GenBronnen

digitalisering

maas

genealogie van der Heijden


samenstellers: Bert Berings en Andreas W.D. Driessen op den Bulten


november 2017 (aanvullingen ... - laatste voetnoot 1)


We hebben deze genealogie online gebracht, gebaseerd op Verzijl 1955 uitgave wat nodig verbeterd moest worden.

Met deze publikatie hopen we eerdere vermoedens en zelfs fouten te kunnen herstellen.

Verzijl plaatste namelijk namen zonder ze te baseren op feiten/bewijzen, met als gevolg dat het niet klopte.

Wellicht speelde toen een rol dat veel verborgen of op slot zaten bij archieven, nu in deze digitale eeuw komen meer dingen online,

wij bedoelen dan niet andere websites die gemakshalve Verzijl volgde [1 schaap volgt een andere] maar akten/dokumenten die wij

vervolgens bestuderen en waar nodig transcripties van maken.

 

Waarom onderzoeken wij Verheyden en Van der Heijden geslachten omdat Andreas denkt dat Opheijden was toegevoegd bij de

naam Driessen zo rond 1700, dat kan alleen maar als Heijden was uitgestorven aan mannelijk zijde, dit hopen wij te bewijzen.

 

Heeft u aanvullingen en/of andere interessante feiten, geef het ons door met bewijs c.q. bronvermelding.

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


I     Johan [Hans] van der Heyden [blijkbaar ook als Foegk?]

        geb. ??? - † Wismar (D) 8 mei 1556 [is daar bewijs van?] -

        tr. ??? met Elisabeth [Tilschen] Wickbolten - geb. ??? - † Wismar (D) 18 juli 1560 [is daar bewijs van?] - dr. van ???

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    Arnold van der Heyden  -  volgt IIa

 

2.    Daniel van der Heyden  -  volgt IIb

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IIa     Arnold van der Heyden

          geb. Wismar (D) ca. 1544 - ambtman van Schuylenburg - heeft goed de Poll van ouds genaamd Holthuysen onder Gendringen -

          kocht 1597 het goed Liefterinck te Hengelo - ambtman, verwalter en rentmeester in Wisch 1598 - † voor 1607 -

          tr. 1e 1575 met Engelberta Meyerinck - geb. ??? - † ??? - dr. van Evert Meyerinck en Maria van Kolcken -

          tr. 2e voor 1597 met Wendela Canis - geb. ??? - † Doetinchem 1 mei 1626 of 1636? - dr. van Gijsbert Canis en Lutgardis van Melen

 

Uit 1e huwelijk:

 

1.    Evert van der Heyden  -  volgt IIIa

 

2.    Gerarda [Gerritje] van der Heyden - geb. ??? - werd 1598 beleend met helft van goed Zelle in graafschap Zutphen in kerspel Hengelo

         van haar moeder Maria van Kolcken - kreeg in 1617 de andere helft van Johan Meierinx, oom Daniel van der Heyden was de hulder -

         † voor 29 jan. 1625 - tr. 1e voor 1597 met Jorden Canis - † voor 1616 - tr. 2e 1618 met Henrick Everijn

         uit 2e huwelijk:

         a) Mechteld Everijn

 

Uit 2e huwelijk:

 

3.    Jan van der Heyden ??? [door Verzijl aldaar geplaatst zonder enig bewijs waarom?]

 

4.    Gisbert van der Heyden  -  volgt IIIb

 

5.    Angela [Engel] van der Heyden - geb. ??? - doopgetuige Venlo 9 febr. 1664 - † 3 sept. 1669 -

         tr. 1608 met Assueer van Swieten - geb. ??? - † 22 dec. 1650 - zn. van ???

 

6.    Elisabeth [Elsa/Elsken] van der Heyden - geb. ??? - † na 1626

         tr. ??? met Derick Theben Gerardsz - geb. ??? - † voor 1652 - zn. van ???

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IIb     Daniel van der Heyden

          geb. Wismar (D) 1546/1547 - richter van Wisch 1607 en 1615 - burgemeester van Terborg 1608/1609 - was hulder in 1610 bij

          belening van goed Holthuysen onder Gendringen aan zijn neef Evert van der Heijden - was hulder in 1617 bij belening van helft

          goed Zelle onder Hengelo aan zijn nicht Gerarda van der Heijden - † tussen 1617 en 1627 -

          tr. voor 1593 met Catharina Selbach - geb. ??? - † na 1597 - dr. van ???

 

voetnoten: [nog kontroleren]

[-] register op lenen van huis Bergh [1929] blz. 112-113

[-] register op leenaktenboeken van vorstendom Gelre en Zutphen. Kwartier Zutphen. [1917] blz. 320-321.

 

Uit dit huwelijk: ???

