venlo 6 nov. 1916 -

      tr. Maasbree 24 apr. 1865 met Hendrina Teeuwen

      4) Martinus Leijsen - geb. Maasbree 6 jan. 1843 - † Maasbree 9 mei 1874 -

      tr. Maasbree 19 apr. 1873 met Aldegonda Wijnands

      5) Peter Johannes Leijsen - geb. Maasbree 20 nov. 1845 - † Maasbree 22 dec. 1952

      6) Joanna Maria Leijsen - geb. Maasbree 15 sept. 1848 - † Maasbree 18 aug. 1894 -

      tr. Maasbree 5 apr. 1875 met Jacobus Wijnands

      7) Joannes Leijsen - geb. Maasbree 8 okt. 1852 - † Maasbree 14 sept. 1875


5.    Petronella Hermans - geb. Maasbree 2 mei 1813 - † Maasbree 31 mei 1813


6.    Hendrina Hermans - geb. Maasbree 23 juli 1815 - † Meerlo 31 mei 1896 - tr. Meerlo 14 okt. 1844 met Willem Jacobs -

        geb. Meerlo 31 jan. 1818 - † Meerlo 13 aug. 1884 - zn. van Johannes Jacobs en Gertrudis Hoebers

        hieruit:

        1) Peeter Johannes Jacobs - geb. Meerlo 29 aug. 1845 - † Meerlo 28 jan. 1867

        2) Anna Matthea Jacobs - geb. Meerlo 6 sept. 1848 - † ??? - tr. Meerlo 29 jan. 1873 met Johannes Gommans

        3) Johannes Jacobs - geb. Meerlo 20 nov. 1850

        4) Wilhelmus Jacobs - geb. Meerlo 6 jan. 1853 - † Meerlo 30 mei 1856

        5) Wilhelmina Jacobs - geb. Meerlo 9 juli 1856

        6) Gerardus Jacobs - geb. Meerlo 1 sept. 1860 - † ??? - tr. Meerlo 22 apr. 1882 met Maria Catharina Vullings


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Vi    Nicolaas Hermans

      ged. Bree 18 mrt. 1785 (get. Arnoldus Hermans en Wilhelmina Jacobs) - † Maasbree

      19 mei 1846 - tr. Bree 3 nov. 1808 met Sibilla Catharina Huijs (get. Gerardus Hermans

      en Laurentius Huijs) - ged. Bree 11 sept. 1784 (get. Joannes Peters en Ida Heldens nomine

      Petronilla Huys) - † Maasbree 12 febr. 1850 - dr. van Joannes Huijs en Cunera Geurts


Uit dit huwelijk:


1.    Cunera Hermans - ged. Maasbree 12 juni 1809 (get. Joannes Huijs en Joanna Jacobs) -

      † Belfeld 20 okt. 1843 - tr. Tegelen 4 mei 1843 met Joannes Petrus Rijvers - geb. Swalmen

      17 apr. 1814 - † Belfeld 23 mei 1852 - zn. van Michael Rijvers en Joanna Schrijnewerker

      hieruit: geen kinderen


2.    Joannes Hermans  -  volgt VIq


3.    Petrus Hermans - geb. Maasbree 5 mrt. 1813 - † Bree 27 apr. 1818


4.    Hendrik Hermans - geb. Maasbree 28 jan. 1815 - † Maasbree 15 sept. 1845


5.    Gertrudis Hermans - geb. Maasbree 26 okt. 1817 - † Deurne en Liessel 4 dec. 1897 -

      tr. 1e Maasbree 9 mei 1850 met Theodorus Linssen - geb. Maasbree 17 jan. 1804 -

      † Maasbree 10 mrt. 1874 - zn. van Anna Linssen -

      tr. 2e Maasbree 16 jan. 1875 met Joannes Knippenberg - geb. Helden 4 mrt. 1823 -

      † Deurne en Liessel 22 aug. 1899 - zn. van Peter Knippenberg en Joanna Zeelen

      hieruit:  ???


6.    Maria Hermans - geb. Maasbree 31 mrt. 1820


7.    Petronella Hermans - geb. Maasbree 31 mrt. 1820


8.    NN (jongetje) Hermans - geb./† Maasbree 2 sept. 1822


9.    Gerardus Hermans  -  volgt VIr


10.   Joanna Hermans - geb. Maasbree 11 febr. 1829 - † Sevenum 27 jan. 1908 - tr. Maasbree

      6 febr. 1863 met Pieter Houben - geb. Horst 27 aug. 1825 - † Sevenum 13 mrt. 1890 -

      zn. van Andries Houben en Cunera Jonck

      hieruit voorkind: (erkend bij huwelijk)

      1) Sibilla Houben - geb. Maasbree 21 mrt. 1862 - † ??? - tr. Maasbree 22 apr. 1887

      met Johannes Seelen

      daarna hieruit:

      2) Joanna Houben - geb. Maasbree 7 apr. 1865 - † Sevenum 18 nov. 1906 -

      tr. Sevenum 1 sept. 1893 met Bernard Lambert van Rens

      3) Maria Carolina Houben - geb. Maasbree 21 mrt. 1873 - † ??? - tr. Horst 22 apr.

      1901 met Jakob Kellenaers

      4) Anna Catharina Houben - geb. Maasbree - † Sevenum 5 nov. 1921 - tr. 1e Maasbree

      20 juli 1888 met Martin Minten - zij tr. 2e Sevenum 4 okt. 1912 met Martinus Ernst


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Vj    Joannes Hermans

      ged. Bree 15 juli 1795 (get. Mathias Teewen nomine Gerardus Hermans en Aldegonda

      Coeremans) - † Maasbree 3 okt. 1868 - tr. Maasbree 27 mei 1819 met Gertrudis Hermans -

      ged. Bree 24 febr. 1795 (get. Henricus Hermans en Petronilla Saijen) - † Maasbree 15 okt.

      1843 - dr. van Petrus Hermans en Petronella Snellen


Uit dit huwelijk:


1.    Anna Hermans - geb. Maasbree 22 aug. 1822 - † Maasbree 22 febr. 1842


2.    Petronella Hermans - geb. Maasbree 3 dec. 1824 - † Maasbree 2 nov. 1881 - tr. 1e Maasbree

      4 mei 1854 met Mathijs Smeets - geb. Maasbree 17 mei 1824 - † Maasbree 31 dec. 1864 -

      zn. van Jan Smeets en Gertrudis Smeets -

      tr. 2e Maasbree 15 febr. 1868 met Johannes Silvester Ghielen uit Helden

      uit 1e huwelijk:

      1) Johannes Smets - geb. Maasbree 12 juni 1856 - † Maastricht 1 juni 1897 -

      tr. Maasbree 18 apr. 1884 met Joanna Boots

      2) Gerardus Smeets - geb. Helden 1 mrt. 1858 - † Helden 10 okt. 1863

      3) Antonius Smeets - geb. Helden 17 dec. 1860 - † Maasbree 16 apr. 1926 - tr. 1e Helden

      4 juni 1883 met Maria Janssen - tr. 2e Maasbree 1 okt. 1897 met Antoinetta Hermans


3.    Antoon Hermans - geb. Maasbree 11 juli 1827 - † Maasbree 10 aug. 1910


4.    Anna Catharina Hermans - geb. Maasbree 29 dec. 1829 - † Maasbree 9 nov. 1881 - tr. Maasbree

      10 april 1856 met Gisbert Smets - geb. Maasbree 11 juni 1822 - † Maasbree 10 dec. 1892 -

      zn. van Gerard Smeets en Christina Joosten

      hieruit:

      1) Gertrudis Smets - geb. Maasbree 17 juni 1857 - † Maasbree 20 sept. 1929 (ongehuwd)

      2) Gerard Smets - geb. Maasbree 5 nov. 1858 - † Maasbree 4 nov. 1907 - tr. Maasbree

      20 sept. 1889 met Johanna Christina Thijssen

      3) Antoon Smets - geb. Maasbree 6 jan. 1861 - † ??? - tr. 1e Maasbree 7 mei 1886 met

      Jacoba Hermans - tr. 2e Maasbree 6 sept. 1895

      4) Christina Smets - geb. Maasbree 2 mrt. 1863 - † Maasbree 22 mei 1868

      5) Catharina Smets - geb. Maasbree 9 mei 1865

      6) Joannes Mathijs Smets - geb. Maasbree 9 jan. 1868 - † Maasbree 13 febr. 1868

     7) Joanna Smets - geb. Maasbree 1 febr. 1869 - † Maasbree 9 aug. 1896 (ongehuwd) 

      8) Christina Smets - geb. Maasbree 2 jan. 1872 - † Maasbree 31 mrt. 1880

      9) Petronel Smets - geb. Maasbree 15 febr. 1875 - † ??? - tr.Maasbree 20 apr. 1900

      met Hendrik Hermans 


5.    Jan Hermans  -  volgt VIs


6.    Maria Gertrudis Hermans - geb. Maasbree 13 aug. 1840 - † Maasbree 28 okt. 1910 -

      tr. Maasbree 19 apr. 1873 met Pieter Janssen - geb. Sevenum 21 dec. 1841 -

      † Maasbree 13 mei 1900 - zn. van Gisbert Janssen en Margaretha Snellen

      hieruit:

      1) Joannes Janssen - geb. Maasbree 26 jan. 1874 - † ??? - tr. Maasbree 26 apr.

