GenBronnen

digitalisering

maas

Genealogie van Kessel genaamd Roffaert


door: Andreas W.D. Driessen op den Bulten


december 2012 (aanvullingen mei 2017)


Als basis gebruiken we eerst de 1932 [1] bewerking door Jan Verzijl, vandaar breiden we uit met andere publikaties en bronnen.


Aanvullingen van harte welkom.


Wapen: in zilver vijf rode aaneenstotende ruiten kruiseling geplaatst 1-3-1;

en een vrijkwartier van zilver beladen met vijf 3-2 danwel zeven 4-3 hermelijnstaartjes.

Dekkleden: rood en zilver. Helmteken: een zilveren vlucht, de linkervleugel beladen

met een schildje volgens het wapen [1].


wapen van Kessel


gezegeld door Gerard van Kessel genaamd Roffaert [IIb]

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


I     Floirken van Kessel genaamd Roffart [1]

       vermeld 1364 [1] - wapenknaap in 1366 [1] - 

       tr. NN

 

voetnoot:

[1] Publications de la Societe Historique et Archeologique dans le Limbourg 1932 -

      genealogie van Kessel genaamd Roffaert door Jan Verzijl - p.12 e.v. 


Uit dit huwelijk [1]:


1.    Godart van Kessel genaamd Roffaert - volgt IIa


2.    Gerard van Kessel genaamd Roffaert - volgt IIb


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IIa   Godart van Kessel genaamd Roffaert

        werd in 1410 als Godart Roffart door hertog Reinald IV van Gulik en Gelder "unsen sluiter

        van Gelre" genoemd [1] - wapenknaap 1413 [1] - † voor 1-8-1433 [1] -

        tr. NN

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    Margaretha - religieuse in het klooster Mariendaal, genaamd ingen Oede bij Venlo [1] -

        op 1 aug. 1433 schonk Margaretha, dochter van wijlen Godart Roffart Floerkenszoon, aan

        genoemd klooster een huis met bijgebouw dat zij twaalf jaren te voren had doen bouwen

        "binnen den convent ende op selven gront erve" [1]


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IIb   Gerard van Kessel genaamd Roffaert

       wapenknaap 1413 [1] - kreeg in 1434 twee molens en toebehoren te Venlo van zijn schoonouders [3] -

       schepen 1441-1443 [2] - regerend burgemeester van Venlo 1443 [2] -

       tr. voor 1434 met Catharina Vinck [2] - † na 22-1-1451 [4] -

       dr. van Jan Vinck en Margaretha Spee [2]

 

voetnoten:

[2] Publications de la Societe Historique et Archeologique dans le Limbourg 1932 -

      genealogie van Kessel genaamd Roffaert door Jan Verzijl - p.13.

[3] Publications de la Societe Historique et Archeologique dans le Limbourg 1932 -

      genealogie van Kessel genaamd Roffaert door Jan Verzijl - p.13 - den 15 aug. 1434 "op onser Liever

      Vrouwenavent Assumptionis Mariae" ontving Gerard van zijn schoonouders "den hoff ende erve toe

      moelenhuesen geheiten mitter hovereisingen ende mit alle synen toebehoer, gelegen buten der stat

      (Venlo), ende die watermoelen mit oeren watergange dair by gelegen aen der statmueren ende mit

      der sluysen achter derselver moelen gelegen buiten der stat ende mit der wellen daertoe gehoerende".

[4] Publications de la Societe Historique et Archeologique dans le Limbourg 1932 -

      genealogie van Kessel genaamd Roffaert door Jan Verzijl - p.13 - op st. Vincentius-martelaar-dag

      [22 jan.] 1451 waren Katherijne Roffarts [geboren Vinck], Elbrecht van Kessel geheiten Roffart en

      Goert van Kessel genaamd Roffart, hare zonen, in geschil met Sander Vinck en diens kinderen Arnt

      en Katrijn Vinck over de sluis en een wal gelegen buiten de stad tegenover Roffartsmolen.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    Elbrecht van Kessel genaamd Roffart [4] - volgt IIIa

