GenBronnen

digitalisering

maas

militairen Duitsland 1792-1815


Aken (D): 

- Caletter, Christiaan - geb. Aken - tr. Maria Anna Geradts van Maastricht - artillerist in afdeling Paravicini - was

                              1794 in garnizoen te Venlo (NL). 

- Danner, Jean L.M. - geb. Aken 1785 - zn. van ??? - woont in Horst (Limburg) - in 1859 werd hem

                                uitgereikt de St. Helena medaille als oud-strijder van "Grande Armee - campagnes 1792-1815".

- Faber, Chrijsante - geb. Aken ca. 1775 - zn. van ??? - ging oud 25 jaar op 3-6-1800 te Venlo vrijwillig

                                in dienst als vervanger voor Arnoldus Franciscus Bielen inwoner van Venlo.

 

Bochold (D): (kanton ??? - dept. van de Lippe)

- Schmitz, Engelbert - geb. Bochold (D) 3 sept. 1791 - zn. van Jean Gerard Schmitz en Helene Roonk - nam vrijwillig militaire dienst op 24 okt. 1809 -

                           volgens 26 okt. 1812 was hij als huzaar aanwezig bij 11e regiment Huzaren [stamboek nr. 650]. [m-199a/b] 


Bonn (D):

- Hesselbergh, Joannes - geb. Bonn - soldaat in regiment Matthieu - overl. Venlo (NL) hospitaal 12-8-1794.

 

Bracht (D):

- Wolters, Gerard Martin - ged. Bracht [D] 9 okt. 1784 [militaire stamboek vermeld ten onrechte Belfeld als geboorteplaats] - zn. van

                         Jan Wolters en Matilde [= Mechtildis] Katsen - dienstplichtige jaar 14 woonachtig in Belfeld [NL] kanton Venlo departement

                         "de la Meuse Inferieure" - dienstweigeraar - arriveerde 10 aug. 1807 als fusilier bij 8e RIL 3e bataillon 5e compagnie

                         [nr. 4539/257] later geplaatst bij 3e batailon 4e compagnie en 2e bataillon 4e compagnie - werd op 31 aug. 1809 geroyeerd

                         vanwege lange afwezigheid - bleek sinds 18 apr. 1809 in ziekenhuis van Cáceres [Spanje] te zijn ten gevolge van een

                         berg-pas gevecht met Engelse leger - kwam op 28 nov. 1809 terug bij zijn regiment - overleed op 15 nov. 1812 in ziekenhuis

                         van Castellon de la Plana [Spanje] vanwege dissenterie.

 

Breijel (D):

- Hermes, Tilmannus – ged. 9 mei 1786 Breijel [D] [kanton -, dept. Roer] – zn. van Ruthgerus Hermes en Maria Huenkes – dienstplichtige jaar 1806 –

                         kwam 30 okt. 1808 bij 19e RIL als fusilier [nr. 5482/417], werd later grenadier bij 4e compagnie grenadiers, overleden op 15 jan.

                         1811 in veldhospitaal van “Torre Novas” [Portugal]. [doc hermes.5482]

- Hoevelmans [Hövelmans], Caspar Melchior Balthasar - ged. Breijel [D] 6 jan. 1790 [kanton Roermond, dept. Meuse inferieure], landbouwer 1809 later

                         bakker 1826 te Swalmen – zn. van Joannes Hoevelmans en Maria  Huben – dienstplichtige jaar 1810 gemeente Swalmen, dient sinds

                         1 juni 1809 als fusilier bij 19e RIL 5e bataillon 2e compagnie [Hovelmans nr. 6683/118] later bij 1e bataillon 4e compagnie en weer bij

                         5e bataillon 2e compagnie, werd krijgsgevangen genomen bij de overgave van Kustrin [Polen] – tr. Swalmen 9 mei 1826 met Agnes

                         Hermans [foto hoevelmans-6683a/b] [deze ook bij Swalmen geplaatst omdat hij later daar woonde] 

 

Brüggen (D):

- Coutzen, Jacobus - geb. Bruggen (D) 1781 - zn. van Albert Coutzen en Maria Theresia Valder? -

                                woonachtig in Kessel (NL) - ingedeeld bij 3e bataljon van de 51e RIL als grenadier -

                                op 31-12-1811 gesneuveld bij de aanval op Tarifa (Spanje) door een geweerkogel -

                                overlijdens-akte op 17-2-1812 door administratie 51e RIL uit Puerto Real (Spanje) -

                                deze "extrait d'acte de mort" komt aan in Kessel op 4-12-1812 - (foto: m-13).