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IIIa     Everardus [Evert] van der Heyden

           geb. ??? - werd in 1610 beleend met goed Holthuysen onder Gendringen, zijn oom Daniel was hulder, dat ging na zijn overlijden

           naar zijn zoon Arnold, wat bij diens dood overging aan Catharina Crebbers - woont 1623 in Borch (gld) -

           had blijkbaar goed "grote Celle" onder gerichtsambt Hengelo - † voor 7 febr. 1652 -

           tr. ??? met Catharina Crebbers - geb. Cuyck? - † Montfort [Limburg] 2 sept. 1679 "obyt domicella Catharina van der Heijden

           mater moderni drossardi Montfordiensis" - enig dr. en erfgename van Gerrit Claessen Crebbers en Hanryske Nieuhoff

 

voetnoten: [nog kontroleren]

[-] raad van Brabant register van sententies nr. 737 dl. 1622-1626.

[-] Ferwerda, stamlijst van get geslacht van Canis.

[-] Rechterlijk archief landdrost Zutphen 1618-1632 foliom95.

[-] woonde 1642 in Kessel ex rentmeester in Middelaar [vlgs. BHIC civiele dossiers 1587-1652 inv. nr. 788.0764]

[-] woonde 1645 in Middelaar [vlgs. BHIC civiele dossiers 1587-1652 inv. nr. 788.0817]

[-] uit http://www.oudzelhem.nl/hengelo/zelle/omschrijving_historie.htm  [nog vinden bron?]

eiusdem onmundige kinder beleent, 21 Dec. 1580. Haer moder Marritgen ten Kolcke stelt Adolph Meyerinck tot hulder.

Evert ende Johan Meyerinck, uutlendigh, laten eedt vernijen Herman van Aemstel, dien haer moder Maria ten Kolcke met haren gecoren

momber Arnt van der Heyden daertoe volmacht gegeven, 8 Oct. 1599. Gerritjen van der Heyden, weduwe van Jorden Kanis, bij opdracht

Johan Meierinx beleent mitz haren oom ende hulder Daniel van der Heyden, 6 Maii 1617. eadem tuchtigt haren man Henrick Everwijn met

verclaringe, so sij beyde kinderen crigen, dat dieselve beyde leenen to Zelle beërven, op malcanderen sterven ende die leenen ter lester

doot op den naesten van den stam, daervan die gecommen, vallen sullen, 9 Oct. 1618.

Gijsbert van der Heyden ende sijne medeërven als erven harer halven suster Gerritjen voorn, beleent, 29 Januarii 1625.

Mechtelt Everwijns, erve harer moder Gerritjen van der Heyden, erft op Everhard van der, Heyden, haren oom, 6 Oct. 1625.

Arnoldt van der Heyden, erve sijnes vaders Everhardts, beleent, 7 Feb. 1652.

Catryna Krebbers, weduwe van Evert van der Heiden, heeft laeten approberen een maechgescheit, 13 April 1654 binnen Cuyck opgericht,

11 Junii 1656. Johan van der Heiden, drost des ampts Montfoorts, beleent sijnde uyt cracht van het voorn, maechgescheit, draegt dit leen

op aen Dr. Engelbert Tilman Grothe, die daermede beleent is, 30 Oct. 1669.

[-] 1679 commemoratieboek van het minderbroedersklooster Venray.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    Lucretia van der Heyden - geb. ??? - doopgetuige Venlo 24 sept. 1656 [hier heeft Verzijl haar naam verkeerd gelezen als Cornelia] -

         † Amsterdam mrt. 1712 [nog opzoeken] - tr. blijkbaar met Caspar van Meetelen/Mechelen in Amsterdam? [nog onderzoeken]

 

2.    Maria van der Heyden - geb. Cuyck - doopgetuige Venlo 2 juni 1662 - † Gorcum 19 sept. 1705 -

         tr. 1e Cuyck 20 mrt. 1666 met Petrus van Wevelinckhoven - geb. Gorcum 20 febr. 1635 - † Roermond 1681 -

         zn. van Jan van Wevelinckhoven en Joanna van Nuijs - hieruit kinderen in Cuyck en Roermond??? -

        zij tr. Cuyck 5 jan. 1686? met Godfried Graus - licentiaat in de rechten - advocaat hof van Gelder - † Roermond 15 sept. 1705 -

         zn. van Jacobus Gram? en Catharina Cox 

 

3.    Gerardus van der Heyden - doopgetuige Venlo 9 febr. 1664 - † ???

 

4.    Hendricus van der Heyden - doopgetuige Venlo 30 mrt. 1669 - kanunnik in Straelen? - † ???

 

voetnoot: [nog kontroleren]

[-] Ferwerda, stamlijst van geslacht van Canis.