 

2.    Godart of Goert van Kessel genaamd Roffart [4] - volgt IIIb

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IIIa   Elbrecht van Kessel genaamd Roffart

        werd in 1455 na overlijden van zijn grootvader Johan Vinck beleend met de hoeve Gruenvelt

         (Gruenwalt) of Vinckenhof onder Venlo [13] - † voor 10-10-1473 [13] - 

         tr. voor 1451 [2] met Mechtildis

 

voetnoten:

[13] Publications de la Societe Historique et Archeologique dans le Limbourg 1935 - de zegels der

       Venlosche scholtissen en schepenen opnieuw beschreven en gevolgd door genealogische

       aanteekeningen door J.J.M.H. Verzijl - p.175-177.

[-] Register op de Leenacten van Gelre en Zutphen, Arnhem 1901, p. 35 - kamp Gruenwalt met zijnen toe-

       behoren bij Venlo Elbert van Kessel genaamt Roffart, als erfgename van Johan Vinck, ontvangt een hof

       gelegen voor Venlo op den Lair, geheten Gruenvelt tot Gelderese rechten, anno 1455. Gaert van Kessel,

       geheten Roffert, erve sijnes vaders Elberts, werd op 10 okt. 1473 beleend met deze hof. Dirck van Drypt

       Janssoon werd op 11 juni 1489 ermee beleend. 

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    Gaert of Goert van Kessel de jonge genaamt Roffairt [6] - werd op 10 okt. 1473 beleend met hoeve

        Vinckenhof [13]

 

voetnoten:

[-] Register op de Leenacten van Gelre en Zutphen, Arnhem 1901, p. 35 - kamp Gruenwalt met zijnen toe-

       behoren bij Venlo Elbert van Kessel genaamt Roffart, als erfgename van Johan Vinck, ontvangt een hof

       gelegen voor Venlo op den Lair, geheten Gruenvelt tot Gelderese rechten, anno 1455. Gaert van Kessel,

       geheten Roffert, erve sijnes vaders Elberts, werd op 10 okt. 1473 beleend met deze hof. Dirck van Drypt

       Janssoon werd op 11 juni 1489 ermee beleend. 

[6] Publications de la Societe Historique et Archeologique dans le Limbourg 1932 -

       genealogie van Kessel genaamd Roffaert door Jan Verzijl - p.15 - op 11 dec. 1482 klaagde Goert

       van Kessel de jonge, den men noempt Roffairt, zich bij de magistraat van Venlo, over het feit dat

       zijn hoeve Vinckenhof voor de stad gelegen voor ongeveer 12 jaren op last van den magistraat

       was afgebroken en verbrand en vroeg om schade vergoeding. 

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IIIb   Godart of Goert van Kessel genaamd Roffart

         † in 1507 [2] - scholtis van land van Kessel 1457-1462 en 1492-1507 [2] -

         tr. 15 mei 1477 [5] volgens huwelijks contract [5] met Baetse van Holtmolen -

         dr. van Vullinck, heer van Tegelen en Gudula Herckenbosch [13]

 

voetnoten:

[5] Publications de la Societe Historique et Archeologique dans le Limbourg 1932 -

      genealogie van Kessel genaamd Roffaert door Jan Verzijl - p.15 - opgericht donderdag na st.

      Servaas [15 mei] 1477 waar hij in bracht: den hof Oyen te Baarlo. groot 180 (!?) morgen leen-

      roerig aan het huis Broeckhuysen; den hof Molenhuys, met koren- en oliemolen, gelegen te

      Venlo; "de borchstat mitten weijeren te Aldenkrickenbecke" in den kerspel van Leuth; de grote

      st. Antonius tiende in den Broeck onder de heerlijkheid Boxmeer; tevens aantal pachten en cijnsen.

[13] Publications de la Societe Historique et Archeologique dans le Limbourg 1935 - de zegels der

       Venlosche scholtissen en schepenen opnieuw beschreven en gevolgd door genealogische

       aanteekeningen door J.J.M.H. Verzijl - p.175-177.