      1907 met Maria Catharina Duyx

      2) Margaretha Janssen - geb. Maasbree 11 okt. 1875

      3) NN (levenloos meisje) Janssen - geb./† Maasbree 12 mrt. 1878

      4) Gerardus Janssen - geb. Maasbree 1 jan. 1880

      5) NN (levenloos jongetje) - geb./† Maasbree 8 aug. 1883

      6) Antoon Janssen - geb. Maasbree 13 nov. 1884


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIa    Jan Hermans

      geb. Maasbree 30 dec. 1823 - † Maasbree 10 sept. 1862 - tr. Maasbree 1 apr. 1853 met

      Anna Steeghs - geb. Helden 25 juli 1822 - † Maasbree 22 apr. 1901 - dr. van Michael

      Steeghs en Francina Peeters - zij hertr. Helden 23 jan. 1865 met Cornelis Franssen


Uit dit huwelijk:


1.    Paulus Hermans  -  volgt VIIa


2.    Franciscus Hermans  -  volgt VIIb


3.    Joanna Hermans - geb. Maasbree 11 sept. 1859 - † Didam 29 aug. 1920 - tr. Didam 6 mei

      1898 met Theodorus Willemsen - geb. Didam 1858 - † Didam 6 dec. 1916 -

      zn. van Willem Willemsen en Hendrika de Reus

      hieruit:

      1) Maria Johanna Willemsen - geb. ca. 1900 - tr. Didam 7 mei 1918 met Antonius Freriks


4.    NN (levensloos meisje) Hermans - geb./† Maasbree 5 mei 1863


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIb    Cornelis Hermans

      geb. Maasbree 4 mei 1829 - † Maasbree 22 sept. 1878 - tr. Maasbree 8 okt. 1852 met

      Anna Catharina Cuijpers - geb. Baarlo 7 dec. 1820 - † Maasbree 9 dec. 1907 -

      dr. van Godefridus Cuijpers en Wilhelmina Coopmans


Uit dit huwelijk:


1.    Joanna Hermans - geb. Maasbree 13 dec. 1852 - † Meijel 2 juni 1935 - tr. Maasbree 8 jan.

      1886 met Willem Janssen van Helden

      hieruit:  ???


2.    Godefridus Hermans  -  volgt VIIc


3.    Joannes Hermans  -  volgt VIId


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIc    Joannes Hermans

      ged. Maasbree 3 mrt. 1806 (get. Petrus van Deursen en Wilhelmina Huyberts) -

      † Maasbree 1 juni 1840 - tr. Helden 23 apr. 1833 met Gertrudis Verlinden - geb. ca. 1807 -

      † Maasbree 23 apr. 1853 - dr. van Willem Verlinden en Theodora ook Dorothea de Bruijn


Uit dit huwelijk:


1.    Antoon Hermans  -  volgt VIIe


2.    Dorothea Hermans - geb. Maasbree 19 mei 1835 - † Maasbree 15 mrt. 1836


3.    Willem Hermans - geb. Maasbree 2 febr. 1837 - † Maasbree 9 aug. 1861


4.    Brigitta Hermans - geb. Maasbree 15 febr. 1839 - † Maasbree 6 febr. 1840


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VId    Hendrik Hermans

      ged. Maasbree 25 mei 1808 (get. Joannes Beurskens nomine Hubertus Hermans en

      Helena van Deursen ) - † ??? - tr. Maasbree 19 apr. 1841 met Catharina Hermans -

      geb. Blerick 27 febr. 1816 - † ??? - dr. van Arnold Hermans en Maria Coopmans


Uit dit huwelijk:


1.    Joannes Hermans - geb. Blerick 11 okt. 1841


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIe    Jacobus Hermans

      geb. Maasbree 15 sept. 1822 - † Helden 2 mrt. 1885 - tr. Helden 2 mei 1860 met

      Anna Maria Janssen - geb. Helden 13 nov. 1834 - † Helden 28 juli 1904 -

      dr. van Gerard Janssen en Anna Maria Engels


Uit dit huwelijk:


1.    Hubertus Hermans - geb. Helden 27 febr. 1861 - † jong


2.    Gerard Jozef Hermans - geb. Helden 4 aug. 1863


3.    Hubertus Hermans  -  volgt VIIf


4.    Leonardus Hermans - geb. Helden 3 apr. 1866 - † Helden 22 okt. 1866


5.    Petronella Hermans - geb. Helden 4 juli 1868 - † ??? - tr. Helden 4 mei 1903 met

      Johannes Hendrikus Janssen - geb. Helden - † ??? - zn. van Antoon Janssen en

      Maria Catharina Bos

      hieruit:

      1) NN (levenloos meisje) - geb./† Helden 11 apr. 1906


6.    Johanna Hermans - geb. Helden 22 mrt. 1872 - † Helden 25 okt. 1873


7.    Leonardus Hermans  -  volgt VIIg


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIf    Jan Hermans

      geb. Maasbree 30 jan. 1829 - † ??? - tr. Tegelen 22 aug. 1860 met Maria Hubertina

      Jonckmans - geb. Tegelen 10 sept. 1837 - † ??? - dr. van Jacobus Jonckmans en

      Elisa Jacobs

      (zij vertrekken op 3-12-1872 van Venlo naar Kaldenkirchen)


Uit dit huwelijk:


1.    Hubert Jacob Hermans - geb. Venlo 8 okt. 1860


2.    Joanna Elisabeth Hermans - geb. Venlo 3 sept. 1862


3.    Hendrik Hubert Hermans - geb. Venlo 10 juli 1866 - † Venlo 24 juli 1866


4.    Barbara Hubertina Hermans - geb. Venlo 19 juni 1867 - † Venlo 19 okt. 1867


5.    Petronella Hubertina Hermans - geb. Venlo 2 nov. 1868


6.    Gerard Hubert Hermans - geb. Venlo 22 sept. 1871


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIg    Hendrik Hermans

      geb. Maasbree 20 mrt. 1831 - ged. Maasbree 21 mrt. 1821 (get. Antonius Vaessen

      nomine Henrici Janssen ex Kessel en Wilhelmina Hermans) - † Maasbree 28 mrt. 1907 -

      tr. Sevenum 29 apr. 1865 met Petronella Litjens - geb. Sevenum 26 febr. 1838 -

      † Maasbree 6 apr. 1905 - dr. van Matthijs Litjens en Christina Janssen


Uit dit huwelijk:


1.    Maria Christina Hermans - geb. Maasbree 8 sept. 1866 - † Tegelen 8 dec. 1939 -

      tr. Tegelen 16 apr. 1894 met Hubert Hendrik Denessen - geb. Tegelen - † Venlo 20

      mei 1925 - zn. van Willem Hubert Denessen en Maria Catharina Nooten

      hieruit:

      1) Wilhelmus Hendrikus Denessen - geb. Tegelen 2 febr. 1895

      2) Petronella Maria Jacoba Denessen - geb. Tegelen 9 mei 1896 - † ??? -

      tr. Tegelen 19 jan. 1920 met Gerardus Jacobus Goppel

      3) Hendrikus Hubertus Denessen - geb. Tegelen 11 dec. 1897 - † Tegelen 27 aug. 1899

      4) Theodorus Wilhelmus Hendrikus Denessen - geb. Tegelen 27 juni 1899

      5) Hendrikus Hubertus Antonius Denessen - geb. Tegelen 24 mei 1901 -

      † Tegelen 1 sept. 1901

      6) Hendrikus Mathias Hubertus Denessen - geb. Tegelen 19 aug. 1902

      7) Johannes Antonius Denessen - geb./† Tegelen 13 mei 1904

      8) Maria Johanna Denessen - geb. 1905 - † Tegelen 17 mrt. 1906


2.    Hubertus Hermans  -  volgt VIIh


3.    Mathijs Hermans - geb. Maasbree 3 mei 1870 - † Maasbree 8 mei 1874


4.    Joanna Christina Hermans - geb. Maasbree 15 dec. 1871 - † Maasbree 20 mei 1874


5.    Antoon Hermans  -  volgt VIIi


6. Mathijs Hermans  -  volgt VIIj


7.    Johanna Hermans - geb. Maasbree 9 mei 1876 - † Beesel 22 febr. 1937 - tr. Beesel 25

      okt. 1907 met Johannes Hendrikus Reijnders - geb. Beesel - † Belfeld 24 nov. 1939 -

      zn. van Gerardus Reijnders en Joanna Ramakers

      hieruit:

      1) Gerardus Hubertus Hendrikus Reijnders - geb. 1912/1913 - † Beesel 18 apr. 1913

      2) Hendrik Gerard Antoon Reijnders - geb. 1915 - † Beesel 14 juni 1937


8.    NN (levenloos meisje) Hermans - geb./† Maasbree 13 mei 1878


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIh    Hendrik Hermans

      ged. Maasbree 20 febr. 1811 (get. Gerardus Boots en Petronilla Snellen) -

      † Maasbree 3 juli 1895 - tr. Maasbree 15 apr. 1839 Maria Janssen -

      ged. Baarlo 14 nov. 1813 - † Maasbree 12 okt. 1884 - dr. van Herman Janssen

      en Maria van Wijlick


Uit dit huwelijk:


1.    Maria Elisabeth Hermans - geb. Maasbree 15 febr. 1840 - † Baarlo 3 okt. 1913 -

      tr. Maasbree 10 juli 1872 met Willem Holtackers - geb. Baarlo 13 sept. 1835 -

      † Baarlo 31 juli 1915 - zn. van Jan Holtackers en Wilhelmina Joosten

      hieruit:

      1) Hermanus Holtackers - geb. Maasbree 12 aug. 1873

      2) Joseph Hubertus Holtackers - geb. Maasbree 21 mrt. 1878 - † Baarlo 3 apr. 1878

      3) Maria Hubertina Holtackers - geb. Maasbree 22 okt. 1879 - † Tegelen 24 okt. 1933 (ongehuwd)

      4) Petronella Holtackers - geb. Maasbree 4 sept. 1883 - † Blerick 9 nov. 1918 -

      tr. Maasbree 31 okt. 1907 met Antoon Huys


2.    Daniel Hermans - geb. Maasbree 25 dec. 1841 - † Baarlo 30 aug. 1898


3.    Petronella Hermans - geb. Maasbree 16 nov. 1843 - † Baarlo 29 mrt. 1845


4.    Hermanus Hermans  -  volgt VIIk


5.    Petrus Hermans  -  volgt VIIL


6.    Maria Hermans - geb. Maasbree 4 aug. 1850 - † Baarlo 15 okt. 1889 -

      tr. Maasbree 3 okt. 1879 met Theodorus Nijssen - geb. Helden 31 jan. 1854 -

      † Baarlo 13 nov. 1931 - zn. van Willem Nijssen en Hendrika Nielissen

      hieruit:

      1) NN (levenloos jongetje) Nijssen - geb./† Baarlo 4 mei 1880

      2) Hendrik Hubertus Nijssen - geb. Maasbree 16 apr. 1881 - † Baarlo 27 apr. 1881

      3) Hendrikus Hubertus Nijssen - geb. Maasbree 20 juli 1882 - † Baarlo 24 dec. 1882

      4) Maria Elisabeth Hubertina Nijssen - geb. Maasbree 8 jan. 1884

      5) NN (levenloos jongetje) Nijssen - geb./† Baarlo 3 mrt. 1885

      6) Henrica Hubertina Nijssen - geb. Maasbree 17 mei 1886 - † ??? - tr. Helden 20

      apr. 1914 met Willem Koopmans

      7) Mechtildis Hubertina Nijssen - geb. Maasbree 16 mei 1887

      8) Johanna Josephina Hubertina Nijssen - geb. Maasbree 18 mrt. 1889 -

      † Baarlo 13 feb. 1891


7.    Mathijs Hermans - geb. Maasbree 15 sept. 1853 - † Baarlo 12 sept. 1856


8.    Petronella Hermans - geb. Maasbree 12 okt. 1856 - † Baarlo 9 okt. 1857


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIi    Gerard Hermans

      geb. Maasbree 19 apr. 1813 - † Maasbree 27 jan. 1875 -

      tr. Maasbree 4 apr. 1845 met Maria Trienekens - geb. Bree 7 sept. 1815 -

      † Maasbree 29 mrt. 1868 - dr. van Hendrik Trinekens en Maria Bruijnen


Uit dit huwelijk:


1.    Willem Hermans  -  volgt VIIm


2.    Daniel Hermans  -  volgt VIIn


3.    Henricus Herman Hermans - geb. Maasbree 12 febr. 1854 - † Maasbree 4 dec. 1943


4.    Maria Elisabeth Hermans - geb. Maasbree 21 apr. 1856 - † Maasbree 1 nov. 1930 -

      tr. Maasbree 25 apr. 1884 met Joannes van den Beuken - geb. ??? - † Maasbree

      28 juni 1935 - zn. van Peter van den Beuken en Theodora Hendrix

      hieruit:  ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIj    Henricus Hermans

      geb. Blerick 29 juli 1807 - † Blerick 13 apr. 1864 - tr. Maasbree 12 dec. 1839

      met Johanna Bouten - geb. Grubbenvorst 1817 - † Blerick 1 juni 1876 -

      dr. van Jacob Bouten en Gertrudis Jacobs


Uit dit huwelijk:


1.    Jan Hubert Hermans  -  volgt VIIo


2.    Anna Catharina Hermans - geb. Blerick 16 febr. 1843 - † Maasbree 22 nov. 1894


3.    Maria Gertrudis Hermans - geb. Blerick 23 febr. 1846 - † Venlo 7 jan. 1919 -

      tr. Venlo 28 sept. 1875 met Leonard Willem Driessen - geb. Venlo 20 juni 1824 -

      † Venlo 2 febr. 1919 - zn. van Peter Andries Driessen en Anna Kurvers

      hieruit:

      1) Joanna Hubertina Maria Driessen - geb. Venlo 7 apr. 1877 - † ??? -

      tr. Venlo 6 apr. 1920 met Antoon Hubert Delsing

      2) Bernardina Hubertina Johanna Driessen - geb. Venlo 23 apr. 1879 - † Venlo

      28 apr. 1902 - tr. voor 28-4-1902 met Hermann Franz Albert Langen

      3) Elisabeth Josephina Driessen - geb. Venlo 1 mrt. 1881 - † ??? -

      tr. Venlo 15 juni 1903 met Hermann Franz Albert Langen van Gladbach (D)

      4) Dorothea Petronella Josephina Driessen - geb. Venlo 3 juni 1883 - † Venlo

      10 aug. 1905 (ongehuwd)


4.    Jacobus Hubertus Hermans  -  volgt VIIp


5.    Pieter Hermans - geb. Blerick 7 jan. 1852


6.    Anna Gertruda Hubertina Hermans - geb. Blerick 31 juli 1855


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIk    Wilhelmus Hermans

      ged. Bree 5 okt. 1799 (get. Gerardus Hermans en Joanna Geelen) - † Kessel 6 dec.

      1852 - tr. Kessel 14 apr. 1825 met Maria Petronella Beurskens - geb. Kessel 6 okt.

      1790 - † Kessel 19 juli 1851 - dr. van Mathijs Beurskens en Elisabeth Timmermans


Uit dit huwelijk:


1.    Hendrik Hermans  -  volgt VIIq


2.    Anna Elisabeth Hermans - geb./† Kessel 14 dec. 1830


3.    Anna Elisabeth Hermans - geb. Kessel 2 sept. 1832


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIL    Gerardus Hermans

      ged. Bree 11 febr. 1806 (get. Joannes Hermans en Agnes Smits nomine Godefrida

      Gommans) - † Maasbree 19 apr. 1869 - tr. Grubbenvorst 14 apr. 1834 met Joanna

      Verberkt - geb. Horst 16 apr. 1799 - † Blerick 18 okt. 1875 - dr. van Joannes Verberkt

      en Elisabeth Gielen


Uit dit huwelijk:


1.    Gerard Hendrik Hermans - geb. 1839 - † Blerick 3 apr. 1847


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIm    Joannes Hermans

      geb. Bree 3 jan. 1811 - † Maasbree 3 juli 1861 - tr. Maasbree 5 mei 1846 met

      Joanna Koopmans ook Coopmans - geb. Blerick 25 apr. 1818 - † ??? - dr. van Andreas

      Koopmans en Gertrudis Gussen


Uit dit huwelijk:


1.    Gerardus Hermans  -  volgt VIIr


2.    Cornelis Hubert Hermans - geb. Baarlo 7 mrt. 1851 - † Baarlo 27 nov. 1853


3.    Jacob Hermans - geb. Baarlo 7 mrt. 1851


4.    Gertrudis Hermans - geb. Baarlo 4 aug. 1854 - † ??? - tr. Maasbree 7 febr. 1879 met

      Jacobus Peskens van Blerick

      hieruit:  ???


5.    Andries Hermans - geb. Baarlo 7 mei 1857 - † Baarlo 4 mrt. 1858


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIn    Godefridus Hermans

      geb. Maasbree 14 sept. 1820 - † Maasbree 1 mrt. 1899 - tr. 1e Kessel 4 juli 1855

      met Sibilla Deckers - geb. Kessel 8 nov. 1829 - † Tegelen 2 juni 1859 - dr. van Jan

      Hendrik Deckers en Petronel Janssen - tr. 2e Maasbree 5 jan. 1866 met Wilhelmina

      Verspaij uit Arcen - geb. Arcen - † ??? - dr. van Hermanus Verspaij en Joanna Hendrix


Uit 1e huwelijk:


1.    Gerardus Henricus Hermans - geb. Kessel 9 aug. 1855 - † Tegelen 22 jan. 1857


2.    Petronella Hubertina Hermans - geb. Tegelen 3 apr. 1857 - † Tegelen 27 apr. 1859


Uit 2e huwelijk:


3.     Franciscus Hermans - geb. Maasbree 30 dec. 1866 - † Blerick 31 okt. 1895 (ongehuwd)


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIo    Antonius Hermans

      geb. Maasbree 27 aug. 1805 - † Meerlo (Swolgen) 31 dec. 1887 - tr. 1e Meerlo

      20 apr. 1830 met Anna Gertrudis Siebers - geb. Meerlo - † Meerlo 25 juni 1850 -

      dr. van Willem Siebers en Petronella Gooren - tr. 2e Meerlo 16 okt. 1850 met

      Petronella Geertjens - geb. Horst 28 aug. 1815 - † Meerlo 19 apr. 1884 -

      dr. van Hendrik Geertjens en Elizabeth Kellenaers


Uit 1e huwelijk:


1.    Peter Johannes Hermans  -  volgt VIIs


2.    Petronella Hermans - geb. Meerlo 28 okt. 1833


3.    Johanna Wilhelmina Hermans - geb. Meerlo 13 jan. 1836


Uit 2e huwelijk:


4.    Elizabeth Hermans - geb. Meerlo 22 mei 1855


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIp    Wilhelmus Hermans

      geb. Maasbree 25 okt. 1808 - † Maasbree 3 juni 1866 -  tr. 1e Maasbree 22 jan.

      1834 met Maria Peeters - ged. Maasbree 29 aug. 1807 - † Maasbree 13 juli 1842 -

      dr. van Willem Peeters en Johanna Nijssen -  tr. 2e Maasbree 24 apr. 1843 met

      Maria Agnes Theeuwen - geb. Horst 1806 - † Maasbree 21 apr. 1894 -

      dr. van Franciscus Theeuwen en Petronella Janssen


Uit 1e huwelijk:


1.    Peter Jan Hermans - geb. Maasbree 29 nov. 1834 - † Maasbree 26 mrt. 1836


2.    NN (levenloos meisje) - geb./ † Maasbree 19 jan. 1837


3.    Peter Jan Hermans  -  volgt VIIt


Uit 2e huwelijk:


4.    Anna Maria Hermans - geb. Maasbree 11 aug. 1844 - † Maasbree 8 dec. 1880 -

      tr. Maasbree 3 febr. 1877 met Peter Hendrikus Driessen - geb. Baarlo 19 apr.