 

5.    Luthgardis van der Heyden - geb. ??? - doopgetuige Venlo 1 apr. 1674 - † ??? -

         tr. Boxmeer 6 dec. 1652 met Hendricus Clut/Cluijth

 

6.    Gijsbert van der Heyden [geplaatst gebaseerd op getuigen]  -  volgt IVa

 

7.    Jacobus van der Heyden [geplaatst gebaseerd op getuigen]  -  volgt IVb

 

8/10.   Verzijl had ook hier geplaatst Jan, Nicolaas en Arnoldus van der Heyden [bewijs daartoe ontbreekt]

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IIIb     Gisbert van der Heyden

           geb. 1598 - hij erft in 1625 helft van goed Celle - werd in 1627 beleend met goed Venhuysen onder Hummelo - † Doetinchem 25 febr. 1663 -

           tr. Doesburg 1630 met Richarda van Beukevoort - geb. ??? - † Doetinchem 22 febr. 1674 -

           dr. van Adriaan van Beukevoort en Wendela Haack

 

voetnoot: [nog opzoeken]

[-] Ned. adelsboek 1942.

 

Uit dit huwelijk: ???

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IVa     Gijsbert van der Heyden [geplaatst gebaseerd op getuigen]

            geb. ??? - begr. Venlo 31 mrt. 1701 "receptor regis Hispaniæ" -

            tr. 1e Roermond ca. 1651 met Agnes Mechtildis Bex - geb. ??? - † ??? - dr. van Joannes Bex en Catharina van Odenhoven

            tr. 2e ca. 1661??? met Gertrudis Rengers - geb. Wanckum - † ??? [begr. Venlo 18 mrt. 1695 niet in boek?!] - erfgename van

            huis Langefeld onder Wanckum - dr. van Willem Rengers en Paulina van Erp genaamd Langefeld

 

voetnoten: [nog opzoeken]

[-] huwelijksvoorwaarden Roermond 21 juni 1651 tussen Gisbert en Agnes.

[-] testament 5 mrt. 1682: reg. 2617 testamenten protocollen Venlo 1687-1698 fol. 46-50.

 

Uit 1e huwelijk:

 

1.    Everardus - ged. Venlo (rk) 18 mei 1652 [v. Gisbertus van der Heijden, m. Agnetis Mechtildis Becks, getuigen: Justus Stockum in naam

         van Gerardi Puetelinck schepen Roermond en Catharina Crebbers weduwe Everardus van der Heyden] - kanunnik in Straelen?

 

2.    Joannes Everardus - ged. Venlo (rk) 12 apr. 1654 [v. Gysbertus van der Heyden, m. Agnetis Mechtildis Bex, getuigen: Joannes Oyen in

         naam van Andreas Lymborch en Catharina van Oudenhoeven weduwe Bex] - kanunnik klooster Maria Zand Straelen?

 

3.    Arnoldus - ged. Venlo (rk) 24 sept. 1656 [v. Gisbertus van der Heyden, m. Agnetis Mechtildis Beckx, getuigen: Guillielmus ab Oyen van

         wie in naam van Balthasar Renteler en Lucretia van der Heyden van wie in naam van Maria Puteana] - † jong

 

4.    Catharina Cristina - ged. Venlo (rk) 5 juli 1659 [v. Gisbertus van der Heijden koninklijk ontvanger, m. Agnetis Bex, getuigen: Gisbertus van

         der Heijden dokter door Henricus Heijster en Cristina Wendela weduwe de Greve] - † ??? -

        tr. Venlo 16 juli 1684 met Wilhelmus Goris - geb. Grefrath - † Venlo 31 mei 1689 - zn. van Wilhelmus Goris en Anna Ruytkens

 

Uit 2e huwelijk:

 

5.    Maria Agnes - ged. Venlo (rk) 2 juni 1662 [v. Gisbertus van der Heijden, m. Gertrudis Rengers, getuigen: Joannes Baptista van der Heijden

         door Theodorus Wilhelmus Bex en Maria van der Heijden door Christina Wenderlinckx] - † ??? -

        tr. Christianus Wilhemus van Eckart - geb. ??? - luitenant - hij leefde 1692 in Cleef (D) gescheiden van zijn vrouw nadat hij van verschillende

         had vernomen dat zij overspelig was aan deze en gene - † ???