 

Elmpt (D): (kanton Nedercruchten, dept. Meuse inferieure)

- Brouwers, Henricus – geb. Elmpt (D) 28 aug. 1786 [kanton Nedercruchten, dept. Meuse inferieure] – zn. van Thomas Brouwers en Joanna Gertrude

                         Coenen - dienstplichtige jaar 1806 maar dienstweigeraar – dient sinds 3 aug. 1807 bij 8e RIL 3e bataillon 5e compagnie [nr. 4481/247]

                         later 4e bataillon 2e compagnie en 2e bataillon 2e compagnie – gedeserteerd op 1 nov. 1807 – werd vanwege desertie ter dood veroor-

                         deeld wat later werd veranderd in een boete van fr. 1500 – opnieuw in dienst op 4 juli 1810 vanwege deserteurs amnestie – werd op 4

                         juni 1811 opgenomen in het ziekenhuis van Avila [Spanje] en overleed aldaar op 11 juni 1811 vanwege koorts. [foto: m-141]

- Hormes, Theodorus – geb. Elmpt (D) 18 nov. 1786 – zn. van Hermannus Hormes en Beatrix Weerts - dienstplichtige jaar 1806 maar dienstweigeraar –

                         dient sinds 3 aug. 1807 bij 8e RIL 3e bataillon 5e compagnie [nr. 4482/247] later 5e bataillon 3e compagnie, 4e bataillon 2e compagnie

                         en 2e bataillon 2e compagnie – gedeserteerd op 1 nov. 1807 – werd vanwege desertie ter dood veroordeeld wat later werd veranderd

                         in een boete van fr. 1500 – opnieuw in dienst op 4 juli 1810 vanwege deserteurs amnestie – overleden op 10 juni 1812 in het ziekenhuis

                         van Avila [Spanje] vanwege koorts.

- Mewissen, Werner - geb. Elmpt (D) - zn. van ??? - kurassier bij 9e regiment de "cuirassiers" - blijkens afschrift van 7 mei 1811 uit Koblentz (D) was hij

                        30 nov. 1808 opgenomen in burgelijk ziekenhuis van Koblentz (D) en aldaar op 30 dec. 1808 overleden aan waterzucht.  [foto: m-142a/c]  

 

Freijwil (D):

- Souter, Josephus - geb. Freijwil de Baden ca. 1768 - zn. van ??? - woonplaats Maastricht - ging oud 32

                               jaar op 31-5-1800 te Venlo vrijwillig in dienst als vervanger voor Everardus Henricus

                               op den Oordt inwoner van Venlo. Souter had al 11 jaar dienst gedaan.

 

Freiburg (D):

- Martii, Stephanus - geb. Friburg - soldaat in Zwitsers regiment Hirzel - overl. Venlo (NL) hospitaal 1-5-1794.

 

Gelre [Geldern/Gueldres] (D):

- Marx, Joannes Antonius – geb. 3 febr. 1790 Gelre [D Geldern/Gueldres] [kanton ?, dept. ?] – zn. van Antonius Marx en Anna Maria Dorothia Nielen –

                         dienstplichtige jaar 1810 wonende in Venlo lotings nr. 43 kanton Venlo, sinds 21 juni 1809 als fusilier bij 19e RIL 5e bataillon 1e compagnie

                         [nr. 6726/125], later bij 1e bataillon 4e compagnie, werd op 12 jan. 1810 opgenomen in militaire ziekenhuis van Mechelen [B] en aldaar

                         overleden op 16 febr. 1810 ten gevolge van koorts [door typhus] [nr. 650]. [foto marx-index]

 

Herongen (D):

- Hegger, Petrus - geb. Herongen 25-12-1780 - zn. van Henricus Hegger en Sibilla Metzen - ging op 3-12-1813 te Venlo vrijwillig in Franse dienst.

 

Hulst (D):

- Schmitz, Karel Adam - geb. Hulst canton Creveld 25-1-1793 - woont in Venlo - zn. van Gregorius en

                                 Maria Catharina Dix - lichting 1813 - op 13-11-1812 ingelijfd bij 72e RIL.

 

Kaldenkirchen (D):

- Claente, Jacobus - geb. ex Kaldekercken - artillerist in afdeling Lombach - tr. Barbara van Wancom van Venlo - in garnizoen 1794 te Venlo. 

- Clemens, Henricus - geb. Kaldenkirchen ca. 1781 - zn. van ??? - inwoner van Venlo - ging oud 19 jaar

                                op 3-6-1800 te Venlo vrijwillig in dienst als vervanger voor Cornelis Albert van den

                                Brandt inwoner van Venlo.

- Michaelis, Gaspard Bernard - geb. Kaldenkirchen 25-9-1780 - zn. van Fredericus Nicolas Michaelis en

                                Jeannette Catherine Troost - ging op 12-9-1808 te Venlo vrijwillig in Franse dienst.

- Schouren, Johan P. - geb. Kaldenkirchen 1786 - zn. van ??? - woont in Maasbree - in 1859 werd hem

                                uitgereikt de St. Helena medaille als oud-strijder van "Grande Armee - campagnes

                                1792-1815" - overleden Maasbree 17-9-1865.