 

Uit dit huwelijk [7]:

 

1.    Gerard van Kessel genaamd Roffart - volgt IV

 

2.    Hendrik

 

3.    Willem

 

4.   Elisabeth - tr. met Jacob van Goyen


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


IV   Gerard van Kessel genaamd Roffart

        schepen 1532-1548 [7] - † 1548 [7] -

        tr. 22 okt. 1510 [13] volgens huwelijks contract [13] met Met(gen) de Groet -

        dr. van Gerard de Groet, schepen van Venlo en Cathrijn [13] -

        tr. 2e Kessel 24 nov. 1546 [13] met zijn dienstmaagd Agnes of Neesken Bruuns [met wie hij

        al jaren in concubinaat was] - † na 15-1-1561 [8]  

 

voetnoten:

[7] Publications de la Societe Historique et Archeologique dans le Limbourg 1932 -

      genealogie van Kessel genaamd Roffaert door Jan Verzijl - p.15.

[8] Publications de la Societe Historique et Archeologique dans le Limbourg 1932 -

      genealogie van Kessel genaamd Roffaert door Jan Verzijl - p.16 - den 15 jan. 1561 had er een

      deling plaats tussen de kinderen van Agnes Rofferts, namelijk Gerard Rofferts ten eenre, en

      Christina Rofferts, gehuwd met Johan Keer, en Matthis van Kessel haar "echte gebaeren zoon

      bij Gerard van Kessel genaamd van Roffart" ter andere zijde.

[13] Publications de la Societe Historique et Archeologique dans le Limbourg 1935 - de zegels der

       Venlosche scholtissen en schepenen opnieuw beschreven en gevolgd door genealogische

       aanteekeningen door J.J.M.H. Verzijl - p.175-177.

 

Uit 1e huwelijk:

 

1.    Matthias van Kessel genaamd Roffaert - volgt Va

 

2.    Gerard van Kessel genaamd Roffaert - volgt Vb

 

3.    Baetz - tr. Lenart de Laet [8] - peijburgemeester van Venlo 1560 - schepen 1568-1577 - regerend burgemeester 1575 [8]

 

Uit 2e huwelijk [later gewettigd door huwelijk]:

 

4.    Cornelis - vermeld 1546 [3]

 

5.    Christina [13] - tr. Johan Kehr [8] - schepen van Roermond 1591-1602 - † 14 juli 1602 [8]

 

6.    Toenis - vermeld 1546-1553 [13]

 

7.    Lysbeth [13] - tr. Johan van Kessel genaamd Bree [8] - zn. van Goert en Hedwig van Bree [8]

 

8.    Peter - vermeld 1546 [13]


≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Va   Matthias van Kessel genaamd Roffaert

        rentmeester van Venlo 1553 [9] - † voor 1564 [9] -

        tr. met Catharina [elders Agnes Boener genoemd] [9]

 

voetnoot:

[8] Publications de la Societe Historique et Archeologique dans le Limbourg 1932 -

      genealogie van Kessel genaamd Roffaert door Jan Verzijl - p.17.

 

Uit dit huwelijk [9]:

 

1.    Gort - vermeld 1562

 

2.    Beel of Isabella - tr. Gotschalck Crefft

 

3.    Aeleth - tr. Goetzen van Straelen

 

4.    Baetz - vermeld 1562, 1596 en 1618

 

5.    Catharina - was in 1592 weduwe van Johan Schenck [9] - ontving toen vierde deel van de

        Roffartsmolen van echtelieden This Mertens en Peterken [9]

 

6.    Lijsbeth - vermeld 1618 ongehuwd [9]

 

7.    Agnes - vermeld 1618 - tr. Henrich Noithen, burger van Nijmegen [9]

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Vb   Gerard (of Gerrit) van Kessel genaamd Roffaert

         heer van Oyen onder Kessel [10] - † na 1619 [11] -

         tr. 1 aug. 1567 [10] met Maria van Waldoos genaamd Baerlo (huis Baerlo onder Leuth bij

         Venlo) [10] - dr. van Adolf van Waldoos en Anna van Bree 

 

voetnoten:

[10] Publications de la Societe Historique et Archeologique dans le Limbourg 1932 -

      genealogie van Kessel genaamd Roffaert door Jan Verzijl - p.18.