      1853 - † ??? - zn. van Joannes Driessen en Willemina Domen

      hieruit een voorkind: (erkend bij huwelijk)

      1) Wilhelmina - geb. Maasbree 21 aug. 1873

      daarna hieruit:

      2) Maria Agnes Driessen - geb. Maasbree 10 nov. 1877


5.    Pieter Francis Hermans  -  volgt VIIu


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIq    Joannes Hermans

      geb. Maasbree 20 febr. 1811 - † Tegelen 9 jan. 1857 - tr. Tegelen 3 mei 1840

      met Elisabetha van Kol - geb. Meyel 18 mrt. 1811 - † Tegelen 4 febr. 1906 -

      dr. van Jan Arnold van Kol en Henrietta van Tilburg


Uit dit huwelijk:


1.    Nicolaas Hermans  -  volgt VIIv


2.    Jacobus Hermans - geb. Tegelen 15 okt. 1843


3.    Hendrik Herman Hermans - geb. Tegelen 19 febr. 1846 - † Tegelen 11 mrt. 1852


4.    Antonius Hermans  -  volgt VIIw


5.    Maria Sibilla Hermans - geb. Tegelen 15 febr. 1851 - † Tegelen 22 aug. 1931 -

      tr. Tegelen 2 mei 1874 met Gerardus Hekkens - geb. Tegelen 2 apr. 1848 -

      † Tegelen 28 aug. 1918 - zn. van Michiel Hekkens en Gertrudis Beurskens

      hieruit:

      1) Elisabeth Hekkens - geb. Tegelen 21 okt. 1875 - † ??? - tr. Tegelen 14 okt. 1912

      met Johannes Wilhelmus Hendrikus Ehren

      2) Nicolaas Hekkens - geb. Tegelen 29 mrt. 1877 - † ??? - tr. Tegelen 20 mrt. 1877

      met Maria Petronella Verhaagh

      3) Gertrudis Hekkens - geb. Tegelen 21 sept. 1878 - † ??? - tr. Tegelen 24 sept. 1900

      met Louis Lucker

      4) Michiel Hekkens - geb. Tegelen 24 sept. 1880 - † Tegelen 7 sept. 1935 (ongehuwd)

      5) Maria Sebilla Hekkens - geb. Tegelen 30 juni 1882 - † ??? - tr. Tegelen 15 mei 1911

      met Stephanus Hendrikus Albertus Houba

      6) Agnes Hekkens - geb. Tegelen 1 jan. 1884 - † Tegelen 2 febr. 1885

      7) Anna Hubertina Hekkens - geb. Tegelen 1 jan. 1884 - † Tegelen 9 jan. 1885

      8) Johannes Hekkens - geb. Tegelen 28 mei 1886 - † ??? - tr. Tegelen 5 juni 1916

      met Anna Catharina Steegh

      9) Agnes Hekkens - geb. Tegelen 29 jan. 1889 - † ??? - tr. Tegelen 10 jan. 1921 met

      Johannes Hubertus Faassen


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIr    Gerardus Hermans

      geb. Maasbree 11 febr. 1824 - † Venlo 23 mrt. 1894 - tr. Venlo 1 sept. 1851 met Maria

      Hubertina Haenen - geb. Venlo - † Venlo 31 okt. 1895 - dr. van Antoon Haenen en

      Lucia van der Schoot


Uit dit huwelijk:


1.    Sibilla Hubertina Hermans - geb. Venlo 25 jan. 1853 - † Venlo 27 febr. 1918 - tr. Venlo 19 mei

      1885 met Gerard Hubert Peeters - geb. Venlo 8 dec. 1853 - † Venlo 15 aug. 1913 -

      zn. van Lambert Peeters en Johanna Petronella Peeters

      hieruit:

      1) Maria Johanna Hubertina Peeters - geb. Venlo 4 apr. 1886 - † ??? - tr. Venlo 15 jan.

      1906 met Peter Hubertus Hermkens

      2) Gerard Hubert Antoon Peeters - geb. Venlo 23 febr. 1888 - † ??? - tr. Venlo 24 jan.

      1910 met Elisabeth Theodora Hubertina Heintgens

      3) Antoon Gerard Hubert Peeters - geb. Venlo 24 juni 1889 - † ??? - tr. Venlo 12 jan.

      1914 met Wilhelmina Hubertina Hinssen

      4) Hubertus Gerardus Peeters - geb. Venlo 2 juni 1891 - † Venlo 15 juli 1891

      5) Gertrudis Hubertina Peeters - geb. Venlo 3 juni 1891 - † Venlo 1 juli 1892

      6) Hubertus Wilhelmus Gerardus Peeters - geb. Venlo 3 mei 1895


2.    Jacob Hubert Nicolaas Hermans - geb. Venlo 20 apr. 1855 - † Venlo 17 febr. 1869


3.    Johanna Maria Hubertina Hermans - geb. Venlo 22 mrt. 1857 - † Venlo 21 jan. 1889 -

      tr. Venlo 1 juli 1884 met Peter Paul Trampers - geb. Creveld (D) 29 juni 1851 - † ??? -

      zn. van Gerardus Trampers en Maria Theodora Rieck

      hieruit:

      1) Maria Hubertina Trampes - geb. 1888 - † Venlo 12 mrt. 1889


4.    Lucia Elisabeth Hermans - geb. Venlo 5 febr. 1859 - † Venlo 14 mei 1939 - tr. Venlo 22

      febr. 1897 met Henricus Matheus Lichtevelt - geb. Grubbenvorst - † na 14-5-1939 -

      zn. van Joannes Hermanus Lichtevelt en Joanna Catharina van Densen

      hieruit:

      1) Gerard Herman Hubert Lichteveld - geb. Venlo 13 febr. 1898

      2) Hermanus Henricus Hubertus Lichtevelt - geb. Venlo 24 febr. 1899 - † Venlo 16

      aug. 1899


5.    Elisabeth Maria Johanna Hermans - geb. Venlo 9 mei 1861 - † Venlo 21 juni 1935 -

      tr. Venlo 7 febr. 1887 met Hendrik Johan Titulaer - geb. Venlo - † Venlo 22 apr.

      1939 - zn. van Joannes Jacobus Titulaer en Maria Peters

      hieruit:

      1) Maria Hubertina Lucia Titulaer - geb. Venlo 16 nov. 1887

      2) Maria Catharina Titulaer - geb. Venlo 13 mei 1889 - † Venlo 9 juni 1903

      3) Maria Elisabeth Titulaer - geb. Venlo 10 mrt. 1891

      4) Herman Henricus Hubertus - geb. Venlo 19 jan. 1893

      5) Elisabeth Sibilla Titulaer - geb. Venlo 22 sept. 1894

      6) Jakob Nicolaas Titulaer - geb. Venlo 5 dec. 1896

      7) Henricus Hubertus Johannes Titulaer - geb. Venlo 1 sept. 1899

      8) Anna Maria Titulaer - geb. Venlo 14 febr. 1902


6.    Clara Hubertina Hermans - geb. Venlo 23 mei 1863 - † Venlo 12 aug. 1938 -

      tr. Venlo 15 mei 1893 met Johan Hubert Jacobs - geb. Venlo - † Venlo 5 aug. 1940 -

      zn. van Sigisbertus Jacobs en Maria Valentijn

      hieruit:

      1) Maria Clara Hubertina Jacobs - geb. Venlo 4 apr. 1894

      2) Catharina Maria Hubertina Jacobs - geb. Venlo 30 mrt. 1896 - † Venlo 8 nov. 1896

      3) Louis Gerard Hubert Jacobs - geb. Venlo 14 jan. 1898 - † Venlo 20 mrt. 1899

      4) Anna Maria Clara Jacobs - geb. Venlo 5 sept. 1899

      5) Hermanus Hubertus Gerardus Jacobs - geb. Venlo 31 jan. 1902 - † Venlo 8 mrt. 1905

      6) Hermanus Ludovicus Hubertus Jacobs - geb. 1905 - † Venlo 13 apr. 1906

      7) Henri Johannes Hubertus Jacobs - geb. 1907 - † Venlo 25 jan. 1907

      8) Jacobus Johannes Gerardus Hubertus - geb. 1908 - † Venlo 19 apr. 1909


7.    Anna Maria Hendrika Hermans - geb. Venlo 14 mei 1865 - † ??? - tr. Venlo 10 febr. 1890

      met Peter Paul Trampes - geb. Creveld (D) 29 juni 1851 - † ??? - zn. van Gerardus

      Trampers en Maria Theodora Rieck

      hieruit: ???


8.    Maria Hubertina Hermans - geb. Venlo 21 apr. 1867 - † Venlo 8 juli 1874


9.    Aldegonda Hubertina Hermans - geb. Venlo 18 nov. 1869 - † Venlo 13 nov. 1913 -

      tr. Venlo 2 mei 1898 met Peter Johan Hubert Bongarts - geb. Venlo 1871 - † Venlo

      9 mei 1915 - zn. van Wilhelm Bongarts en Johanna Hubertina op de Laak

      hieruit:

      1) Lodewijk Gerard Wilhelmus Hubertus Bongarts - geb. Venlo 19 sept. 1899 -

      † Venlo 7 mei 1937 - tr. Venlo 11 apr. 1921 met Maria Gertruda Augusta Gitsels

      2) Gerardus Peter Johannes Hubertus Bongarts - geb. Venlo 30 juni 1901

      3) Clara Maria Hubertina Bongarts - geb. ??? - † Venlo 2 mrt. 1912


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIs    Jan Hermans

      geb. Maasbree 16 mei 1833 - † Maasbree 5 okt. 1912 - tr. Maasbree 17 apr. 1875

      met Joanna Gertrudis Roelofs - geb. Venraij - † Maasbree 6 jan. 1908 - dr. van Jan

      Roelofs en Jacoba Gerrits


Uit dit huwelijk:


1.    Gertrudis Hermans - geb. Maasbree 20 febr. 1876 - † ??? - tr. Maasbree 24 aug. 1900 met

      Peter Joannes Hermans - geb. Blerick - † ??? - zn. van Jacob Jan Hermans en Maria

      Catharina Zelen

      hieruit:  ???