 

Karken (D):

- Everts, Antonius (Antoon) - ged. Karken 20-3-1794 - zn. van Hendricus Everts en Anna Catharina Schmitz - woont 1813 in Poster-

                     holt (NL) - in dienst 31-3-1813 bij 8e regiment artillerie te voet [d'artillerie à pied] - werd begin 1814 gevangen genomen

                     bij Wilhelmsburg (D) bij Hamburg - vanaf 13-4-1814 in dienst als kanonnier 1e klasse bij artillerie van linie in Nederland-

                     se leger - ontslagen 14-7-1814 uit militaire dienst en teruggekeerd naar Limburg alwaar hij 1819 trouwde.


Kemrath (D):

- Passen, Franciscus Wilhelmus - geb. Kemrath ca. 1779 - zn. van ??? - residerend te Erkelenz - ging oud

                                21 jaar in juni 1800 te Venlo vrijwillig in dienst als vervanger voor Theodorus Joannes

                                op den Oordt inwoner van Venlo.

 

Keulen (D):

- Snichels, Frank - geb. Keulen - zn. van ??? - dient bij een Pruisisch regiment - overleed op 27-11-1814 te

                                Kessel (NL).

 

Nederkruchten (D):

- Sprengers, Hendrik - geb. Nederkurchten (D) - zn. van Johan Willem Sprengers en Anna Gertruda Scheeren -

                                was 6 jaar in Franse dienst - kwam 1814 terug en vestigde zich in Tegelen.

 

Stutgart (D):

- Vocht, Josephus - geb. ex Stutgart - artillerist in afdeling Paravicini - overl. Venlo (NL) 22-4-1794.

 

Suchtelen (D):

- Meunen, Joannes Fredericus - geb. nov. 1785 Suchtelen [D] [kanton Meerssen, dept. Roer] – zn. van Joannes Meunen en Anna NN – dienstplichtige

                          an. 14, was in depot Wesel [D] als dienstweigeraar, sinds 5 dec. 1811 als fusilier bij 19e RIL 4e bataillon 3e compagnie [nr. 9940/62]

                          later 3e bataillon 3e compagnie , achtergebleven op 30 sept. 1812 in Rusland en daarop krijgsgevangen genomen. [doop niet gevonden,

                          iemand die het mogelijk weet en waar?] 

 

Waldorf (D):

- Syberg, Paul - geb. Waldorf (D) ca. 1781 - zn. van Adolph Syberg en Sybilla Feldberchs - was 8 jaar in

                               Franse dienst als vervanger voor Paul Teeuwen van Tegelen - in 1805 ingedeeld bij 5e

                               regiment Dragonders - werd gewond 1807 bij Potsdam - maakte in 1809 deel uit van

                               compagnie guides van de prins van Neuchatel in Spanje - maakte de veldtocht 1812

                               mee naar Rusland - was juli 1813 bij Dresden en later bij Leipzig veldslag - kwam

                               juni 1814 veilig terug in Tegelen en vestigt zich in Belfeld alwaar hij overlijdt 1842.

 

Weeze (D):

- Heilgers, Mathias - geb. 17 mrt. 1790 Weeze (D) [kanton Goch, dept. Roer] - zn. van Theodorus Heilgers en Helena Deckers - dienstplichtige

                          jaar 1810 lotings nr. 100 kanton Goch wonende in Bergen (lb) - arriveerde 14 apr. 1809 bij 40e RIL 5e bataillon 4e compagnie

                          [nr. 6823/138] - deed 1809-1811 veldtochten in Spanje - werd op 28 okt. 1811 krijgsgevangen genomen bij schermutseling van

                          "Arroyo dos Molinos" [Spanje]. 


Wesel (D):

- Bovens, Christianus - geb. Wesel (D) 6-8-1789 - zn. van Joannes en Catharina Essenhauer - lichting 1809

                               van Geleen (NL) - werd op 156-4-1808 ingelijfd bij 10e regiment Dragonders - werd

                               in okt. 1811 overgeplaatst naar 17e regiment Dragonders - daarna niets vernomen.

- Bovens, Joannes - geb. Wesel (D) 1-3-1786 - zn. van Joannes en Catharina Essenauer - lichting 1806 van

                               Geleen (NL) - was in Bataafsche dienst - bij terugkeer werd hij voor Franse dienst

                               opgeroepen - op 20-10-1808 ingedeeld bij 6e compagnie, 2e bataljon van het 10e regi-

                               ment Cuirassiers - nam deel aan veldtocht van 1809 - werd bij de veldtocht van 1812

                               naar Rusland op 18-8-1812 krijgsgevangen genomen - daarna vermist.

 

Xanten (D):

- Prosten, Gerard - geb. Xanten 12-1-1791 - zn. van Wilhelmus en Maria Willendorp - lichting 1813 -

                              op 13-11-1812 ingelijfd bij 72e RIL.