 

6.    Paulina Henrica - ged. Venlo (rk) 9 febr. 1664 [v. Gisbertus van der Heyden koninklijk ontvanger, m. Gertrudis Rengers, getuigen: Gerardus

         van der Heyden door Judocus Droesbeeck en Angela van der Heijden alias Sweeden door Catharina Mesmaeckers] - † jong

 

7.    Theodora - ged. Venlo (rk) 8 jan. 1668 [v. Gisbertus van der Heijden, m. Gertrudis Reijnijers, getuigen: Hendricus Clut door Baldwinus Breun

         en Aldegonda van Kleijnenbroeck door Maria Puteana] - † jong

 

8.    Hendricus Wilhelmus  -  volgt Va

 

9.    Paulina Wendelina - ged. Venlo (rk) 9 jan. 1671 [v. Gisbertus van den Heyden, m. Gertrudis Rengels, getuigen: Henricus Cluydt door Joannes

         van den Straeten en Maria Cox door Elisabeth van Waterschappe] - † Venlo 25 sept. 1747 -

        tr. Leonard de Hoogh - luitenant 1696 onder een Beiers regiment - idem 1703 in dienst van keurvorst van Saksen

 

10.  Helena Isabella - ged. Venlo (rk) 23 okt. 1672 [v. Gisbertus van der Heijden ontvanger koninklijk majesteit, m. Gertrudis Reijnerts, getuigen:

         Joannes Cox van wie in naam van Elias Cox en Margareta van den Eijnden van wie in naam van Mechtildis Pilorius] - woont 1703 in Zwolle -

        tr. 1e Louis Melchior le Poivre - kapitein - † 1692 -

        zij tr. 2e Cuyck 16 juni 1704 met mr. Jacobus Gerardus de Lange - advocaat

 

11.  Gerardus  -  volgt Vb

 

12.  Jacobus - ged. ??? [hier geplaatst door Verzijl, bewijs hebben we niet?]

 

13.  Petronilla Sandrina? - ged. Venlo (rk) 24 okt. 1678 [v. Ghisbertus van der Heijden, m. Gertrudis Rengers, getuigen: Petrus Wevelichoven

         raadgever Roermond door Joannes van der Straeten en Martha Muttini]

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IVb     Jacobus van der Heyden [geplaatst gebaseerd op getuigen]

            geb. ??? - drossard van ambt Montfort 1666-1678 - † ??? -

            tr. 1660 met Maria Clara Cox - geb. Roermond 22 aug. 1631 - † ??? - dr. van Petrus Cox en Agnes Boener

 

voetnoot: [nog kontroleren]

[-] Jos. Habets, geschiedenis van bisdom Roermond III [1892] blz. 113.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    Catharina Agnes van der Heyden - ged. Roermond 13 dec. 1661 - † ??? -

        tr. Arnoldus Claessens - ged. Roermond 25 juli 1654 - landschrijver Roermond - zn. van Petrus Claessens en Johanna Bisschop

 

2.    Maria Anna van der Heyden - ged. Roermond 11 sept. 1663

 

3.    Jacoba Engelberta van der Heyden - ged. Roermond 21 juli 1665

 

4.    Agnes Wendelina van der Heyden - ged. Roermond 10 juni 1667

 

5.    Elisabeth van der Heyden - ged. Roermond 8 juli 1668

 

6.    Everardus Petrus van der Heyden - ged. Roermond 21 nov. 1669 - † jong

 

7.    Maria Isabella van der Heyden - ged. Roermond 6 april 1671 - † Roermond 20 juni 1726 -

        tr. Roermond 19 juni 1699 met Judocus Meyer - ged. Roermond 26 apr. 1664 - jul - advocaat hof van Gelder te Roermond -

        syndicus der staten - † Roermond 31 mrt. 1743 - zn. van Frederik Meyer en Adriana Scheyaen

 

8.    Everardus Petrus van der Heyden - ged. Roermond 25 aug. 1674

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Va     Henricus Wilhelmus van der Heyden

            ged. Venlo (rk) 30 mrt. 1669 [v. Gisbertus van der Heijden, m. Gertrudis Rengers, getuigen: Hendricus van der Heijden van wie

            in naam van Gerardus de Groot en Aleijdis Claessen gezegd Ordt] - luitenant in regiment van vrijheer van Wiser - woont 1703

            in Wipperfuehrt - † ??? -

            tr. 1e met Johanna in de Betouw - geb. ??? - † ??? - dr. van ???

            tr. 2e ,et Vatharina Agnes van Bossenhoven - geb. ??? - † ??? - dr. van ??? 

 

Uit 1e huwelijk:

 

1.    Gijsbertus van der Heyden - ged. Venlo 13 okt. 1688 - begr. Venlo 20 dec. 1688

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Vb     Gerardus van der Heyden

            ged. Venlo (rk) 1 apr. 1674 [v. Gisbertus van der Heijden, m. Gertrudis Renghers, getuigen: Gerardus van der Heijden en Luthgardis

            van der Heijden door Catharina Cluijth] - vaandrig in statendienst - † ??? -

            tr. Johanna Margaretha Elisabeth Caspars de Brandenborgh - geb. ??? - † ??? - dr. van ???

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    Helena Catharina van der Heijden