2.    Johannes Hermans - geb. Maasbree 1 dec. 1878 - † Maasbree 3 juli 1879


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIa    Paulus Hermans

      geb. Blerick 28 mrt. 1854 - † Maasbree 3 febr. 1922 - tr. Helden 12 mei 1884

      met Petronella Leonora Heijnen - geb. Helden - † ??? - dr. van Joannes

      Wilhelmus Heijnen en Maria Heijnen


Uit dit huwelijk:


1.    Maria Johanna Hermans - geb. Maasbree 12 aug. 1887 - † Helden 21 apr. 1894


2.    Anna Maria Hermans - geb. Helden 20 nov. 1889 - † ??? - tr. Maasbree 26 mei 1922

      met Gerardus Servatius Vaessen - geb. ??? - † ??? - zn. van Willem Vaessen en

      Regina Hermans

      hieruit:  ???


3.    Johannes Antonius Hermans - geb. Helden 11 mrt. 1897


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIb    Franciscus Hermans

      geb. Maasbree 9 nov. 1856 - † Sevenum 25 juni 1890 - tr. Sevenum 19 apr. 1884 met

      Petronella de Hart - geb. Sevenum - † ??? - dr. van Christiaan de Hart en Maria Anna

      Janssen


Uit dit huwelijk:


1.    Maria Joanna Hermans - geb. Sevenum 26 jan. 1885 - † Sevenum 21 sept. 1930 (ongehuwd)


2.    Maria Christina Hermans - geb. Sevenum 15 juni 1886 - † Horn 5 mei 1929 - tr. Sevenum

      1 okt. 1917 met Hubertus Aerts - geb. Helden 18 mrt. 1891 - † na 5-5-1929 - zn. van

      Frans Aerts en Maria Hubertina Peeters

      hieruit:  ???


3.    Anna Gertrudis Hermans - geb. Sevenum 1 jan. 1888 - † ??? - tr. Sevenum 25 apr. 1918

      met Jan Hubert Nelissen - geb. Sevenum 26 apr. 1896 - † ??? - zn. van Martin Nelissen

      en Gertrudis Peeters

      hieruit:  ???


4.    Anna Maria Hermans - geb. Sevenum 27 sept. 1889


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIc    Godefridus Hermans

      geb. Maasbree 21 jan. 1855 - † Maasbree 26 apr. 1921 -

      tr. 1e Maasbree 22 jan. 1886 met Maria Elisabeth Wijnen - geb. Baarlo 27 dec. 1854 -

      † Maasbree 26 dec. 1893 - dr. van Wijnand Wijnen en Helena Hubertina Beurskens -

      tr. 2e Belfeld 26 apr. 1895 met Anna Catharina Joosten - geb. Belfeld - † Maasbree 18

      okt. 1900 - dr. van Arnoldus Joosten en Margaretha Hubertina Kraan -

      tr. 3e Maasbree 13 mei 1910 met Agnes Simons - geb. Maasbree - † Maasbree 6 apr.

      1915 - dr. van Willem Simons en Joanna Hillen


Uit 1e huwelijk:


1.    Cornelis Hermans  -  volgt VIIIa


2.    Helena Hermans - geb. Maasbree 26 juli 1889 - † ??? - tr. Maasbree 14 april 1921 Gerard

      Hermans - geb. Maasbree - † ??? - zn. van Jacobus Hermans en Maria Margaretha Geurts

      hieruit:  ???


3.    Wijnand Hermans  -  volgt VIIIb


Geen kinderen uit 2e of 3e huwelijk


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIId    Joannes Hermans

      geb. Maasbree 11 sept. 1857 - † Maasbree 17 febr. 1891 - tr. Maasbree 5 mei 1882

      met Petronella van den Ecker - geb. Maasbree - † Maasbree 27 apr. 1929 -

      dr. van Gerardus van den Ecker en Anna Meggelina Hanraets


Uit dit huwelijk:


1.    Carolina Hermans - geb. Maasbree 24 apr. 1883 - † ??? - tr. Maasbree 27 sept. 1907

      Christiaan Hubert Nellen - geb. Blerick - † ??? - zn. van Jan Nellen en Theresia Bruijnen

      hieruit: ???


2.    Gerardus Hermans - geb. Maasbree 17 mei 1884 - † Maasbree 9 nov. 1885


3.    Joannes Hermans - geb. Maasbree 20 sept. 1885


4.    Gerardus Hermans - geb. Maasbree 1 nov. 1886


5.    Cornelis Hermans  -  volgt VIIIc


6.    Godefridus Hermans - geb. 1891 - † Maasbree 18 juli 1891


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIe    Antoon Hermans

      geb. Maasbree 24 febr. 1834 - † ??? - tr. Pont (D) 8 febr. 1864 met Anna Catharina

      Camp - geb. ??? - † ??? - dr. van ??? 


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIf    Hubertus Hermans

      geb. Helden 3 apr. 1866 - † ??? - tr. Helden 8 aug. 1898 met Helena Bos -

      geb. Helden ca. 1860 - † Helden 13 apr. 1940 - dr. van Theodorus Bos en Cornelia

      Kerstjens


Uit dit huwelijk:


1.    Jacobus Theodorus Hermans - geb. Helden 30 apr. 1899


2.    Theodorus Cornelis Hermans  -  volgt VIIId


3.    Martinus Cornelis Hermans - geb. Helden 23 mei 1902


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIg    Leonardus Hermans

      geb. Helden 3 apr. 1875 - † ??? - tr. Helden 23 nov. 1914 met Petronella Kurvers -

      geb. Helden - † ??? - dr. van Joannes Kurvers en Dorothea Bos


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIh    Hubertus Hermans

      geb. Maasbree 1868 - † Helden 1913 - tr. 1e Helden 20 okt. 1900 met Helena

      Philipsen - geb. Helden 7 febr. 1868 - † voor 24-8-1903 - dr. van Franciscus

      Philipsen en Theodora Jacobs - tr. 2e Helden 24 aug. 1903 Johanna Petronella

      Manders - geb. Deurne en Liessel 1869 - † Helden 11 mrt. 1938 - dr. van Leonard

      Manders en Maria van Bree


Uit 1e huwelijk:


1.    Franciscus Hendrikus Hermans  -  volgt VIIIe


Uit 2e huwelijk:


2.    Lodewijk G. Hermans  -  volgt VIIIf


3.    Martinus Antonius Hermans - geb. 1912 - † Helden 1 jan. 1913


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIi    Antoon Hermans

      geb. Maasbree 17 apr. 1873 - † Tegelen 9 mei 1940 - tr. Tegelen 2 okt. 1905

      met Ida Gertruda Antonetta Wilbers - geb. Tegelen - † na 9-5-1940 - dr. van

      Lambertus Wilbers en Anna Maria Beurskens


Uit dit huwelijk:


1.    Hendrikus Wilhelmus Hermans - geb. 1909 - † Tegelen 14 okt. 1909


2.    Petronella Johanna Hermans - geb. 1910 - † Tegelen 11 dec. 1914


3.    Wilhelmus Hendrikus Hermans - geb. 1913 - † Tegelen 10 sept. 1913


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIj    Mathijs Hermans

      geb. Maasbree 10 nov. 1874 - † Helden 24 sept. 1933 - tr. Helden 10 okt. 1921 met

      Catharina Reijnders - geb. Breijell (D) - † na 24-9-1933 -

      dr. van Wilhelm Hubert Reijnders en Maria van Biessel


Uit dit huwelijk:


1.    Theodora Catharina Hermans - geb. 1927 - † Helden 9 aug. 1929


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIk    Hermannus Hermans

      geb. Baarlo 20 okt. 1845 - † Blerick 9 apr. 1910 - tr. Maasbree 11 apr. 1874

      met Johanna van Roij - geb. Helden - † Blerick 23 nov. 1916 - dr. van Hermanus

      van Roij en Willemina Janssen


Uit dit huwelijk:


1.    Maria Wilhelmina Hubertina Hermans - geb. Maasbree 19 nov. 1876


2.    Hendrik Hubert Hermans - geb. Maasbree 7 mei 1879 - † Blerick 2 nov. 1933


3.    Hermanus Hubertus Hermans - geb. Maasbree 31 mei 1881 - † Baarlo 15 juli 1882


4.    Willem Hermans - geb. Maasbree 14 mrt. 1884 - † Baarlo 4 febr. 1886


5.    Wilhelmina Hubertina Hermans - geb. Maasbree 11 jan. 1887 - † Baarlo 8 mrt. 1887


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIL    Petrus Hermans

      geb. Baarlo 25 sept. 1848 - † Neer 2 febr. 1907 - tr. Neer 6 juni 1898 Margaretha

      Jetten - geb. Heijthuizen - † na 2-2-1907 - dr. van Martinus Jetten en Joanna Craenen


Uit dit huwelijk:  ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIm    Wilhelmus Hermans

      geb. Maasbree 16 nov. 1848 - † Maasbree 28 febr. 1937 - tr. Maasbree 19

      apr. 1873 met Maria Joanna Vaessen - geb. Maasbree 18 okt. 1847 - † Maasbree

      20 aug. 1877 - dr. van Balthazar Vaessen en Maria Gertrudis Fleuren


Uit dit huwelijk:


1.    Hendrik Hubert Hermans  -  volgt VIIIg


2.    Gerard Hubert Hermans  -  volgt VIIIh


3.    Peter Joannes Hubertus Hermans - geb. Maasbree 7 aug. 1876 - † Blerick 15

      nov. 1877


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIn    Daniel Hermans

      geb. Maasbree 11 juli 1852 - † Maasbree 12 jan. 1933 - tr. Maasbree 6 sept.

