GenBronnen

digitalisering

maas

genealogie Kiespenning uit Cleef


auteur: Andreas W.D. Driessen op den Bulten

 

anno 2014 (aanvullingen juni 2014)

 

We kwamen deze tegen bij o.a. huwelijk met een lid van een adellijk geslacht van Haeren,

waarbij Borchardus Kiespenning werd omgebracht in Lottum (Limburg) en met zijn moord

in 1660 kwam blijkbaar een einde aan mannelijke leden, met het overlijden van Helena

Keespenninck in 1711 stierf waarschijnlijk het geslacht Kiespenning uit.

 

We zijn er nog niet over uit wie de voorouders zijn van onze Borchardus.

Zo dit is dan een goede aanzet om verder te komen....

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

 

I     Jan Kiespenninck uit Cleef (D)

       tr. ??? NN

 

Uit dit huwelijk:

 

1)   Willem Kiespenninck - volgt II

 

2)   Hendrik Kiespenning

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

 

II    Willem Kiespenninck

       maakt testament in 1598 te Deurne? - † voor 1603 -

       tr. ca. 1550 met Sophia van Middegael - dr. van Goyaerdts van Middegael en NN -

       zij was weduwe van Lambert van den Broek was † 14-5-1550

 

Uit dit huwelijk:

 

1)   Jan Kiespenninck - volgt IIIa

 

2)   Goyaert Kiespenninck - volgt IIIb

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

 

IIIa    Jan Kiespenninck

          geb. ??? - † voor 1615 -

          tr. 1e met Peterke - geb. ??? - † voor 1603 - dr. van ??? -

          hij tr. 2e met Henrica van Kessel

 

Uit dit huwelijk:

 

1)   Godefroy ook Goyaert Kiespenninck   -   volgt IV

 

2)   Maria Kiespenninck

 

voetnoot:

[-] BHIC den Bosch - inv. R50/51 - schepenen Boxtel 20-11-1628 - waarbij Godefroy Kiespenninck

     mede namens zijn zuster Maria verkoopt een hoeve genaamt "int Uuylsbroeck" gelegen in den heert-

     ganck van Luycel aan Thomas, sone wijlen Abraham Thomassen, laeckencoper in de stadt 's-Herto-

     genbosch.

 

[plus waarschijnlijk:]

 

3)   Agnes Kiespenninx - doopgetuige Horst 4-5-1626

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

 

IIIb    Goyaert Kiespenninck

          geb. ??? - † ca. 1596 -

          tr. met Barbara van den Boom - geb. ??? - † voor 1603 - dr. van ??? -

          zij tr. 2e ca. 1603 met Peter van Strathen en wonen te Diest

 

Uit dit huwelijk: 3 kinderen, waarvan 2 onmondig in 1603

 

deze groep kinderen in Mechelen (B) ???

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

 

IV   Godefroy ook Goyaert Kiespenninck

       geb. Den Bosch 22 mei 1595 - † ??? -

       tr. voor 1628 met Catharina van Dript - geb. ??? - † ca. 1635 - dr. van ??? -

       zij was eerder getrouwd met Borchardus Endevoets - heer van Zwanenburg - woont met Catharina

       in Duisburg (D) anno 1616 - † ca. 1626

 

voetnoten:

[-] uit 1e huwelijk van Catharina van Dript met Borchardus Endevoets kwamen:

     a) Maria Endevoets tr. met Walterus Henricus Steenlaghen - licentiaat in de rechten te Duisburg (D) -

         hij was getuige bij doop 1657 - † ca. 1689

     b) Coenraad/Godevaart Adriaan Endevoets - minderjarig in 1635

[-] BHIC den Bosch - inv. R50/51 - schepenen Boxtel 20-11-1628 - waarbij Godefroy Kiespenninck

     mede namens zijn zuster Maria verkoopt een hoeve genaamt "int Uuylsbroeck" gelegen in den heert-

     ganck van Luycel aan Thomas, sone wijlen Abraham Thomassen, laeckencoper in de stadt 's-Herto-

     genbosch.

 

Uit dit huwelijk:

 

1)   Borchardus Kiespenningh(s) ook Kiespennincks - volgt V

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

 

V    Borchardus Kiespenningh(s) ook Kiespennincks - geb. ca. 1627 - woont op goed "het

       Haeren" te Grubbenvorst - † Lottum 16 jan. 1660 tijdens een gevecht [2] -

       tr. ca. 1645 met Maria Magdalena van Haeren - geb. ca. 1622 -

       † Grubbenvorst 3 okt. 1676 als "Maria Madalena Keijspenik mulier devota" -

       dr. van Theodorus van Haeren en NN

 

voetnoot:

[2] begraafboek Grubbenvorst 16 jan. 1660 overleden de heer Borchardus Keespenninck, ten

     gevolge van een borstwonde hem door Franciscus van Arts uit Lottum toegebracht, welke hij

     na de ontvangst ervan tot den volgende dag des voormiddags om zes uur 's-morgens over-

     leefde, goed voorbereid zijnde door den pastoor van Lottum tot een gelukzaligen dood, hij

     rust in vrede. Verder lezen we in Mathieu in wonderland een bijzonder verhaal over Frans

     Werner van Aerdt, dat Frans een aantal konijnen vanuit zijn eigen jachtgebied achtervolgde,

     kwam hij terecht op jachtterrein van baron van Wijlich. Aldaar raakte Frans verwikkeld in

     onenigheid met ene Borchardus Kiespenninck. Dit escaleerde zozeer dat Borchardus zijn

     geweer trok om Frans neer te schieten. Dit voorkwam Frans door Borchardus te verwonden

     aan zijn borst, waaraan Borchardus dag later aan de gevolgen ervan overleed. Er volgde

     een proces, maar blijkbaar werd Frans vrij gesproken op grond van zelf verdediging.

 

Uit dit huwelijk:

 

1)   Agnes - ged. Grubbenvorst 18 mrt. 1646 (get. Theodorus Schinck ex Sevenum en Maria van

        Haeren) - † jong [vanwege vernoeming 2e kind ook met Agnes]

 

2)   Agnes Catharina - ged. Grubbenvorst 1 mrt. 1648 (get. Joannes Wilhemus van Haeren en Aletha

        Schenck amita baptizatae) [vernoemd naar overlijden 1e kind]

 

3)   Helena Elisabeth - ged. Grubbenvorst 8 mei 1650 (get. Aegidius Boermans civis Venlonensis en

       Hester Schenck uxor praetoris ex Blitterswijck) - † Grubbenvorst 27 apr. 1711 als "Helena Kees-

       penninck"

 

4)   Anna Maria - ged. Grubbenvorst 22 dec. 1652 (get. rd Fredericus Schenck pastor in Wanckum en

       Helena ab Halweg vidua Schenck op Boecket)

 

5)   Ursula Barbara - ged. Grubbenvorst 11 febr. 1655 (get. Arnoldus de Boekhorst juris ... licentiatus

       habitanus in Nhijeberck en Maria van den Boom ex Diest)

 

6)   Elisabetha - ged. Grubbenvorst 24 dec. 1657 (get. Walterus Steenlaghen affinis [= door huwelijk

       verwant met] Kiespenninghs en Anna Schinck vidua Boormans matertera baptizatae [= tante van de

       dopeling, (schoon)zus van de moeder)