GenBronnen

digitalisering

maas

Arcen dopen 1628


Arcen D1628-001   -   02-01-1628   -   blz. 44 nr. 7

Reiner den Slimmen ende Beel

ehluit hun kint gedopt den 2

januuarij 1628 die geferlincx

seint Andries Scharlamanij, ende

Leijsbet Bosch des kints nahm Jan

 

Arcen D1628-002   -   02-01-1628   -   blz. 45 nr. 1

Peter Verbeck van Lottum Maria

eheluit haer kint gedopt den 2

januuarij 1628 die geferlincx

seint Kirstgen ingen Hock ende

Giertgen Kruistens, des kints

nahm Johanna

 

Arcen D1628-003   -   16-01-1628   -   blz. 45 nr. 2

Liener Eijbelen van Well Maria

ehluit haer kint gedopt den 16

januuarij 1628 die geferlincx

seint Geret van Raij, ende De-

risken van Kuick, des kints nahm

Frederice

 

Arcen D1628-004   -   02-02-1628   -   blz. 45 nr. 3

Jan Deckers Niesken ehlut har

kint gedopt den 2 februuarij 1628

die geferlincx seint Jacob ingen

Ruitz ende Thijsken int Kloster des

kints nahm Geret,

 

Arcen D1628-005   -   19-02-1628   -   blz. 45 nr. 4

Henderick Hotz, Mercken eheluit

hun kint gedopt den 19 febr(uarij)

1628 die geferlincx seint Jan

Rameckers den jungen ende Libken

anden Poel des kints nahm Mari[a]

 

Arcen D1628-006   -   19-02-1628   -   blz. 45 nr. 5

m(este)r Jan den Kock Mercken

eheluit hun kint gedopt den 19

februuarij 1628 die geferlincx

seint Hans Krauβ, ende Grietgen

Mullers des kints nahm Jenneken

 

Arcen D1628-007   -   19-02-1628   -   blz. 45 nr. 6

Jan Pouwels Bosch sohn sein kint

gedopt den 19 februuarij 1628

die geferlincx seint Jan Boem

van Blerick ende Mercken anden

Bergh des kints nahm Sebastianus

 

Arcen D1628-008   -   01-03-1628   -   blz. 45 nr. 7

Jacob den Vadeijer Jenneken ehl[ut]

haer kint gedopt den 1 mar[tij]

1628 die geferlincx seint Jaco[b]

Verlinden ende Hijlken Pastors

des kints nahm Catharina

 

Arcen D1628-009   -   12-03-1628   -   blz. 46 nr. 1

Jan van Ressen ende Judt

[eheluit] haer kint gedopt den

12 martij 1628 die gefer-

lincx sint Henderick Hotz ende

J..ken Krauskops des kints nahm

Dierick,

 

Arcen D1628-010   -   26-03-1628   -   blz. 46 nr. 2

Henderick Kreinboschsohn Enken

eheluit haer kindt. gedopt den

26 martij 1628 die gefer-

lincx seint Gotzen ten Eijcken

van Well ende Jenneken Weijmans

des kints nahm Johannes,

 

Arcen D1628-011   -   30-04-1628   -   blz. 46 nr. 3

Loeff inden Brandt Peterken

eheluit hun kint gedopt den 30

april 1628 die geferlincx sint

Jan van Dueren wonende tot

Helden ende Hijlken anden Poel

des kints nahm Chrijstina

 

Arcen D1628-012   -   28-05-1628   -   blz. 46 nr. 4

Thijsken anden Kirckhoff Mercken

eheluit haer kint gedopt den

28 [maij] 1628 die geferlincx

seint Kirstgen ingen Fort ende

Mercken Bouten van Blerick des

kints nahm Gerijt

 

Arcen D1628-013   -   09-06-1628   -   blz. 46 nr. 5

Nicklas van Erfft lutenant

Eleijsabet eheluit haer kint ge-

dopt den 9 junij 1628 die

geferlincx seint Nicklas Nobel-

mans ende Anna Snaters des kints

nahm Henderick,

 

Arcen D1628-014   -   17-06-1628   -   blz. 46 nr. 6

Jan anden Kirckhoff ende Jan

Rinckens haer kint gedopt

den 17 junij 1628 die gefer-

lincx seint Jan den Weffer

ende Stein Rinckens des kints

nahm Henderick

 

Arcen D1628-015   -   24-07-1628   -   blz. 46 nr. 7

Reiner angen Derp Girtgen

eheluit haer kint gedopt den

24 julij 1628, die geferlincx

seint Lamert angen Reijt van

Schanlo ende Aletgen Koppen

vander Horst des kints nahm Jost

 

Arcen D1628-016   -   30-07-1628   -   blz. 47 nr. 1

Daem Dienissen ende Eijrken

eheluit hun kint gedopt den

30 julij 1628 die geferlincx

seint Wijllem van Kuick ende

Niesken Mullers van Walbeck des

kints nahm Dienis,

 

Arcen D1628-017   -   06-08-1628   -   blz. 47 nr. 2

Jan Frerick van Wanckum Hijlken

eheluit haer kindt gedopt den 6

augustij 1628 die geferlincx sint

Jan van Ressen ende Frerick Frericx

van Wanckum des kints nahm Frerick

 