      1878 met Catharina Haenen - geb. Maasbree 1851 - † Maasbree 11 sept. 1930 -

      dr. van Willem Haenen en Catharina Hermans


Uit dit huwelijk:


1.    Maria Elisabeth Hermans - geb. Maasbree 5 dec. 1879 - † Maasbree 29 juni 1925


2.    Gerardus Hubertus Hermans - geb. Maasbree 16 jan. 1882 - † Maasbree 24 sept. 1933


3.    Catharina Hermans - geb. Maasbree 27 okt. 1883


4.    Wilhelmus Hermans  -  volgt VIIIi


5.    Petronella Hermans - geb. Maasbree 1 sept. 1888 - † Maasbree 24 jan. 1898


6.    Martinus Hermans  -  volgt VIIIj


7.    Margaretha Hermans - geb. Maasbree 28 jan. 1892 - † Maasbree 27 febr. 1892


8.    Henricus Hermans - geb. Maasbree 31 jan. 1893


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIo    Jan Hubert Hermans

      geb. Blerick 3 mrt. 1840 - † Venlo 19 mrt. 1904 - tr. Venlo 6 juni 1871 met Hendrina

      Hubertina Verbeek - geb. Venlo 1839 - † Venlo 23 mrt. 1918 - dr. van Louis Verbeek

      en Helena Gertrudis van Kessel


Uit dit huwelijk:


1.    Helena Hubertina Hermans - geb. Venlo 4 juni 1872 - † ??? -

      tr. Venlo 7 mei 1900 Lambert Hendrik Haenen - geb. Venlo - † ??? -

      zn. van Gerard Jacob Haenen en Margaretha Ebus

      hieruit:  ???


2.    Johanna Gertrudis Hubertina Hermans - geb. Venlo 5 jan. 1874 - † ??? -

      tr. Venlo 23 apr. 1897 met Lambert Verberks - geb. Suchtelen - † ??? -

      zn. van Hendrik Verberks en Ida Bruns

      hieruit:  ???


3.    Petrus Henricus Hermans - geb. Venlo 18 apr. 1876


4.    Louis Michiel Hermans  -  volgt VIIIk


5.    Anna Maria Hubertina Hermans - geb. Venlo 6 sept. 1877 - † Venlo 21 mrt. 1883


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIp    Jacobus Hubertus Hermans

      geb. Blerick 19 febr. 1849 - † Blerick 13 juni 1929 - tr. Maasbree 2 juli 1874 met

      Catharina Hubertina van Avesaat - geb. Blerick - † Maasbree 22 mei 1925 -

      dr. van Gerard van Avesaat en Maria Catharina Savelkouls


Uit dit huwelijk:


1.    Anna Hubertina Hermans - geb. Maasbree 10 sept. 1874 - † Blerick 13 mei 1896


2.    Gerardus Henricus Hubertus Hermans  -  volgt VIIIL


3.    Maria Gertrudis Hubertina Hermans - geb. Maasbree 12 dec. 1880 - † ??? - tr. Maasbree

      26 apr. 1907 met Henricus Mathias Hubertus Janssen - geb. Venlo - † ??? - zn. van

      Gerard Hubert Janssen en Catharina Gertrudis Alberts

      hieruit:  ???


4.    Peter Hubertus Hermans  -  volgt VIIIm


5.    Gerard Hubert Hermans - geb. Maasbree 1 juli 1885


6.    Peter Johannes Hubert Hermans - geb. Maasbree 6 febr. 1888


7.    Wilhelmus Hubertus Hermans  -  volgt VIIIn


8.    Anna Maria Hubertina Hermans - geb. Maasbree 3 mrt. 1893 - † ??? - tr. Maasbree 21

      apr. 1911 met Peter Mathijs Hubert Munten - geb. Maasbree - † ??? -

      zn. van Hendrik Hubert Munten en Catharina Hubertina Wekx

      hieruit:  ??? 


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIq    Hendrik Hermans

      geb. Kessel 26 apr. 1826 - † Kessel 3 juli 1895 - tr. 1e Kessel 9 mei 1848 met

      Margaretha Peeters - geb. Kessel - † Kessel 2 apr. 1858 - dr. van Gerard Peeters

      en Anna Catharina Peeters - tr. 2e Maasbree 2 juni 1858 met Margaretha Sitsen

      ook Zeetsen - geb. Baarlo - † Kessel 15 dec. 1872 - dr. van Michiel Sitsen en

      Elisabeth Jacobs - tr. 3e Kessel 19 febr. 1874 met Maria Martina Sijben -

      geb. Roggel - † ??? - dr. van Hendrik Sijben en Maria Martina Caris


Uit 1e huwelijk:


1.    Anna Catharina Hermans - geb. Kessel 4 juni 1849


2.    Pieter Johannes Hermans - geb. Kessel 4 jan. 1852 - † Kessel 20 okt. 1852


3.    Pieter Johannes Hermans  -  volgt VIIIo


4.    Anna Maria Hermansb - geb. Kessel 8 aug. 1857 - † ??? - tr. Helden 2 mei 1892 met

      Jakob Kerkhof - geb. Sevenum - † ??? - zn. van Pieter Kerkhof en Johanna Agnes

      Kuijtmans

      hieruit: ???


Uit 2e huwelijk:


5.    Antoon Hermans - geb. Kessel 27 aug. 1867 - † Kessel 6 nov. 1867


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIr   Gerardus Hermans

      geb. Baarlo 30 mrt. 1848 - † Baarlo 20 juni 1926 - tr. Maasbree 9 apr. 1880 met

      Joanna Mechtildis Peeters - geb. Maasbree - † ??? - dr. van Gerard Peeters en

      Gertrudis Verstegen


Uit dit huwelijk:


1.    Joannes Hermans  -  volgt VIIIp


2.    Gerardus Hubertus Hermans - geb. Maasbree 30 okt. 1882 - † Baarlo 16 apr. 1884


3.    Anna Johanna Gertrudis Hermans - geb. Maasbree 15 okt. 1884 - † ??? - tr. Maasbree

      22 mei 1914 Hendrik Hubert Thijssen - geb. Maasbree - † ??? - zn. van Peter Thijssen

      en Lucia Hubertina Verhardt

      hieruit: ???


4.    Gerard Hubert Hermans  -  volgt VIIIq


5.    Gertrudis Hubertina Hermans - geb. Maasbree 26 sept. 1887 - † ??? - tr. Maasbree

      11 mei 1916 met Theodorus Boots - geb. Maasbree - † ??? - zn. van Willem Boots

      en Catharina Joosten

      hieruit: ???


6.    Jacobus Hubertus Hermans - geb. Maasbree 6 juni 1889


7.    Jacoba Hubertina Hermans - geb. Maasbree 17 mrt. 1891 - † ??? - tr. Maasbree 24

      apr. 1914 met Joannes Hubertus Smedts - geb. Maasbree - † ??? - zn. van ???

      hieruit: ???


8.    Bernard Hubertus Hermans  -  volgt VIIIr


9.    Maria Petronella Hermans - geb. Baarlo 7 juni 1896


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIs   Peter Johannes Hermans

      geb. Meerlo 30 juli 1831 - † Well 20 dec. 1908 - tr. Bergen 26 april 1875 met

      Geertruid Philipsen - geb. Horst - † voor 20-12-1908 - dr. van Hendrik Philipsen

      en Petronella Hoex


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIt   Peter Jan Hermans

      geb. Maasbree 23 juli 1838 - † Maasbree 4 mrt. 1919 - tr. Maasbree 25 sept.

      1869 met Rosa Jacobs - geb. Maasbree - † Maasbree 29 mrt. 1904 -

      dr. van Willem Jacobs en Agnes Thijssen


Uit dit huwelijk:


1.    Anna Maria Hermans - geb. Maasbree 12 jan. 1870 - † Maasbree 14 apr. 1874


2.    Wilhelmina Hermans - geb. Maasbree 8 okt. 1873 - † Blerick 30 jan. 1907 -

      tr. Maasbree 15 nov. 1895 met Petrus Johannes Hubertus Giesen - geb.

      Blerick - † na 30-1-1907 - zn. van Matheus Giesen en Anna Willemina Fleuren

      hieruit: ???


3.    Willem Hermans  -  volgt VIIIs


4.    Peter Johannes Hermans - geb. Maasbree 14 mei 1879


5.    Henricus Hubertus Hermans  -  volgt VIIIt


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIu   Pieter Francis Hermans

      geb. Maasbree 13 jan. 1847 - † Grubbenvorst 17 okt. 1917 -

      tr. Maasbree 22 februari 1895 met Maria Hendrickx - geb. Helden - † ??? -

      dr. van Mathijs Hendrickx en Johanna Daniels


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIv   Nicolaas Hermans

      geb. Tegelen 7 juni 1841 - † ??? - tr. Bracht 22 apr. 1867 met Maria Sibilla

      Hally - geb. ??? - † ??? - dr. van ???


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIw   Antonius Hermans

      geb. Tegelen 18 sept. 1848 - † Roermond 20 nov. 1916 (wind-molen ongeluk) -

      tr. 1e Tegelen 7 nov. 1887 met Maria Gertrudis Driessen - geb. Venlo of Tegelen?