[11] Publications de la Societe Historique et Archeologique dans le Limbourg 1932 -

      genealogie van Kessel genaamd Roffaert door Jan Verzijl - p.19.

 

Uit dit huwelijk [11]:

 

1.    Godart van Kessel genaamd Roffaert - volgt VIa

 

2.    Maria (of Agnes) - tr. Jacob Rosentritt, landschrijver van ambt Krickenbeck [11]

 

3.    Adolf van Kessel genaamd Roffaert - volgt VIb

 

4.    Johanna

 

5.    Paul

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIa   Godart van Kessel genaamd Roffaert

         heer van Oyen [11] - † voor 1665 [11] -

         tr. 21 jan. 1614 [11] volgens huwelijks contract met Maria Spee - † Baarlo 17 aug. 1679 -

         dr. van Rutger Spee en Odilia van den Hove [11] 

 

voetnoot:

[11] Publications de la Societe Historique et Archeologique dans le Limbourg 1932 -

      genealogie van Kessel genaamd Roffaert door Jan Verzijl - p.19.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    Gerard van Kessel genaamd Roffaert - † Baarlo 6 okt. 1693 [11]

 

2.    Godart van Kessel genaamd Roffaert - volgt VII

 

3.    Philip Willem van Kessel genaamd Roffaert - ged. Baarlo 6 juni 1631 - † 13 [11] of 29 juli 1671

        tijdens een degenduel met jonker Hendrick Arnold van Lom - begr. te Breijell [11]

 

4.    Balthasar - ged. Baarlo 16 jan. 1633 - † jong

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VIb   Adolf van Kessel genaamd Roffaert

         luitenant in het regiment Solms [12] - 

         tr. met Sibilla van der Lantscroen

 

voetnoot:

[12] Publications de la Societe Historique et Archeologique dans le Limbourg 1932 -

      genealogie van Kessel genaamd Roffaert door Jan Verzijl - p.20.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.    Maria Anna van Kessel genaamd Roffaert - geb. ??? - † Roermond 7 sept. 1664 [12] -

         tr. voor 9-2-1637 met Hendrick ab Eynholts - kapitein van een compagnie ruiters in dienst van de koning van Spanje -'

         zn. van Adriaan en Margriet van Steenhuys [12]

        hieruit:

         1) Adrianus Adolphus ab Eynholts - ged. Straelen [D] 9 febr. 1637 [vader: Henrici ab Eynholts "capitanei unius cohortis equitum regiae

              maiestatis ex Hispania" - moeder: Maria Anna de Kessel 'nominata Roffaert - getuigen: Joannes a Boekholt kanunnik st. Lambert in

             Luik [B], Joannes de Laer en Joanna Schaix namens Clara de Steinhuis] 

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


VII     Godart van Kessel genaamd Roffaert - bewoonde sinds 1665 het huis Oyen [11] - † Baarlo 9 april 1694 [11]

           relatie met ??? 

 

voetnoot:

[11] Publications de la Societe Historique et Archeologique dans le Limbourg 1932 -

      genealogie van Kessel genaamd Roffaert door Jan Verzijl - p.19.

 

Uit deze relatie:

 

1.    Maria Kessel - natuurlijke dochter van heer Kessel alias Roffaert uit Baarlo - zij had een zwervend bestaan

        gehad in Holland - werd zwanger 1688/1689 van haar bediende Wilhelmus Carolus Merchand - in 1689

        ging zij en haar voorgenomen man naar Venlo om zich aldaar te vestigen en te trouwen -

        zij tr. Venlo RK 1 mei 1689 met dispensatie met Wilhelmus Carolus Marchand - geb. Namen (B) ???

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈


Dank aan:

...


aanvullingen welkom.