Arcen D1628-018   -   13-08-1628   -   blz. 47 nr. 3

Jacob Eijlberts Henrisken eheluit h[aer]

kint gedopt den 13 augustij 1628

die geferlincx sint Hans Krauβ ende

Jenneken Gaertgens, des kints nahm

Jan,

 

Arcen D1628-019   -   15-08-1628   -   blz. 47 nr. 4

Peter This Deckers sohn, Hijll

uxor haer kint gedopt den 15

augustij 1628 die geferlincx

Andries Scharlamij, ende Metgen Klas[sen]

van Reij, des kints nahm Trein

 

Arcen D1628-020   -   20-08-1628   -   blz. 47 nr. 5

Wijllem Kluten Aletgen eheluit ha[er]

kint gedopt den 20 augustij

1628 die geferlincx seint Pau-

wels Linskens ende Eijtgen ingen

Deijpt des kints nahm Jan,

 

Arcen D1628-021   -   03-09-1628   -   blz. 47 nr. 6

Kirstgen ingen Hock Leijsbet ehlut

haer kint gedopt den 3 septem[ber]

1628 die geferlincx seint Art

van Holthusen van Lottum, ende

Marie Musers, des kints nahm

Beatrix,

 

Arcen D1628-022   -   15-09-1628   -   blz. 47 nr. 7

Geret Pastors Niesken ehelui[t]

haer kint gedopt den 15 sep-

tember 1628 die geferlincx

seint Herman van Lon, ende Jen-

neken Verlinden des kints

nahm Maria,

 

Arcen D1628-023   -   17-09-1628   -   blz. 48 nr. 1

Hans van Aernhem, Giert Lie-

nert int Panhaus dochter ehlut

haer kint gedopt den 17 sep-

tember 1628 die geferlincx

seint Jan Smetz, ende ende [sic] Jen-

neken Verlinden des kints nahm

Derick,

 

Arcen D1628-024   -   27-09-1628   -   blz. 48 nr. 2

Dries angen Aest, Leijsbet ehlut

haer kint gedopt den 27 sep-

tember 1628 die geferlincx

seint Hermen van Lon, ende

Trein angen Bruck, des kints

nahm Wijllemken

 

Arcen D1628-025   -   20-10-1628   -   blz. 48 nr. 3

Henderick Schorper, Peterken

ehlut haer kint gedopt den 20

october 1628 die geferlincx

seint Herman Peijpers van Frec-

hen ende Leijsbet Schappens

des kints nahm Henderick

 

Arcen D1628-026   -   27-10-1628   -   blz. 48 nr. 4

Hupert Goltbergh Frerick ehlut

hun kint, gedopt den 27 october

1628 die geferlincx seint

Jacob Krauskop ende Ulken

van Weijlick, des kints nahm

Catharina,

 

Arcen D1628-027   -   19-11-1628   -   blz. 48 nr. 5

Peter van Weijlick, Thijsken ehlut

haer kint gedopt den 19 nouem-

ber 1628 die geferlincx seint

Peter Pastors ende Jaebken anden

Poel, des kints nahm Mercken

 

Arcen D1628-028   -   19-11-1628   -   blz. 48 nr. 6

Michel int Panhauβ Jenneken ehe-

lut har kint gedopt den 19 no(vem)b(e)r

die geferlincx seint Jan Deckers

ende Leijsbet Verlinden des kints

nahm Johanna

 

Arcen D1628-029   -   26-11-1628   -   blz. 48 nr. 7

Peter Pastors Leijbken ehluit

haer kindt gedopt den 26 no(vem)b(e)r

1628 die geferlincx seint

Herman Deckers ende Jenneken

Hoetz des kints nahm Jacob

 

Arcen D1628-030   -   08-12-1628   -   blz. 49 nr. 1

Derick Kluiten Enken ehlut har

kint gedopt den 8 december

1628 die geferlincx seint Deric[k]

Knopkens ende Thorotea Janssen 

des kints nahm Johannes,

 

Arcen D1628-031   -   17-12-1628   -   blz. 49 nr. 2

Gaert Fenten van Greffraet

Jenneken uxor haer kint gedopt

den 17 december 1628 die gefer-

lincx seint Derick van Eudth custos

ende Peterken Demmers des kints nahm

Thijsken,

 

Arcen D1628-032   -   26-12-1628   -   blz. 49 nr. 3

Matthijs van Sambeck r(entmeste)r des huijs

Arssen Aletgen ehluit haer kint gedopt

den 26 december 1628 die geferlincx

seint Herman van Lon, ende Walbert

Wijtwijck, des kints nahm Johannes

 

Arcen D1628-033   -   26-12-1628   -   blz. 49 nr. 4

Jan Seijberts, Derijsken ehluit haer

kindt gedopt den 26 december 1628

die geferlincx seint Jan van Spauw[en]

ende Derisken van Kuick des kints nahm

Seijbert,

 

Arcen D1628-034   -   31-12-1628   -   blz. 49 nr. 5

Dries Vermulen ende Jan Knopkens ehe-

luit haer kindt gedopt den 31 decem[ber]

1628 die geferlincx seint Der[ick]

Knopkens ende Hesken van Zeller

des kints nahm Henderick