      28 mrt. 1857 - † Tegelen 29 okt. 1896 - dr. van Stephanus Driessen en Maria

      Verkoijen - tr. 2e Tegelen 31 jan. 1898 met Anna Gertruda Hubertina Giesen -

      geb. ??? - † Maasbree 28 jan. 1923 - dr. van Matheus Giesen en Anna

      Willemina Fleuren


Uit 1e huwelijk:


1.    Johannes Stephanus Hermans  -  volgt VIIIu


2.    Jacob Hermans - geb. Tegelen 14 sept. 1889 - † Tegelen 15 sept. 1889


3.    Nicolaus Johannes Hermans - geb. Tegelen 5 dec. 1890


4.    Theodoor Hubert Hermans  -  volgt VIIIv


5.    Elisa Maria Sebilla Hermans - geb. Tegelen 15 mei 1893


6.    Maria Gertrudis Hermans - geb. Tegelen 9 sept. 1894 - † Tegelen 19 feb. 1895


7.    Maria Elisa Hermans - geb. Tegelen 6 okt. 1895


8.    Johannes Michiel Hermans - geb. Tegelen 23 sept. 1896 - † Tegelen 26 febr. 1897


Uit 2e huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIIa   Cornelis Hermans

          geb. Maasbree 8 febr. 1887 - † ??? - tr. Maasbree 4 apr. 1918 met Maria Ida

          van Deursen - geb. Maasbree - † ??? -

          dr. van Willem van Deursen en Petronella Smeets


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIIb   Wijnand Hermans

          geb. Maasbree 22 mrt. 1893 - † Margraten 26 dec. 1967 - tr. Maasbree 24 apr. 1924

          met Eleonora Martina Pijpers - geb. Baarlo 16 dec. 1898 - † Venlo 6 aug. 1967 -

          dr. van Henricus Hubertus Pijpers en Joanna Smits


Uit dit huwelijk:


1.    Godefridus Cornelius Johannes Hermans - geb. Maasbree 31 jan. 1925


2.    Hendrikus Maria Gerardus Hermans - geb. Maasbree 31 jan. 1925


3.    Leonardus Cornelis Hermans - geb. Maasbree 14 mei 1926


4.    Anna Maria Helena Hermans - geb. Maasbree 19 febr. 1928


5.    Peter Leonardus Gerardus Hermans - geb. Maasbree 19 febr. 1928


6.    Maria Gerarda Johanna Hermans - geb. Maasbree 28 nov. 1929


7.    Johannes Leonardus Henricus Hermans - geb. Maasbree 1 febr. 1931


8.    Anna Aldegonda Martina Hermans - geb. Maasbree 5 apr. 1933


9.    Agnes Petronella Johanna Hermans - geb. Maasbree 22 sept. 1938


10.  Petronella Johanna Martina Hermans - geb. Maasbree 4 okt. 1941


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIIc   Cornelis Hermans

          geb. Maasbree 27 nov. 1888 - † ??? - tr. Maasbree 19 mei 1921 met Maria Catharina

          Rutten - geb. Maasbree - † ??? - dr. van Andries Rutten en Petronella van Bijen


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIId   Theodorus Cornelis Hermans

          geb. Helden 21 febr. 1901 - † ??? - tr. Helden 8 nov. 1920 met Johanna

          Catharina Steeghs - geb. Helden - † ??? -

          dr. van Theodorus Steeghs en Anna Maria Gertrui van den Berg


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIIe   Franciscus Hendrikus Hermans

          geb. Helden 22 juli 1901 - landbouwer H 99 Helenaveen, Deurne - † Deurne en

          Liessel 28 dec. 1946 - tr. Helden 6 mei 1929 met Geertrudis Strijbos (Truus) -

          geb. Nederweert-Ospel 4 apr. 1901 - † Venray 6 febr. 1992 - dr. van ???


Uit dit huwelijk:


1.    Hendrikus Hubertus - geb. Helden 18 mrt. 1930


2.    Helena Johanna - geb. Helden 2 nov. 1931


3.    Hubertus Leonardus - geb. Helden 15 apr. 1933


4.    Antoon Peter Jacob - geb. Deurne 30 aug. 1934


5.    Catharina Dorothea Martina - geb. waar? 25 mrt. 1937


6.    Johannes Hendricus - geb. waar? 16 juli 1939


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIIf    Lodewijk G. Hermans

          geb. Helden 1910 - † Deurne 1988 - tr. Helden 1938 met Gertruid Peeters -

          geb. Kessel 1910 - † Tegelen 1968 - dr. van ???


Uit dit huwelijk:


1.    Hubertus P.F. Hermans  -  volgt IXa


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIIg   Hendrik Hubert Hermans

          geb. Maasbree 15 jan. 1874 - † Tegelen 27 mrt. 1940 - tr. Maasbree 11 juni

          1909 met Catharina Maria Hubertina Lenders - geb. Maasbree - † ??? -

          dr. van Frans Lenders en Maria Catharina Peeters


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIIh   Gerard Hubert Hermans

          geb. Maasbree 8 apr. 1875 - † ??? - tr. Maasbree 12 mei 1905 met Gertrudis

          Hubertina Grubben - geb. Blerick - † ??? - dr. van Jan Grubben en Maria Peters


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIIi   Wilhelmus Hermans

         geb. Maasbree 4 apr. 1886 - † ??? - tr. Maasbree 18 nov. 1915 met Elisabeth Ida

         Haenen - geb. Maasbree - † ??? - dr. van Hendrik Haenen en Petronella Naus


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIIj   Martinus Hermans

         geb. Maasbree 4 mrt. 1890 - † ??? - tr. Maasbree 7 apr. 1921 met Maria Petronella

         Rongen - geb. Venraij - † ??? - dr. van Peter Jacobus Rongen en Hendrina

         Jacobs


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIIk   Louis Michiel Hermans

          geb. Venlo 18 apr. 1876 - † Venlo 30 dec. 1932 - tr. 1e Maasbree 16 nov. 1906 met

          Gertrudis Staaks - geb. Maasbree - † voor 11-10-1915 - dr. van Pieter Hubert Staaks

          en Petronella Kuijpers - tr. 2e Venlo 11 okt. 1915 met Catharina Wilhelmina Jans -

          geb. Vierlingsbeek - † ??? - dr. Mechiel Jans en Catharina Wennekers


Uit deze huwelijken: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIIL   Gerardus Henricus Hubertus Hermans

          geb. Maasbree 20 nov. 1878 - † na 25-7-1936 - tr. Maasbree 24 okt. 1904 met Catharina

          van de Vorst - geb. Deurne en Liessel - † Venlo 25 juli 1936 - dr. van Cornelis van de

          Vorst en Johanna Maria Herben/Hurckx


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIIm   Peter Hubertus Hermans

          geb. Maasbree 16 mrt. 1883 - † ??? - tr. Maasbree 5 jan. 1903 met Wilhelmina Adriana

          Hol - geb. Venlo - † ??? - dr. van Martinus Hol en Johanna Hubertina Schuurmans


Uit dit huwelijk:


1.    Martinus Johannes Antonius Hermans - geb. 1905 - † Venlo 31 okt. 1933


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIIn   Wilhelmus Hubertus Hermans

          geb. Maasbree 18 dec. 1890 - † ??? - tr. Venlo 24 aug. 1914 Anna Hubertina Emma

          Peters - geb. Venlo - † ??? - dr. van Jacobus Vincentius Peters en Anna Aldegonda

          Peters


Uit dit huwelijk:


1.    Wilhelmina Petronella Hermans - geb. 1936 - † Venlo 9 mei 1940


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIIo   Pieter Johannes Hermans (Brandbergs Pierke)

          geb. Kessel 16 dec. 1853 - † Kessel 13 dec. 1922 - tr. Kessel 21 apr. 1882 met

          Maria Katharina {van den} Kerkhof - geb. Horst 3 nov. 1851 - † Kessel 19 mrt. 1938 -

         dr. van Pieter Kerkhof en Johanna Agnes Kluijtmans


Uit dit huwelijk:


1.    Joanna Margaretha Hermans - geb. Kessel 17 febr. 1883 - † Beesel 12 juli 1920 -

        tr. 1e Beesel 12 apr. 1907 met Leonardus Hubertus Weijers - geb. Beesel 8 dec. 1878 - † Beesel 19 juni

        1910 - zn. van Mathias Weijers en Joanna Hendriks -

        zij tr. 2e Beesel 21 apr. 1911 met Petrus Gerardus Stroucken (weduwnaar van zus van Leonardus Weijers -

        geb. Beesel 28 okt. 1873 - † na 12-7-1920 - zn. van Joseph Stroucken en Anna Catharina Moermans

        hieruit:

        1) Maria Hubertina Weijers - geb. Beesel 17 mrt. 1908

        2) Hubertina Joanna Weijers - geb. Beesel 25 jan. 1909

        3) Margaretha Hubertina Weijers - geb. Beesel 17 juni 1910


2.    Margaretha Hermans - geb. Kessel 6 jan. 1884 - † Beesel 19 oct. 1944 - tr. Beesel 24 apr. 1908 met

        Hubertus Jacobus Crins - geb. Beesel 29 mrt. 1876 - † Beesel 6 juni 1966 - zn. van Tilmanus Crins

        en Joanna Sillen

        hieruit:

        1) NN een meisje - levenloos geb./† Beesel 6 jan. 1909

        2) Peter Hermanus Crins - geb. Beesel 16 febr. 1910 - † Swalmen 5 apr. 1976 -

             tr. met Maria van Cruchten

        3) Hendrikus Hubertus Crins - geb. Beesel 22 nov. 1911

        4) Hermanus Hendricus Hubertus Crins - geb. Beesel 9 jan. 1914

        5) Jacobus Hubertus Crins - geb. Beesel 5 dec. 1915

        6) Gerardus Hubertus Crins - geb. Beesel 29 mei 1917

        7) Mathias Hubertus Crins - geb. Beesel 9 okt. 1919 - † Beesel 2 dec. 1919

        8) Joannes Wilhelmus Crins - geb. Beesel 17 dec. 1920 - † Beesel 28 juli 1938

        9) Peter Joannes Crins - geb. Beesel 20 mei 1922

        10) Maria Joanna Helena Crins - geb. Beesel 4 sept. 1923

        11) NN - levenloos geb./† Beesel 28 sept. 1924

        12) Mathias Franciscus Crins - geb. Beesel 16 aug. 1925

        13) Antonius Gerardus Crins - geb. Beesel 4 sept. 1926


3.    Petronella Hermans - geb. Kessel 17 okt. 1885 - † ??? - tr. Kessel 19 sept. 1913 met Martinus Hubertus

        Hanssen - geb. Kessel 30 dec. 1884 - † ??? - zn. van Pieter Hanssen en Maria Anna Veugelers

        hieruit:  ???


4.    Hendrika Hermans - geb. Kessel 21 jan. 1888 - † Heythuysen 3 aug. 1956 - tr. Kessel 28 apr. 1911 met

        Martinus Peskens - geb. Kessel 17 mei 1874 - † ws. Heythuysen ??? - zn. van Jan Pieter Peskens en Elisabeth

        Claessen

        hieruit:

       1) Maria Catharina Hendrika Peskens - geb. Kessel 1912 - † Kessel 12 apr. 1912

       2) Hubertus Martinus Joseph Peskens - geb. Heythuysen 1927 - † Heythuysen 23 dec. 1934


5.    Hendrik Willem Hermans  -  volgt IXb


6.    Anna Maria Hermans - geb. Kessel 30 mrt. 1893 - † Horn 1 juli 1987 -

        tr. Kessel 20 okt. 1919 Peter Gerard Theodoor Sieben - geb. Kessel 10 mrt. 1893 - † Roermond 8 jan. 1978 -

        zn. van Lambert Sieben en Gertrudis Buskens

        hieruit:  ???


7.    Pieter Hubert Hermans - geb. Kessel 18 nov. 1894 - † Kessel 7 nov. 1902


8.    Gerardus Hubertus Johannes Hermans  -  volgt IXc


9.    Johannes Theodorus Hermans  -  volgt IXd


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIIp   Johannes Hermans

          geb. Maasbree 24 apr. 1881 - † na 20-9-1937 - tr. Maasbree 27 apr. 1916 Maria

          Johanna Hendrix - geb. Blerick - † Maasbree 20 sept. 1937 -

          dr. van Lambertus Hendrix en Willemina Ketelaers


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIIq   Gerardus Hubertus Hermans

          geb. Maasbree 1 mrt. 1886 - † ??? - tr. Maasbree 6 sept. 1917 met Joanna

          Wilhelmina Hubertina Peters - geb. Tegelen - † ??? - dr. van Andries Peters

          en Joanna Wilhelmina Hubertina Giesen


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIIr   Bernard Hubertus Hermans

          geb. Maasbree 13 febr. 1893 - † ??? - tr. Maasbree 4 mei 1922 met Maria Odilia

          Hubertina Janssen - geb. Baarlo - † ??? - dr. van Peter Mathijs Janssen en Anna

          Maria Geenen


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIIs   Willem Hermans

          geb. Maasbree 13 mrt. 1876 - † Tegelen 3 dec. 1938 - tr. 1e Maasbree 19 apr. 1895

          met Anna Gertrudis van Nisselroij - geb. Helden - † Tegelen 3 mrt. 1926 -

          dr. van Antonius van Nisselroij en Hendrina Hubertina van der Velden -

          tr. 2e ??? met Rosalie Louise Konig - geb. ??? - † ??? - dr. van ???


Uit 1e huwelijk:


1.    Antoon Hermans  -  volgt IXe


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIIt   Henricus Hubertus Hermans

         geb. Maasbree 1 febr. 1884 - † ??? - tr. Maasbree 28 nov. 1913 met Maria Allegonda

         Linders - geb. 1890 Sevenum - † Venray 24 dec. 1938 - dr. van Gerard Linders en

         Hendrina Janssen


Voorkind: (erkend bij huwelijk)


1.    Maria Gerardina - geb. Sevenum 6 april 1911


Uit dit huwelijk:


2.    Peter Johannes Hermans - geb. 1914 - † Maasbree 20 sept. 1915


3.    Johannes Antonius Hermans - geb. 1920 - † Maasbree 20 sept. 1920


4.    Martinus Arnoldus Hubertus Hermans - geb. 1928 - † Maasbree 16 apr. 1929


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIIu   Johannes Stephanus Hermans

          geb. Tegelen 22 okt. 1888 - † ??? - tr. Swalmen 11 aug. 1914 met Maria Catharina

          Hubertina Heuvelmans - geb. Swalmen 30 nov. 1890 - † ??? - dr. van Jacobus

          Hubertus Heuvelmans en Maria Agnes Heuvelmans


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIIIv   Theodoor Hubert Hermans

          geb. Tegelen 1 apr. 1892 - † Swalmen 17 sept. 1984 - tr. Swalmen 15 jan. 1918

          met Anna Maria Elisabeth Heuvelmans - geb. Swalmen 4 nov. 1893 - † Roermond

          10 juni 1970 - dr. van Jacobus Hubertus Heuvelmans en Maria Agnes Heuvelmans


Uit dit huwelijk:


1.    Stephanus Antonius Jacobus Hermans  -  volgt IXf


2.    Jacqui Hermans - vertrokken naar de USA


3.    Paul Hermans


4.    Frans Hermans


5.    Toni Hermans - vertrokken naar de USA


6.    Piet Hermans


7.    Els Hermans - vertrokken naar Duitsland


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IXa   Hubertus P.F. Hermans (Huub)

      geb. Koningslust (Helden) 30 jan. 1941 - gepensioneerd modelmaker bij Driessen &

      Billekens in Tegelen - tr. Maasbree 22 febr. 1967 met Maria Johanna Andrea Peeters

      (Mia) - geb. Maasbree 14 dec. 1937 - dr. van Lodewijk Peeters en Elisabeth Peeters


Uit dit huwelijk: 2 dochters


1.    Elisabeth Louisa Gertruda Hermans (Lilian) - geb. Tegelen 28 jan. 1969 - ongehuwd -

      woont 2009 in Panningen


2.    Esther Erna Johanna Hermans (Esther) - geb. Tegelen 17 apr. 1973 - tr. Maasbree 29 apr.

      2002 Edwin Peeters - geb. Venlo 23 juni 1972 - zn. van Petrus Peeters en Wilhelmina

      van der Aalst

      hieruit:

      1) Janne Peeters - geb. Baarlo 16 jan. 2003

      2) Renske Peeters - geb. Venlo 5 sept. 2005


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IXb   Hendrik Willem Hermans

      geb. Kessel 6 mrt. 1890 - † ??? - tr. Kessel 11 apr. 1918 met Theodora Johanna

      Hubertina Vervoort - geb. Kessel - † ???  - dr. van Hendrik Vervoort en Helena

      Hendriks


Uit dit huwelijk: ???


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IXc   Gerardus Hubertus Johannes Hermans (Graat van de Cooperatie)

      geb. Kessel 23 apr. 1897 - † Reuver (Beesel) 11 okt. 1983 -

      tr. Venlo 23 apr. 1928 (BS) - Venlo 24 april 1928 St. Martinus kerk met Helena

      Maria Donders - geb. Venlo 9 sept. 1900 - † Venlo 14 december 1985  -

      dr. van Peter Donders en Anna Geertrui Janssen


Uit dit huwelijk: 6 kinderen.


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IXd   Johannes Theodorus Hermans (Sjeng)

         geb. Kessel 27 aug. 1898 - † Tegelen 24 aug. 1991 -

         tr. 1e Kessel 31 aug. 1929  met Bertha Giesbertz - geb. Kessel 18 dec. 1895 - † Tegelen 12 dec. 1964 -

         dr. van Pieter Giesbertz en Cornelia Custers -

         tr. 2e Reuver wanneer ??? met Hubertina Maria Steeghs - weduwe van Ferdinand Hendrikus Hubertus

         Janssen - geb. Reuver 17 aug. 1898 - † Tegelen 22 juni 1972 -

         dr. van Joannes Sigebertus Steegs en Geneveva Catharina Hubertina

         Sangers


Uit dit huwelijk: 4 kinderen


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IXe   Antoon Hermans

      geb. Maasbree 6 juli 1895 - † Tegelen 26 juni 1942 - tr. Tegelen 17 juli 1922 met

      Maria Gertruda Catharina Denessen - geb. Tegelen - † ???  - dr. van Jacobus

      Theodorus Denessen en Sibilla Aldegonda Huijs


Uit dit huwelijk:


1.    Aldegonda Gertruda Maria Hermans - geb. 1922 - † Tegelen 31 dec. 1922


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IXf   Stephanus Antonius Jacobus Hermans (Steve)

      geb. Swalmen 1 sept. 1919 - was in militaire dienst in mei 1940 toen Nederland

      werd binnen/aangevallen door Duitsland gedurende WOII - vervolgens gevangen

      genomen en in een werk-kamp geplaatst in Duitsland - heeft na de oorlog opnieuw

      dienst genomen en was aktief in Indonesie - emigreerde 1952 naar Nieuw Zeeland

      op de schip Waterman - † Christchurch (NZ) 23 september 1984 -

      tr. Wellington (NZ) 19 juni 1954 met Anne-Marie Hubertina Joanna van Dooren -

      geb. Weert 19 maart 1928 - emigreerde 1953 ook naar NZ om te voegen bij haar

      verloofde Steve - dr. van Henricus Hubertus Michael van Dooren en Wilhelmina

      Elisabeth Maria van Rens


Uit dit huwelijk:


1.    Roland Theodoor Hermans (Roly) - woont in Wellington (NZ) 


2.    Martin Henri Hermans


3.    Anette Marguerite Hermans


4.    Ian Francis Hermans


5.    Paul Christiaan Hermans


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Voor hulp en/of aanvullingen onze dank aan:

 

Huub Hermans - Maasbree (voor gegevens 1800 tot heden)

Annette Boye - Greve (D)

Roland Hermans - Wellington (NZ)

Sjef Grubben - uit ???

Guido Hermans - Reuver

Wien Hermans - uit ???

Jenny van Paeschen-Curfs - uit ???

Nico van den Bogaart - uit ???

Maria Hermans-Schrievers - uit Viersen (D)

Menno Buijs - uit ???


aanvullingen welkom.